Karibiska havet, 29 mars - 5 april, 2009.

sveriges-flagga.png  Vid vår kryssning under åtta dagar i Karibiska havet gjorde vi landstigningar på Haiti, Jamaica, Cayman Islands och Mexiko. Under tiden på passagerarfartyget  kunde vi njuta av underhållning från tidig morgon till sent på kvällen. Vi erbjöds då varje dag att titta på olika sorters shower, kabaréer och konserter. Däremellan kunde vi bada i äventyrsbaden ombord på fartyget samt även gå och äta på någon av de många restauranger som finns ombord på detta världens största passagerarfartyg "Freedom of the Seas" byggt 2006 i Åbo i Finland. Det är 339 meter långt, tar 4.375 passagerare samt har en besättning på 1.400 personer.

storbritanniens-flagga.png  At our eight days long cruise in the Caribbean Sea we made landings on Haiti, Jamaica, Cayman Islands and Mexico. During the cruise on the passenger ship we could enjoy entertainment from morning to late in the evening. We then every day could look at different shows, cabarets and concerts. Between this we could take a bath in the adventure pools on the ship as even to go and eat in one of the many restaurants on this the largest passenger ship in the world "Freedom of the Seas" built 2006 in Turku in Finland. It is 339 meter long, takes 4.375 passengers and has a crew of 1.400 people.

tysklands-flagga.png  Während unserer acht Tage langen Kreuzfahrt in der Karibik sind wir in Haiti, Jamaika, Cayman Islands und Mexiko an Land gestiegen. Während der Kreuzfahrt auf dem Passagierschiff konnten wir von früh am Morgen bis spät am Abend Unterhaltung geniessen. Uns ist es dabei jeden Tag angeboten worden verschiedene Shows, Kabaretts und Konzerte anzugucken. Da zwischen konnten wir in den Abendteuerbäder an Bord auf diesem Schiff baden gehen und auch in den vielen Restaurants essen gehen die es an Bord auf diesem dem grössten Passagierschiff der Welt "Freedom of the Seas" gibt gebaut 2006 in Turku in Finnland. Es ist 339 Meter lang, hat Platz für 4.375 Passagiere und hat eine Besatzung von 1.400 Personen.

sveriges-flagga.png  Mormor, Charlene och Alex ombord på kryssningsfartyget "Freedom of the Seas" i Miami

storbritanniens-flagga.png  Mormor, Charlene and Alex on board of the cruise ship "Freedom of the Seas" in Miami

tysklands-flagga.png  Mormor, Charlene und Alex an Bord auf dem Kreuzschiff "Freedom of the Seas" in Miami

sveriges-flagga.png  Arkaden med butiker ombord från främre delen av fartyget

storbritanniens-flagga.png  The arcade with shops on board from the front of the ship

tysklands-flagga.png  Die Arkade mit Läden an Bord von dem vorderen Teil des Schiffes

sveriges-flagga.png  Modeller av tre jaktflygplan på fartyget

storbritanniens-flagga.png  Models of three fighters on the ship

tysklands-flagga.png  Modelle von drei Jagdflugzeugen auf dem Schiff 

sveriges-flagga.png  En av swimming-poolerna ombord på fartyget

storbritanniens-flagga.png  One of the swimming-pools on board of the ship

tysklands-flagga.png  Eines von den Schwimm-Bassins an Bord auf dem Schiff 

sveriges-flagga.png  Gångbro över en av swimming-poolerna

storbritanniens-flagga.png  Foot-bridge over one of the swimming-pools

tysklands-flagga.png  Fussgängerbrücke über eines der Schwimm-Bassins

sveriges-flagga.png  Alex framför staty av is på ett bord

storbritanniens-flagga.png  Alex in front of a statue of ice on a table

tysklands-flagga.png  Alex vor einer Statue aus Eis auf einem Tisch

sveriges-flagga.png  Överallt bjöds det på drinkar

storbritanniens-flagga.png  Everywhere we were invited to cocktails

tysklands-flagga.png  Überall sind wir auf Getränke eingeladen worden

sveriges-flagga.png  Egyptisk obelisk ombord på fartyget

storbritanniens-flagga.png  Egyptian obelisk on board of the ship

tysklands-flagga.png  Ägyptischer Obelisk an Bord auf dem Schiff

sveriges-flagga.png  Tre egyptiska Farao statyer på fartyget

storbritanniens-flagga.png  Three Egyptian Pharaoh statues on the ship

tysklands-flagga.png  Drei ägyptische Pharao Statuen auf dem Schiff

sveriges-flagga.png  Prinsessa Sithathoriunet (1887 - 1813 f. Kr.) som var en forntida kunglig egyptisk dotter av den 12:e dynastin

storbritanniens-flagga.png  Princess Sithathoriunet (1887 - 1813 B.C.) who was an Ancient Egyptian Kings daughter of the 12th dynasty

tysklands-flagga.png  Prinzessin Sithathoriunet (1887 - 1813 v. Chr.) die eine alte ägyptische Königstochter der 12. Dynastie war

sveriges-flagga.png  Även pelarna har egyptisk stil

storbritanniens-flagga.png  Even the pillars have Egyptian style

tysklands-flagga.png  Auch die Pfeiler haben ägyptischen Stil

sveriges-flagga.png  Egyptisk Anubis staty med härskarstav och ankh tecken på vårt kryssningsfartyg

storbritanniens-flagga.png  Egyptian Anubis statue with a scepter and ankh sign on our cruise ship

tysklands-flagga.png  Ägyptische Anubis Statue mit Was-Zepter und Anch Zeichen auf unserem Kreuzschiff

