Kuba, 24 - 31 augusti, 2018.

Sweden.png  Kuba med en yta av 110.922 kvadrat kilometer och en befolkning på 11,5 miljoner invånare omges av Atlanten, Karibiska havet samt Mexikanska golfen och är den största ön i Stora Antillerna. Ön ligger endast 164 km söder om USA, 217 km öster om Mexiko, 80 km väster om Haiti och 145 km norr om Jamaica. Huvudön Isla Grande är 1.250 km lång och i genomsnitt 100 km bred. Kuba beboddes av många meso amerikanska stammar före landstigningen av Christopher Columbus 1492 som gjorde anspråk på landet för Spanien. Huvudstaden Havanna som grundades av Pánfilo de Narváez 1519 har 2 miljoner invånare. Kuba förblev en spansk koloni till det spansk-amerikanska kriget 1898. Den bräckliga republiken uthärdade en allt mer radikal politik samt sociala konflikter och trots insatser för att införa ett demokratiskt system hamnade Kuba i en diktatur under ledning av president Fulgencio Batista 1952. Växande oro och instabilitet ledde till Batistas avhysning den 1 januari 1959 av 26 juli rörelsen som efter det etablerade en socialistisk regering under ledning av Fidel Castro.

 

storbritanniens-flagga.png  Cuba with an area of 110.922 square kilometres and a population of 11,5 million inhabitants is surrounded of the Atlantic Ocean, the Caribbean Sea and the Mexican Golf and is the largest island in the Great Antilles. The island lies only 164 km south of the USA, 217 km east of Mexico, 80 km west of Haiti and 145 km north of Jamaica. The main island Isla Grande is 1.250 km long and average 100 km wide. Cuba was populated by many Meso American ancestors before the landing of Christopher Columbus 1492 who claimed the country for Spain. The capital Havana which was founded 1519 by Pánfilo de Narváez has 2 million inhabitants. Cuba continued to be a Spanish colony until the Spanish-American war 1898. The fragile republic sustained an even more radical policy as social conflicts and although achievements to introduce a democratic system Cuba ended up in a dictatorship under the direction of President Fulgencio Batista 1952. Growing concern and instability led to Batistas dismantling the 1st of January 1959 by the 26th of July movement which later did establish a socialistic government under the direction of Fidel Castro.

 

tysklands-flagga.png  Kuba mit einer Fläche von 110.922 Quadrat Kilometer und einer Bevölkerung von 11,5 Millionen Einwohner ist von dem Atlantischen Ozean, Der Karibik und dem Mexikanischen Golf umgeben und ist die grösste Insel in den Grossen Antillen. Die Insel liegt nur 164 km südlich von den USA, 217 km östlich von Mexiko, 80 km westlich von Haiti und 145 km nördlich von Jamaika. Die Hauptinsel Isla Grande ist 1.250 km lang und durchschnittlig 100 km breit. Kuba wurde von vielen Meso Amerikanischen Stämmen vor der Landung von Christopher Columbus 1492 bewohnt der Anspruch auf das Land für Spanien machte. Die Hauptstadt Havana die 1519 von Pánfilo de Narváez gegründet wurde hat 2 Millionen Einwohner. Kuba verblieb eine spanische Kolonie bis zu dem Spanisch-Amerikanischen Krieg 1898. Die schwache Republik erhielt eine immer mehr radikale Politik wie soziale Konflikte und trotz aller Bemühungen ein demokratisches System einzuführen endete Kuba 1952 in einer Diktatur unter der Leitung von Präsident Fulgencio Batista. Wachsende Unruhen und Instabilität führte am 1. Januar 1959 zu der Vertreibung von Batista durch die 26. Juli Bewegung die später eine sozialistische Regierung unter der Leitung von Fidel Castro einführte.

Sweden.png  Melia Marina Varadero Hotel jag bor på i Kuba endast 164 km från Key West i Florida i USA

storbritanniens-flagga.png  Melia Marina Varadero Hotel I stay at on Cuba only 164 km from Key West in Florida in the USA

tysklands-flagga.png  Melia Marina Varadero Hotel wo ich auf Kuba wohne nur 164 km von Key West in Florida in den USA

Sweden.png  Damm med vattenfall framför detta hotell från 2013

storbritanniens-flagga.png  Pond with waterfall in front of this hotel from 2013

tysklands-flagga.png  Teich mit Wasserfall vor diesem Hotel von 2013  

Sweden.png  Pontiac Star Chief veteranbil från 1955 parkerad framför hotellet 

storbritanniens-flagga.png  Pontiac Star Chief classic car from 1955 parked in front of the hotel

tysklands-flagga.png  Pontiac Star Chief Oldtimer von 1955 geparkt vor dem Hotel

Sweden.png  Utsikt mot detta hotell från havet på den nordligaste spetsen av den 20 km långa ön Hicacos

storbritanniens-flagga.png  View to this hotel from the sea on the most northern peak of the 20 km long island Hicacos

tysklands-flagga.png  Aussicht auf dieses Hotel von dem Meer auf der nördlichsten Spitze der 20 km langen Insel Hicacos

Sweden.png  Personal vid incheckningen på hotellet

storbritanniens-flagga.png  Staff at the check in of the hotel

tysklands-flagga.png  Personal bei dem Check-in des Hotels

Sweden.png  Flytande vattenfall på väggen i foajén på hotellet

storbritanniens-flagga.png  Floating waterfall on the wall in the foyer of the hotel 

tysklands-flagga.png  Fliessender Wasserfall an der Wand in dem Foyer des Hotels

Sweden.png  Strelitzia Reginae i foajén på hotellet

storbritanniens-flagga.png  Strelitzia Reginae in the foyer of the hotel

tysklands-flagga.png  Strelitzia Reginae in dem Foyer des Hotels

Sweden.png  Bar "Fiesta" på hotellet med endast de exklusivaste spritsorterna har öppet dygnet runt

storbritanniens-flagga.png  Bar "Fiesta" at the hotel with only the most exclusive liquers is open 24 hours a day

tysklands-flagga.png  Bar "Fiesta" in dem Hotel mit nur den exklusivsten Schnapssorten hat rund um die Uhr geöffnet

