Whitefish Falls, 6 - 27 August, 2012.

sveriges-flagga.png  Bilder från det lilla samhället Whitefish Falls med 40 invånare som ligger 485 km nord-väst om Toronto. Med är också bilder från staden Little Current med 900 invånare på Manitoulin Island som är världens största ö i en sötvattensjö. Denna ö är en dröm för personer som letar efter fossiler. Därutöver är det med bilder från Science North som är ett naturvetenskapligt utbildningscenter i Sudbury. Vidare är det med bilder från när vi besökte en nickelgruva i staden. Från denna stad har jag även tagit med bilder av flygplan som används i Kanada för att släcka skogsbränder.

storbritanniens-flagga.png  Pictures from the small village Whitefish Falls with 40 inhabitants 485 km north-west of Toronto. There even are pictures from the town Little Current with 900 inhabitants on Manitoulin Island which is the largest island in a freshwater lake in the world. This island is a dream for people looking for fossils. In addition there are pictures from Science North which is a Science Education Centre in Sudbury. Further there are picures from when we visited a nickel mine in the town. From this town I also have included pictures of aero planes which are used in Canada to fight forest fires. 

tysklands-flagga.png  Bilder vom dem kleinen Dorf Whitefish Falls mit 40 Einwohner 485 km nord-westlich von Toronto. Dabei sind auch Bilder von der Stadt Little Current mit 900 Einwohner auf Manitoulin Island welche die grösste Insel der Welt in einem Süsswassersee ist. Diese Insel ist ein Traum für Personen die nach Fossilien suchen. Ausserdem sind Bilder dabei von Science North welches ein naturwissenschaftliches Bildungszentrum in Sudbury ist. Es sind auch Bilder dabei als wir ein Nickelbergwerk in der Stadt besucht haben. Von dieser Stadt habe ich auch Bilder mitgenommen von Flugzeugen die in Kanada benutzt werden um Waldbrände zu löschen.

sveriges-flagga.png  Morfars brevlåda i Whitefish Falls 

storbritanniens-flagga.png  Morfars mailbox in Whitefish Falls

tysklands-flagga.png  Morfars Briefkasten in Whitefish Falls

sveriges-flagga.png  Vägen till Morfars hus

storbritanniens-flagga.png  The road to Morfars house

tysklands-flagga.png  Die Strasse zu Morfars Haus

sveriges-flagga.png  Charlene tittar ut över sjön Huron

storbritanniens-flagga.png  Charlene looks out over lake Huron

tysklands-flagga.png  Charlene guckt raus über den See Huron

sveriges-flagga.png  Som är världens näst största insjö

storbritanniens-flagga.png  Which is the second largest lake in the world

tysklands-flagga.png  Der der zweit grösste See in der Welt ist

sveriges-flagga.png  Båtbrygga vid Morfars hus

storbritanniens-flagga.png  Landing stage at Morfars house

tysklands-flagga.png  Bootssteg bei Morfars Haus

 

                                    