sveriges-flagga.png  Glaskonst i en av salongerna ombord

storbritanniens-flagga.png  Art of glass in one of the saloons on board

tysklands-flagga.png  Kunst aus Glas in einem der Salons an Bord

sveriges-flagga.png  Utsikt över däck på fartyget

storbritanniens-flagga.png  View over the deck on board

tysklands-flagga.png  Aussicht über das Deck an Bord

sveriges-flagga.png  Swimming-pooler i alla dess storlekar

storbritanniens-flagga.png  Swimming-pools in all different sizes

tysklands-flagga.png  Schwimm-Bassins in allen grössen

sveriges-flagga.png  Statyer i swimming-pool området

storbritanniens-flagga.png  Statues in the swimming-pool area

tysklands-flagga.png  Statuen in dem Schwimm-Bassin Gebiet

sveriges-flagga.png  Ombord på "Freedom of the Seas"

storbritanniens-flagga.png  On board on "Freedom of the Seas"

tysklands-flagga.png  An Bord auf "Freedom of the Seas"

sveriges-flagga.png  Lämnar Dodge Island i Miami

storbritanniens-flagga.png  Leaving Dodge Island in Miami

tysklands-flagga.png  Verlassen Dodge Island in Miami

sveriges-flagga.png  Lyxiga villor i Miami Beach

storbritanniens-flagga.png  Luxurious houses in Miami Beach

tysklands-flagga.png  Luxuriöse Häuser in Miami Beach 

sveriges-flagga.png  På denna lyxiga farkost går det att surfa

storbritanniens-flagga.png  On this luxorious ship it is possible to surf

tysklands-flagga.png  Auf diesem luxuriösen Schiff ist es möglich zu surfen

sveriges-flagga.png  Spela basketboll

storbritanniens-flagga.png  Playing basket ball

tysklands-flagga.png  Korpball zu spielen

sveriges-flagga.png  Eller leka i swimming-pool området

storbritanniens-flagga.png  Or to play in the swimming-pool area

tysklands-flagga.png  Oder in dem Schwimm-Bassin Gebiet zu spielen

sveriges-flagga.png  Lyxiga lägenheter på Fisher Island i Miami

storbritanniens-flagga.png  Luxurious apartments on Fisher Island in Miami

tysklands-flagga.png  Luxuriöse Wohnungen auf Fisher Island in Miami

sveriges-flagga.png  Barn i swimming-pool området

storbritanniens-flagga.png  Children in the swimming-pool area

tysklands-flagga.png  Kinder in dem Schwimm-Bassin Gebiet

sveriges-flagga.png  En av bubbel-poolerna ombord

storbritanniens-flagga.png  One of the bubbel-pools on board

tysklands-flagga.png  Einer der Bubbel-Bassins an Bord

sveriges-flagga.png  Bar i swimming-pool området

storbritanniens-flagga.png  Bar in the swimming-pool area

tysklands-flagga.png  Bar in dem Schwimm-Bassin Gebiet

sveriges-flagga.png  Bubbel-pool med glada turister ombord

storbritanniens-flagga.png  Bubbel-pool with happy tourists on board

tysklands-flagga.png  Bubbel-Bassin mit glücklichen Touristen an Bord

sveriges-flagga.png  Lyxig tillvaro på fartyget

storbritanniens-flagga.png  Luxorious existence on the ship

tysklands-flagga.png  Luxuriöses Dasein auf dem Schiff

sveriges-flagga.png  Falkar och palmer i guld

storbritanniens-flagga.png  Falcons and palms of gold

tysklands-flagga.png  Falken und Palmen aus Gold

sveriges-flagga.png  Tavla på kolibri

storbritanniens-flagga.png  Picture of a humming-bird

tysklands-flagga.png  Bild von einem Kolibri

sveriges-flagga.png  Charlene och Alex dansar

storbritanniens-flagga.png  Charlene and Alex dancing

tysklands-flagga.png  Charlene und Alex tanzen

sveriges-flagga.png  Alex dansar

storbritanniens-flagga.png  Alex dancing

tysklands-flagga.png  Alex tanzt

sveriges-flagga.png  Tavla på fågel och fjäder

storbritanniens-flagga.png  Picture of a bird and a feather

tysklands-flagga.png  Bild von einem Vogel und einer Feder

sveriges-flagga.png  Ännu mera glaskonst på fartyget

storbritanniens-flagga.png  Even more art of glass on the ship

tysklands-flagga.png  Noch mehr Glaskunst auf dem Schiff

sveriges-flagga.png  Karta över de hamnar vi skall lägga till vid 

storbritanniens-flagga.png  Map of the harbours where we are going to dock the pier

