Aruba, 5 - 17 augusti, 2007.

sveriges-flagga.png  Aruba besökte jag då detta land som tillhör ABC-öarna ligger i världsdelen Mellan Amerika. På denna ö som är 30 x 7 km stor och som ligger 25 km utanför Venezuelas och Colombias kust bor det 110.000 människor. Därutöver finns här alltid en mängd turister från framförallt USA som spelar på de många Casinos som finns på varje större hotell på denna ö. En annan viktig inkomstkälla på Aruba är ett stort oljeraffinaderi där man raffinerar olja åt Venezuela. På Aruba finns det även förutom fina sandstränder hela skogar med fem meter höga kaktusar.

storbritanniens-flagga.png  Aruba I did visit as this country which belongs to the ABC-islands is located on the continent Central America. On this island which is 30 x 7 km large and which lies 25 km outside the coast of Venezuela and Colombia live 110.000 people. Above that there always come a lot of tourists here from especially the USA who play at the many Casinos you find in every larger hotel on this island. Another important source of income on Aruba is a large oil refinery where oil from Venezuela is refined. On Aruba there are beside fine sandy beaches even whole forests with 5 meter high cactuses.

tysklands-flagga.png  Aruba besuchte ich da dieses Land welches zu den ABC-Inseln gehört in Mittel Amerika liegt. Auf dieser Insel die 30 x 7 km gross ist und die 25 km ausserhalb der Küste von Venezuela und Kolumbien liegt wohnen 110.000 Menschen. Ausserdem kommen hierher immer viele Touristen aus vor allem den USA die in den vielen Casinos spielen die es in jedem grösseren Hotel auf dieser Insel gibt. Eine andere wichtige Einnahmequelle auf Aruba ist eine grosse Ölraffinerie wo Öl für Venezuela raffiniert wird. Auf Aruba gibt es auch neben feinen Sandstrände ganze Wälder mit 5 Meter hohen Kakteen.

sveriges-flagga.png  Hotellet Atlanta Airport East jag bor på i Atlanta vid resan till och från Aruba

storbritanniens-flagga.png  The hotel Atlanta Airport East I stay at in Atlanta during my trip to and from Aruba

tysklands-flagga.png  Das Hotel Atlanta Airport East in dem ich in Atlanta wohne auf meiner Reise nach und von Aruba

sveriges-flagga.png  Yangchuanosaurus som levde i Kina för 145 - 155 miljoner år sedan på världens största flygplats Hartsfield-Jackson i Atlanta

storbritanniens-flagga.png  Yangchuanosaurus which did live in China 145 - 155 million years ago on the worlds largest airport Hartsfield-Jackson in Atlanta

tysklands-flagga.png  Yangchuanosaurus der in China vor 145 - 155 Millionen Jahren lebte auf dem grössten Flugplatz der Welt Hartsfield-Jackson in Atlanta

sveriges-flagga.png  Ankomsthallen på flygplatsen "Queen Beatrix International Airport" på Aruba

storbritanniens-flagga.png  The arrival hall at the airport "Queen Beatrix International Airport" on Aruba

tysklands-flagga.png  Die Ankunfshalle auf dem Flugplatz "Queen Beatrix International Airport" auf Aruba

sveriges-flagga.png  Hotellet Westin jag bor på på Aruba

storbritanniens-flagga.png  The hotel Westin I stay at on Aruba

tysklands-flagga.png  Das Hotel Westin in dem ich auf Aruba wohne

sveriges-flagga.png  Man som spelar på en oljefat trumma utanför hotellet

storbritanniens-flagga.png  Man playing on a steel pan drum outside the hotel

tysklands-flagga.png  Mann der auf einer Stahl Pfannen Trommel ausserhalb dem Hotel spielt

sveriges-flagga.png  Kvinnan i receptionen på hotellet

storbritanniens-flagga.png  The woman at the reception of the hotel

tysklands-flagga.png  Die Frau an der Rezeption des Hotels

sveriges-flagga.png  Överallt på Aruba finns det Casinos liksom även på hotellet jag bor på

storbritanniens-flagga.png  Everywhere on Aruba there are Casinos as well as in the hotel I stay at

tysklands-flagga.png  Überall auf Aruba gibt es Casinos wie auch in dem Hotel wo ich wohne

sveriges-flagga.png  Utsikt från balkongen på hotellet jag bor på

storbritanniens-flagga.png  View from the balcony of the hotel I stay at

tysklands-flagga.png  Aussicht von dem Balkong in dem Hotel wo ich wohne

sveriges-flagga.png  Utsikt mot swimmingpoolen vid hotellet från min balkong

storbritanniens-flagga.png  View to the swimming-pool of the hotel from my balcony

tysklands-flagga.png  Aussicht zu dem Schwimm-Bassin des Hotels von meinem Balkong

sveriges-flagga.png  Utsikt mot höghus med andelslägenheter som håller på att byggas bredvid hotellet jag bor på 

storbritanniens-flagga.png  View to a multi-storey building with condominiums which is built beside the hotel I stay at

tysklands-flagga.png  Aussicht auf Hochhaus mit Eigentumswohnungen das neben dem Hotel wo ich wohne gebaut wird

sveriges-flagga.png  Överallt på Aruba går det omkring 90 cm långa gröna och gråa leguaner

storbritanniens-flagga.png  Everywhere on Aruba there are 90 cm long green and grey iguanas walking around

tysklands-flagga.png  Überall auf Aruba laufen 90 cm grosse grüne und graue Leguane herum

sveriges-flagga.png  Dessa leguaner är inte alls rädda för människor

storbritanniens-flagga.png  These iguanas are not afraid of people at all

tysklands-flagga.png  Diese Leguane haben keine Angst vor Menschen

sveriges-flagga.png  Jag framför turistbussen jag åkte runt med på Aruba

storbritanniens-flagga.png  I in front of the tourist bus I went around with on Aruba