sveriges-flagga.png  Utsikt från båtbryggan till Morfars hus

storbritanniens-flagga.png  View from the landing stage to Morfars house

tysklands-flagga.png  Aussicht von dem Bootssteg zu Morfars Haus

sveriges-flagga.png  Morfar och jag på båtbryggan

storbritanniens-flagga.png  Morfar and I on the landing stage

tysklands-flagga.png  Morfar und ich auf dem Bootssteg

sveriges-flagga.png  Med kanadensisk flagga och utsiktplats

storbritanniens-flagga.png  With a Canadian flag and viewpoint

tysklands-flagga.png  Mit kanadischer Flagge und Aussichtspunkt

sveriges-flagga.png  Parabolantenn

storbritanniens-flagga.png  Parabol Dish

tysklands-flagga.png  Parabol Schüssel

sveriges-flagga.png  Hiss upp till huset

storbritanniens-flagga.png  Elevator up to the house

tysklands-flagga.png  Aufzug rauf zu dem Haus

sveriges-flagga.png  Braskamin i gillestugan

storbritanniens-flagga.png  Fireplace in the recreation room

tysklands-flagga.png  Kamin in dem Hobbyraum

sveriges-flagga.png  Där grannen har ett vattenflygplan

storbritanniens-flagga.png  Where the neighbour has a water aircraft

tysklands-flagga.png  Wo der Nachbar ein Wasserflugzeug hat

sveriges-flagga.png  Som han startar med från vattnet

storbritanniens-flagga.png  In which he starts from the water

tysklands-flagga.png  In welchem er von dem Wasser startet

sveriges-flagga.png  För att flyga omkring med över området

storbritanniens-flagga.png  To fly around with over the area

tysklands-flagga.png  Um über das Gebiet zu fliegen

sveriges-flagga.png  Alex trädkoja

storbritanniens-flagga.png  Alex tree house

tysklands-flagga.png  Alex Baumhütte 

sveriges-flagga.png  Med gunga under

storbritanniens-flagga.png  With swing under

tysklands-flagga.png  Mit Schaukel unter

sveriges-flagga.png  Indianernas församlingshus i Whitefish Falls

storbritanniens-flagga.png  First Nation Citizens parishhouse in Whitefish Falls

tysklands-flagga.png  Das Gemeindehaus der Indianer in Whitefish Falls

sveriges-flagga.png  Brandförsvaret i Whitefish Falls

storbritanniens-flagga.png  Fire service in Whitefish Falls

tysklands-flagga.png  Feuerwehr in Whitefish Falls

sveriges-flagga.png  Utsikt mot vattenfallet i Whitefish Falls

storbritanniens-flagga.png  View to the waterfall in Whitefish Falls

tysklands-flagga.png  Aussicht zu dem Wasserfall in Whitefish Falls

sveriges-flagga.png  Whitefish Falls floden

storbritanniens-flagga.png  Whitefish Falls river

tysklands-flagga.png  Der Whitefish Falls Fluss

sveriges-flagga.png  Livsmedelsbutiken "Wheeler´s Store" i Whitefish Falls 

storbritanniens-flagga.png  Grocery shop "Wheeler´s Store" in Whitefish Falls

tysklands-flagga.png  Lebensmittelgeschäft "Wheeler´s Store" in Whitefish Falls

sveriges-flagga.png  Med bensinstation

storbritanniens-flagga.png  With gas station

tysklands-flagga.png  Mit Tankstelle

sveriges-flagga.png  Pensionat "River Lodge"

storbritanniens-flagga.png  Guesthouse "River Lodge"

tysklands-flagga.png  Gästehaus "River Lodge"

sveriges-flagga.png  Mexikanska Restaurangen "Red Dog Grill"

storbritanniens-flagga.png  Mexican Restaurant "Red Dog Grill"

tysklands-flagga.png  Mexikanisches Restaurant "Red Dog Grill"

Sweden.png  S:t Julia´s Katolska Kyrka från 1912 med café  

storbritanniens-flagga.png  St. Julia´s Catholic Church from 1912 with a café  

tysklands-flagga.png  St. Julia´s Katholische Kirche von 1912 mit Café

sveriges-flagga.png  Museum

storbritanniens-flagga.png  Museum

tysklands-flagga.png  Museum

sveriges-flagga.png  Parkanläggning

storbritanniens-flagga.png  Ornamental park

tysklands-flagga.png  Parkanlage

sveriges-flagga.png  Morfar, Charlene och Alex

storbritanniens-flagga.png  Morfar, Charlene and Alex

tysklands-flagga.png  Morfar, Charlene und Alex

sveriges-flagga.png  Med båt på väg till mynningen av Whitefish Falls floden 

storbritanniens-flagga.png  With boat on the way to the mouth of the Whitefish Falls river

tysklands-flagga.png  Mit dem Boot auf dem Weg zu der Mündung von dem Whitefish Falls Fluss

sveriges-flagga.png  Charlene och Alex i roddbåt på Whitefish Falls floden

storbritanniens-flagga.png  Charlene and Alex in a rowing boat on the Whitefish Falls river

tysklands-flagga.png  Charlene und Alex in einem Ruderboot auf dem Whitefish Falls Fluss

sveriges-flagga.png  "Bay Villa Lodge" vid Whitefish Falls floden

storbritanniens-flagga.png  "Bay Villa Lodge" at the Whitefish Falls river

tysklands-flagga.png  "Bay Villa Lodge" an dem Whitefish Falls Fluss

sveriges-flagga.png  Butiker vid Whitefish Falls floden

storbritanniens-flagga.png  Shops at the Whitefish Falls river

tysklands-flagga.png  Läden an dem Whitefish Falls Fluss

sveriges-flagga.png  Whitefish Falls floden

storbritanniens-flagga.png  The Whitefish Falls river

tysklands-flagga.png  Der Whitefish Falls Fluss

sveriges-flagga.png  Vy mot vattenfallet i Whitefish Falls 

storbritanniens-flagga.png  View to the waterfall in Whitefish Falls

tysklands-flagga.png  Aussicht zu dem Wasserfall in Whitefish Falls

sveriges-flagga.png  Vattenfallet från nära håll där vatten från sjön Frood faller ner 6 meter i sjön Huron

storbritanniens-flagga.png  The waterfall from nearer view where water from lake Frood falls 6 meter down into lake Huron

tysklands-flagga.png  Der Wasserfall aus näherer Ansicht wo Wasser von dem See Frood 6 Meter runter zu dem See Huron fällt

sveriges-flagga.png  Vattenkraftverk vid vattenfallet som lades ner 1956

storbritanniens-flagga.png  Water power station at the waterfall which was closed 1956

tysklands-flagga.png  Wasserkraftwerk an dem Wasserfall welches 1956 niedergelegt wurde