tysklands-flagga.png  Karte von den Häfen wo wir anlegen werden

sveriges-flagga.png  Sjöjungfru hängande från taket

storbritanniens-flagga.png  Mermaid hanging from the ceiling

tysklands-flagga.png  Meerjungfrau die von der Decke hängt

sveriges-flagga.png  Mormor, Charlene och Alex på helikopter plattan

storbritanniens-flagga.png  Mormor, Charlene and Alex on the helipad

tysklands-flagga.png  Mormor, Charlene und Alex auf dem Hubschrauber Landeplatz

sveriges-flagga.png  Underbar utsikt över däck på fartyget

storbritanniens-flagga.png  Wonderful view over the deck of the ship

tysklands-flagga.png  Wunderbare Aussicht über das Deck von dem Schiff

sveriges-flagga.png  Två bubbelbad i swimming-pool området

storbritanniens-flagga.png  Two bubbel-pools in the swimming-pool area

tysklands-flagga.png  Zwei Bubbel-Bassins in dem Schwimm-Bassin Gebiet

sveriges-flagga.png  Statyer i barn swimming-pool området

storbritanniens-flagga.png  Statues in the swimming-pool area for children

tysklands-flagga.png  Statuen in dem Schwimm-Bassin Gebiet für Kinder

sveriges-flagga.png  Underbar lekplats för barn

storbritanniens-flagga.png  Wonderful play-ground for children 

tysklands-flagga.png  Wunderbarer Spielplatz für Kinder

sveriges-flagga.png  Solande turister ombord

storbritanniens-flagga.png  Sun-bathing tourists on board

tysklands-flagga.png  Sonnenbadende Touristen an Bord

sveriges-flagga.png  Vy tvärs över den lyxiga tillvaron ombord 

storbritanniens-flagga.png  View across the luxorious existence on board

tysklands-flagga.png  Aussicht über das luxuriöse Dasein an Bord

sveriges-flagga.png  Som på en turistanläggning

storbritanniens-flagga.png  Just as on a tourist facility

tysklands-flagga.png  Wie auf einer Touristen Anlage

sveriges-flagga.png  Glada människor ombord

storbritanniens-flagga.png  Happy people on board

tysklands-flagga.png  Glückliche Menschen an Bord

sveriges-flagga.png  Fantastisk utsikt över däck

storbritanniens-flagga.png  Fantastic view over deck

tysklands-flagga.png  Phantastische Aussicht über Deck

sveriges-flagga.png  Musikgrupp underhåller badgästerna ombord

storbritanniens-flagga.png  Band which entertains the bathers on board

tysklands-flagga.png  Musikgruppe die die Badegäste an Bord unterhält

sveriges-flagga.png  Alex ombord på fartyget

storbritanniens-flagga.png  Alex on board of the ship

tysklands-flagga.png  Alex an Bord auf dem Schiff

sveriges-flagga.png  Konst på fartyget

storbritanniens-flagga.png  Art on the ship

tysklands-flagga.png  Kunst auf dem Schiff

sveriges-flagga.png  Jag ombord på fartyget

storbritanniens-flagga.png  I on board of the ship

tysklands-flagga.png  Ich an Bord auf dem Schiff

sveriges-flagga.png  Vy över arkaden från bakre delen av fartyget på dagen

storbritanniens-flagga.png  View over the arcade from the rear of the ship during the day

tysklands-flagga.png  Aussicht über die Arkade von dem hinteren Teil des Schiffes am Tag 

sveriges-flagga.png  Vy över arkaden från bakre delen av fartyget på kvällen

storbritanniens-flagga.png  View over the arcade from the rear of the ship during the evening

tysklands-flagga.png  Aussicht über die Arkade von dem hinteren Teil des Schiffes am Abend

sveriges-flagga.png  Alex i kostym på fartyget

storbritanniens-flagga.png  Alex in a suit on the ship

tysklands-flagga.png  Alex in einem Anzug auf dem Schiff

sveriges-flagga.png  Orkester som spelar ombord på fartyget

storbritanniens-flagga.png  Orchestra which playes on board of the ship

tysklands-flagga.png  Orkester das an Bord auf dem Schiff spielt

sveriges-flagga.png  Show med artister ombord

storbritanniens-flagga.png  Show with artists on board

tysklands-flagga.png  Show mit Artisten an Bord

sveriges-flagga.png  Mormor, Alex och jag på fartyget

storbritanniens-flagga.png  Mormor, Alex and I on the ship

tysklands-flagga.png  Mormor, Alex und ich auf dem Schiff

sveriges-flagga.png  Mormor, Charlene och Alex på fartyget

storbritanniens-flagga.png  Mormor, Charlene and Alex on the ship

tysklands-flagga.png  Mormor, Charlene und Alex auf dem Schiff

sveriges-flagga.png  Första landstigningen gjorde vi i Labadee på Haiti  

storbritanniens-flagga.png  The first dock we made was in Labadee on Haiti

tysklands-flagga.png  Den ersten Hafen wo wir angelegt haben war in Labadee auf Haiti

sveriges-flagga.png  Mormor, Alex och jag på stranden i Haiti

storbritanniens-flagga.png  Mormor, Alex and I on the beach of Haiti

tysklands-flagga.png  Mormor, Alex und ich auf dem Strand von Haiti

sveriges-flagga.png  Försäljning av konst

storbritanniens-flagga.png  Sale of art 

tysklands-flagga.png  Verkauf von Kunst

sveriges-flagga.png  Försäljning av souvenirer på Haiti

storbritanniens-flagga.png  Sale of souvenirs on Haiti

tysklands-flagga.png  Verkauf von Souvenirs auf Haiti

sveriges-flagga.png  Konsthantverk på Haiti

storbritanniens-flagga.png  Handicraft on Haiti

tysklands-flagga.png  Kunsthandwerk auf Haiti

sveriges-flagga.png  Konst från Haiti

storbritanniens-flagga.png  Art from Haiti

tysklands-flagga.png  Kunst aus Haiti

sveriges-flagga.png  Palm på Haiti

storbritanniens-flagga.png  Palm on Haiti

tysklands-flagga.png  Palme auf Haiti

sveriges-flagga.png  Charlene och Alex under en palm

storbritanniens-flagga.png  Charlene and Alex under a palm 

tysklands-flagga.png  Charlene und Alex unter einer Palme

sveriges-flagga.png  Två barrträd på Haiti (Casuarina tall)

storbritanniens-flagga.png  Two coniferous trees on Haiti (Casuarina Pine tree)

tysklands-flagga.png  Zwei Nadelbäume auf Haiti (Casuarina Kiefer)