Sweden.png  Mitt sovrum på hotellet med skjutfönster till badrummet som har både badkar och dusch

storbritanniens-flagga.png  My bedroom at the hotel with sliding windows to the bathroom which has both bathtub and shower

tysklands-flagga.png  Mein Schlafzimmer in dem Hotel mit Schiebefenster zu dem Badezimmer welches Badewanne wie auch Dusche hat

Sweden.png  Skrivbord med TV och kylskåp i mitt sovrum

storbritanniens-flagga.png  Writing table with TV and fridge in my bedroom

tysklands-flagga.png  Schreibtisch mit Fernseher und Kühlschrank in meinem Schlafzimmer

Sweden.png  Utsikt från balkongen på mitt hotellrum

storbritanniens-flagga.png  View from the balcony of my hotel room

tysklands-flagga.png  Aussicht von dem Balkon von meinem Hotelzimmer

Sweden.png  Segelkatamaran från "Cruceros de Sol" på väg in till marinan "Gaviota" vid hotellet jag bor på

storbritanniens-flagga.png  Sailing Catamaran from "Cruceros de Sol" on the way to the marina "Gaviota" at the hotel I stay at

tysklands-flagga.png  Segelkatamaran von "Cruceros de Sol" auf dem Weg zu der Marina "Gaviota" bei dem Hotel wo ich wohne

Sweden.png  Utsikt längs kajen mot norr från restaurangen på högsta våningen av hotellet jag bor på

storbritanniens-flagga.png  View along the quay to the north from the restaurant on the highest floor of the hotel I stay at

tysklands-flagga.png  Aussicht entlang dem Kai nach Norden von dem Restaurant auf dem höchsten Stock in dem Hotel wo ich wohne

Sweden.png  Utsikt mot öar och bryggor från restaurangen på högsta våningen av hotellet jag bor på

storbritanniens-flagga.png  View to islands and bridges from the restaurant on the highest floor of the hotel I stay at

tysklands-flagga.png  Aussicht zu Inseln und Stege von dem Restaurant auf dem höchsten Stock von dem Hotel wo ich wohne

Sweden.png  Utsikt längs kajen mot öster från restaurangen på högsta våningen av hotellet jag bor på

storbritanniens-flagga.png  View along the quay to the east from the restaurant on the highest floor of the hotel I stay at 

tysklands-flagga.png  Aussicht entlang dem Kai nach Osten von dem Restaurant auf dem höchsten Stock in dem Hotel wo ich wohne

Sweden.png  Balkong med bord på restaurangen "La Vigía" på högsta våningen av hotellet jag bor på

storbritanniens-flagga.png  Balcony with tables at the restaurant "La Vigía" on the highest floor of the hotel I stay at

tysklands-flagga.png  Balkon mit Tischen bei dem Restaurant "La Vigía" auf dem höchsten Stock in dem Hotel wo ich wohne

Sweden.png  Spa (Salus Per Aquam) på hotellanläggningen jag bor på 

storbritanniens-flagga.png  Spa (Salus Per Aquam) of the hotel facility I stay at

tysklands-flagga.png  Spa (Salus Per Aquam) auf der Hotelanlage wo ich wohne

Sweden.png  Glassbar på hotellanläggningen jag bor på 

storbritanniens-flagga.png  Ice cream parlour of the hotel facility I stay at

tysklands-flagga.png  Eisdiele auf der Hotelanlage wo ich wohne

Sweden.png  Springbrunn framför moderna affärer vid "Plaza Las Morlas" på hotellanläggningen jag bor på 

storbritanniens-flagga.png  Fontain in front of fashionable shops at "Plaza Las Morlas" on the hotel facility I stay at 

tysklands-flagga.png  Springbrunnen vor modernen Modegeschäften bei "Plaza Las Morlas" auf der Hotelanlage wo ich wohne

Sweden.png  Stora segelkatamaraner vid kajen på hotellanläggningen jag bor på 

storbritanniens-flagga.png  Large sailing catamarans at the quay of the hotel facility I stay at 

tysklands-flagga.png  Grosse Segelkatamarane an dem Kai von der Hotelanlage wo ich wohne

Sweden.png  Swimming-pool området på hotellanläggningen jag bor på 

storbritanniens-flagga.png  The swimming-pool area of the hotel facility I stay at

tysklands-flagga.png  Das Schwimm-Bassin Gebiet der Hotelanlage wo ich wohne

Sweden.png  Högra delen av swmming-pool området på hotellanläggningen jag bor på 

storbritanniens-flagga.png  The right part of the swimming-pool area of the hotel facility I stay at

tysklands-flagga.png  Der rechte Teil des Schwimm-Bassin Gebiets der Hotelanlage wo ich wohne 

Sweden.png  Vänstra delen av swimming-pool området på hotellanläggningen jag bor på

storbritanniens-flagga.png  The left part of the swimming-pool area of the hotel facility I stay at 

tysklands-flagga.png  Der linke Teil des Schwimm-Bassin Gebiets der Hotelanlage wo ich wohne

Sweden.png  Bro över swimming-pool området på hotellanlägnningen jag bor på 

storbritanniens-flagga.png  Bridge over the swimming-pool area of the hotel facility I stay at

tysklands-flagga.png  Brücke über das Schwimm-Bassin Gebiet der Hotelanlage wo ich wohne

Sweden.png  Jacuzzi i swimming-pool området på denna hotellanläggning

storbritanniens-flagga.png  Jacuzzi in the swimming-pool area of this hotel facility

tysklands-flagga.png  Jacuzzi in dem Schwimm-Bassin Gebiet von dieser Hotelanlage

Sweden.png  Springbrunn med palmer i swimming-pool området på denna hotellanläggning

storbritanniens-flagga.png  Fontain with palms in the swimming-pool area of this hotel facility

tysklands-flagga.png  Springbrunnen mit Palmen in dem Schwimm-Bassin Gebiet auf dieser Hotelanlage

Sweden.png  I swimming-pool området på denna hotellanläggning kan man även spela schack

storbritanniens-flagga.png  In the swimming-pool area of this hotel facility you even can play chess

tysklands-flagga.png  In dem Schwimm-Bassin Gebiet auf dieser Hotelanlage kann man auch Schach spielen