sveriges-flagga.png  Morfar åker med motorbåten

storbritanniens-flagga.png  Morfar drives the motorboat

tysklands-flagga.png  Morfar fährt mit dem Motorboot

sveriges-flagga.png  Med Charlene och Alex

storbritanniens-flagga.png  With Charlene and Alex

tysklands-flagga.png  Mit Charlene und Alex

sveriges-flagga.png  I full fart

storbritanniens-flagga.png  With full speed

tysklands-flagga.png  Mit voller Geschwindigkeit

sveriges-flagga.png  Morfars svarta sportbil

storbritanniens-flagga.png  Morfars black sportscar

tysklands-flagga.png  Morfars schwarzes Sportauto

sveriges-flagga.png  Och vita sportbil

storbritanniens-flagga.png  And white sportscar

tysklands-flagga.png  Und weisses Sportauto

sveriges-flagga.png  Morfar och Charlene utanför huset

storbritanniens-flagga.png  Morfar and Charlene outside the house

tysklands-flagga.png  Morfar und Charlene ausserhalb dem Haus

sveriges-flagga.png  Där man kan se kronhjort

storbritanniens-flagga.png  Where you can see red deer

tysklands-flagga.png  Wo man Rothirsch sehen kann

sveriges-flagga.png  Amerikansk gråhäger

storbritanniens-flagga.png  Great blue heron

tysklands-flagga.png  Kanada Reiher

sveriges-flagga.png  Trumpetar tranor

storbritanniens-flagga.png  Sandhill cranes

tysklands-flagga.png  Strandhügel Kraniche

sveriges-flagga.png  Snäppsköldpadda med en vikt på upp till 35 kg

storbritanniens-flagga.png  Snapping turtle with a weight up to 35 kg

tysklands-flagga.png  Schnappschildkröte mit einem Gewicht von bis zu 35 kg

sveriges-flagga.png  Jordekorre

storbritanniens-flagga.png  Chipmunk

tysklands-flagga.png  Backenhörnchen

 

sveriges-flagga.png  Blå fläckig salamander

storbritanniens-flagga.png  Blue spotted salamander

tysklands-flagga.png  Blau gefleckter Salamander

sveriges-flagga.png  Kalkongamar 

storbritanniens-flagga.png  Turkey vultures 

tysklands-flagga.png  Truthahngeier  

sveriges-flagga.png  Morfar och Charlene med en drake

storbritanniens-flagga.png  Morfar and Charlene with a kite

tysklands-flagga.png  Morfar und Charlene mit einem Drachen

sveriges-flagga.png  Alex fångar fiskar med nät

storbritanniens-flagga.png  Alex catches fishes with a net

tysklands-flagga.png  Alex fängt Fische mit einem Netz

sveriges-flagga.png  Alex på en motorcykel med tre hjul (trike)

storbritanniens-flagga.png  Alex on a motor-cycle with three wheels (trike)

tysklands-flagga.png  Alex auf einem Motorrad mit drei Räder (Trike)

sveriges-flagga.png  Alex spelar fiol

storbritanniens-flagga.png  Alex playing violin

tysklands-flagga.png  Alex spielt Geige

sveriges-flagga.png  Träskulptur som Morfar har täljt

storbritanniens-flagga.png  Wooden sculpture which Morfar has carved

tysklands-flagga.png  Holzskulptur die Morfar geschnitzt hat

sveriges-flagga.png  Morfar, Charlene och Alex på balkongen

storbritanniens-flagga.png  Morfar, Charlene and Alex on the balcony

tysklands-flagga.png  Morfar, Charlene und Alex auf dem Balkon

sveriges-flagga.png  Där Charlene lagar mat på grillen

storbritanniens-flagga.png  Where Charlene prepares food on the grill

tysklands-flagga.png  Wo Charlene Essen auf dem Grill zubereitet

sveriges-flagga.png  Charlene njuter av vistelsen

storbritanniens-flagga.png  Charlene enjoyes the visit

tysklands-flagga.png  Charlene geniesst den Aufenthalt

sveriges-flagga.png  Med underbara klippor

storbritanniens-flagga.png  With wonderful rocks

tysklands-flagga.png  Mit wunderbaren Klippen

sveriges-flagga.png  Morfar och Charlene

storbritanniens-flagga.png  Morfar and Charlene

tysklands-flagga.png  Morfar und Charlene 

sveriges-flagga.png  Frukost i knuttimmerhuset "River Lodge"

storbritanniens-flagga.png  Breakfast in the knot log house "River Lodge"

tysklands-flagga.png  Frühstück in dem Blockhaus "River Lodge"

sveriges-flagga.png  På väg till staden Little Current med 900 invånare på Manitoulin Island som är världens största ö i en sötvattensjö

storbritanniens-flagga.png  On the way to the town Little Current with 900 inhabitants on Manitoulin Island which is the largest island in the world in a fresh water lake 

tysklands-flagga.png  Auf dem Weg zu der Stadt Little Current mit 900 Einwohner auf Manitoulin Island welche die grösste Insel der Welt in einem Süsswassersee ist

sveriges-flagga.png  Hotell och restaurang "Anchor Inn"

storbritanniens-flagga.png  Hotel and restaurant "Anchor Inn"

tysklands-flagga.png  Hotel und Restaurant "Anchor Inn"

sveriges-flagga.png  Butiker i Little Current

storbritanniens-flagga.png  Shops in Little Current

tysklands-flagga.png  Läden in Little Current

sveriges-flagga.png  Fler butiker i Little Current

storbritanniens-flagga.png  More shops in Little Current

tysklands-flagga.png  Mehr Läden in Little Current

 

sveriges-flagga.png  Staty för de soldater från Little Current som stupade under första världskriget

storbritanniens-flagga.png  Statue for the soldiers from Little Current who fell during World War I

tysklands-flagga.png  Statue für die Soldaten aus Little Current die in dem ersten Weltkrieg gefallen sind

sveriges-flagga.png  En av två banker i Little Current

storbritanniens-flagga.png  One of two banks in Little Current

tysklands-flagga.png  Eine von zwei Banken in Little Current

sveriges-flagga.png  Butik och restaurang vid bryggan

storbritanniens-flagga.png  Shop and restaurant at the bridge

tysklands-flagga.png  Laden und Restaurant an der Landungsbrücke

sveriges-flagga.png  Kontor där man kan hyra segel- och motorbåtar

storbritanniens-flagga.png  Office where you can rent sail- and motorboats

tysklands-flagga.png  Büro wo man Segel- und Motorboote mieten kann

 