sveriges-flagga.png  Hängmattor mellan dessa träd

storbritanniens-flagga.png  Hammocks between these trees

tysklands-flagga.png  Hängematten zwischen diesen Bäumen

sveriges-flagga.png  Charlene och Alex i en av hängmattorna

storbritanniens-flagga.png  Charlene and Alex in one of the hammocks

tysklands-flagga.png  Charlene und Alex in einer der Hängematten

sveriges-flagga.png  Piratskepp på Haiti

storbritanniens-flagga.png  Pirate ship on Haiti

tysklands-flagga.png  Piratenschiff auf Haiti

sveriges-flagga.png  Vattenkonst på Haiti

storbritanniens-flagga.png  Artificial fontains on Haiti

tysklands-flagga.png  Wasserkunst auf Haiti

sveriges-flagga.png  Charlene i en matkö på Haiti

storbritanniens-flagga.png  Charlene in a food queue on Haiti

tysklands-flagga.png  Charlene in einer Essschlange auf Haiti

sveriges-flagga.png  Alex på Haiti

storbritanniens-flagga.png  Alex on Haiti

tysklands-flagga.png  Alex auf Haiti

sveriges-flagga.png  Charlene och Alex vid Hibiskus blomma på Haiti

storbritanniens-flagga.png  Charlene and Alex at a Hibiscus flower on Haiti

tysklands-flagga.png  Charlene und Alex bei einer Hibiskus Blume auf Haiti

sveriges-flagga.png  Strand på Haiti

storbritanniens-flagga.png  Beach on Haiti

tysklands-flagga.png  Strand auf Haiti

sveriges-flagga.png  Klippor på Haiti

storbritanniens-flagga.png  Rocks on Haiti

tysklands-flagga.png  Klippen auf Haiti

sveriges-flagga.png  Båt under vackra palmer på Haiti

storbritanniens-flagga.png  Boat under beautiful palms on Haiti

tysklands-flagga.png  Boot unter schönen Palmen auf Haiti

sveriges-flagga.png  I avgångshallen i Labadee

storbritanniens-flagga.png  In the departure hall in Labadee

tysklands-flagga.png  In der Abgangshalle in Labadee

sveriges-flagga.png  Vårt fartyg utanför Labadee

storbritanniens-flagga.png  Our ship outside Labadee

tysklands-flagga.png  Unser Schiff ausserhalb von Labadee

sveriges-flagga.png  Mormor, Charlene och Alex badar i swimming-poolen

storbritanniens-flagga.png  Mormor, Charlene and Alex take a bath in the swimming-pool

tysklands-flagga.png  Mormor, Charlene und Alex baden in dem Schwimm-Bassin

sveriges-flagga.png  Mindre segelbåt med jolle i Karibiska havet utanför Haiti

storbritanniens-flagga.png  Smaller sailing boat with dinghy in the Caribbean Sea outside Haiti

tysklands-flagga.png  Kleineres Segelboot mit Jolle in der Karibik ausserhalb von Haiti

 

 

sveriges-flagga.png  Alex med en elefant på fartyget

storbritanniens-flagga.png  Alex with an elephant on the ship

tysklands-flagga.png  Alex mit einem Elefanten auf dem Schiff

sveriges-flagga.png  Ankomst i Ocho Rios på Jamaica

storbritanniens-flagga.png  Arrival in Ocho Rios on Jamaica

tysklands-flagga.png  Ankunft in Ocho Rios auf Jamaika

sveriges-flagga.png  Två kvinnor tar emot oss

storbritanniens-flagga.png  Two women welcome us

tysklands-flagga.png  Zwei Frauen heissen uns willkommen

 

sveriges-flagga.png  Hus och trädgård med en staty av Bob Marley (1945 - 1981)

storbritanniens-flagga.png  Houses and garden with a statue of Bob Marley (1945 - 1981)

tysklands-flagga.png  Häuser und Garten mit einer Statue von Bob Marley (1945 - 1981)

sveriges-flagga.png  Husen är målade med konst på husväggarna 

storbritanniens-flagga.png  The houses are painted with art on the house walls

tysklands-flagga.png  Die Häuser sind mit Kunst an den Hauswänden bemalt

sveriges-flagga.png  Swimming-pool anläggning på Jamaica

storbritanniens-flagga.png  Swimming-pool area on Jamaica

tysklands-flagga.png  Schwimm-Bassin Gebiet auf Jamaika

sveriges-flagga.png  Man som tillverkar och säljer halsband på Jamaica

storbritanniens-flagga.png  Man who manufactures and sells necklaces on Jamaica

tysklands-flagga.png  Mann auf Jamaika der Halsbänder herstellt und verkauft 

sveriges-flagga.png  Försäljning av tavlor på Jamaica

storbritanniens-flagga.png  Sale of oil-paintings on Jamaica

tysklands-flagga.png  Verkauf von Gemälden auf Jamaika

sveriges-flagga.png  Försäljning av souvenirer på Jamaica

storbritanniens-flagga.png  Sale of souvenirs on Jamaica

tysklands-flagga.png  Verkauf von Souvenirs auf Jamaika

sveriges-flagga.png  Motorcykel av trä på Jamaica

storbritanniens-flagga.png  Motorcycle of wood on Jamaica

tysklands-flagga.png  Motorrad aus Holz auf Jamaika

sveriges-flagga.png  Butiker i Ocho Rios på Jamaica

storbritanniens-flagga.png  Shops in Ocho Rios on Jamaica

tysklands-flagga.png  Läden in Ocho Rios auf Jamaika

sveriges-flagga.png  Charlene och Alex utanför en butik på Jamaica

storbritanniens-flagga.png  Charlene and Alex outside a shop on Jamaica

tysklands-flagga.png  Charlene und Alex ausserhalb einem Laden auf Jamaika

sveriges-flagga.png  Jag i Ocho Rios på Jamaica

storbritanniens-flagga.png  I in Ocho Rios on Jamaica

tysklands-flagga.png  Ich in Ocho Rios auf Jamaika

 

