Tobermory, 18 - 19 augusti, 2014.

Sweden.png  Tobermory är ett idylliskt litet kanadensiskt samhälle på den nordligaste delen av Bruce Peninsula 300 km nord-väst om Toronto. Detta samhälle har 200 bofasta invånare samt ytterligare 350 invånare som bor här endast på sommaren. Dessutom kommer det under sommar månaderna varje dag hit en mängd turister från framförallt Toronto för att uppleva den vackra naturen här.

storbritanniens-flagga.png  Tobermory is an idyllic small Canadian village on the northernmost part of Bruce Peninsula 300 km north-west of Toronto. This village has 200 residents and another 350 inhabitants who live here only during the summer. Beside this every day during the summer there come a lot of tourists from above all Toronto to experience the beautiful nature here.  

tysklands-flagga.png  Tobermory ist ein idyllisches kleines kanadisches Dorf auf dem nördlichsten Teil von Bruce Peninsula 300 km nord-westlich von Toronto. Dieses Dorf hat 200 Einwohner und weitere 350 Einwohner die hier nur im Sommer wohnen. Ausserdem kommen während der Sommer Monate jeden Tag viele Touristen aus vor allem Toronto um die schöne Natur hier zu erleben.

Sweden.png  Färjan "Chi-Cheemaun" som vi åker med i 2 timmar från Southbay Mouth på Manitoulin Island till Tobermory på Bruce Peninsula

storbritanniens-flagga.png  The ferry "Chi-Cheemaun" we travel with for 2 hours from Southbay Mouth on Manitoulin Island to Tobermory on Bruce Peninsula

tysklands-flagga.png  Die Fähre "Chi-Cheemaun" mit der wir 2 Stunden von Southbay Mouth auf Manitoulin Island nach Tobermory auf Bruce Peninsula fahren

 

 

Sweden.png  Utsikt från färjan mot "Cove Island Lighthouse" från 1858 på Bruce Peninsula 

storbritanniens-flagga.png  View from the ferry to "Cove Island Lighthouse" from 1858 on Bruce Peninsula

tysklands-flagga.png  Aussicht von der Fähre zu "Cove Island Lighthouse" von 1858 auf Bruce Peninsula 

Sweden.png  Sommarstuga med utsiktstorn på Bruce Peninsula 

storbritanniens-flagga.png  Summer cottage with lookout tower on Bruce Peninsula 

tysklands-flagga.png  Sommerhaus mit Aussichtsturm auf Bruce Peninsula

Sweden.png  Charlene och Alex på färjan "Chi-Cheemaun" som betyder "Stor kanot" på Ojibwe språket

storbritanniens-flagga.png  Charlene and Alex on the ferry "Chi-Cheemaun" which means "Big canoe" in the Ojibwe language

tysklands-flagga.png  Charlene und Alex auf der Fähre "Chi-Cheemaun" welches "Grosser Kanu" auf der Ojibwe Sprache bedeutet