sveriges-flagga.png  Restaurang "Edgewater Restaurant" vid bryggan

storbritanniens-flagga.png  Restaurant "Edgewater Restaurant" at the landing stage

tysklands-flagga.png  Restaurant "Edgewater Restaurant" an der Landungsbrücke

sveriges-flagga.png  Vy från bryggan mot svängbro från 1913 som förbinder Manitoulin Island med fastlandet

storbritanniens-flagga.png  View from the landing stage to swing bridge from 1913 which connects Manitoulin Island with the mainland 

tysklands-flagga.png  Aussicht von der Landungsbrücke zu Drehbrücke von 1913 die Manitoulin Island mit dem Festland verbindet

sveriges-flagga.png  Segelbåt från Cincinnati i USA

storbritanniens-flagga.png  Sailingboat from Cincinnati in the USA

tysklands-flagga.png  Segelboot aus Cincinnati in den USA

sveriges-flagga.png  Segelbåt från Montreal i Kanada

storbritanniens-flagga.png  Sailingboat from Montreal in Canada

tysklands-flagga.png  Segelboot aus Montreal in Kanada

sveriges-flagga.png  Segelbåt från Toronto i Kanada

storbritanniens-flagga.png  Sailingboat from Toronto in Canada

tysklands-flagga.png  Segelboot aus Toronto in Kanada

sveriges-flagga.png  Motorbåt från Bay Harbor i USA

storbritanniens-flagga.png  Motorboat from Bay Harbor in the USA

tysklands-flagga.png  Motorboot aus Bay Harbor in den USA

sveriges-flagga.png  Segelbåtar vid bryggan

storbritanniens-flagga.png  Sailing boats at the landing stage 

tysklands-flagga.png  Segelboote an der Landungsbrücke

 

sveriges-flagga.png  Fler segelbåtar vid en annan brygga

storbritanniens-flagga.png  More sailing boats at another stage

tysklands-flagga.png  Mehr Segelboote an einem anderen Bootssteg

sveriges-flagga.png  Alex på en stor sten vid bryggan

storbritanniens-flagga.png  Alex on a large rock at the landing stage

tysklands-flagga.png  Alex auf einem grossen Stein an der Landungsbrücke

sveriges-flagga.png  Little Current Yacht Club

storbritanniens-flagga.png  Little Current Yacht Club

tysklands-flagga.png  Little Current Yacht Club

sveriges-flagga.png  Glassbar vid bryggan 

storbritanniens-flagga.png  Ice-cream parlour at the landing stage

tysklands-flagga.png  Eisdiele an der Landungsbrücke

sveriges-flagga.png  Tvåmastad skonare utanför Little Current

storbritanniens-flagga.png  Two masted schooner outside Little Current

tysklands-flagga.png  Zweimast Schoner ausserhalb von Little Current

sveriges-flagga.png  Stadshuset i Little Current

storbritanniens-flagga.png  The town hall in Little Current

tysklands-flagga.png  Das Rathaus in Little Current

sveriges-flagga.png  Fyra veteranbilar i Little Current

storbritanniens-flagga.png  Four classic cars in Little Current

tysklands-flagga.png  Vier Oldtimer in Little Current

sveriges-flagga.png  Biblioteket i Little Current

storbritanniens-flagga.png  The library in Little Current

tysklands-flagga.png  Die Bibliothek in Little Current

sveriges-flagga.png  Charlene och Alex i ett lusthus

storbritanniens-flagga.png  Charlene and Alex in a summer house

tysklands-flagga.png  Charlene und Alex in einem Gartenhaus

sveriges-flagga.png  Charlene och Alex letar efter fossiler vid vägen utanför Little Current

storbritanniens-flagga.png  Charlene and Alex look for fossils at the road outside Little Current

tysklands-flagga.png  Charlene und Alex suchen nach Fossilien an der Strasse ausserhalb von Little Current

