Charlottetown, 29 maj - 1 juni, 2008.

sveriges-flagga.png  Charlottetown på Prince Edward Island har 15.000 invånare och är provins huvudstad i denna provins som ligger på en ö. Prince Edward Island är 225 x 65 km stor med en yta av 5.686 kvadratkilometer. På denna ö bor det 138.000 människor. Sedan 1997 är Prince Edward Island förbundet med fastlandet genom bron "Confederation Bridge" som är 12.900 meter lång och byggdes 1993 - 1997. Berömt är Charlottetown därför att det här år 1864 bestämdes att den kanadensiska staten skall bildas 1867. De främsta näringsgrenarna på denna ö är turism, fiske och jordbruk. I Charlottetown finns även ett universitet.

storbritanniens-flagga.png  Charlottetown on Prince Edward Island has a population of 15.000 people and is the capital of this province which is lying on an island. Prince Edward Island is 225 x 65 km large with an area of 5.686 square kilometres. On this island there live 138.000 people. Since 1997 Prince Edward Island is connected with the main land by the bridge "Confederation Bridge" which is 12.900 meters long and was built 1993 - 1997. What made Charlottetown famous is that there the year 1864 was determined that the Canadian country 1867 was going to be found. The foremost businesses on this island are tourism, fishing and agriculture. In Charlottetown there also is an university. 

tysklands-flagga.png  Charlottetown auf Prince Edward Island hat 15.000 Einwohner und ist die Provinzhauptstadt in dieser Provinz die auf einer Insel liegt. Prince Edward Island ist 225 x 65 km gross auf einer Fläche von 5.686 Quadratkilometer. Auf diser Insel wohnen 138.000 Menschen. Seit 1997 ist Prince Edward Island mit dem Festland verbunden durch die Brücke "Confederation Bridge" die 12.900 Meter lang ist und 1993 - 1997 gebaut wurde. Berühmt ist Charlottetown weil es hier 1864 bestimmt wurde dass der kanadische Staat 1867 gebildet werden soll. Die hauptsächlichen Erwerbszweige auf dieser Insel kommen von dem Tourismus, dem Fischfang und der Landwirtschaft. In Charlottetown gibt es auch eine Universität. 

sveriges-flagga.png  Hotellet Charlottetown jag bor på i Charlottetown

storbritanniens-flagga.png  The hotel Charlottetown I stay at in Charlottetown

tysklands-flagga.png  Das Hotel Charlottetown in dem ich in Charlottetown wohne

sveriges-flagga.png  Hus vid hamnen i Charlottetown

storbritanniens-flagga.png  Houses in the harbour of Charlottetown

tysklands-flagga.png  Häuser in dem Hafen von Charlottetown

sveriges-flagga.png  Skyddande tak i Charlottetowns hamn

storbritanniens-flagga.png  Sheltering roof in the harbour of Charlottetown

tysklands-flagga.png  Schützendes Dach in dem Hafen von Charlottetown

sveriges-flagga.png  "Celebration - Then and Now Sculpture" i Charlottetown

storbritanniens-flagga.png  "Celebration - Then and Now Sculpture" in Charlottetown

tysklands-flagga.png  "Celebration - Then and Now Sculpture" in Charlottetown

sveriges-flagga.png  Hamnen i Charlottetown

storbritanniens-flagga.png  The harbour in Charlottetown

tysklands-flagga.png  Der Hafen von Charlottetown

sveriges-flagga.png  Passagerarbåten "Fairview" i Charlottetowns hamn

storbritanniens-flagga.png  Passenger boat "Fairview" in the harbour of Charlottetown

tysklands-flagga.png  Passagierschiff "Fairview" in dem Hafen von Charlottetown

sveriges-flagga.png  Delta Hotel i Charlottetown

storbritanniens-flagga.png  Delta Hotel in Charlottetown

tysklands-flagga.png  Delta Hotel in Charlottetown

sveriges-flagga.png  Restaurang "The Merchantman Pub" i Charlottetown

storbritanniens-flagga.png  Restaurant "The Merchantman Pub" in Charlottetown

tysklands-flagga.png  Restaurant "The Merchantman Pub" in Charlottetown

sveriges-flagga.png  Restaurang "Linda´s" i en äldre byggnad i Charlottetown

storbritanniens-flagga.png  Restaurant "Linda´s" in an older building in Charlottetown