tysklands-flagga.png  Ich vor dem Touristbus mit dem ich auf Aruba runt gefahren bin

sveriges-flagga.png  Det 30 meter höga "California Lighthouse" från 1916 vid Hudishibana på nord-västra Aruba

storbritanniens-flagga.png  The 30 meter high "California Lighthouse" from 1916 at Hudishibana on north-western Aruba

tysklands-flagga.png  Der 30 Meter hohe "California Lighthouse" von 1916 bei Hudishibana auf dem nord-westlichen Aruba

sveriges-flagga.png  Alto Vista katolska kapell från 1952 på Aruba

storbritanniens-flagga.png  Alto Vista Catholic Chapel from 1952 on Aruba

tysklands-flagga.png  Alto Vista Katholische Kapelle von 1952 auf Aruba

sveriges-flagga.png  Altaret i detta kapell

storbritanniens-flagga.png  The altar in this Chapel

tysklands-flagga.png  Der Altar in dieser Kapelle

sveriges-flagga.png  Hela Aruba täcks av skogar med 5 meter höga kaktusar 

storbritanniens-flagga.png  Whole of Aruba is covered by forests of 5 meter high cactuses

tysklands-flagga.png  Ganz Aruba ist mit Wälder von 5 Meter hohen Kakteen bedeckt

sveriges-flagga.png  Kaktusar från längre håll

storbritanniens-flagga.png  Cactuses from longer distance

tysklands-flagga.png  Kakteen von längerem Abstand

sveriges-flagga.png  Närmare titt på kaktusar i Arikok Nationalpark

storbritanniens-flagga.png  Nearer look on cactuses in Arikok National Park

tysklands-flagga.png  Näherer Anblick auf Kakteen in Arikok Nationalpark

sveriges-flagga.png  Kadushi och Yatu kaktusar i denna Nationalpark

storbritanniens-flagga.png  Kadushi and Yatu cactuses in this National Park

tysklands-flagga.png  Kadushi och Yatu Kakteen in diesem Nationalpark

sveriges-flagga.png  På denna Yatu kaktus växer det frukter

storbritanniens-flagga.png  On this Yatu cactus there are growing fruits

tysklands-flagga.png  Auf diesem Yatu Kaktus wachsen Früchte

sveriges-flagga.png  Fikon kaktus på Aruba

storbritanniens-flagga.png  Fig cactus on Aruba

tysklands-flagga.png  Feigen Kaktus auf Aruba

sveriges-flagga.png  Yatu kaktusar vid en stenmur

storbritanniens-flagga.png  Yatu cactuses at a stone wall

tysklands-flagga.png  Yatu Kakteen an einer Steimauer

sveriges-flagga.png  Färgglad buss på Aruba

storbritanniens-flagga.png  Colorful bus on Aruba

tysklands-flagga.png  Farbenfroher Bus auf Aruba

sveriges-flagga.png  Reklam för safaris på bussen jag åkte med

storbritanniens-flagga.png  Advertisement for safaris on the bus I went with

tysklands-flagga.png  Reklame für Safaris auf dem Bus mit dem ich fuhr

sveriges-flagga.png  Bro i Arikok Nationalpark som har bildats av eroderande vågor från havet 

storbritanniens-flagga.png  Bridge in Arikok National Park which has been formed by eroding waves from the sea 

tysklands-flagga.png  Brücke in Arikok Nationalpark die gebildet worden ist von erodierenden Wellen des Meer

sveriges-flagga.png  Bar för att släcka törsten i värmen på Aruba vid denna naturliga bro

storbritanniens-flagga.png  Bar to quench the thirst in the heat on Aruba at this natural bridge

tysklands-flagga.png  Bar bei der man den Durst in der Hitze auf Aruba löschen kann bei dieser natürlichen Brücke

sveriges-flagga.png  Grot Di Lourdes med en staty av jungfru Maria i Seroe Preto på Aruba

storbritanniens-flagga.png  Grot Di Lourdes with a statue of virgin Mary in Seroe Preto on Aruba

tysklands-flagga.png  Grot Di Lourdes mit einer Statue von Jungfrau Maria in Seroe Preto auf Aruba

sveriges-flagga.png  Altaret som byggdes i denna grotta 1958 vid denna helgedom

storbritanniens-flagga.png  The altar which was built in this cave 1958 at this sanctuary

tysklands-flagga.png  Der Altar der in dieser Grotte 1958 gebaut wurde bei diesem Heiligtum

sveriges-flagga.png  Fikon och Yatu kaktusar alldeles bredvid denna helgedom 

storbritanniens-flagga.png  Fig and Yatu cactuses just beside this sanctuary

tysklands-flagga.png  Feigen und Yatu Kakteen ganz neben diesem Heiligtum

sveriges-flagga.png  Restaurang "Baby Beach Snack Bar" på stranden i syd-östliga Aruba 

storbritanniens-flagga.png  Restaurant "Baby Beach Snack Bar" at the beach in south-eastern Aruba

tysklands-flagga.png  Restaurant "Baby Beach Snack Bar" an dem Strand in dem süd-östichen Aruba

sveriges-flagga.png  Badgäster vid stranden på Aruba mot Venezuela

storbritanniens-flagga.png  Bathers on the beach of Aruba towards Venezuela

tysklands-flagga.png  Badegäste an dem Strand von Aruba nach Venezuela

sveriges-flagga.png  Härliga sandstränder vid Seroe Colorado i syd-östliga Aruba

storbritanniens-flagga.png  Lovely beaches at Seroe Colorado in south-eastern Aruba

tysklands-flagga.png  Herrliche Sandstrände bei Seroe Colorado in dem süd-östlichen Aruba