sveriges-flagga.png  Tillverkning av halmhattar på Jamaica

storbritanniens-flagga.png  Manufacturing of straw-hats on Jamaica

tysklands-flagga.png  Herstellung von Strohhüten auf Jamaika

sveriges-flagga.png  Gatuakrobat på Jamaica

storbritanniens-flagga.png  Street acrobat on Jamaica

tysklands-flagga.png  Strassenakrobat auf Jamaika

sveriges-flagga.png  Butik i Ocho Rios på Jamaica

storbritanniens-flagga.png  Shop in Ocho Rios on Jamaica

tysklands-flagga.png  Laden in Ocho Rios auf Jamaika

sveriges-flagga.png  Restaurang i Ocho Rios på Jamaica

storbritanniens-flagga.png  Restaurant in Ocho Rios on Jamaica

tysklands-flagga.png  Restaurant in Ocho Rios auf Jamaika

sveriges-flagga.png  Försäljning av masker i trä på Jamaica

storbritanniens-flagga.png  Sale of masks of wood on Jamaica

tysklands-flagga.png  Verkauf von Masken aus Holz auf Jamaika

 

 

sveriges-flagga.png  Handsnidad stol av trä

storbritanniens-flagga.png  Hand carved chair of wood

tysklands-flagga.png  Handgeschnitzter Stuhl aus Holz

 

sveriges-flagga.png  Kvinna på Jamaica

storbritanniens-flagga.png  Woman on Jamaica

tysklands-flagga.png  Frau auf Jamaika

sveriges-flagga.png  Musiker på Jamaica

storbritanniens-flagga.png  Musicians on Jamaica

tysklands-flagga.png  Musiker auf Jamaika

 

sveriges-flagga.png  Vårt kryssningsfartyg "Freedom of the Seas"

storbritanniens-flagga.png  Our cruise ship "Freedom of the Seas"

tysklands-flagga.png  Unser Kreuzschiff "Freedom of the Seas"

sveriges-flagga.png  Hamnen i Ocho Rios på Jamaica

storbritanniens-flagga.png  The harbour in Ocho Rios on Jamaica

tysklands-flagga.png  Der Hafen in Ocho Rios auf Jamaika

sveriges-flagga.png  Konst på kräfta på fartyget

storbritanniens-flagga.png  Art of a crayfish on the ship

tysklands-flagga.png  Kunst von einem Krebs auf dem Schiff

sveriges-flagga.png  Konst på sjöjungfru på fartyget

storbritanniens-flagga.png  Art of a mermaid on the ship

tysklands-flagga.png  Kunst von einer Seejungfrau auf dem Schiff 

sveriges-flagga.png  Musikgrupp som spelar på vårt fartyg för att underhålla badgästerna

storbritanniens-flagga.png  Music group playing on our ship to entertain the bathers

tysklands-flagga.png  Musikgruppe die auf unserem Schiff spielt um die Badegäste zu unterhalten

sveriges-flagga.png  Bubbel-pool med bar på fartyget

storbritanniens-flagga.png  Bubbel-pool with bar on the ship

tysklands-flagga.png  Bubbel-Bassin mit Bar auf dem Schiff

sveriges-flagga.png  Glada badande ungdomar på fartyget 

storbritanniens-flagga.png  Happy bathing youth on the ship

tysklands-flagga.png  Glückliche badende Jugend auf dem Schiff

sveriges-flagga.png  Arkaden på vårt fartyg med belysning i mint

storbritanniens-flagga.png  The arcade on our ship with light in mint

tysklands-flagga.png  Die Arkade auf unserem Schiff mit Beleuchtung in mint

sveriges-flagga.png  Arkaden på vårt fartyg med belysning i lila

storbritanniens-flagga.png  The arcade on our ship with light in purple

tysklands-flagga.png  Die Arkade auf unserem Schiff mit Beleuchtung in lila

sveriges-flagga.png  Alex med två svenska flickor ombord på fartyget

storbritanniens-flagga.png  Alex with two Swedish girls on board of the ship

tysklands-flagga.png  Alex mit zwei schwedischen Mädchen an Bord auf dem Schiff

sveriges-flagga.png  Kanin på min säng

storbritanniens-flagga.png  Rabbit on my bed

tysklands-flagga.png  Kaninchen auf meinem Bett

sveriges-flagga.png  Vårt kryssningsfartyg "Freedom of the Seas" utanför George Town på Cayman Islands

storbritanniens-flagga.png  Our cruise ship "Freedom of the Seas" outside George Town on Cayman Islands

tysklands-flagga.png  Unser Kreuzschiff "Freedom of the Seas" ausserhalb von George Town auf Cayman Islands

sveriges-flagga.png  Karta på George Town på Cayman Islands med 23.000 invånare och 600 banker

storbritanniens-flagga.png  Map of George Town on Cayman Islands with 23.000 inhabitants and 600 banks

tysklands-flagga.png  Karte von George Town auf Cayman Islands mit 23.000 Einwohner und 600 Banken

