Johannesburg, 25 - 28 februari, 2008.

sveriges-flagga.png  Johannesburg grundades 1886 efter att man hade hittat guld i området. Denna stad har idag 4 miljoner invånare och ligger 1.753 meter över havet. Här finns förutom guld även väldigt stora diamant förekomster. Johannesburg är den enda större staden i världen som inte ligger vid någon flod, sjö eller kust.

storbritanniens-flagga.png  Johannesburg was founded in 1886 after that gold had been found in this area. This town has today 4 million people and lies 1.753 meters above the sea. Here you find beside gold even very large deposits of diamonds. Johannesburg is the only large city in the world which does not lie at a river, lake or coast.

tysklands-flagga.png  Johannesburg ist 1886 gegründet worden nach dem man Gold in diesem Gebiet gefunden hat. Diese Stadt hat heute 4 Millionen Einwohner und liegt 1.753 Meter über dem Meer. Hier gibt es ausser Gold auch grosse Vorkommen von Diamanten. Johannesburg ist die einzige grössere Stadt in der Welt die nicht an einem Fluss, See oder an der Küste liegt.

sveriges-flagga.png  Lyxhotellet Emperors Palace jag bor på i Johannesburg

storbritanniens-flagga.png  The luxury hotel Emperors Palace I stay at in Johannesburg

tysklands-flagga.png  Das Luxushotel Emperors Palace in dem ich in Johannesburg wohne

sveriges-flagga.png  Springbrunnen framför detta hotell

storbritanniens-flagga.png  The fountain in front of this hotel

tysklands-flagga.png  Der Springbrunnen vor diesem Hotel

sveriges-flagga.png  Ingången till hotellet

storbritanniens-flagga.png  The entrance to this hotel

tysklands-flagga.png  Der Eingang zu diesem Hotel

sveriges-flagga.png  Närmare titt på denna ingång

storbritanniens-flagga.png  Nearer look at this entrance

tysklands-flagga.png  Näherer Anblick auf diesen Eingang

sveriges-flagga.png  Staty av en romersk erövrare med quadriga framför hotellet

storbritanniens-flagga.png  Statue of a Roman conqueror with a quadriga in front of the hotel

tysklands-flagga.png  Statue von einem römischen Eroberer mit einer Quadriga vor dem Hotel

sveriges-flagga.png  Springbrunnen runt denna staty av brons

storbritanniens-flagga.png  The fountain around this statue of bronze

tysklands-flagga.png  Der Springbrunnen um diese Statue aus Bronze 

sveriges-flagga.png  Informationstavla om denna skulptur som är 5, 5 m hög, 4,3 m bred, 9,1 m lång och väger 8.640 kg

storbritanniens-flagga.png  Information board about this sculpture which is 5,5 m high, 4,3 m wide, 9,1 m long and weighs 8.640 kg

tysklands-flagga.png  Informationstafel über diese Skulptur die 5,5 m hoch, 4,3 m breit, 9,1 m lang ist und 8.640 kg wiegt

sveriges-flagga.png  Vänstra delen av denna hotellbyggnad

storbritanniens-flagga.png  The left part of this hotel building

tysklands-flagga.png  Der linke Teil von diesem Hotelgebäude

sveriges-flagga.png  Högra delen av denna hotellbyggnad

storbritanniens-flagga.png  The right part of this hotel building

tysklands-flagga.png  Der rechte Teil von diesem Hotelgebäude

 

sveriges-flagga.png  Reklam för "Gold Rush" på hotellet 

storbritanniens-flagga.png  Advertisement for "Gold Rush" at the hotel

tysklands-flagga.png  Reklame für "Gold Rush" an dem Hotel

sveriges-flagga.png  Hotelldelen jag bor på

storbritanniens-flagga.png  The part of the hotel I stay at

tysklands-flagga.png  Der Hotelteil in dem ich wohne

sveriges-flagga.png  Ingången till denna del av hotellet

storbritanniens-flagga.png  The entrance to this part of the hotel

tysklands-flagga.png  Der Eingang zu diesem Teil von dem Hotel

sveriges-flagga.png  Bilen som jag blev körd med till hotellet och till flygplatsen

storbritanniens-flagga.png  The car with which I was driven to the hotel and to the airport

tysklands-flagga.png  Das Auto mit dem ich zu dem Hotel und zu dem Flugplatz gefahren worden bin

sveriges-flagga.png  Jag i foajén på detta hotell

storbritanniens-flagga.png  I in the foyer of this hotel

tysklands-flagga.png  Ich in dem Foyer von diesem Hotel

sveriges-flagga.png  Utsikt från mitt hotell fönster

storbritanniens-flagga.png  View from my hotel window

tysklands-flagga.png  Aussicht von meinem Hotelfenster

sveriges-flagga.png  Sängen i mitt hotellrum

storbritanniens-flagga.png  The bed in my hotel room

tysklands-flagga.png  Das Bett in meinem Hotelzimmer

sveriges-flagga.png  Paviljong i trädgården på hotellet

storbritanniens-flagga.png  Pavilion in the garden of the hotel

tysklands-flagga.png  Pavillon in dem Garten von dem Hotel

sveriges-flagga.png  Springbrunn i trädgården på hotellet

storbritanniens-flagga.png  Fountain in the garden of the hotel

tysklands-flagga.png  Springbrunnen in dem Garten von dem Hotel

sveriges-flagga.png  Ytterligare en paviljong i trädgården

storbritanniens-flagga.png  Another pavilion in the garden

tysklands-flagga.png  Noch ein Pavillon in dem Garten

sveriges-flagga.png  Paviljong med bar i trädgården

storbritanniens-flagga.png  Pavilion with bar in the garden

tysklands-flagga.png  Pavillon mit Bar in dem Garten

sveriges-flagga.png  Utsikt från hotellet mot trädgården

storbritanniens-flagga.png  View from the hotel to the garden

tysklands-flagga.png  Aussicht von dem Hotel zu dem Garten

sveriges-flagga.png  Utsikt mot hotelldelen jag bor på

storbritanniens-flagga.png  View to the part of the hotel I stay at

tysklands-flagga.png  Aussicht zu dem Teil von dem Hotel wo ich wohne

 