 

 

sveriges-flagga.png  Badgäster med solskydd på Aruba vid denna strand

storbritanniens-flagga.png  Bathers with sunshades on Aruba at this beach

tysklands-flagga.png  Badegäste mit Sonnenschirmen auf Aruba an diesem Strand

sveriges-flagga.png  Badgäster med solskydd och liggstolar vid denna strand på Aruba

storbritanniens-flagga.png  Bathers with sunshades and deck-chairs at this beach on Aruba

tysklands-flagga.png  Badegäste mit Sonnenschirmen und Liegestühlen an diesem Strand auf Aruba

sveriges-flagga.png  Badande turister vid stranden i Karibiska havet i syd-östliga Aruba

storbritanniens-flagga.png  Bathing tourists at the beach in the Caribbean Sea in south-eastern Aruba

tysklands-flagga.png  Badende Touristen an dem Strand in dem Karibischen Meer in dem süd-östlichen Aruba

sveriges-flagga.png  Jag vid denna strand på Aruba

storbritanniens-flagga.png  I at this beach of Aruba

tysklands-flagga.png  Ich an diesem Strand von Aruba

sveriges-flagga.png  Kontor för äventyrsresor vid hotellet jag bor på

storbritanniens-flagga.png  Office for adventure tours at the hotel I stay at

tysklands-flagga.png  Büro für Abendteuerreisen bei dem Hotel wo ich wohne

sveriges-flagga.png  Utsikt mot hotellet jag bor på 

storbritanniens-flagga.png  View to the hotel I stay at

tysklands-flagga.png  Aussicht zu dem Hotel wo ich wohne

sveriges-flagga.png  Swimming-pool utanför hotellet jag bor på 

storbritanniens-flagga.png  Swimming-pool outside the hotel I stay at

tysklands-flagga.png  Schwimm-Bassin ausserhalb dem Hotel wo ich wohne

sveriges-flagga.png  Swimming-pool med fontän vid hotellet jag bor på

storbritanniens-flagga.png  Swimming-pool with fountain at the hotel I stay at

tysklands-flagga.png  Schwimm-Bassin mit Fontäne bei dem Hotel wo ich wohne

sveriges-flagga.png  Utsikt mot Hotel Riu Palace Aruba vid sidan om

storbritanniens-flagga.png  View to Hotel Riu Palace Aruba beside

tysklands-flagga.png  Aussicht zu Hotel Riu Palace Aruba nebenan

sveriges-flagga.png  Arabisk stil på detta hotell

storbritanniens-flagga.png  Arabic style of this hotel

tysklands-flagga.png  Arabischer Stil von diesem Hotel

sveriges-flagga.png  En annan del av denna hotell anläggning

storbritanniens-flagga.png  Another part of this hotel establishment

tysklands-flagga.png  Ein anderer Teil von dieser Hotelanlage

sveriges-flagga.png  Restaurang och butiker på "De Palm Pier" vid stranden

storbritanniens-flagga.png  Restaurant and shops on "De Palm Pier" at the beach

tysklands-flagga.png  Restaurant und Läden auf "De Palm Pier" an dem Strand

sveriges-flagga.png  Dekoration på väggen av "De Palm Pier"  

storbritanniens-flagga.png  Decoration on the wall of "De Palm Pier"

tysklands-flagga.png  Dekoration an der Wand von "De Palm Pier"

sveriges-flagga.png  Bild av cigarrökande kvinna på väggen av "De Palm Pier"

storbritanniens-flagga.png  Picture of a cigar smoking woman on the wall of "De Palm Pier"

tysklands-flagga.png  Bild von einer Frau die Zigarre raucht an der Wand von "De Palm Pier"

sveriges-flagga.png  Baren "Bugaloe" på "De Palm Pier"

storbritanniens-flagga.png  The bar "Bugaloe" on "De Palm Pier"

tysklands-flagga.png  Die Bar "Bugaloe" auf "De Palm Pier"

sveriges-flagga.png  Butiken "Lazy Lizard" bredvid baren på "De Palm Pier"

storbritanniens-flagga.png  The shop "Lazy Lizard" beside the bar on "De Palm Pier"

tysklands-flagga.png  Der Laden "Lazy Lizard" neben der Bar auf "De Palm Pier"

sveriges-flagga.png  Båtar för uthyrning på stranden

storbritanniens-flagga.png  Boats for rent at the beach 

tysklands-flagga.png  Boote zu Vermietung am Strand

sveriges-flagga.png  Dyk centret "Padi Dive Center" vid stranden

storbritanniens-flagga.png  The diving centra "Padi Dive Center" at the beach 

tysklands-flagga.png  Das Tauchzentrum "Padi Dive Center" an dem Strand

sveriges-flagga.png  Färgglad båt vid stranden

storbritanniens-flagga.png  Colorful boat at the beach

tysklands-flagga.png  Farbenfrohes Boot an dem Strand

sveriges-flagga.png  Karibisk kabaré på hotellet

storbritanniens-flagga.png  Caribic cabaret at the hotel

tysklands-flagga.png  Karibisches Kabarett in dem Hotel

sveriges-flagga.png  Sjungande man med tre kvinnliga dansare

storbritanniens-flagga.png  Singing man with three female dancers

tysklands-flagga.png  Singender Mann mit drei Tänzerinnen

sveriges-flagga.png  Flera kvinnliga dansare

storbritanniens-flagga.png  Several female dancers

tysklands-flagga.png  Mehrere Tänzerinnen

sveriges-flagga.png  Kvinna i gunga på scenen

storbritanniens-flagga.png  Women on a swing on the scene

tysklands-flagga.png  Frau auf einer Schaukel auf der Szene

sveriges-flagga.png  Reklam för shoverna på mitt hotell på en buss på Aruba

storbritanniens-flagga.png  Advertisement for the shows at my hotel on a bus on Aruba