sveriges-flagga.png  Pirat utanför ett hus i George Town

storbritanniens-flagga.png  Pirate outside a house in George Town

tysklands-flagga.png  Pirat ausserhalb von einem Haus in George Town

sveriges-flagga.png  Charlene och Alex vid röda Oleander blommor

storbritanniens-flagga.png  Charlene and Alex at red Oleander flowers 

tysklands-flagga.png  Charlene und Alex bei roten Oleander Blumen

sveriges-flagga.png  Pirat som visar vägen till butiker

storbritanniens-flagga.png  Pirate who shows the way to shops

tysklands-flagga.png  Pirat der den Weg zu Läden zeigt

sveriges-flagga.png  Papegoja som pirat på en vintunna

storbritanniens-flagga.png  Parrot as a pirate on a barrel of wine

tysklands-flagga.png  Papagei als Pirat auf einem Weinfass

sveriges-flagga.png  Mormor och Alex i en bokhandel

storbritanniens-flagga.png  Mormor and Alex in a book-shop

tysklands-flagga.png  Mormor und Alex in einer Buchhandlung

sveriges-flagga.png  Ingång till butik som säljer varor från Cayman Islands

storbritanniens-flagga.png  Entrance to a shop that sells goods from Cayman Islands

tysklands-flagga.png  Eingang zu einem Laden der Waren von Cayman Islands verkauft

sveriges-flagga.png  Butiker i George Town på Cayman Islands

storbritanniens-flagga.png  Shops in George Town on Cayman Islands

tysklands-flagga.png  Läden in George Town auf Cayman Islands

sveriges-flagga.png  Man som spelar på en oljefat trumma i George Town på Cayman Islands

storbritanniens-flagga.png  Man playing on a steel pan drum in George Town on Cayman Islands

tysklands-flagga.png  Mann der auf einer Stahl Pfannen Trommel in George Town auf Cayman Islands spielt

sveriges-flagga.png  Ingång till ett hus i George Town där det säljs cigarrer 

storbritanniens-flagga.png  Entrance to a house in George Town where they sell cigars

tysklands-flagga.png  Eingang zu einem Haus in George Town wo Zigarren verkauft werden

sveriges-flagga.png  Blå leguan på en sten

storbritanniens-flagga.png  Blue iguana on a stone

tysklands-flagga.png  Blauer Leguan auf einem Stein

sveriges-flagga.png  Charlene, Alex och jag i George Town på Cayman Islands

storbritanniens-flagga.png  Charlene, Alex and I in George Town on Cayman Islands

tysklands-flagga.png  Charlene, Alex und ich in George Town auf Cayman Islands

sveriges-flagga.png  Skylt till fler butiker i George Town

storbritanniens-flagga.png  Sign to more shops in George Town

tysklands-flagga.png  Schild zu mehr Läden in George Town

sveriges-flagga.png  Butiker vid Royal Watler i George Town

storbritanniens-flagga.png  Shops at Royal Watler in George Town

tysklands-flagga.png  Läden bei Royal Watler in George Town

sveriges-flagga.png  Alex och jag på båten tillbaka till vårt fartyg

storbritanniens-flagga.png  Alex and I on the boat back to our ship

tysklands-flagga.png  Alex und ich in dem Boot zurück zu unserem Schiff

sveriges-flagga.png  Piratskeppet "Jolly Roger" utanför Cayman Islands

storbritanniens-flagga.png  The Pirate ship "Jolly Roger" outside Cayman Islands

tysklands-flagga.png  Das Piratenschiff "Jolly Roger" ausserhalb von Cayman Islands

sveriges-flagga.png  Charlene och Alex på vårt kryssningsfartyg

storbritanniens-flagga.png  Charlene and Alex on our cruise ship

tysklands-flagga.png  Charlene und Alex auf unserem Kreuzschiff

sveriges-flagga.png  Musikgrupp som spelar på vårt kryssningsfartyg

storbritanniens-flagga.png  Music group playing on our cruise ship

tysklands-flagga.png  Musikgruppe die auf unserem Kreuzschiff spielt

sveriges-flagga.png  Pool område på vårt fartyg

storbritanniens-flagga.png  Pool area on our ship

tysklands-flagga.png  Bassin Gebiet auf unserem Schiff

sveriges-flagga.png  Swimming-pool område på vårt fartyg

storbritanniens-flagga.png  Swimming-pool area on our ship

tysklands-flagga.png  Schwimm-Bassin Gebiet auf unserem Schiff

sveriges-flagga.png  Konst föreställande drake täljd i köket på vårt fartyg

storbritanniens-flagga.png  Art shoving a dragon carved in the kitchen on our ship

tysklands-flagga.png  Kunst der einen Drachen vorstellt geschnitzt in der Küche auf unserem Schiff

sveriges-flagga.png  Tavla på segelfisk på vårt fartyg

storbritanniens-flagga.png  Picture of a sailfish on our ship

tysklands-flagga.png  Bild von einem Fächerfisch auf unserem Schiff

sveriges-flagga.png  Föreställning om en saga på vårt fartyg

storbritanniens-flagga.png  Performance about a story on our ship

tysklands-flagga.png  Vorstellung von einem Märchen auf unserem Schiff

sveriges-flagga.png  Skådespelare klädda i fina dräkter

storbritanniens-flagga.png  Actors dressed in fancy costumes

tysklands-flagga.png  Schauspieler in feiner Kleidung 

sveriges-flagga.png  Varje dag gick vi på olika föreställningar på vårt fartyg

storbritanniens-flagga.png  Every day we went to different performances on our ship

tysklands-flagga.png  Jeden Tag sind wir zu verschiedenen Vorstellungen auf unserem Schiff gegangen

sveriges-flagga.png  Fladdermus ovanför min säng

storbritanniens-flagga.png  Bat above my bed

tysklands-flagga.png  Fledermaus über meinem Bett

sveriges-flagga.png  Charlene och Alex spelar bordtennis på vårt kryssningsfartyg

storbritanniens-flagga.png  Charlene and Alex playing table-tennis on our cruise ship

tysklands-flagga.png  Charlene und Alex spielen Tischtennis auf unserem Kreuzschiff