sveriges-flagga.png  På spaning efter fossiler

storbritanniens-flagga.png  Searching for fossils

tysklands-flagga.png  Suche nach Fossilien

sveriges-flagga.png  På stenarna vid vägen

storbritanniens-flagga.png  On the stones along the road

tysklands-flagga.png  Auf den Steinen an der Strasse

sveriges-flagga.png  Alex på spaning efter fossiler

storbritanniens-flagga.png  Alex searching for fossils

tysklands-flagga.png  Alex sucht nach Fossilien

sveriges-flagga.png  Charlene på spaning efter fossiler

storbritanniens-flagga.png  Charlene searching for fossils

tysklands-flagga.png  Charlene sucht nach Fossilien

sveriges-flagga.png  Alex vid bilen med dagens fynd av fossiler

storbritanniens-flagga.png  Alex at the car with the findings of fossils today

tysklands-flagga.png  Alex am Auto mit den Fossilien die heute gefunden sind

sveriges-flagga.png  På spaning efter fler fossiler vid vägkanten

storbritanniens-flagga.png  More searching for fossils at the road

tysklands-flagga.png  Mehr suche nach Fossilien an der Strasse

sveriges-flagga.png  Charlene och Alex letar på marken efter fossiler

storbritanniens-flagga.png  Charlene and Alex look for fossils on the ground

tysklands-flagga.png  Charlene und Alex suchen nach Fossilien an der Strasse

sveriges-flagga.png  Vid diket av vägen

storbritanniens-flagga.png  At the ditch of the road

tysklands-flagga.png  An dem Graben der Strasse

sveriges-flagga.png  Charlene med ett fynd av fossiler

storbritanniens-flagga.png  Charlene with a find of fossils

tysklands-flagga.png  Charlene mit einem Fund von Fossilien

sveriges-flagga.png  Alex har funnit en sten med fossiler

storbritanniens-flagga.png  Alex has found a stone with fossils

tysklands-flagga.png  Alex hat einen Stein mit Fossilien gefunden

sveriges-flagga.png  Charlene och Alex letar efter fler fynd

storbritanniens-flagga.png  Charlene and Alex look for more finds

tysklands-flagga.png  Charlene und Alex suchen nach mehr Funde

sveriges-flagga.png  Bland stenskiffren vid vägkanten

storbritanniens-flagga.png  Between the slates of stone at the road

tysklands-flagga.png  Zwischen den Schiefer aus Stein an der Strasse

sveriges-flagga.png  Noggrann borstning med pensel för att hitta fossiler

storbritanniens-flagga.png  Careful brushing with a brush to find fossils

tysklands-flagga.png  Genaues bürsten mit Pinsel um Fossilien zu finden

sveriges-flagga.png  Morfar hjälper till med hammare och mejsel för att finna fossiler i stenarna

storbritanniens-flagga.png  Morfar is helping with hammer and chisel to find fossils in the stones

tysklands-flagga.png  Morfar hilft mit Hammer und Meissel Fossilien in den Steinen zu finden

sveriges-flagga.png  Alex med ett riktigt fynd i handen

storbritanniens-flagga.png  Alex with a really find in his hand 

tysklands-flagga.png  Alex mit einem richtigen Fund in seiner Hand

sveriges-flagga.png  Morfar och Charlene letar efter fossiler i stenarna

storbritanniens-flagga.png  Morfar and Charlene searching for fossils in the stones 

tysklands-flagga.png  Morfar und Charlene suchen nach Fossilien in den Steinen

sveriges-flagga.png  Med hjälp av borr

storbritanniens-flagga.png  With help of a drill

tysklands-flagga.png  Mit Hilfe von einem Bohrer

sveriges-flagga.png  Tydlig fossil visar sig

storbritanniens-flagga.png  An obvious fossil shows up

tysklands-flagga.png  Ein deutliger Fossil zeigt sich

sveriges-flagga.png  Borrning efter fossiler i de andra stenarna

storbritanniens-flagga.png  Drilling after fossils in the other stones

tysklands-flagga.png  Bohren nach Fossilien in den anderen Steinen

sveriges-flagga.png  Charlene och Alex letar efter fler fossiler i skiffren vid vägkanten

storbritanniens-flagga.png  Charlene and Alex are searching for more fossils in the slates of the road

tysklands-flagga.png  Charlene und Alex suchen nach mehr Fossilien in den Schieffern an der Strasse

sveriges-flagga.png  Alex letar med pensel

storbritanniens-flagga.png  Alex is searching with a brush

tysklands-flagga.png  Alex sucht mit Pinsel

sveriges-flagga.png  Alex vid vägkanten för att hitta fossiler

storbritanniens-flagga.png  Alex at the road to find fossils

tysklands-flagga.png  Alex an der Strasse um Fossilien zu finden

sveriges-flagga.png  Ekkehard hjälper Alex att lyfta på en stor sten med fossiler

storbritanniens-flagga.png  Ekkehard helps Alex to lift up a large stone with fossils

tysklands-flagga.png  Ekkehard hilft Alex einen grossen Stein mit Fossilien hoch zu heben

sveriges-flagga.png  Sten med fossiler som vi hittade vid vägkanten

storbritanniens-flagga.png  Stone with fossils we did find at the road

tysklands-flagga.png  Stein mit Fossilien den wir an der Strasse gefunden haben

sveriges-flagga.png  Ytterligare en sten med fossiler som vi hittade vid vägkanten

storbritanniens-flagga.png  Another stone with fossils we did find at the road

tysklands-flagga.png  Noch ein Stein mit Fossilien den wir an der Strasse gefunden haben

sveriges-flagga.png  Delad sten med fossiler

storbritanniens-flagga.png  Devided stone with fossils

tysklands-flagga.png  Geteilter Stein mit Fossilien

sveriges-flagga.png  Skiffer vid vägkanten utanför Manitoulin Island

storbritanniens-flagga.png  Slates at the road outside Manitoulin Island

tysklands-flagga.png  Schiefer an der Strasse ausserhalb von Manitoulin Island

sveriges-flagga.png  Charlene och Alex letar efter fossiler bland skiffren vid vägkanten

storbritanniens-flagga.png  Charlene and Alex search for fossils among the slates at the road

tysklands-flagga.png  Charlene und Alex suchen nach Fossilien zwischen den Schiefern an der Strasse 