tysklands-flagga.png  Reklame für die Shows in meinem Hotel auf einem Bus auf Aruba

sveriges-flagga.png  Ännu en buss med reklam för shoverna på hotellet jag bor på

storbritanniens-flagga.png  Another bus with advertisement for the shows at the hotel I stay at

tysklands-flagga.png  Noch ein Bus mit Reklame für die Shows in dem Hotel wo ich wohne

sveriges-flagga.png  Segelkatamaraner och segeltrimaran i Karibiska havet utanför Aruba

storbritanniens-flagga.png  Sailing catamarans and sailing trimaran in the Caribbean Sea outside Aruba

tysklands-flagga.png  Segelkatamarane und Segeltrimaran in der Karibik ausserhalb von Aruba

sveriges-flagga.png  Vacker färgglad shopping galleria i huvudstaden Oranjestad på Aruba

storbritanniens-flagga.png  Beautiful colorful mall in the capital Oranjestad on Aruba

tysklands-flagga.png  Schönes farbenfrohes Einkaufszentrum in der Hauptstadt Oranjestad auf Aruba

sveriges-flagga.png  Närmare titt på inköps centret "Royal Plaza Mall"

storbritanniens-flagga.png  Nearer look at the shopping center "Royal Plaza Mall"

tysklands-flagga.png  Näherer Anblick auf das Einkaufszentrum "Royal Plaza Mall"

sveriges-flagga.png  Fler färgglada hus i Oranjestad

storbritanniens-flagga.png  More colorful houses in Oranjestad

tysklands-flagga.png  Mehr farbenfrohe Häuser in Oranjestad

sveriges-flagga.png  Även i Oranjestad finns det Casinos

storbritanniens-flagga.png  Even in Oranjestad there are Casinos

tysklands-flagga.png  Auch in Oranjestad gibt es Casinos

sveriges-flagga.png  Dinosaurie och Volkswagen på taket av "Eetcafe The Paddock" i Oranjestad

storbritanniens-flagga.png  Dinosaur and Volkswagen on the roof of "Eetcafe The Paddock" in Oranjestad

tysklands-flagga.png  Dinosaurier und Volkswagen auf dem Dach von "Eetcafe The Paddock" in Oranjestad

sveriges-flagga.png  Fritidsbåtar i hamnen i Oranjestad

storbritanniens-flagga.png  Pleasure boats in the marina of Oranjestad

tysklands-flagga.png  Freizeitboote in dem Yachthafen von Oranjestad

sveriges-flagga.png  Kontor för äventyrsresor där man kan följa med i en ubåt för att titta på livet i havet utanför Aruba

storbritanniens-flagga.png  Office for adventure tours where you can join in a submarine to look at the life in the sea outside Aruba

tysklands-flagga.png  Büro für Abenteuerreisen wo man mit einem U-Boot mitfahren kann um sich das Leben in dem Meer ausserhalb von Aruba anzugucken 

sveriges-flagga.png  Fritidsbåtar i hamnen

storbritanniens-flagga.png  Pleasure boats in the marina

tysklands-flagga.png  Freizeitboote in dem Yachthafen

sveriges-flagga.png  Segelbåtar i hamnen

storbritanniens-flagga.png  Sailingboats in the marina

tysklands-flagga.png  Segelboote in dem Yachthafen

sveriges-flagga.png  Renaissance Aruba Resort & Casino i Oranjestad

storbritanniens-flagga.png  Renaissance Aruba Resort & Casino in Oranjestad

tysklands-flagga.png  Renaissance Aruba Resort & Casino in Oranjestad

sveriges-flagga.png  Kanal i holländsk stil vid detta hotell 

storbritanniens-flagga.png  Canal in Dutch style at this hotel

tysklands-flagga.png  Kanal in holländischen Stil bei diesem Hotel

sveriges-flagga.png  Denna kanal leder ut till havet

storbritanniens-flagga.png  This canal leads out to the sea

tysklands-flagga.png  Dieser Kanal führt raus zu dem Meer 

sveriges-flagga.png  Lloyd G Smith Boulevard i Oranjestad

storbritanniens-flagga.png  Lloyd G Smith Boulevard in Oranjestad

tysklands-flagga.png  Lloyd G Smith Boulevard in Oranjestad

sveriges-flagga.png  Piratskepp i hamnen av Oranjestad

storbritanniens-flagga.png  Pirate ship in the harbour of Oranjestad

tysklands-flagga.png  Piratenschiff in dem Hafen von Oranjestad

sveriges-flagga.png  Jag i hamnen av Oranjestad

storbritanniens-flagga.png  I in the harbour of Oranjestad

tysklands-flagga.png  Ich in dem Hafen von Oranjestad

sveriges-flagga.png  Motorbåtar för fiske i hamnen i Oranjestad

storbritanniens-flagga.png  Motorboats for fishing in the harbour of Oranjestad

tysklands-flagga.png  Motorboote zum Angeln in dem Hafen von Oranjestad

sveriges-flagga.png  Marknadshall i Oranjestad

storbritanniens-flagga.png  Market hall in Oranjestad

tysklands-flagga.png  Markthalle in Oranjestad

sveriges-flagga.png  Parlamentsbyggnaden på Aruba från 1975

storbritanniens-flagga.png  The Parliament building on Aruba from 1975

tysklands-flagga.png  Das Parlamentsgebäude auf Aruba von 1975

sveriges-flagga.png  Ingången till parlamentet på Aruba med 21 medlemmar

storbritanniens-flagga.png  The entrance to the Parliament on Aruba with 21 members

tysklands-flagga.png  Der Eingang zu dem Parlament auf Aruba mit 21 Abgeordneten

sveriges-flagga.png  Staty på Albert Eman som 1986 blev Arubas förste premiärminister