Sweden.png  Discjockey i en stuga på en kulle som underhåller badgästerna med diskoteksmusik

storbritanniens-flagga.png  Discjockey in a cottage on a hill who entertains the bathers with disco music

tysklands-flagga.png  Discjockey in einer Hütte auf einem Hügel der die Badegäste mit Diskoteksmusik unterhält

Sweden.png  Bar "El Mojito" vid swimming-pool området på denna hotellanläggning

storbritanniens-flagga.png  Bar "El Mojito" at the swimming-pool area of this hotel facility

tysklands-flagga.png  Bar "El Mojito" bei dem Schwimm-Bassin Gebiet von dieser Hotelanlage

Sweden.png  Två bartenders vid baren på swimming-pool området vid hotellanläggningen

storbritanniens-flagga.png  Two bartenders at the bar of the swimming-pool area at the hotel facility

tysklands-flagga.png  Zwei Bartenders bei der Bar des Schwimm-Bassin Gebiets der Hotelanlage

Sweden.png  Exklusiva spritdrycker vid baren i swimming-pool området på hotellanläggningen 

storbritanniens-flagga.png  Exclusive liquers at the bar in the swimming-pool area of the hotel facility

tysklands-flagga.png  Exklusive Schnapssorten bei der Bar in dem Schwimm-Bassin Gebiet der Hotelanlage

Sweden.png  Ännu mera exklusiva spritdrycker vid baren i swimming-pool området på denna hotellanläggning 

storbritanniens-flagga.png  Even more exclusive liquers at the bar in the swimming-pool area of this hotel facility

tysklands-flagga.png  Noch mehr exklusive Schnapssorten bei der Bar in dem Schwimm-Bassin Gebiet dieser Hotelanlage

Sweden.png  Konst som säljs på bottenvåningen av hotellanläggningen vid swimming-pool området jag bor på

storbritanniens-flagga.png  Art which is sold on the ground floor of the hotel facility at the swimming-pool area I stay at

tysklands-flagga.png  Kunst die in dem Erdgeschoss der Hotelanlage bei dem Schwimm-Bassin Gebiet wo ich wohne verkauft wird

Sweden.png  Ännu mera konst som säljs på bottenvåningen av hotellanläggningen vid swimming-pool området jag bor på 

storbritanniens-flagga.png  Even more art which is sold on the ground floor of the hotel facility at the swimming-pool area I stay at

tysklands-flagga.png  Noch mehr Kunst die in dem Erdgeschoss der Hotelanlage bei dem Schwimm-Bassin Gebiet wo ich wohne verkauft wird 

Sweden.png  Olje tavla av Chevrolet Convertible från 1950 på Kuba 

storbritanniens-flagga.png  Oil painting of Chevrolet Convertible from 1950 on Cuba

tysklands-flagga.png  Öl Gemälde von Chevrolet Convertible von 1950 auf Kuba

Sweden.png  Olje tavla av Chevrolet Bel Air från 1955 på Kuba

storbritanniens-flagga.png  Oil painting of Chevrolet Bel Air from 1955 on Cuba

tysklands-flagga.png  Öl Gemälde von Chevrolet Bel Air von 1955 auf Kuba

Sweden.png  Olje tavla av ung kvinna på Kuba

storbritanniens-flagga.png  Oil painting of a young woman on Cuba

tysklands-flagga.png  Öl Gemälde von einer jungen Frau auf Kuba

Sweden.png  Olje tavla av ytterligare en kvinna på Kuba

storbritanniens-flagga.png  Oil painting of a further woman on Cuba

tysklands-flagga.png  Öl Gemälde von einer weiteren Frau auf Kuba

Sweden.png  Olje tavla av "Havanna Capitolium" med veteranbilar framför byggnaden

storbritanniens-flagga.png  Oil painting of "Havana Capitolium" with classic cars in front the building

tysklands-flagga.png  Öl Gemälde von "Havana Capitolium" mit Oldtimers vor dem Gebäude

Sweden.png  Olje tavla av Bob Dylan

storbritanniens-flagga.png  Oil painting of Bob Dylan

tysklands-flagga.png  Öl Gemälde von Bob Dylan 

Sweden.png  Jag i swimming-pool området på hotellanläggningen jag bor på 

storbritanniens-flagga.png  I in the swimming-pool area of the hotel facility I stay at

tysklands-flagga.png  Ich in dem Schwimm-Bassin Gebiet der Hotelanlage wo ich wohne

Sweden.png  Fyra kubanska Harley Davidson motorcyklister från "Convention" på hotellområdet jag bor på

storbritanniens-flagga.png  Four Cuban Harley Davidson bikers from "Convention" on the hotel facility I stay at 

tysklands-flagga.png  Vier Kubanische Harley Davidson Motorradfahrer von "Convention" auf der Hotelanlage wo ich wohne

Sweden.png  Restaurang "Kike Kcho" vid kajen på hotellanläggningen jag bor på 

storbritanniens-flagga.png  Restaurant "Kike Kcho" at the quay of the hotel facility I stay at 

tysklands-flagga.png  Restaurant "Kike Kcho" an dem Kai von der Hotelanlage wo ich wohne

Sweden.png  Vattenkonst vid kajen på hotellanläggningen jag bor på  

storbritanniens-flagga.png  Water art at the quay of the hotel facility I stay at

tysklands-flagga.png  Wasserkunst an dem Kai von der Hotelanlage wo ich wohne

Sweden.png  Trädgårdsanläggning vid kajen på hotellområdet jag bor på

storbritanniens-flagga.png  Landscaping at the quay of the hotel facility I stay at

tysklands-flagga.png  Gartenanlage an dem Kai des Hotelgebiets wo ich wohne 

Sweden.png  Stora segelkatamaraner som man kan göra utflykter med vid kajen utanför Melia Marina Apartments 

storbritanniens-flagga.png  Large sailing catamarans with which you can do excursions at the quay outside Melia Marina Apartments 

tysklands-flagga.png  Grosse Segelkatamarane mit den man Ausflüge machen kann an dem Kai ausserhalb von Melia Marina Apartments

Sweden.png  Restaurang "Argentinian Steak House" vid kajen på hotellområdet jag bor på

storbritanniens-flagga.png  Restaurant "Argentinian Steak House" at the quay of the hotel facility I stay at

tysklands-flagga.png  Restaurant "Argentinian Steak House" an dem Kai von dem Hotelgebiet wo ich wohne