sveriges-flagga.png  Charlene har funnit fossiler under en stor sten

storbritanniens-flagga.png  Charlene has found fossils under a large stone

tysklands-flagga.png  Charlene hat Fossilien unter einem grossen Stein gefunden

sveriges-flagga.png  Charlene visar upp en sten med fossiler

storbritanniens-flagga.png  Charlene shows up a stone with fossils

tysklands-flagga.png  Charlene zeigt einen Stein mit Fossilien

sveriges-flagga.png  Alex samlar fossiler som han tar med sig i en väska 

storbritanniens-flagga.png  Alex collects fossils which he takes with him in a bag

tysklands-flagga.png  Alex sammelt Fossilien die er in einer Tasche mit nimmt

sveriges-flagga.png  Morfar och Charlene inspekterar stenar med fossiler hemma i huset på kvällen

storbritanniens-flagga.png  Morfar and Charlene inspect stones with fossils at home in the evening

tysklands-flagga.png  Morfar und Charlene inspizieren Steine mit Fossilien zu Hause am Abend

sveriges-flagga.png  Tydliga spår efter fossiler på en sten

storbritanniens-flagga.png  Clear marks of fossils on a stone

tysklands-flagga.png  Deutliche Spuren von Fossilien auf einem Stein

sveriges-flagga.png  Ytterligare tydliga spår efter fossiler på en annan sten

storbritanniens-flagga.png  Further clear marks of fossils on an other stone

tysklands-flagga.png  Weiter deutlige Spuren von Fossilien auf einem anderen Stein

sveriges-flagga.png  Charlene och Alex letar efter fler fossiler vid vägkanten

storbritanniens-flagga.png  Charlene and Alex search for more fossils at the road

tysklands-flagga.png  Charlene und Alex suchen nach mehr Fossilien an der Strasse

sveriges-flagga.png  Charlene har hittat en sten med fossiler

storbritanniens-flagga.png  Charlene has found a stone with fossils

tysklands-flagga.png  Charlene hat einen Stein mit Fossilien gefunden

sveriges-flagga.png  Alex letar efter fler fossiler

storbritanniens-flagga.png  Alex searchs for more fossils

tysklands-flagga.png  Alex sucht nach mehr Fossilien

sveriges-flagga.png  Charlene och Alex har hittat stenar med spår av fossiler

storbritanniens-flagga.png  Charlene and Alex have found stones with marks of fossils 

tysklands-flagga.png  Charlene und Alex haben Steine mit Spuren von Fossilien gefunden