Sweden.png  Charlene och Alex vid en butik i Tobermory

storbritanniens-flagga.png  Charlene and Alex at a shop in Tobermory

tysklands-flagga.png  Charlene und Alex bei einem Laden in Tobermory

Sweden.png  Butiksskylt framför denna butik

storbritanniens-flagga.png  Shop sign in front of this shop

tysklands-flagga.png  Ladenschild vor diesem Laden

Sweden.png  Utbud av varor för vildmarken i denna butik

storbritanniens-flagga.png  Offer of goods for the wilderness in this shop

tysklands-flagga.png  Angebot von Waren für die Wildnis in diesem Laden

Sweden.png  Hus med lägenheter i Tobermory

storbritanniens-flagga.png  House with apartments in Tobermory

tysklands-flagga.png  Haus mit Wohnungen in Tobermory

Sweden.png  Träskulptur av en bäver

storbritanniens-flagga.png  Wood sculpture of a beaver

tysklands-flagga.png  Holzskulptur von einem Biber

Sweden.png  Restaurang där det säljs bäversvansar

storbritanniens-flagga.png  Restaurant where they sell beaver tails

tysklands-flagga.png  Restaurant wo Biberschwänze verkauft werden

Sweden.png  Ingredienser på bäversvansar 

storbritanniens-flagga.png  Ingredients on beaver tails

tysklands-flagga.png  Ingredienzen auf Biberschwänzen

Sweden.png  Charlene och Alex äter bäversvansar

storbritanniens-flagga.png  Charlene and Alex eating beaver tails

tysklands-flagga.png  Charlene und Alex essen Biberschwänze

Sweden.png  Huset vi bor i i Tobermory

storbritanniens-flagga.png  The house we stay at in Tobermory

tysklands-flagga.png  Das Haus in dem wir in Tobermory wohnen

Sweden.png  Utsikt över hamnen i Tobermory

storbritanniens-flagga.png  View over the harbour in Tobermory

tysklands-flagga.png  Aussicht über den Hafen in Tobermory

Sweden.png  Arrangör av utflykter i Tobermory

storbritanniens-flagga.png  Organizer of trips in Tobermory

tysklands-flagga.png  Arrangeur von Ausflügen in Tobermory

Sweden.png  Charlene och Alex som sjörövare

storbritanniens-flagga.png  Charlene and Alex as pirates

tysklands-flagga.png  Charlene und Alex als Seeräuber

Sweden.png  Tre personer med havskajak paddlar ut ur hamnen i Tobermory

storbritanniens-flagga.png  Three people with sea kayak paddle out of the harbour in Tobermory

tysklands-flagga.png  Drei Personen mit Seekajak paddeln raus aus dem Hafen in Tobermory

Sweden.png  Segelbåt i Tobermory

storbritanniens-flagga.png  Sailing boat in Tobermory

tysklands-flagga.png  Segelboot in Tobermory

Sweden.png  Motorbåt från Florida i Tobermory

storbritanniens-flagga.png  Motor boat from Florida in Tobermory

tysklands-flagga.png  Motorboot aus Florida in Tobermory 

Sweden.png  Trubadur i Tobermory 

storbritanniens-flagga.png  Troubadour in Tobermory

tysklands-flagga.png  Troubadur in Tobermory

Sweden.png  Kanadensare som konst i Tobermory

storbritanniens-flagga.png  Canadian canoe as art in Tobermory

tysklands-flagga.png  Kanadier als Kunst in Tobermory

Sweden.png  Restaurang i Tobermory där vi åt lunch 

storbritanniens-flagga.png  Restaurant in Tobermory where we did eat lunch

tysklands-flagga.png  Restaurant in Tobermory wo wir Mittag gegessen haben

Sweden.png  Presentbutik i Tobermory

storbritanniens-flagga.png  Giftshop in Tobermory

tysklands-flagga.png  Geschenk Boutique in Tobermory

Sweden.png  Bokhandel i Tobermory

storbritanniens-flagga.png  Bookshop in Tobermory

tysklands-flagga.png  Buchhandlung in Tobermory

Sweden.png  Utsikt från stig till båtar vid kajen i Tobermory

storbritanniens-flagga.png  View from trail to boats at the quay in Tobermory

tysklands-flagga.png  Aussicht von Pfad zu Boote an dem Kai in Tobermory

Sweden.png  Uthyrning av havskajaker i Tobermory

storbritanniens-flagga.png  Rental of sea kayaks in Tobermory

tysklands-flagga.png  Vermietung von Seekajaks in Tobermory

Sweden.png  Dykskola i Tobermory

storbritanniens-flagga.png  Diving school in Tobermory

tysklands-flagga.png  Tauchschule in Tobermory

Sweden.png  Butik som säljer nautiska böcker och kläder i Tobermory

storbritanniens-flagga.png  Shop that sells nautical books and cloth in Tobermory

tysklands-flagga.png  Laden der nautische Bücher und Kleider in Tobermory verkauft 