Sweden.png  Butiker som säljer souvenirer från Kuba på hotellanläggningen

storbritanniens-flagga.png  Shops selling souvenirs from Cuba on the hotel facility

tysklands-flagga.png  Läden die Souvenirs aus Kuba auf der Hotelanlage verkaufen

Sweden.png  Tallrikar med motiv från Kuba som souvenirer

storbritanniens-flagga.png  Plates with motives from Cuba as souvenirs

tysklands-flagga.png  Teller mit Motiven von Kuba als Souvenirs

Sweden.png  Masker på kubanska kvinnor som souvenirer

storbritanniens-flagga.png  Masks of Cuban women as souvenirs 

tysklands-flagga.png  Masken von kubanischen Frauen als Souvenirs

Sweden.png  Segelkatamaran i mässing från Kuba som souvenir

storbritanniens-flagga.png  Sailing catamaran of brass from Cuba as souvenir 

tysklands-flagga.png  Segelkatamaran aus Messing von Kuba als Souvenir

Sweden.png  T-shirts med Che Guevara som souvenirer

storbritanniens-flagga.png  T-shirts with Che Guevara as souvenirs

tysklands-flagga.png  T-shirts mit Che Guevara als Souvenirs

Sweden.png  Sittgrupp i foajén av hotellanläggningen

storbritanniens-flagga.png  Seating area in the foyer of the hotel facility

tysklands-flagga.png  Sitzecke in dem Foyer der Hotelanlage

Sweden.png  Jag på balkongen på hotellet med vy till marinan på hotellanläggningen jag bor på

storbritanniens-flagga.png  I on the balcony of the hotel with view to the marina of the hotel facility I stay at

tysklands-flagga.png  Ich auf dem Balkon des Hotels mit Aussicht auf die Marina der Hotelanlage auf der ich wohne

Sweden.png  Kubansk kvinna som spelar trumpet på denna hotellbalkong att en föreställning skall börja

storbritanniens-flagga.png  Cuban woman which is playing trumpet on this hotel balcony that a performance is going to start

tysklands-flagga.png  Kubanische Frau die Trompete auf diesem Hotelbalkon spielt dass eine Vorstellung anfangen soll

Sweden.png  Dans av kubanska kvinnor och män i foajén på hotellet

storbritanniens-flagga.png  Dance of Cuban women and men in the foyer of the hotel

tysklands-flagga.png  Tanz von kubanischen Frauen und Männer in dem Foyer von dem Hotel

Sweden.png  Kubansk gymnast som klättrar uppför ett rep av duk i foajén på hotellet

storbritanniens-flagga.png  Cuban gymnast climbing up on a rope of cloth in the foyer of the hotel

tysklands-flagga.png  Kubanischer Gymnast der rauf an einem Seil aus Tuch in dem Foyer des Hotels klettert

Sweden.png  Kubansk gymnast som hänger ner från detta rep av duk

storbritanniens-flagga.png  Cuban gymnast who hangs down from this rope of cloth

tysklands-flagga.png  Kubanischer Gymnast der runter hängt von diesem Seil aus Stoff

Sweden.png  Kubansk gymnast som vänder sig kring detta rep av duk

storbritanniens-flagga.png  Cuban gymnast who is turning around this rope of cloth

tysklands-flagga.png  Kubanischer Gymnast der sich umdreht an diesem Seil aus Stoff

Sweden.png  Kubansk gymnast som gör konst av repet av duk som hänger under honom

storbritanniens-flagga.png  Cuban gymnast who makes art of the rope of cloth which hangs down under him

tysklands-flagga.png  Kubanischer Gymnast der Kunst aus dem Seil aus Stoff das unter im hängt macht

Sweden.png  Kubansk gymnast som gör spagat medan han hänger ner för detta rep av duk

storbritanniens-flagga.png  Cuban gymnast who makes splits while he is hanging down from this rope of cloth

tysklands-flagga.png  Kubanischer Gymnast der Spagat macht während er runter an diesem Seil aus Tuch hängt

Sweden.png  Kubansk gymnast som konstnärligt hänger ner för detta rep av duk

storbritanniens-flagga.png  Cuban gymnast who artisticly hangs down from this rope of cloth

tysklands-flagga.png  Kubanischer Gymnast der künstlerisch von diesem Seil aus Stoff hängt

Sweden.png  Kubansk gymnast som bredbent hänger ner från detta rep av duk

storbritanniens-flagga.png  Cuban gymnast who straddle-legged hangs down from this rope of cloth

tysklands-flagga.png  Kubanischer Gymnast der breitbeinig an diesem Seil aus Tuch hängt

Sweden.png  Kubansk gymnast som tittar ner från detta rep av duk

storbritanniens-flagga.png  Cuban gymnast who looks down from this rope of cloth

tysklands-flagga.png  Kubanischer Gymnast der runter guckt von diesem Seil aus Tuch

Sweden.png  Ung kubansk kvinna som föreställer en solros i foajén på hotellet jag bor på 

storbritanniens-flagga.png  Young Cuban woman representing a sunflower in the foyer at the hotel I stay at

tysklands-flagga.png  Junge kubanische Frau die eine Sonnenrose in dem Foyer vorstellt in dem Hotel wo ich wohne

Sweden.png  Två segelbåtar av koppar på hotellanläggningen jag bor på

storbritanniens-flagga.png  Two sailing boats of copper at the hotel facility I stay at

tysklands-flagga.png  Zwei Segelboote aus Kupfer auf der Hotelanlage wo ich wohne

Sweden.png  Ungt kubanskt par på hotellanläggningen jag bor på

storbritanniens-flagga.png  Young Cuban couple at the hotel facility I stay at

tysklands-flagga.png  Junges kubanisches Paar auf der Hotelanlage wo ich wohne

Sweden.png  Jag tillsammans med tre anställda vid Informationen på hotellanläggningen jag bor på

storbritanniens-flagga.png  I together with three employees at the Information of the hotel facility I stay at 

tysklands-flagga.png  Ich zusammen mit drei Angestellten bei der Information der Hotelanlage wo ich wohne