sveriges-flagga.png  Spår av dinosaurie på en av stenarna

storbritanniens-flagga.png  Mark of a dinosaur on one of the stones

tysklands-flagga.png  Spur von Dinosaurier auf einem der Steine

sveriges-flagga.png  Science North från 1984 i Sudbury

storbritanniens-flagga.png  Science North from 1984 in Sudbury

tysklands-flagga.png  Science North von 1984 in Sudbury

sveriges-flagga.png  Science North från sjösidan

storbritanniens-flagga.png  Science North from the lake

tysklands-flagga.png  Science North von dem See

sveriges-flagga.png  Utsikt från Science North vid Ramsey sjön

storbritanniens-flagga.png  View from Science North at Ramsey lake

tysklands-flagga.png  Aussicht von Science North bei dem Ramsey See

sveriges-flagga.png  Planetariet på Science North

storbritanniens-flagga.png  The Planetarium of Science North

tysklands-flagga.png  Das Planetarium von Science North

sveriges-flagga.png  Två dinosaurier

storbritanniens-flagga.png  Two dinosaurs

tysklands-flagga.png  Zwei Dinosaurier

sveriges-flagga.png  Dinosaurie

storbritanniens-flagga.png  Dinosaur

tysklands-flagga.png  Dinosaurier

sveriges-flagga.png  Dinosauriens gap

storbritanniens-flagga.png  The mouth of the dinosaur

tysklands-flagga.png  Das Maul des Dinosaurier

sveriges-flagga.png  Fler dinosaurier

storbritanniens-flagga.png  More dinosaurs

tysklands-flagga.png  Mehr Dinosaurier

sveriges-flagga.png  Flygande dinosaurier

storbritanniens-flagga.png  Flying dinosaurs

tysklands-flagga.png  Fliegende Dinosaurier

sveriges-flagga.png  Flygande dinosaurie på en gren

storbritanniens-flagga.png  Flying dinosaur on a limb

tysklands-flagga.png  Fliegender Dinosaurier auf einem Ast

sveriges-flagga.png  Dinosaurie

storbritanniens-flagga.png  Dinosaur

tysklands-flagga.png  Dinosaurier

sveriges-flagga.png  Skalle av dinosaurie

storbritanniens-flagga.png  Skull of a dinosaur

tysklands-flagga.png  Schädel eines Dinosaurier

sveriges-flagga.png  Alex och jag framför en dinosaurie

storbritanniens-flagga.png  Alex and I in front of a dinosaur

tysklands-flagga.png  Alex und ich vor einem Dinosaurier

sveriges-flagga.png  Kranium av en dinosaurie

storbritanniens-flagga.png  Cranium of a dinosaur

tysklands-flagga.png  Kranium von einem Dinosaurier

sveriges-flagga.png  Fynd av dinosaurie

storbritanniens-flagga.png  A find of a dinosaur

tysklands-flagga.png  Ein Fund von einem Dinosaurier

sveriges-flagga.png  Ben, hud och ägg från dinosaurie

storbritanniens-flagga.png  Bone, skin and eggs of a dinosaur

tysklands-flagga.png  Knochen, Haut und Eier von Dinosaurier

sveriges-flagga.png  Charlene och Alex vid ingång till grotta

storbritanniens-flagga.png  Charlene and Alex at the entrance of a cave

tysklands-flagga.png  Charlene und Alex bei dem Eingang von einer Grotte

sveriges-flagga.png  Inne i fjärilshuset

storbritanniens-flagga.png  Inside the butterfly house

tysklands-flagga.png  In dem Schmetterlinghaus

sveriges-flagga.png  Charlene och Alex i fjärilshuset 

storbritanniens-flagga.png  Charlene and Alex in the butterfly house 

tysklands-flagga.png  Charlene und Alex in dem Schmetterlinghaus

sveriges-flagga.png  Fjärilar i fjärilshuset

storbritanniens-flagga.png  Butterflies in the butterfly house

tysklands-flagga.png  Schmetterlinge in dem Schmetterlinghaus

sveriges-flagga.png  Stora fjärilar i fjärilshuset

storbritanniens-flagga.png  Large butterflies in the butterfly house

tysklands-flagga.png  Grosse Schmetterlinge in dem Schmetterlinghaus

sveriges-flagga.png  Fjärilar vid måltid

storbritanniens-flagga.png  Butterflies having a meal

tysklands-flagga.png  Schmetterlinge bei dem Essen

sveriges-flagga.png  Alex hos fjärilarna

storbritanniens-flagga.png  Alex at the butterflies

tysklands-flagga.png  Alex bei den Schmetterlingen

sveriges-flagga.png  Alex med en fjäril på handen

storbritanniens-flagga.png  Alex with a butterfly on his hand

tysklands-flagga.png  Alex mit einem Schmetterling auf der Hand

sveriges-flagga.png  Piggsvin

storbritanniens-flagga.png  Porcupine

tysklands-flagga.png  Stachelschwein

sveriges-flagga.png  Skunk

storbritanniens-flagga.png  Skunk

tysklands-flagga.png  Skunk

sveriges-flagga.png  Groda

storbritanniens-flagga.png  Frog

tysklands-flagga.png  Frosch

sveriges-flagga.png  Skallerorm

storbritanniens-flagga.png  Rattlesnake

tysklands-flagga.png  Klapperschlange

sveriges-flagga.png  Nickelgruva i Sudbury

storbritanniens-flagga.png  Nickel mine in Sudbury

tysklands-flagga.png  Nickelbergwerk in Sudbury

sveriges-flagga.png  Företagsskylt vid nickelgruvan i Sudbury

storbritanniens-flagga.png  Company plate at the nickel mine in Sudbury

tysklands-flagga.png  Unternehmensschild von dem Nickelbergwerk in Sudbury

sveriges-flagga.png  Denna gruva har världens högsta skorsten med en höjd på 388 meter

storbritanniens-flagga.png  This mine has the worlds highgest chimney with a hight of 388 meter

tysklands-flagga.png  Dieses Bergwerk hat den höchsten Schornstein der Welt mit einer Höhe von 388 Meter