tysklands-flagga.png  Restaurant "Linda´s" in einem älteren Gebäude in Charlottetown

sveriges-flagga.png  Flaggor från samtliga Kanadas provinser och territorier

storbritanniens-flagga.png  Flags from all Canadas provinces and territories

tysklands-flagga.png  Flaggen von sämtlichen Provinzen und Territorien in Kanada

sveriges-flagga.png  Ingång till varuhus i Charlottetown

storbritanniens-flagga.png  Entrance to a mall in Charlottetown

tysklands-flagga.png  Eingang zu einem Warenhaus in Charlottetown

sveriges-flagga.png  Ingång till teater i Charlottetown

storbritanniens-flagga.png  Entrance to a theatre in Charlottetown

tysklands-flagga.png  Eingang zu einem Theater in Charlottetown

sveriges-flagga.png  Staty för de kanadensiska soldater som stupade under första världskriget

storbritanniens-flagga.png  Statue for the Canadian soldiers who fell during World War I

tysklands-flagga.png  Statue für die kanadischen Soldaten die in dem ersten Weltkrieg gefallen sind

sveriges-flagga.png  Charlottetown Province House som började byggas 1843

storbritanniens-flagga.png  Charlottetown Province House which was started to be built 1843

tysklands-flagga.png  Charlottetown Province House welches 1843 angefangen wurde zu bauen

sveriges-flagga.png  Charlottetown City Council byggd 1888

storbritanniens-flagga.png  Charlottetown City Council built 1888

tysklands-flagga.png  Charlottetown City Council gebaut 1888

sveriges-flagga.png  Brandbil i Charlottetown

storbritanniens-flagga.png  Fire engine in Charlottetown

tysklands-flagga.png  Feuerwehrauto in Charlottetown

sveriges-flagga.png  Hotellet "Rodd Charlottetown"

storbritanniens-flagga.png  The hotel "Rodd Charlottetown"

tysklands-flagga.png  Das Hotel "Rodd Charlottetown"

sveriges-flagga.png  Myndighetsbyggnader i Charlottetown

storbritanniens-flagga.png  Authority buildings in Charlottetown

tysklands-flagga.png  Behörden Gebäude in Charlottetown

sveriges-flagga.png  "The Governor Generals House" byggd 1832 - 1834 i Charlottetown

storbritanniens-flagga.png  "The Governor Generals House" built 1832 - 1834 in Charlottetown

tysklands-flagga.png  "The Governor Generals House" gebaut 1832 - 1834 in Charlottetown

sveriges-flagga.png  Fin äldre villa i Charlottetown

storbritanniens-flagga.png  Beautiful older house in Charlottetown

tysklands-flagga.png  Schönes älteres Haus in Charlottetown

sveriges-flagga.png  Två nybyggda villor i Charlottetown

storbritanniens-flagga.png  Two new houses in Charlottetown

tysklands-flagga.png  Zwei neue Häuser in Charlottetown

sveriges-flagga.png  Två villor i Charlottetown

storbritanniens-flagga.png  Two houses in Charlottetown

tysklands-flagga.png  Zwei Häuser in Charlottetown

sveriges-flagga.png  Äldre villa i Charlottetown

storbritanniens-flagga.png  Older house in Charlottetown

tysklands-flagga.png  Älteres Haus in Charlottetown

sveriges-flagga.png  Hästdroska i Charlottetown

storbritanniens-flagga.png  Horse-drawn cab in Charlottetown

tysklands-flagga.png  Pferdekutsche in Charlottetown

sveriges-flagga.png  Hamnen i Charlottetown

storbritanniens-flagga.png  The harbour of Charlottetown

tysklands-flagga.png  Der Hafen von Charlottetown

sveriges-flagga.png  Pizzeria och pasta restaurang i en före detta järnvägsstation byggd 1907 i Charlottetown

storbritanniens-flagga.png  Pizzeria and pasta restaurant in a former railwaystation built 1907 in Charlottetown

tysklands-flagga.png  Pizzeria und Pasta Restaurant in einem ehemaligen Bahnhof gebaut 1907 in Charlottetown

sveriges-flagga.png  "Brighton Beach Range Lighthouse" från 1890 vid havet i Charlottetown där man har 3 meter tidvatten