Sweden.png  Bussen av den kinesiska tillverkaren "Yutong" som jag gjorde en utflykt med från mitt hotell på Hicacos ön till Havanna  

storbritanniens-flagga.png  The bus of the Chinese manufacturer "Yutong" which I made an excursion with from my hotel on Hicacos island to Havana 

tysklands-flagga.png  Der Bus von dem chinesischen Hersteller "Yutong" mit dem ich einen Ausflug von meinem Hotel auf der Insel Hicacos nach Havana gemacht habe

Sweden.png  Vår guide under den drygt 12 timmar långa utflykten till Havanna 160 km från hotellet jag bor på

storbritanniens-flagga.png  Our guide during the just over 12 hour long trip to Havana 160 km from the hotel I stay at

tysklands-flagga.png  Unser Guide auf dem etwas mehr als 12 Stunden langen Ausflug nach Havana 160 km von dem Hotel wo ich wohne

Sweden.png  Monument av Camilo Cienfuegos (1932 - 1959) framför ministeriet för Information och Kommunikation vid Revolutionstorget i Havanna

storbritanniens-flagga.png  Monument of Camilo Cienfuegos (1932 - 1959) in front of the Ministry of Information and Communication at the Revolution Square in Havana

tysklands-flagga.png  Monument von Camilo Cienfuegos (1932 - 1959) vor dem Ministerium für Information und Kommunikation bei dem Revoltions Platz in Havana

Sweden.png  Monument av Che Guevara (1928 - 1967) framför Inrikesministeriet vid Revolutionstorget i Havanna

storbritanniens-flagga.png  Monument of Che Guevara (1928 - 1967) in front of the Ministry of Interior at the Revolution Square in Havana 

tysklands-flagga.png  Monument von Che Guevara (1928 - 1967) vor den Innenministerium bei dem Revolutions Platz in Havana

Sweden.png  Poet Jose Marti (1853 - 1895) Staty (18 m) och Torn (109 m) vid Revolutionstorget i Havanna 

storbritanniens-flagga.png  Poet Jose Marti (1853 - 1895) Statue (18 m) and Tower (109 m) at the Revolution Square in Havana

tysklands-flagga.png  Poet Jose Marti (1853 - 1895) Statue (18 m) und Turm (109 m) bei dem Revolutionsplatz in Havana

Sweden.png  Ministeriet för Försvar vid Revolutionstorget i Havanna som blev grundat den 16 februari 1959 

storbritanniens-flagga.png  Ministry of Defence at the Revolution Square in Havana which was founded the 16th of February 1959

tysklands-flagga.png  Ministerium für Verteidigung bei dem Revolutionsplatz in Havana welches am 16. Februar 1959 gegründet wurde

Sweden.png  Veteranbilar vid Revolutionstorget i Havanna

storbritanniens-flagga.png  Classic Cars at the Revolution Square in Havana

tysklands-flagga.png  Oldtimer bei dem Revolutionsplatz in Havana

Sweden.png  Ford Fairlane Cabriolet från 1957 vid Revolutionstorget i Havanna

storbritanniens-flagga.png  Ford Fairlane Cabriolet from 1957 at the Revolution Square in Havana

tysklands-flagga.png  Ford Fairlane Cabriolet von 1957 bei dem Revolutionsplatz in Havana

Sweden.png  Butiken "El Dorado" i Havanna där det säljs exklusiva kubanska cigarrer och exklusiv kubansk rom

storbritanniens-flagga.png  The shop "El Dorado" in Havana where exclusive Cuban cigars and exclusive Cuban rum is sold 

tysklands-flagga.png  Der Laden "El Dorado" in Havana wo exklusive kubanische Zigarren und exklusiver kubanischer Rum verkauft wird

Sweden.png  På väg till restaurangen "Los Doce Apostoles" i Havanna

storbritanniens-flagga.png  On the way to the restaurant "Los Doce Apostoles" in Havana

tysklands-flagga.png  Auf dem Weg zu dem Restaurant "Los Doce Apostoles" in Havana

Sweden.png  Restaurang "Los Doce Apostoles" i Havanna

storbritanniens-flagga.png  Restaurant "Los Doce Apostoles" in Havana

tysklands-flagga.png  Restaurant "Los Doce Apostoles" in Havana

Sweden.png  Sju musiker som underhåller oss med sång och musik innan vi äter på restaurangen

storbritanniens-flagga.png  Seven musicans who entertain us with song and music before we eat at the restaurant

tysklands-flagga.png  Sieben Musiker die uns mit Sang und Musik unterhalten bevor wir in dem Restaurant essen

Sweden.png  Utsikt över "Canal de Entrada" under vilken det 1957 - 1958 byggdes en 733 meter lång vägtunnel

storbritanniens-flagga.png  View over "Canal de Entrada" under which there 1957 - 1958 was built a 733 meter long road tunnel 

tysklands-flagga.png  Aussicht über "Canal de Entrada" unter den man 1957 - 1958 einen 733 Meter langen Strassentunnel gebaut hat

Sweden.png  Fästningen Morro byggd 1589 av spanjorerna för att skydda inloppet till hamnen i Havanna

storbritanniens-flagga.png  The Fortress Morro built 1589 of the Spaniards to protect the entrance to the harbour in Havana

tysklands-flagga.png  Die Festung Morro von den Spanier 1589 gebaut um die Enfahrt zu dem Hafen in Havana zu schützen

Sweden.png  Vy på Fästningen Morro i Havanna

storbritanniens-flagga.png  View on the Fortress Morro in Havana

tysklands-flagga.png  Aussicht auf die Festung Morro in Havana

Sweden.png  Vy från Fästningen Morro över det 300 meter breda "Canal de Entrada" mot Havanna bukten

storbritanniens-flagga.png  View from the Fortress Morro over the 300 meter wide "Canal de Entrada" to Havana Bay

tysklands-flagga.png  Aussicht von der Festung Morro über das 300 Meter breite "Canal de Entrada" zu der Havana Bucht

Sweden.png  Kanoner vid Fästningen Morro för att skydda hamninloppet till Havanna

storbritanniens-flagga.png  Cannons at the Fortress Morro to protect the entrance to the harbour in Havana

tysklands-flagga.png  Kanonen bei der Festung Morro um die Einfahrt zu dem Hafen in Havana zu schützen