storbritanniens-flagga.png  Statue of Albert Eman who 1986 became Arubas first Prime Minister

tysklands-flagga.png  Statue von Albert Eman der 1986 der erste Premierminister von Aruba wurde 

sveriges-flagga.png  Vakttorn och kanoner i Oranjestad

storbritanniens-flagga.png  Watchtower and cannons in Oranjestad

tysklands-flagga.png  Wachturm und Kanonen in Oranjestad

sveriges-flagga.png  Regeringsbyggnaden på Aruba

storbritanniens-flagga.png  The government building of Aruba

tysklands-flagga.png  Das Regierungsgebäude auf Aruba

sveriges-flagga.png  Guvernörens bil

storbritanniens-flagga.png  The Governors car

tysklands-flagga.png  Das Auto des Gouverneur

sveriges-flagga.png  Willem III Tower med port från 1798 vid Fort Zoutman i Oranjestad

storbritanniens-flagga.png  Willem III Tower with gate from 1798 at Fort Zoutman in Oranjestad

tysklands-flagga.png  Willem III Tower mit Tor von 1798 bei Fort Zoutman in Oranjestad

sveriges-flagga.png  City Hall i Oranjestad på Aruba byggt 1922 - 1925

storbritanniens-flagga.png  City Hall in Oranjestad on Aruba built 1922 - 1925

tysklands-flagga.png  City Hall in Oranjestad auf Aruba gebaut 1922 - 1925

sveriges-flagga.png  Vy på denna historiska byggnad 

storbritanniens-flagga.png  View on this historical building            

tysklands-flagga.png  Aussicht auf dieses historische Gebäude

sveriges-flagga.png  Konstgalleri på Aruba

storbritanniens-flagga.png  Art gallery on Aruba

tysklands-flagga.png  Kunstgallerie auf Aruba

sveriges-flagga.png  Butiker i centrum av Oranjestad

storbritanniens-flagga.png  Shops in the centre of Oranjestad

tysklands-flagga.png  Läden in dem Zentrum von Oranjestad

sveriges-flagga.png  Butiker med reklam i Oranjestad

storbritanniens-flagga.png  Shops with advertisement in Oranjestad

tysklands-flagga.png  Läden mit Reklame in Oranjestad

sveriges-flagga.png  Väggmålning vid baren på "De Palm Pier" vid stranden

storbritanniens-flagga.png  Wall painting at the bar on "De Palm Pier" at the beach

tysklands-flagga.png  Wandgemälde bei der Bar auf "De Palm Pier" an dem Strand

sveriges-flagga.png  Baren "Bugaloe" på "De Palm Pier" vid stranden

storbritanniens-flagga.png  The bar "Bugaloe" on "De Palm Pier" at the beach

tysklands-flagga.png  Die Bar "Bugaloe" auf "De Palm Pier" am Strand

sveriges-flagga.png  Två bartenders vid baren "Bugaloe" på "De Palm Pier" vid stranden

storbritanniens-flagga.png  Two bartenders at the bar "Bugaloe" on "De Palm Pier" at the beach 

tysklands-flagga.png  Zwei Bartender bei der Bar "Bugaloe" auf "De Palm Pier" am Strand

sveriges-flagga.png  Segelkatamaranen "Palm Plesure" jag skall segla med på väg till bryggan vid stranden 

storbritanniens-flagga.png  The sailing catamaran "Palm Plesure" I am going to sail with on the way to the pier at the beach

tysklands-flagga.png  Der Segelkatamaran "Palm Pleasure" mit dem ich segeln werde auf dem Weg zu der Seebrücke am Strand

sveriges-flagga.png  Utsikt mot restaurang "De Palm Pier" och två hotell vid stranden under seglats med segelkatamaranen "Palm Pleasure"

storbritanniens-flagga.png  View to restaurant "De Palm Pier" and two hotels at the beach during a voyage with the sailing catamaran "Palm Pleasure"

tysklands-flagga.png  Aussicht zu Restaurant "De Palm Pier" und zwei Hotels am Strand während einer Fahrt mit dem Segelkatamaran "Palm Pleasure"

sveriges-flagga.png  Hotellbyggnader på Aruba

storbritanniens-flagga.png  Hotel buildings on Aruba

tysklands-flagga.png  Hotelgebäude auf Aruba

sveriges-flagga.png  Förväntansfulla badgäster på segelkatamaranen

storbritanniens-flagga.png  Visitors full of expectation on the sailing catamaran

tysklands-flagga.png  Erwartungsvolle Badegäste auf dem Segelkatamaran

sveriges-flagga.png  För fulla segel utanför Arubas kust

storbritanniens-flagga.png  With full sails outside the coast of Aruba

tysklands-flagga.png  Mit vollen Segeln ausserhalb der Küste von Aruba

sveriges-flagga.png  Glada turister ombord på segelkatamaranen

storbritanniens-flagga.png  Happy tourists on board of the sailing catamaran

tysklands-flagga.png  Glückliche Touristen an Bord des Segelkatamarans

sveriges-flagga.png  Förväntansfulla badgäster på segelkatamaranen

storbritanniens-flagga.png  Visitors full of expectation on the sailing catamaran