storbritanniens-flagga.png  "Brighton Beach Range Lighthouse" from 1890 at the sea in Charlottetown where they have 3 meter tide

tysklands-flagga.png  "Brighton Beach Range Lighthouse" von 1890 an dem Meer in Charlottetown wo es 3 Meter Zeitwasser gibt

sveriges-flagga.png  Villa i engelsk stil i Charlottetown

storbritanniens-flagga.png  House in English style in Charlottetown

tysklands-flagga.png  Haus in englischem Stil in Charlottetown

sveriges-flagga.png  Fin äldre villa i Charlottetown

storbritanniens-flagga.png  Beautiful older house in Charlottetown

tysklands-flagga.png  Schönes älteres Haus in Charlottetown

sveriges-flagga.png  Ny modern villa i Charlottetown

storbritanniens-flagga.png  New modern house in Charlottetown

tysklands-flagga.png  Neues modernes Haus in Charlottetown

sveriges-flagga.png  Äldre boningshus i Charlottetown

storbritanniens-flagga.png  Older dwelling-house in Charlottetown

tysklands-flagga.png  Älteres Wohnhaus in Charlottetown

 

sveriges-flagga.png  Restaurangen "Off Broadway" i Charlottetown

storbritanniens-flagga.png  The restaurant "Off Broadway" in Charlottetown

tysklands-flagga.png  Das Restaurant "Off Broadway" in Charlottetown

sveriges-flagga.png  Modell av segelfartyg på restaurangen

storbritanniens-flagga.png  Model of a sailing-ship in the restaurant

tysklands-flagga.png  Modell eines Segelschiffs in dem Restaurant

sveriges-flagga.png  Restaurangen "Claddagh Oyster House" i Charlottetown

storbritanniens-flagga.png  The restaurant "Claddagh Oyster House" in Charlottetown

tysklands-flagga.png  Das Restaurant "Claddagh Oyster House" in Charlottetown

sveriges-flagga.png  Ostron på denna restaurang 

storbritanniens-flagga.png  Oysters at this restaurant

tysklands-flagga.png  Austern in diesem Restaurant

sveriges-flagga.png  St. Dunstan´s Basilica byggd 1907 i Charlottetown

storbritanniens-flagga.png  St. Dunstan´s Basilica built 1907 in Charlottetown

tysklands-flagga.png  St. Dunstan´s Basilica gebaut 1907 in Charlottetown

sveriges-flagga.png  Blomsterkrukor vid en byggnad i Charlottetown

storbritanniens-flagga.png  Flowerpots at a building in Charlottetown

tysklands-flagga.png  Blumenkübel bei einem Gebäude in Charlottetown

sveriges-flagga.png  Regeringsbyggnaden i Charlottetown

storbritanniens-flagga.png  The Goverment building in Charlottetown

tysklands-flagga.png  Das Regierungsgebäude in Charlottetown

sveriges-flagga.png  Byggnad av nytt hus i gammal stil i Charlottetown

storbritanniens-flagga.png  Building of a new house in old style in Charlottetown

tysklands-flagga.png  Bau eines neuen Haus in altem Stil in Charlottetown

sveriges-flagga.png  Restaurangen "Lobster on the Wharf" där jag skall äta hummer

storbritanniens-flagga.png  The restaurant "Lobster on the Wharf" where I am going to eat lobster

tysklands-flagga.png  Das Restaurant "Lobster on the Wharf" wo ich Hummer essen werde

sveriges-flagga.png  Bur för hummerfiske vid denna restaurang i Charlottetown

storbritanniens-flagga.png  Cage to catch lobsters at this restaurant in Charlottetown

tysklands-flagga.png  Käfig mit dem man Hummer fängt bei diesem Restaurant in Charlottetown 

sveriges-flagga.png  Baren i denna restaurang

storbritanniens-flagga.png  The bar in this restaurant

tysklands-flagga.png  Die Bar in diesem Restaurant

sveriges-flagga.png  Jag vid bordet på denna restaurang

storbritanniens-flagga.png  I at the table in this restaurant

tysklands-flagga.png  Ich am Tisch in diesem Restaurant

sveriges-flagga.png  Måltid med hummer på Prince Edward Island

storbritanniens-flagga.png  Meal with lobster on Prince Edward Island

tysklands-flagga.png  Mahlzeit mit Hummer auf Prince Edward Island