Sweden.png  Souvenirer från Kuba till försäljning vid Fästningen Morro i Havanna

storbritanniens-flagga.png  Souvenirs from Cuba for sale at the Fortress Morro in Havana

tysklands-flagga.png  Souvenirs aus Kuba zu Verkauf bei der Festung Morro in Havana

Sweden.png  Fler souvenirer från Kuba till försäljning vid Fästningen Morro i Havanna

storbritanniens-flagga.png  More souvenirs from Cuba for sale at the Fortress Morro in Havana

tysklands-flagga.png  Mehr Souvenirs aus Kuba zu Verkauf bei der Festung Morro in Havana

Sweden.png  Musiker som underhåller med musik vid Fästningen Morro i Havanna

storbritanniens-flagga.png  Musicans who entertain with music at the Fortress Morro in Havana

tysklands-flagga.png  Musiker die mit Musik Unterhalten bei der Festung Morro in Havana

Sweden.png  "Plaza de San Francisco" som anlades 1628 i Havanna med byggnader byggda i spansk kolonialstil

storbritanniens-flagga.png  "Plaza de San Francisco" built 1628 in Havana with buildings built in Spanish colonial style

tysklands-flagga.png  "Plaza de San Francisco" angelegt 1628 in Havana mit Gebäuden gebaut in spanischem Kolonialstil

Sweden.png  Tidigare börsen i Havanna "Lonja del Comercio" byggd 1907 - 1909 på "Plaza de San Francisco"

storbritanniens-flagga.png  Former Havana Stock Exchange "Lonja del Comercio" built 1907 - 1909 on "Plaza de San Francisco"   

tysklands-flagga.png  Die frühere Börse in Havana "Lonja del Comercio" gebaut 1907 - 1909 auf "Plaza de San Francisco"

Sweden.png  Springbrunnen "Fuente de los Leones" från 1836 på "Plaza de San Francisco"

storbritanniens-flagga.png  The fontain "Fuente de los Leones" from 1836 on "Plaza de San Francisco"

tysklands-flagga.png  Der Springbrunnen "Fuente de los Leones" von 1836 auf "Plaza de San Francisco"

Sweden.png  "Palacio del Marquez de San Felipe y Santiago de Bejucal" byggt 1890 vid "Plaza de San Francisco" i Havanna

storbritanniens-flagga.png  "Palacio del Marquez de San Felipe y Santiago de Bejucal" built 1890 at "Plaza de San Francisco" in Havana

tysklands-flagga.png  "Palacio del Marquez de San Felipe y Santiago de Bejucal" gebaut 1890 bei "Plaza de San Francisco" in Havana

Sweden.png  "Basilica Menor de San Francisco de Asis" byggd 1580 - 1591 i Havanna

storbritanniens-flagga.png  "Basilica Menor de San Francisco de Asis" built 1580 - 1591 in Havana

tysklands-flagga.png  "Basilica Menor de San Francisco de Asis" gebaut 1580 - 1591 in Havana

Sweden.png  Staty på den romersk katolske missionären Junipero Serra (1713 - 1784) i Havanna

storbritanniens-flagga.png  Statue of the Roman Catholic missionary Junipero Serra (1713 - 1784) in Havana

tysklands-flagga.png  Statue von dem römisch katholischen Missionar Junipero Serra (1713 - 1784) in Havana

Sweden.png  Färje "Terminal Sierra Maestra" från 1914 vid "San Francisco Plaza" i Gamla Staden av Havanna

storbritanniens-flagga.png  Ferry "Terminal Sierra Maestra" from 1914 at "San Francisco Plaza" in the Old Town of Havana

tysklands-flagga.png  Fähr "Terminal Sierra Maestra" von 1914 bei "San Francisco Plaza" in der Altstadt von Havana

Sweden.png  "Casa de la Pintora Venezolana" galleri i Havanna från 1994

storbritanniens-flagga.png  "Casa de la Pintora Venezolana" Gallery in Havana from 1994

tysklands-flagga.png  "Casa de la Pintora Venezolana" Galerie in Havana von 1994

Sweden.png  Aktör som är utklädd till Doktor Ricardo Alegria i Gamla Staden av Havanna

storbritanniens-flagga.png  Actor who is dressed up to Doctor Ricardo Alegria in the the Old Town of Havana

tysklands-flagga.png  Akteur der als Doktor Ricardo Alegria in der Altstadt von Havana angezogen ist    

Sweden.png  Kyrka och Kloster "San Francisco de Assisi" byggt 1575 - 1591 i den Gamla Staden av Havanna

storbritanniens-flagga.png  Church and Monastery "San Francisco de Assisi" built 1575 - 1591 in the Old Town of Havana

tysklands-flagga.png  Kirche und Kloster "San Francisco de Assisi" gebaut 1575 - 1591 in der Altstadt von Havana

Sweden.png  Akvedukten "Zanja Real" från 1566 för att förse Havanna med vatten från floden Almendares 11 km därifrån

storbritanniens-flagga.png  The aqueduct "Zanja Real" from 1566 to supply Havana with water from the river Almendares 11 km away

tysklands-flagga.png  Der Aquädukt "Zanja Real" von 1566 der Havana mit Wasser von dem Fluss Almendares 11 km entfernt versah

Sweden.png  Information om "Zanja Real" som byggdes mellan åren 1565 - 1592

storbritanniens-flagga.png  Information about "Zanja Real" which was built between 1565 - 1592

tysklands-flagga.png  Information über "Zanja Real" welches zwischen 1565 - 1592 gebaut wurde

Sweden.png  Två kubanska kvinnor i Havanna

storbritanniens-flagga.png  Two Cuban women in Havana

tysklands-flagga.png  Zwei kubanische Frauen in Havana

Sweden.png  "Plaza Vieja" i Havanna som anlades 1559

storbritanniens-flagga.png  "Plaza Vieja" in Havana which was built 1559

tysklands-flagga.png  "Plaza Vieja" in Havana welches 1559 angelegt wurde

Sweden.png  "Casa del Conde San Estoban de Canongo" med lägenheter vid "Plaza Vieja" i Gamla Staden av Havanna

storbritanniens-flagga.png  "Casa del Conde San Estoban de Canongo" with apartments at "Plaza Vieja" in the Old Town of Havana

tysklands-flagga.png  "Casa del Conde San Estoban de Canongo" mit Wohnungen bei "Plaza Vieja" in der Altstadt von Havana