Sweden.png  Restaurang i Tobermory

storbritanniens-flagga.png  Restaurant in Tobermory

tysklands-flagga.png  Restaurant in Tobermory

Sweden.png  Gatumusikanter i Tobermory

storbritanniens-flagga.png  Street musicans in Tobermory

tysklands-flagga.png  Strassenmusikanten i Tobermory

Sweden.png  Restaurang och presentaffär i Tobermory

storbritanniens-flagga.png  Restaurant and giftshop in Tobermory

tysklands-flagga.png  Restaurant und Geschenk Boutique in Tobermory

Sweden.png  Bibliotek i Tobermory

storbritanniens-flagga.png  Library in Tobermory

tysklands-flagga.png  Bibliothek in Tobermory

Sweden.png  Kaffestuga i Tobermory

storbritanniens-flagga.png  Coffee house in Tobermory

tysklands-flagga.png  Kaffeehaus in Tobermory

Sweden.png  Presentaffär i Tobermory

storbritanniens-flagga.png  Gift shop in Tobermory

tysklands-flagga.png  Geschenk Boutique in Tobermory

Sweden.png  Butik som säljer kläder och presenter i Tobermory

storbritanniens-flagga.png  Shop which sells cloth and gifts in Tobermory

tysklands-flagga.png  Laden der Kleider und Geschenke in Tobermory verkauft

Sweden.png  Stig genom skogen till Naturum

storbritanniens-flagga.png  Trail through the forest to the Visitor Centre

tysklands-flagga.png  Pfad durch den Wald zu dem Besucherzentrum

Sweden.png  Trädgårdskonst utanför ett hus i skogen

storbritanniens-flagga.png  Landscape gardening outside a house in the forest

tysklands-flagga.png  Gartenkunst ausserhalb von einem Haus im Wald

Sweden.png  I denna skog växer det endast ceder träd

storbritanniens-flagga.png  In this forest only cedar trees grow

tysklands-flagga.png  In diesem Wald wachsen nur Zeder Bäume

Sweden.png  Naturum i Tobermory

storbritanniens-flagga.png  Visitor Centre in Tobermory

tysklands-flagga.png  Besucherzentrum in Tobermory

Sweden.png  Bäver som tittar runt i detta Naturum

storbritanniens-flagga.png  Beaver looking around in this Visitor Centre

tysklands-flagga.png  Biber der sich in diesem Besucherzentrum umschaut

Sweden.png  Vithövdad örn

storbritanniens-flagga.png  Bald Eagle

tysklands-flagga.png  Weisskopfseeadler

Sweden.png  Mård

storbritanniens-flagga.png  Fisher

tysklands-flagga.png  Marder

Sweden.png  Piggsvin

storbritanniens-flagga.png  Porcupine

tysklands-flagga.png  Stachelschwein

Sweden.png  Hök

storbritanniens-flagga.png  Hawk

tysklands-flagga.png  Habicht

Sweden.png  Räv

storbritanniens-flagga.png  Fox

tysklands-flagga.png  Fuchs

Sweden.png  Svartbjörn

storbritanniens-flagga.png  Black Bear

tysklands-flagga.png  Schwarzbär

Sweden.png  Varg  

storbritanniens-flagga.png  Wolf

tysklands-flagga.png  Wolf

Sweden.png  Hummer

storbritanniens-flagga.png  Lobster

tysklands-flagga.png  Hummer

Sweden.png  Promenadstig vid kajen i Tobermory

storbritanniens-flagga.png  Promenade at the quay in Tobermory

tysklands-flagga.png  Spaziergängerweg an dem Kai in Tobermory

Sweden.png  Träskulptur av en man som gör reklam för dagskryssningar

storbritanniens-flagga.png  Wooden sculpture of a man who advertises for day cruises

tysklands-flagga.png  Holzskulptur von einem Mann der Reklame für Tageskreuzfahrten macht

Sweden.png  Biljettkontor för dagskryssningar

storbritanniens-flagga.png  Booking-office for day cruises

tysklands-flagga.png  Kartenverkauf für Tageskreuzfahrten

Sweden.png  Träskulptur av en sjöman

storbritanniens-flagga.png  Wood-carving of a sailor

tysklands-flagga.png  Holzskulptur von einem Seemann

Sweden.png  Jag framför kryssningsfartyget "Great Blue Heron" med glasbotten 

storbritanniens-flagga.png  I in front of the cruise ship "Great Blue Heron" with glass bottom

tysklands-flagga.png  Ich vor dem Kreuzfahrtschiff "Great Blue Heron" mit Glasboden 

Sweden.png  Lämnar hamnen i Tobermory med detta kryssningsfartyg

storbritanniens-flagga.png  Leaving the harbour in Tobermory with this cruise ship

tysklands-flagga.png  Verlassen den Hafen in Tobermory mit diesem Kreuzfahrtschiff

Sweden.png  "Big Tubs" fyr byggd 1885 utanför Tobermory

storbritanniens-flagga.png  "Big Tubs" Lighthouse built 1885 outside Tobermory

tysklands-flagga.png  "Big Tubs" Leuchtfeuer gebaut 1885 ausserhalb von Tobermory

Sweden.png  Skeppsvraket av den tvåmastade skonaren "Sweepstakes" byggd 1867 som sjönk 1885 i det kristallklara vattnet

storbritanniens-flagga.png  The ship wreck of the two masted schooner "Sweepstakes" built 1867 which sank 1885 in the crystal clear water 

tysklands-flagga.png  Das Schiffswrack von dem Zweimast Schoner "Sweepstakes" gebaut 1867 welches 1885 gesunken ist in dem kristallklaren Wasser