sveriges-flagga.png  Gigantiska blommor i foajén på hotellet

storbritanniens-flagga.png  Gigantic flowers in the foyer of the hotel

tysklands-flagga.png  Gigantische Blumen in dem Foyer des Hotels

sveriges-flagga.png  Även stora blommor på ett bord vid väggen i foajén

storbritanniens-flagga.png  Even large flowers on a table at the wall in the foyer

tysklands-flagga.png  Auch grosse Blumen auf einem Tisch an der Wand in dem Foyer

sveriges-flagga.png  Staty av Segergudinnan på hotellet

storbritanniens-flagga.png  Statue of the Goddess of Victory in the hotel

tysklands-flagga.png  Statue von der Siegesgöttin in dem Hotel

sveriges-flagga.png  Sittgrupp på hotellet

storbritanniens-flagga.png  Seating area in the hotel

tysklands-flagga.png  Sitzecke in dem Hotel

sveriges-flagga.png  Flygel på hotellet

storbritanniens-flagga.png  Grand piano in the hotel

tysklands-flagga.png  Flügel in dem Hotel

sveriges-flagga.png  Tre anställda vid ingången till restaurang Aurelia´s på hotellet

storbritanniens-flagga.png  Three employees at the entrance to restaurant Aurelia´s of the hotel

tysklands-flagga.png  Drei Mitarbeiter bei dem Eingang zu Restaurant Aurelia´s von diesem Hotel

sveriges-flagga.png  Gång på hotellet med stora oljetavlor på väggarna

storbritanniens-flagga.png  Corridor in the hotel with large oil paintings on the walls

tysklands-flagga.png  Gang im Hotel mit grossen Ölgemälden an den Wänden

sveriges-flagga.png  Springbrunn på hotellet vid ingången till Casinot

storbritanniens-flagga.png  Fountain in the hotel at the entrance to the Casino

tysklands-flagga.png  Springbrunnen in dem Hotel bei dem Eingang zu dem Casino

sveriges-flagga.png  Staty på Cleopatra på hotellet

storbritanniens-flagga.png  Statue of Cleopatra in the hotel

tysklands-flagga.png  Statue von Cleopatra in dem Hotel

sveriges-flagga.png  Staty på Mark Antony på hotellet

storbritanniens-flagga.png  Statue of Mark Antony in the hotel

tysklands-flagga.png  Statue von Mark Antony in dem Hotel

sveriges-flagga.png  Vy från den 284 meter långa Nelson Mandela Bridge byggd 2003 över Johannesburg

storbritanniens-flagga.png  View from the 284 meter long Nelson Mandela Bridge built 2003 over Johannesburg

tysklands-flagga.png  Aussicht von der 284 Meter langen Nelson Mandela Bridge gebaut 2003 über Johannesburg

sveriges-flagga.png  Vy från Nelson Mandela Bridge mot Diagonal Street i Johannesburg

storbritanniens-flagga.png  View from Nelson Mandela Bridge to Diagonal Street in Johannesburg

tysklands-flagga.png  Aussicht von Nelson Mandela Bridge nach Diagonal Street in Johannesburg

sveriges-flagga.png  Kyrkan Resina Mundi i Soweto byggd 1961

storbritanniens-flagga.png  The church Resina Mundi in Soweto built 1961 

tysklands-flagga.png  Die Kirche Resina Mundi in Soweto gebaut 1961

sveriges-flagga.png  Målning på svarta Madonnan med ett barn i Resina Mundi kyrkan

storbritanniens-flagga.png  Painting of the black Madonna with a child in the Resina Mundi church

tysklands-flagga.png  Gemälde von der schwarzen Madonna mit einem Kind in der Resina Mundi Kirche

sveriges-flagga.png  Nelson Mandelas hus i Soweto som numera är ett museum

storbritanniens-flagga.png  The house of Nelson Mandela in Soweto which now is a museum

tysklands-flagga.png  Das Haus von Nelson Mandela in Soweto welches heute ein Museum ist

sveriges-flagga.png  Tre syd-afrikaner i trädgården hos Nelson Mandela

storbritanniens-flagga.png  Three South Africans in the garden of Nelson Mandela

tysklands-flagga.png  Drei Südafrikaner in dem Garten von Nelson Mandela

sveriges-flagga.png  Hector Pieterson Minnesplats i Soweto

storbritanniens-flagga.png  Hector Pieterson Memorial Site in Soweto

tysklands-flagga.png  Hector Pieterson Gedenkstätte in Soweto

sveriges-flagga.png  Minnesplats för 12 årige Hector Pieterson och 175 andra skolbarn som mördades här under apartheid regimen den 16 juni 1976

storbritanniens-flagga.png  Memorial Site for the 12 year old Hector Pieterson and 175 other school children who were murdered here during the apartheid regime the 16th of June 1976

tysklands-flagga.png  Gedenkstätte für den 12 Jahre alten Hector Pieterson und 175 andere Schulkinder der hier während des Apartheid Regime am 16. Juni 1976 ermordet worden sind