Sweden.png  "Casa de Manuel Antuve" med lägenheter vid "Plaza Vieja" i Gamla Staden av Havanna

storbritanniens-flagga.png  "Casa de Manuel Antuve" with apartments at "Plaza Vieja" in the Old Town of Havana

tysklands-flagga.png  "Casa de Manuel Antuve" mit Wohnungen bei "Plaza Vieja" in der Altstadt von Havana 

Sweden.png  Tre gamla byggnader med balkonger mot "Plaza Vieja" i Gamla Staden av Havanna

storbritanniens-flagga.png  Three old buildings with balconies facing "Plaza Vieja" in the Old Town of Havana

tysklands-flagga.png  Drei alte Gebäude mit Balkone mit Blick auf "Plaza Vieja" in der Altstadt von Havana

Sweden.png  "Casa del Conde Jaruco" som byggdes 1733 - 1737 vid "Plaza Vieja" i den Gamla Staden av Havanna

storbritanniens-flagga.png  "Casa del Conde Jaruco" which was built 1733 - 1737 at "Plaza Vieja" in the Old Town of Havana

tysklands-flagga.png  "Casa del Condo Jaruco" das 1733 - 1737 bei "Plaza Vieja" in der Altstadt von Havana gebaut wurde

Sweden.png  Två restauranger vid "Plaza Vieja" i den Gamla Staden av Havanna

storbritanniens-flagga.png  Two restaurants at "Plaza Vieja" in the Old Town of Havana

tysklands-flagga.png  Zwei Restaurants bei "Plaza Vieja" in der Altstadt von Havana

Sweden.png  Kvinna med gaffel som rider på en tupp på "Plaza Vieja" i den Gamla Staden av Havanna

storbritanniens-flagga.png  Woman with a fork who rides on a rooster on "Plaza Vieja" in the Old Town of Havana 

tysklands-flagga.png  Frau mit einer Gabel die auf einem Hahn auf "Plaza Vieja" in der Altstadt von Havana reitet

Sweden.png  Skulptur av blomma på "Plaza Vieja" i Gamla Staden av Havanna

storbritanniens-flagga.png  Sculpture of a flower on "Plaza Vieja" in the Old Town of Havana

tysklands-flagga.png  Skulptur von einer Blume auf "Plaza Vieja" in der Altstadt von Havana

Sweden.png  Jag på "Plaza Vieja" i Gamla Staden av Havanna 

storbritanniens-flagga.png  I on "Plaza Vieja" in the Old Town of Havana

tysklands-flagga.png  Ich auf "Plaza Vieja" in der Altstadt von Havana

Sweden.png  "Gomez Vila" byggnaden byggd 1933 av Jose Gomez-Mena Vila vid "Plaza Vieja" i Havanna

storbritanniens-flagga.png  "Gomez Vila" Building built 1933 of Jose Gomez-Mena Vila at "Plaza Vieja" in Havana

tysklands-flagga.png  "Gomez Vila" Gebäude gebaut 1933 von Jose Gomez-Mena Vila bei "Plaza Vieja" in Havana

Sweden.png  Vapenaffären "Armeria" som "26 juli rörelsen" den 9 april 1958 överföll för att skaffa sig vapen till att störta diktatorn Batista

storbritanniens-flagga.png  The gunshop "Armeria" which the "26th of July movement" the 9th of April 1958 assaulted to procure arms to overthrow the dictator Batista

tysklands-flagga.png  Das Waffengeschäft "Armeria" welches die "26. Juli Bewegung" am 9. April 1958 überfallen hat um sich Waffen anzuschaffen um den Diktator Batista zu stürzen

Sweden.png  Staty av Simon Bolivar (1783 - 1830) som befriade Peru, Venezuela, Colombia och Ecuador från den spanska kolonialmakten 

storbritanniens-flagga.png  Statue of Simon Bolivar (1783 - 1830) who liberated Peru, Venezuela, Colombia and Ecuador from the Spanish colonial power

tysklands-flagga.png  Statue von Simon Bolivar (1763 - 1830) der Peru, Venezuela, Colombia und Ecuador von der spanischen Kolonialmacht befreite

Sweden.png  Hotellet "Ambos Mundos" byggt 1924 i Havanna där författaren Ernest Hemigway (1899 - 1961) bodde 1932 - 1939 

storbritanniens-flagga.png  The hotel "Ambos Mundos" built 1924 in Havana where the author Ernest Hemingway (1899 - 1961) stayed 1932 - 1939

tysklands-flagga.png  Das Hotel "Ambos Mundos" gebaut 1924 in Havana wo der Schriftsteller Ernest Hemingway (1899 - 1961) 1932 - 1939 wohnte

Sweden.png  Staty av Luis Vaz de Camoes (1524 - 1580) som var en portugisisk nationalskald 

storbritanniens-flagga.png  Statue of Luis Vaz de Camoes (1524 - 1580) who was a Portuguese national poet

tysklands-flagga.png  Statue von Luis Vaz de Camoes (1524 - 1580) der ein portugiesischer Nationaldichter war

Sweden.png  Kubansk kvinna som röker en cigarr vid en gata i Havanna 

storbritanniens-flagga.png  Cuban woman smoking a cigar at a street in Havana

tysklands-flagga.png  Kubanische Frau die eine Zigarre an einer Strasse in Havana raucht

Sweden.png  "Palacio de los Capitanes Generales" från 1792 som nu är "Museo de la Ciudad" byggdes för Kubas gamla kolonialhärskare

storbritanniens-flagga.png  "Palacio de los Capitanes Generales" from 1792 which now is "Museo de la Ciudad" was built for Cubas old colonial rulers

tysklands-flagga.png  "Palacio de los Capitanes Generales" von 1792 was heute "Museo de la Ciudad" ist wurde für Kubas alte Kolonialherrscher gebaut

Sweden.png  Kraftiga valvbågar på innergården av "Palacio de los Capitanes Generales" 

storbritanniens-flagga.png  Powerful arches in the courtyard of "Palace de los Capitanes Generales" 

tysklands-flagga.png  Kräftige Gewölbebogen auf dem Innenhof von "Palace de los Capitanes Generales"