Sweden.png  Skeppsvraket av passagerarångbåten "City of Grand Rapids" byggd 1879 som sjönk 1907 i Big Tubs Harbour

storbritanniens-flagga.png  The ship wreck of the passanger steamer "City of Grand Rapids" built 1879 which sank 1907 in Big Tubs Harbour 

tysklands-flagga.png  Das Schiffswrack von dem Passagierdampfer "City of Grand Rapids" gebaut 1979 welches 1907 in Big Tubs Harbour gesunken ist

Sweden.png  Segelbåtar och motorbåtar vid bryggorna till sommarhus

storbritanniens-flagga.png  Sailing boats and motor boats at bridges of summer houses

tysklands-flagga.png  Segelboote und Motorboote an Stege von Sommerhäuser

Sweden.png  Motorbåtar vid bryggorna till sommarhus

storbritanniens-flagga.png  Motor boats at bridges of summer houses

tysklands-flagga.png  Motorboote an Stege von Sommerhäuser

Sweden.png  Charlene och Alex på kryssningsfartyget

storbritanniens-flagga.png  Charlene and Alex on the cruise ship

tysklands-flagga.png  Charlene und Alex auf dem Kreuzfahrtschiff

Sweden.png  Ö utanför Tobermory i Gregorian Bay med 30.000 öar

storbritanniens-flagga.png  Island outside Tobermory in Gregorian Bay with 30.000 islands

tysklands-flagga.png  Insel ausserhalb von Tobermory in Gregorian Bay mit 30.000 Inseln

Sweden.png  Udde av en ö utanför Tobermory

storbritanniens-flagga.png  Cape of an island outside Tobermory

tysklands-flagga.png  Kap von einer Insel ausserhalb von Tobermory

Sweden.png  Skarvar vid en ö utanför Tobermory

storbritanniens-flagga.png  Cormorants at an island outside Tobermory

tysklands-flagga.png  Kamorane bei einer Insel ausserhalb von Tobermory

Sweden.png  Stora klippblock med lav vid stranden av en ö

storbritanniens-flagga.png  Large rocks with lichen at the shore of an island

tysklands-flagga.png  Grosse Felsblöcke mit Flechte an dem Strand von einer Insel

Sweden.png  Ytterligare en glasbottnad båt för turister

storbritanniens-flagga.png  Another glass bottom boat for tourists

tysklands-flagga.png  Noch ein Boot mit Glasboden für Touristen

Sweden.png  Skyddande tak vid stranden på en ö

storbritanniens-flagga.png  Shelting roof at the shore on an island

tysklands-flagga.png  Schützendes Dach an dem Strand auf einer Insel

Sweden.png  Stenig strand utanför en ö

storbritanniens-flagga.png  Stony shore outside an island

tysklands-flagga.png  Steiniger Strand ausserhalb von einer Insel

Sweden.png  Raukar vid Flowerpot island

storbritanniens-flagga.png  Stacks at Flowerpot island

tysklands-flagga.png  Felssäulen bei Flowerpot island

Sweden.png  Rauk som det växer en buske på

storbritanniens-flagga.png  Stack on which it grows a bush

tysklands-flagga.png  Felssäule auf der ein Busch wächst 

Sweden.png  Sjömärke på en ö

storbritanniens-flagga.png  Sea-mark on an island

tysklands-flagga.png  Seezeichen auf einer Insel 

Sweden.png  Stenig strand vid en ö

storbritanniens-flagga.png  Stony shore at an island

tysklands-flagga.png  Steiniger Strand bei einer Insel

Sweden.png  Skogsbevuxen ö i sjön Huron

storbritanniens-flagga.png  Forest overgrown island in the lake Huron

tysklands-flagga.png  Waldbewachsene Insel in dem See Huron

Sweden.png  Skogsbevuxna karga klippor bredvid kristallklart vatten

storbritanniens-flagga.png  Forest overgrown barren rocks beside crystal-clear water 