tysklands-flagga.png  Erwartungsvolle Badegäste auf dem Segelkatamaran

sveriges-flagga.png  Dags för dykning

storbritanniens-flagga.png  Time for diving

tysklands-flagga.png  Zeit zu tauchen

sveriges-flagga.png  Dykning kring en tysk ubåt från Andra Världskriget

storbritanniens-flagga.png  Diving at a German submarine from World War II

tysklands-flagga.png  Tauchen um ein deutsches U-Boot aus dem Zweiten Weltkrieg

sveriges-flagga.png  Flera dykare kring ubåten

storbritanniens-flagga.png  Several divers at the submarine

tysklands-flagga.png  Mehrere Taucher um das U-Boot

sveriges-flagga.png  Dykning i det kristallklara vattnet

storbritanniens-flagga.png  Diving in the crystal-clear water 

tysklands-flagga.png  Tauchen in dem kristallklaren Wasser

sveriges-flagga.png  Motorbåt för dykning

storbritanniens-flagga.png  Motorboat for diving

tysklands-flagga.png  Motorboot zum tauchen

sveriges-flagga.png  Baren ombord på segelkatamaranen 

storbritanniens-flagga.png  The bar on board of the sailing catamaran

tysklands-flagga.png  Die Bar an Bord auf dem Segelkatamaran

sveriges-flagga.png  Badgäster på segelkatamaranen

storbritanniens-flagga.png  Visitors on the sailing catamaran

tysklands-flagga.png  Badegäste auf dem Segelkatamaran

sveriges-flagga.png  Segelbåtar utanför Aruba

storbritanniens-flagga.png  Sailing boats outside Aruba

tysklands-flagga.png  Segelboote ausserhalb von Aruba

sveriges-flagga.png  Två glada badgäster på segelkatamaranen

storbritanniens-flagga.png  Two happy bathers on the sailing catamaran

tysklands-flagga.png  Zwei glückliche Badegäste auf dem Segelkatamaran

sveriges-flagga.png  Ytterligare en segelkatamaran utanför kusten

storbritanniens-flagga.png  Another sailing catamaran outside the coast

tysklands-flagga.png  Noch ein Segelkatamran ausserhalb der Küste

sveriges-flagga.png  Dags för ny dykning

storbritanniens-flagga.png  Time for new diving

tysklands-flagga.png  Zeit für neues tauchen

sveriges-flagga.png  Utforskning av havsbottnen

storbritanniens-flagga.png  Investigation of the bottom of the sea

tysklands-flagga.png  Erforschung des Meeresboden

sveriges-flagga.png  Flera dykare utforskar havsbottnen

storbritanniens-flagga.png  Several divers investigate the bottom of the sea

tysklands-flagga.png  Mehrere Taucher erforschen den Meeresboden

sveriges-flagga.png  Besättningsmännen ombord på segelkatamaranen

storbritanniens-flagga.png  The crew members of the sailing catamaran

tysklands-flagga.png  Die Besatzungsmitglieder auf dem Segelkatamaran

sveriges-flagga.png  Turister ombord på segelkatamaranen

storbritanniens-flagga.png  Tourists on board of the sailing catamaran

tysklands-flagga.png  Touristen an Bord auf dem Segelkatamaran

sveriges-flagga.png  Skonaren "Jolly Pirates" med segel till havs

storbritanniens-flagga.png  The schooner "Jolly Piraters" with sail on the sea

tysklands-flagga.png  Der Schoner "Jolly Pirates " mit Segel auf dem Meer

sveriges-flagga.png  Villor på Aruba

storbritanniens-flagga.png  Houses on Aruba

tysklands-flagga.png  Häuser auf Aruba

sveriges-flagga.png  Vy mot California Lighthouse

storbritanniens-flagga.png  View to California Lighthouse

tysklands-flagga.png  Aussicht zu California Lighthouse

sveriges-flagga.png  Oljetanker på väg mot Aruba

storbritanniens-flagga.png  Oil tanker on the way to Aruba

tysklands-flagga.png  Öltanker auf dem Weg nach Aruba

sveriges-flagga.png  Vy mot segelkatamaranens mast

storbritanniens-flagga.png  View to the mast of the sailing catamaran

tysklands-flagga.png  Aussicht auf den Mast des Segelkatamarans

sveriges-flagga.png  Glada turister ombord

storbritanniens-flagga.png  Happy tourists on board

tysklands-flagga.png  Glückliche Touristen an Bord

sveriges-flagga.png  På väg tillbaka till Aruba

storbritanniens-flagga.png  On the way back to Aruba

tysklands-flagga.png  Auf dem Weg zurück nach Aruba

sveriges-flagga.png  Arubas flagga  

storbritanniens-flagga.png  The flag of Aruba

tysklands-flagga.png  Die Flagge von Aruba

sveriges-flagga.png  Två glada besättningsmän i baren ombord

storbritanniens-flagga.png  Two happy crew members in the bar on board

tysklands-flagga.png  Zwei glückliche Besatzungsmitglieder in der Bar an Bord

sveriges-flagga.png  Seglen på vår segelkatamaran

storbritanniens-flagga.png  The sails of our sailing catamaran

tysklands-flagga.png  Die Segel von unserem Segelkatamaran

sveriges-flagga.png  På väg tillbaka till stranden på Aruba

storbritanniens-flagga.png  On the way back to the beach on Aruba

tysklands-flagga.png  Auf dem Weg zurück zu dem Strand auf Aruba

sveriges-flagga.png  Baren "Bugaloe" på "De Palm Pier" vid stranden

storbritanniens-flagga.png  The bar "Bugaloe" on "De Palm Pier" at the beach

tysklands-flagga.png  Die Bar "Bugaloe" auf "De Palm Pier" an dem Strand

sveriges-flagga.png  Musiker vid hotellet

storbritanniens-flagga.png  Musicians at the hotel

tysklands-flagga.png  Musiker bei dem Hotel