 

sveriges-flagga.png  Charlene och Alex spelar basketboll på vårt fartyg

storbritanniens-flagga.png  Charlene and Alex playing basketball on our ship

tysklands-flagga.png  Charlene und Alex spielen Basketball auf unserem Schiff

sveriges-flagga.png  Klättrare på klättervägg ombord på vårt fartyg

storbritanniens-flagga.png  Climbers on a climbing wall on board of our ship

tysklands-flagga.png  Kletterer auf einer Kletterwand an Bord auf unserem Schiff

sveriges-flagga.png  Minigolfbana på fartyget

storbritanniens-flagga.png  Miniature golf course on the ship

tysklands-flagga.png  Minigolfbahn auf dem Schiff

sveriges-flagga.png  Hamnen på ön Cuzumel i Mexiko

storbritanniens-flagga.png  The harbour on the island Cozumel in Mexico

tysklands-flagga.png  Der Hafen von der Insel Cozumel in Mexiko

 

 

 

sveriges-flagga.png  Charlene och Alex tillsammans med en Maya indian i San Miguel de Cuzumel

storbritanniens-flagga.png  Charlene and Alex together with a Mayan Indian in San Miguel de Cozumel

tysklands-flagga.png  Charlene und Alex zusammen mit einem Maya Indianer in San Miguel de Cozumel

sveriges-flagga.png  Juveler butik i San Miguel de Cozumel 

storbritanniens-flagga.png  Jewellery shop in San Miguel de Cozumel 

tysklands-flagga.png  Juweliergeschäft in San Miguel de Cozumel 

sveriges-flagga.png  Sfinx av silver i butiken

storbritanniens-flagga.png  Sphinx of silver in the shop

tysklands-flagga.png  Sphinx aus Silber in dem Geschäft

sveriges-flagga.png  Mexikansk kvinna och man i San Miguel de Cozumel

storbritanniens-flagga.png  Mexican woman and man in San Miguel de Cozumel

tysklands-flagga.png  Mexikanische Frau und Mann in San Miguel de Cozumel

sveriges-flagga.png  Butiker i San Miguel de Cozumel

storbritanniens-flagga.png  Shops in San Miguel de Cozumel

tysklands-flagga.png  Läden in San Miguel de Cozumel

sveriges-flagga.png  Charlene och Alex framför vårt kryssningsfartyg i San Miguel de Cozumel

storbritanniens-flagga.png  Charlene and Alex in front of our cruise ship in San Miguel de Cozumel

tysklands-flagga.png  Charlene und Alex vor unserem Kreuzschiff in San Miguel de Cozumel

sveriges-flagga.png  Alex och jag framför vårt kryssningsfartyg "Freedom of the Seas"

storbritanniens-flagga.png  Alex and I in front of our cruise ship "Freedom of the Seas" 

tysklands-flagga.png  Alex und ich vor unserem Kreuzschiff "Freedom of the Seas"

sveriges-flagga.png  Utsikt mot hotell i San Miguel på Cozumel

storbritanniens-flagga.png  View to hotels in San Miguel on Cozumel

tysklands-flagga.png  Aussicht zu Hotels in San Miguel auf Cozumel

sveriges-flagga.png  Katamaraner utanför kusten av ön Cozumel i Mexiko

storbritanniens-flagga.png  Catamarans outside the coast of the island Cozumel in Mexico

tysklands-flagga.png  Katamarane ausserhalb der Küste von der Insel Cozumel in Mexiko

sveriges-flagga.png  Alex jämte apa som hänger ovanför min säng

storbritanniens-flagga.png  Alex beside a monkey hanging above my bed

tysklands-flagga.png  Alex neben einem Affen der über meinem Bett hängt

sveriges-flagga.png  Mormor bredvid en palmväxt på vårt kryssningsfartyg

storbritanniens-flagga.png  Mormor beside a palm plant on our cruise ship

tysklands-flagga.png  Mormor neben einer Palmenpflanze auf unserem Kreuzschiff

sveriges-flagga.png  Apa i hytten

storbritanniens-flagga.png  Monkey in the cabin

tysklands-flagga.png  Affe in der Kabine

sveriges-flagga.png  Utsikt mot minigolfbana på vårt kryssningsfartyg vid kryssningen tillbaka till Miami

storbritanniens-flagga.png  View to a miniature golf course on our cruise ship at the cruise back to Miami

tysklands-flagga.png  Aussicht zu einer Minigolfbahn auf unserem Kreuzschiff bei der Kreuzfahrt zurück nach Miami