tysklands-flagga.png  Waldbewachsene karge Klippen neben kristallklaren Gewässer

Sweden.png  Holme med buskar

storbritanniens-flagga.png  Islet with bushes

tysklands-flagga.png  Kleine Insel mit Büschen

Sweden.png  Kanadensisk tvåmastad skonare 

storbritanniens-flagga.png  Canadian two masted schooner

tysklands-flagga.png  Kanadischer Zweimast Schoner

Sweden.png  Tät skog med cederträd vid sjön Huron

storbritanniens-flagga.png  Tight forest with cedar trees at lake Huron

tysklands-flagga.png  Dichter Wald mit Zederbäumen an dem See Huron

Sweden.png  Bäverbo vid vattnet

storbritanniens-flagga.png  Beaver´s nest at the lake

tysklands-flagga.png  Biber Nest an dem See

Sweden.png  Skog vid sjön med kristallklart vatten

storbritanniens-flagga.png  Forest at the lake with crystal clear water

tysklands-flagga.png  Wald bei dem See mit kristallklarem Wasser

Sweden.png  Kristallklart vatten vid skog med cederträd

storbritanniens-flagga.png  Crystal clear water at forest with cedar trees

tysklands-flagga.png  Kristallklares Wasser bei Wald mit Zederbäumen

Sweden.png  Udde med klippor och tät skog 

storbritanniens-flagga.png  Cape with rocks and tight forest

tysklands-flagga.png  Kap mit Klippen und dichtem Wald

Sweden.png  Kristallklart vatten vid ett sund

storbritanniens-flagga.png  Crystal clear water at a sound 

tysklands-flagga.png  Kristallklares Wasser an einem Sund

Sweden.png  Tät skog med cederträd vid sjön Huron

storbritanniens-flagga.png  Tight forest with cedar trees at lake Huron

tysklands-flagga.png  Dichter Wald mit Zederbåumen bei dem See Huron

Sweden.png  Trädbevuxen holme i ett sund

storbritanniens-flagga.png  With trees grown islet in a sound

tysklands-flagga.png  Baumbewachsenes Inselchen in einem Sund

Sweden.png  Fiskmåsar på denna holme

storbritanniens-flagga.png  Seagulls on this islet

tysklands-flagga.png  Sturmmöwen auf dieser kleinen Insel 

Sweden.png  Lodräta klippor med tät skog

storbritanniens-flagga.png  Vertical rocks with tight forest

tysklands-flagga.png  Senkrechte Klippen mit dichtem Wald

Sweden.png  Klippor med lav och tät skog

storbritanniens-flagga.png  Rocks with lichen and tight forest

tysklands-flagga.png  Klippen mit Flechten und dichtem Wald

Sweden.png  Sommarvillor på höga klippor med skog

storbritanniens-flagga.png  Summer houses on high rocks with forest

tysklands-flagga.png  Sommerhäuser auf hohen Klippen mit Wald

Sweden.png  Ytterligare sommarvillor på klippor

storbritanniens-flagga.png  Another summer houses on rocks

tysklands-flagga.png  Weitere Sommerhäuser auf Klippen

Sweden.png  Trading Post i Southbay Mouth

storbritanniens-flagga.png  Trading Post in Southbay Mouth 

tysklands-flagga.png  Trading Post in Southbay Mouth

Sweden.png  Träskulptur av en indianhövding

storbritanniens-flagga.png  Wooden sculpture of a first nation citizen chief

tysklands-flagga.png  Holzskulptur von einem Indianerhäuptling

Sweden.png  Konst där indianer sitter i möte

storbritanniens-flagga.png  Art of first nation citizens talking

tysklands-flagga.png  Kunst von Indianer im Gespräch

Sweden.png  Konst av indianer där en cowboy fångar en kalv

storbritanniens-flagga.png  Art by first nation citizens where a cowboy catches a calf

tysklands-flagga.png  Kunst von Indianer wo ein Cowboy ein Kalb fängt

Sweden.png  Konst där indianer är beredda för strid

storbritanniens-flagga.png  Art of first nation citizens ready for fight

tysklands-flagga.png  Kunst von Indianer bereit zum Streit

Sweden.png  Konst där en indian håller upp en bisonskalle

storbritanniens-flagga.png  Art where a first nation citizen holds up a bison skull

tysklands-flagga.png  Kunst wo ein Indianer einen Bisonschädel hoch hält

Sweden.png  Konst av indianer på en bisonskalle

storbritanniens-flagga.png  Art by first nation citizens on a bison skull

tysklands-flagga.png  Kunst von Indianer auf einem Bisonschädel

Sweden.png  Inukshuk i Whitefish Falls

storbritanniens-flagga.png  Inukshuk in Whitefish Falls

tysklands-flagga.png  Inukshuk in Whitefish Falls