sveriges-flagga.png  Ontarios fyndigheter av mineraler

storbritanniens-flagga.png  Ontarios finds of minerals 

tysklands-flagga.png  Ontarios Funde von Mineralien

sveriges-flagga.png  Mineraler från nickelgruvan i Sudbury

storbritanniens-flagga.png  Minerals from the nickel mine in Sudbury

tysklands-flagga.png  Mineralien von dem Nickelbergwerk in Sudbury

sveriges-flagga.png  Ännu mera nickel från denna gruva

storbritanniens-flagga.png  Even more nickel from this mine

tysklands-flagga.png  Noch mehr Nickel von diesem Bergwerk

sveriges-flagga.png  Vackert lysande nickel från denna gruva

storbritanniens-flagga.png  Beautiful shining nickel from this mine

tysklands-flagga.png  Schönes leuchtendes Nickel von diesem Bergwerk

sveriges-flagga.png  Vår guide i nickelgruvan

storbritanniens-flagga.png  Our guide in the nickel mine

tysklands-flagga.png  Unser Guide in dem Nickelbergwerk

sveriges-flagga.png  Borr som används i nickelgruvan

storbritanniens-flagga.png  Drill which is used in the mine

tysklands-flagga.png  Bohrer der in dem Nickelbergwerk benutzt wird

sveriges-flagga.png  Promenad genom ett schakt i nickelgruvan

storbritanniens-flagga.png  Walk through a shaft in the nickel mine

tysklands-flagga.png  Spaziergang durch eine Schacht in dem Nickelbergwerk

sveriges-flagga.png  Charlene i gruvschaktet

storbritanniens-flagga.png  Charlene in the shaft of the mine

tysklands-flagga.png  Charlene in der Schacht des Bergwerkes

sveriges-flagga.png  Vagn på räls i gruvschaktet

storbritanniens-flagga.png  A wagon on rails in the mineshaft

tysklands-flagga.png  Wagen auf Schienen in der Schacht 

sveriges-flagga.png  Dynamit i gruvschaktet

storbritanniens-flagga.png  Dynamite in the mineshaft

tysklands-flagga.png  Dynamit in der Schacht des Bergwerkes

sveriges-flagga.png  Gruvschakt i nickelgruvan

storbritanniens-flagga.png  Mineshaft in the nickel mine

tysklands-flagga.png  Grubenschacht in dem Nickelbergwerk

sveriges-flagga.png  Låda byggd i gruvschaktet

storbritanniens-flagga.png  Case built in the mineshaft

tysklands-flagga.png  Kiste die in der Schacht gebaut worden ist

sveriges-flagga.png  Charlene och Alex lyssnar på guiden

storbritanniens-flagga.png  Charlene and Alex listen to the guide

tysklands-flagga.png  Charlene und Alex hören dem Guide zu

sveriges-flagga.png  Borr för att med dynamit spränga nya schakt

storbritanniens-flagga.png  Drill to with dynamite blast new shafts

tysklands-flagga.png  Bohrer um mit Dynamit neue Schachten zu sprengen

sveriges-flagga.png  Arbetsfordon för att bryta nickel i gruvan

storbritanniens-flagga.png  Work vehicle to break nickel in the mine

tysklands-flagga.png  Arbeitsfahrzeug um Nickel in der Schacht zu brechen

sveriges-flagga.png  Alex i en räddningskapsel

storbritanniens-flagga.png  Alex in a rescue capsule

tysklands-flagga.png  Alex in einer Rettungskapsel

sveriges-flagga.png  Charlene och Alex tittar på en bit nickel

storbritanniens-flagga.png  Charlene and Alex look at a piece of nickel

tysklands-flagga.png  Charlene und Alex gucken sich ein Stück Nickel an

sveriges-flagga.png  Stort brandsläckningsflygplan för skogsbränder i Sudbury

storbritanniens-flagga.png  Large fire-fighting aircraft for forest fires in Sudbury

tysklands-flagga.png  Grosses Löschflugzeug für Waldbrände in Sudbury

sveriges-flagga.png  Alex framför detta stora flygplan

storbritanniens-flagga.png  Alex in front of this large aircraft

tysklands-flagga.png  Alex vor diesem grossen Flugzeug

sveriges-flagga.png  Vattentanken för släckning av skogsbränder rymmer 680 liter

storbritanniens-flagga.png  The water tank for the fighting of forest fires holds 680 liter

tysklands-flagga.png  Der Wassertank um Waldbrände zu löschen fasst 680 Liter

sveriges-flagga.png  Bränsletanken rymmer 5796 liter

storbritanniens-flagga.png  The tank for fuel holds 5796 liter

tysklands-flagga.png  Der Tank für Treibstoff fasst 5796 Liter

sveriges-flagga.png  Aktern på detta flygplan

storbritanniens-flagga.png  The astern of this aircraft

tysklands-flagga.png  Der Achtern von diesem Flugzeug

sveriges-flagga.png  Alex, Charlene och Morfar på väg in i detta flygplan

storbritanniens-flagga.png  Alex, Charlene and Morfar on the way in to this aircraft

tysklands-flagga.png  Alex, Charlene und Morfar auf dem Weg in dieses Flugzeug

sveriges-flagga.png  Charlene och Alex i detta flygplan

storbritanniens-flagga.png  Charlene and Alex in this aircraft

tysklands-flagga.png  Charlene und Alex in diesem Flugzeug

sveriges-flagga.png  Stort utrymme i detta flygplan

storbritanniens-flagga.png  Large space in this aircraft

tysklands-flagga.png  Viel Platz in diesem Flugzeug

sveriges-flagga.png  Alex och jag på en bänk i detta flygplan

storbritanniens-flagga.png  Alex and I on a bench in this aircraft

tysklands-flagga.png  Alex und ich auf einer Bank in diesem Flugzeug

sveriges-flagga.png  Utrustning som måste tas med vid varje släckning av en skogsbrand

storbritanniens-flagga.png  Equipment which has to be taken with at every estinguish of a forest fire

tysklands-flagga.png  Ausrüstung die mitgenommen werden muss bei jedem Löschen von einem Waldbrand

sveriges-flagga.png  Mindre flygplan för släckning av skogsbränder

storbritanniens-flagga.png  Smaller aircraft for the estinguish of forest fires

tysklands-flagga.png  Kleineres Flugzeug um Waldbrände zu löschen

sveriges-flagga.png  Flygplan för att upptäcka skogsbränder från luften

storbritanniens-flagga.png  Aircraft to discover forest fires from the air

tysklands-flagga.png  Flugzeug um Waldbrände von der Luft zu entdecken

sveriges-flagga.png  Alex, Charlene och Morfar på väg in i detta flygplan

storbritanniens-flagga.png  Alex, Charlene and Morfar on the way in to this aircraft

tysklands-flagga.png  Alex, Charlene und Morfar auf dem Weg in dieses Flugzeug

sveriges-flagga.png  Alex vid spakarna i detta flygplan

storbritanniens-flagga.png  Alex at the control sticks of this aircraft

tysklands-flagga.png  Alex an den Steuerknüppeln von diesem Flugzeug

sveriges-flagga.png  Helikopter för att upptäcka skogsbränder

storbritanniens-flagga.png  Helicopter to discover forest fires

tysklands-flagga.png  Hubschrauber um Waldbrände zu entdecken

sveriges-flagga.png  Alex vid spakarna i denna helikopter

storbritanniens-flagga.png  Alex at the control sticks of this helicopter

tysklands-flagga.png  Alex an den Steuerknüppeln von diesem Hubschrauber