sveriges-flagga.png  Kakadua och två papegojor i trädgården på hotellet 

storbritanniens-flagga.png  Cockatoo and two parrots in the garden of the hotel

tysklands-flagga.png  Kakadu und zwei Papageis in dem Garten von dem Hotel

sveriges-flagga.png  Kvinna med en kakadua på armen

storbritanniens-flagga.png  Woman with a cockatoo on the arm

tysklands-flagga.png  Frau mit einem Kakadu auf dem Arm

sveriges-flagga.png  En annan kvinna med en papegoja på armen

storbritanniens-flagga.png  Another woman with a parrot on the arm

tysklands-flagga.png  Eine andere Frau mit einem Papagei auf dem Arm

sveriges-flagga.png  Hotellet RIU Palace Aruba

storbritanniens-flagga.png  The hotel RIU Palace Aruba

tysklands-flagga.png  Das Hotel RIU Palace Aruba

sveriges-flagga.png  Swimming-poolen vid ett hotell vid stranden

storbritanniens-flagga.png  The swimming-pool of a hotel at the beach

tysklands-flagga.png  Das Schwimm-Bassin von einem Hotel am Strand

sveriges-flagga.png  Swimming-pool anläggningen vid ett annat hotell på Aruba

storbritanniens-flagga.png  The swimming-pool establishment at another hotel on Aruba

tysklands-flagga.png  Die Schwimm-Bassin Anlage bei einem weiteren Hotel auf Aruba

sveriges-flagga.png  Palmer utanför swimming-poolen vid ytterligare ett hotell på Aruba

storbritanniens-flagga.png  Palms outside the swimming-pool at a further hotel on Aruba

tysklands-flagga.png  Palmen ausserhalb dem Schwimm-Bassin bei einem weiteren Hotel auf Aruba

sveriges-flagga.png  Stranden utanför hotellen

storbritanniens-flagga.png  The beach outside the hotels

tysklands-flagga.png  Der Strand ausserhalb den Hotels

 

sveriges-flagga.png  Swimming-pool vid ett hotell på Aruba

storbritanniens-flagga.png  The swimming-pool at a hotel on Aruba

tysklands-flagga.png  Das Schwimm-Bassin bei einem Hotel auf Aruba

sveriges-flagga.png  Vy mot restaurang och bar på pålar

storbritanniens-flagga.png  View to a restaurant and bar on pillars

tysklands-flagga.png  Aussicht zu einem Restaurant und Bar auf Pfählen

sveriges-flagga.png  Båt förtöjd vid "Pelican Pier" på pålar

storbritanniens-flagga.png  Boat moored at "Pelican Pier" on pillars

tysklands-flagga.png  Boot vertäut bei "Pelican Pier" auf Pfählen

sveriges-flagga.png  Badande barn i swimming-poolen vid ett av hotellen

storbritanniens-flagga.png  Bathing children in the swimming-pool at one of the hotels

tysklands-flagga.png  Badende Kinder in einem Schwimm-Bassin bei einem der Hotels

sveriges-flagga.png  Restaurang vid ett av hotellen

storbritanniens-flagga.png  Restaurant at one of the hotels

tysklands-flagga.png  Restaurant bei einem der Hotels

sveriges-flagga.png  Toucan i trädgården vid ett av hotellen

storbritanniens-flagga.png  Toucan in the garden at one of the hotels

tysklands-flagga.png  Tukan in dem Garten bei einem der Hotels

sveriges-flagga.png  Surfbräda och skylt med leguan på ett träd 

storbritanniens-flagga.png  Surf board and sign with an iguana on a tree

tysklands-flagga.png  Surfbrett und Schild mit Leguan an einem Baum

sveriges-flagga.png  Krokodil och tiger på lekplatsen

storbritanniens-flagga.png  Crocodile and tiger on the play ground

tysklands-flagga.png  Krokodil und Tiger auf dem Spielplatz

sveriges-flagga.png  Swimming-pool anläggning vid hotellet Aruba Marriott Resort & Stellaris Casino

storbritanniens-flagga.png  The swimming-pool establishment at the hotel Aruba Marriott Resort & Stellaris Casino

tysklands-flagga.png  Die Schwimm-Bassin Anlage bei dem Hotel Aruba Marriott Resort & Stellaris Casino

sveriges-flagga.png  Bar vid swimming-poolen vid detta hotell

storbritanniens-flagga.png  Bar at the swimming-pool at this hotel

tysklands-flagga.png  Bar an dem Schwimm-Bassin bei diesem Hotel

sveriges-flagga.png  Båtar vid stranden

storbritanniens-flagga.png  Boats at the beach 

tysklands-flagga.png  Boote an dem Strand

sveriges-flagga.png  Swimming-pool och palmer utanför ett hotell

storbritanniens-flagga.png  Swimming-pool and palms outside a hotel

tysklands-flagga.png  Schwimm-Bassin und Palmen ausserhalb von einem Hotel

sveriges-flagga.png  Trädgård vid ett av hotellen

storbritanniens-flagga.png  Garden at one of the hotels

tysklands-flagga.png  Garten bei einem der Hotels

sveriges-flagga.png  Bäck med vattenfall utanför ett hotell

storbritanniens-flagga.png  Brook with waterfalls outside a hotel

tysklands-flagga.png  Bach mit Wasserfällen ausserhalb von einem Hotel

sveriges-flagga.png  Kaktus i trädgården utanför RIU Palace

storbritanniens-flagga.png  Cactus in the garden outside RIU Palace

tysklands-flagga.png  Kaktus in dem Garten ausserhalb RIU Palace

sveriges-flagga.png  Motorcykel vid stranden

storbritanniens-flagga.png  Motor cycle at the beach 

tysklands-flagga.png  Motorrad an dem Strand

sveriges-flagga.png  Två glada dansare vid baren på "De Palm Pier"

storbritanniens-flagga.png  Two happy dancers at the bar on "De Palm Pier"

tysklands-flagga.png  Zwei glückliche Tänzer bei der Bar auf "De Palm Pier"

 

 