sveriges-flagga.png  Surfing ombord på vårt fartyg

storbritanniens-flagga.png  Surfing on board of our ship

tysklands-flagga.png  Surfen an Bord auf unserem Schiff

sveriges-flagga.png  Surfbrädor på vårt fartyg

storbritanniens-flagga.png  Surf boards on our ship

tysklands-flagga.png  Surfbretter auf unserem Schiff

sveriges-flagga.png  Utsikt mot bubbel-pool område på vårt fartyg

storbritanniens-flagga.png  View to bubbel-pool area on our ship

tysklands-flagga.png  Aussicht zu Bubbel-Bassin Gebiet auf unserem Schiff

sveriges-flagga.png  Två bubbel-pooler med tak

storbritanniens-flagga.png  Two bubbel-pools with roof

tysklands-flagga.png  Zwei Bubbel-Bassins mit Dach

sveriges-flagga.png  Mormor, Charlene och Alex spanar ut över havet

storbritanniens-flagga.png  Mormor, Charlene and Alex gaze out over the sea

tysklands-flagga.png  Mormor, Charlene und Alex spähen über das Meer

sveriges-flagga.png  Blommor på vårt kryssningsfartyg

storbritanniens-flagga.png  Flowers on our cruise ship

tysklands-flagga.png  Blumen auf unserem Kreuzschiff

sveriges-flagga.png  Lekplats för barn på vårt fartyg

storbritanniens-flagga.png  Play ground for children on our ship

tysklands-flagga.png  Spielplatz für Kinder auf unserem Schiff

sveriges-flagga.png  Liggstolar vid denna lekplats

storbritanniens-flagga.png  Deck-chairs at this play ground

tysklands-flagga.png  Liegestühle an diesem Spielplatz

sveriges-flagga.png  Full aktivitet i swimming-pool området

storbritanniens-flagga.png  Full activity in the swimming-pool area

tysklands-flagga.png  Volle Aktivität in dem Schwimm-Bassin Gebiet

sveriges-flagga.png  Vy över denna lekplats

storbritanniens-flagga.png  View over this play ground

tysklands-flagga.png  Aussicht über diesen Spielplatz

sveriges-flagga.png  Krypta ombord på vårt fartyg

storbritanniens-flagga.png  Crypt on board of our ship

tysklands-flagga.png  Krypta an Bord auf unserem Schiff

sveriges-flagga.png  Fönster i Jugendstil

storbritanniens-flagga.png  Window in Art Nouveau

tysklands-flagga.png  Fenster in Jugendstil

sveriges-flagga.png  Ytterligare ett fönster i Jugendstil

storbritanniens-flagga.png  Another window in Art Nouveau

tysklands-flagga.png  Noch ein Fenster in Jugendstil

sveriges-flagga.png  Staty på örn i kryptan på vårt fartyg

storbritanniens-flagga.png  Statue of an eagle in the crypt on our ship

tysklands-flagga.png  Statue von einem Adler in der Krypta auf unserem Schiff

 

sveriges-flagga.png  Parad på vårt kryssningsfartyg

storbritanniens-flagga.png  Parade on our cruise ship

tysklands-flagga.png  Parade auf unserem Kreuzschiff

sveriges-flagga.png  Flera personer deltar i denna parad

storbritanniens-flagga.png  Several people take part in this parade 

tysklands-flagga.png  Mehrere Menschen nehmen an dieser Parade teil

sveriges-flagga.png  Deltagare i denna parad

storbritanniens-flagga.png  Participants in this parade

tysklands-flagga.png  Teilnehmer in dieser Parade

sveriges-flagga.png  Löpare och man på styltor

storbritanniens-flagga.png  Runner and man on stilts

tysklands-flagga.png  Läufer und Mann auf Stelzen

sveriges-flagga.png  Clown på styltor

storbritanniens-flagga.png  Clown on stilts

tysklands-flagga.png  Clown auf Stelzen

sveriges-flagga.png  Reklam för denna parad

storbritanniens-flagga.png  Advertisement for this parade

tysklands-flagga.png  Reklame für diese Parade

sveriges-flagga.png  Kvinna klädd i uniform på paraden

storbritanniens-flagga.png  Woman dressed in uniform on the parade

tysklands-flagga.png  Frau die in Uniform auf der Parade angezogen ist 

sveriges-flagga.png  Clown som skämtar med gästerna

storbritanniens-flagga.png  Clown who jesters with the guests

tysklands-flagga.png  Clown der mit den Gästen Spass macht

sveriges-flagga.png  Clown klädd som luffare

storbritanniens-flagga.png  Clown dressed as a vagabond

tysklands-flagga.png  Clown angezogen wie ein Landstreicher

sveriges-flagga.png  Glada människor i denna parad

storbritanniens-flagga.png  Happy people in this parade

tysklands-flagga.png  Glückliche Menschen in dieser Parade

sveriges-flagga.png  Tre deltagare i denna parad

storbritanniens-flagga.png  Three participants in this parade

tysklands-flagga.png  Drei Teilnehmer in dieser Parade

sveriges-flagga.png  Ännu en deltagare på styltor

storbritanniens-flagga.png  Another participant on stilts

tysklands-flagga.png  Noch ein Teilnehmer auf Stelzen

sveriges-flagga.png  Påkostade dräkter i denna parad

storbritanniens-flagga.png  Expensive dresses in this parade

tysklands-flagga.png  Teure Kleidung in dieser Parade

sveriges-flagga.png  Kines i paraden

storbritanniens-flagga.png  Chinese man in this parade

tysklands-flagga.png  Chinese in dieser Parade

sveriges-flagga.png  Ännu en rolig deltagare i paraden

storbritanniens-flagga.png  Another amusing participant in this parade

tysklands-flagga.png  Noch ein lustiger Teilnehmer in dieser Parade

sveriges-flagga.png  Två kvinnor i paraden

storbritanniens-flagga.png  Two women in the parade

tysklands-flagga.png  Zwei Frauen in der Parade

sveriges-flagga.png  Charlene och Alex i paraden

storbritanniens-flagga.png  Charlene and Alex in the parade

tysklands-flagga.png  Charlene und Alex in der Parade

sveriges-flagga.png  Alex med två flickor vid matbordet

storbritanniens-flagga.png  Alex with two girls at the dining-table

tysklands-flagga.png  Alex mit zwei Mädchen an dem Esstisch

sveriges-flagga.png  Skallerorm på sängen

storbritanniens-flagga.png  Rattlesnake on the bed

tysklands-flagga.png  Klapperschlange auf dem Bett

sveriges-flagga.png  Sköldpadda på sängen

storbritanniens-flagga.png  Turtle on the bed

tysklands-flagga.png  Schildkröte auf dem Bett

sveriges-flagga.png  Mormor, Charlene och Alex efter kryssningen

storbritanniens-flagga.png  Mormor, Charlene and Alex after the cruise

tysklands-flagga.png  Mormor, Charlene und Alex nach der Kreuzfahrt