Sweden.png  Statyer på tranor i trädgården på innergården av "Palacio de los Capitanes Generales"

storbritanniens-flagga.png  Statues of cranes in the garden on the courtyard of "Palacio de los Capitanes Generales"

tysklands-flagga.png  Statuen von Kranichen in dem Garten auf dem Innenhof von "Palacio de los Capitanes Generales"

Sweden.png  Staty av Christopher Columbus (1451 - 1506) på innergården "Palacio de los Capitanes Generales" som den 12 oktober 1492 upptäckte Kuba i Amerika 

storbritanniens-flagga.png  Statue of Christopher Columbus (1451 - 1506) on the courtyard "Palacio de los Capitanes Generales" who the 12th of October 1492 discovered Cuba in America

tysklands-flagga.png  Statue von Christopher Columbus (1451 - 1506) auf dem Innenhof "Palacio de los Capitanes Generales" der den 12. Oktober 1492 Kuba in Amerika entdeckte

Sweden.png  "Catedral de la Habana" byggd 1748 - 1777 på "Plaza de Catedral" i Gamla Staden av Havanna 

storbritanniens-flagga.png  "Catedral de la Habana" built 1748 - 1777 on "Plaza de Catedral" in the Old Town of Havana  

tysklands-flagga.png  "Catedral de la Habana" gebaut 1748 - 1777 auf "Plaza de Catedral" in der Altstadt von Havana

Sweden.png  "Museo de Arte Colonial" från 1720 med en utställning av möbler och föremål från kolonialtiden

storbritanniens-flagga.png  "Museo de Arte Colonial" from 1720 with an exhibition of furnitors and objects from the colonial time

tysklands-flagga.png  "Museo de Arte Colonial" von 1720 mit einer Ausstellung von Möbeln und Gegenstände aus der Kolonialzeit

Sweden.png  "Palacio Marques de Aquas Claras" byggd 1751 - 1755 vid "Plaza de Catedral" i Gamla Staden av Havanna

storbritanniens-flagga.png  "Palacio Marques de Aquas Claras" built 1751 - 1755 at "Plaza de Catedral" in the Old Town of Havana

tysklands-flagga.png  "Palacio Marques de Aquas Claras" gebaut 1751 - 1755 bei "Plaza de Catedral" in der Altstadt von Havana

Sweden.png  "Palacio del Conde Lombillo" från 1741 och "Palacio de los Marqueses de Arcos" från 1754 på "Plaza de Catedral" i Gamla Staden av Havanna

storbritanniens-flagga.png  "Palacio del Conde Lombillo" from 1741 and "Palacio de los Marqueses de Arcos" från 1754 on "Plaza de Catedral" in the Old Town of Havana

tysklands-flagga.png  "Palacio del Conde Lombillo" von 1741 und "Palacio de los Marqueses de Arcos" von 1754 auf "Plaza de Catedral" in der Altstadt von Havana

Sweden.png  Skulptur av ett indianansikte ovanför en mineralkälla i Havanna 

storbritanniens-flagga.png  Sculpture of an Indian face above a mineral spring in Havana

tysklands-flagga.png  Skulptur von einem Indianergesicht oberhalb einer Mineralquelle in Havana

Sweden.png  Hus vid "Esquina Pena Pobre" i Havanna

storbritanniens-flagga.png  Houses at "Esquina Pena Pobre" in Havana

tysklands-flagga.png  Häuser bei "Esquina Pena Pobre" in Havana

Sweden.png  Chrysler New Yorker Cabriolet veteranbil från 1949 i Havanna 

storbritanniens-flagga.png  Chrysler New Yorker Cabriolet classic car from 1949 in Havana

tysklands-flagga.png  Chrysler New Yorker Cabriolet Oldtimer von 1949 in Havana

Sweden.png  Aktris med klänning och hatt i foajén på "Melia Marina Varadero Hotel" när jag kom tillbaka från utflykten till Havanna

storbritanniens-flagga.png  Actress with dress and hat in the foyer at "Melia Marina Varadero Hotel" when I did come back from the excursion to Havana

tysklands-flagga.png  Akteurin mit Kleid und Hut in dem Foyer bei "Melia Marina Varadero Hotel" als ich zurück von dem Ausflug nach Havana kam

Sweden.png  Aktör i dräkt i foajén på "Melia Marina Varadero Hotel" när jag kom tillbaka från utflykten till Havanna

storbritanniens-flagga.png  Actor in costume in the foyer at "Melia Marina Varadero Hotel" when I did come back from the excursion to Havana

tysklands-flagga.png  Akteur in Tracht in dem Foyer bei "Melia Marina Varadero Hotel" als ich zurück von dem Ausflug nach Havana kam 

Sweden.png  Aktris med rock och handväska i foajén på "Melia Marina Varadero Hotel" när jag kom tillbaka från utflykten till Havanna

storbritanniens-flagga.png  Actress with coat and handbag in the foyer at "Melia Marina Varadero Hotel" when I did come back from the excursion to Havana

tysklands-flagga.png  Akteurin mit Mantel und Handtasche in dem Foyer bei "Melia Marina Varadero Hotel" als ich zurück von dem Ausflug nach Havana kam

Sweden.png  Aktör i kostym i foajén på "Melia Marina Varadero Hotel" när jag kom tillbaka från utflykten till Havanna

storbritanniens-flagga.png  Actor in a suit in the foyer at "Melia Marina Varadero Hotel" when I did come back from the excursion to Havana

tysklands-flagga.png  Akteur in Kostüm in dem Foyer bei "Melia Marina Varadero Hotel" als ich zurück von dem Ausflug nach Havana kam

Sweden.png  Aktris med klänning i foajén på "Melia Marina Varadero Hotel" när jag kom tillbaka från utflykten till Havanna

storbritanniens-flagga.png  Actress with dress in the foyer at "Melia Marina Varadero Hotel" when I did come back from the excursion to Havana

tysklands-flagga.png  Akteurin mit Kleid in dem Foyer bei "Melia Marina Varadero Hotel" als ich zurück von dem Ausflug nach Havana kam