 

sveriges-flagga.png  Vid baren på "De Palm Pier" vid stranden

storbritanniens-flagga.png  At the bar on "De Palm Pier" at the beach

tysklands-flagga.png  An der Bar auf "De Palm Pier" am Strand

 

sveriges-flagga.png  Vid en annan del av baren på "De Palm Pier" vid stranden

storbritanniens-flagga.png  At another part of the bar on "De Palm Pier" at the beach

tysklands-flagga.png  Bei einem anderen Teil der Bar auf "De Palm Pier" am Strand

sveriges-flagga.png  Musiker på "De Palm Pier" vid stranden

storbritanniens-flagga.png  Musicians on "De Palm Pier" at the beach

tysklands-flagga.png  Musiker auf "De Palm Pier" am Strand

sveriges-flagga.png  Hotellet jag bor på

storbritanniens-flagga.png  The hotel I stay at

tysklands-flagga.png  Das Hotel in dem ich wohne

sveriges-flagga.png  Trädgårdsanläggning utanför hotellet

storbritanniens-flagga.png  Garden outside the hotel

tysklands-flagga.png  Gartenanlage ausserhalb dem Hotel

sveriges-flagga.png  Bar vid hotellet

storbritanniens-flagga.png  Bar at the hotel

tysklands-flagga.png  Bar an dem Hotel

sveriges-flagga.png  Kaktusar vid ett träd utanför hotellet

storbritanniens-flagga.png  Cactuses at a tree outside the hotel

tysklands-flagga.png  Kakteen bei einem Baum ausserhalb dem Hotel

sveriges-flagga.png  Swimming-poolen utanför hotellet jag bor på 

storbritanniens-flagga.png  The swimming-pool outside the hotel I stay at 

tysklands-flagga.png  Das Schwimm-Bassin ausserhalb dem Hotel wo ich wohne

sveriges-flagga.png  Badstranden utanför hotellen

storbritanniens-flagga.png  The beach outside the hotels

tysklands-flagga.png  Der Badestrand ausserhalb der Hotels

sveriges-flagga.png  Badgäster som solar sig vid stranden

storbritanniens-flagga.png  Bathers who sun-bath at the beach

tysklands-flagga.png  Badegäste die sich am Strand sonnen

sveriges-flagga.png  Badgäster som badar vid stranden

storbritanniens-flagga.png  Bathers who take a bath at the beach

tysklands-flagga.png  Badegäste die am Strand Baden

sveriges-flagga.png  Solande badgäster

storbritanniens-flagga.png  Sun-bathing bathers

tysklands-flagga.png  Sonnende Badegäste

sveriges-flagga.png  Badgäst som smörjer in sig med sololja

storbritanniens-flagga.png  Bather lubricating her body with suntan oil

tysklands-flagga.png  Badegast die ihren Körper mit Sonnenöl einölt

sveriges-flagga.png  Badgäster vid stranden

storbritanniens-flagga.png  Bathers at the beach

tysklands-flagga.png  Badegäste an dem Strand

sveriges-flagga.png  Badstranden utanför hotellet jag bor på 

storbritanniens-flagga.png  The beach outside the hotel I stay at

tysklands-flagga.png  Der Badestrand ausserhalb dem Hotel wo ich wohne

sveriges-flagga.png  Fyra diskuterande badgäster

storbritanniens-flagga.png  Four discussing bathers

tysklands-flagga.png  Vier Badegäste im Gespräch

sveriges-flagga.png  Jag vid swimming-poolen på hotellet jag bor på 

storbritanniens-flagga.png  I at the swimming-pool of the hotel where I stay 

tysklands-flagga.png  Ich an dem Schwimm-Bassin bei dem Hotel wo ich wohne

sveriges-flagga.png  Turister på bryggan "De Palm Pier"

storbritanniens-flagga.png  Tourists on the pier "De Palm Pier"

tysklands-flagga.png  Touristen auf der Seebrücke "De Palm Pier"

sveriges-flagga.png  Kaktusar utanför ett hus

storbritanniens-flagga.png  Cactuses outside a house

tysklands-flagga.png  Kakteen ausserhalb von einem Haus

sveriges-flagga.png  Holländsk vindmölla på Aruba

storbritanniens-flagga.png  Dutch windmill on Aruba

tysklands-flagga.png  Holländische Windmühle auf Aruba

sveriges-flagga.png  Trädgård vid ett hus

storbritanniens-flagga.png  Garden at a house

tysklands-flagga.png  Garten bei einem Haus

sveriges-flagga.png  Kanal utanför hotellen

storbritanniens-flagga.png  Canal outside the hotels 

tysklands-flagga.png  Kanal ausserhalb den Hotels

sveriges-flagga.png  Kaktusar som växer i en trädgård

storbritanniens-flagga.png  Cactuses growing in a garden

tysklands-flagga.png  Kakteen die in einem Garten wachsen

sveriges-flagga.png  Konst i en trädgård

storbritanniens-flagga.png  Art in a garden

tysklands-flagga.png  Kunst in einem Garten

sveriges-flagga.png  Restaurang vid hotellet jag bor på

storbritanniens-flagga.png  Restaurant at the hotel I stay at

tysklands-flagga.png  Restaurant bei dem Hotel wo ich wohne

sveriges-flagga.png  Jag på en brygga vid stranden på Aruba

storbritanniens-flagga.png  I on a pier at the beach of Aruba

tysklands-flagga.png  Ich auf einer Seebrücke an dem Strand von Aruba

sveriges-flagga.png  Man som spelar på en flygel på flygplatsen Hartsfield-Jackson i Atlanta vid resan tillbaka till Sverige

storbritanniens-flagga.png  Man playing on a grand piano at the airport Hartsfield-Jackson in Atlanta on the trip back to Sweden

tysklands-flagga.png  Mann der auf einem grossen Flügel auf dem Flugplatz Hartsfield-Jackson in Atlanta spielt auf der Reise zurück nach Schweden