Regina, 2 - 5 november, 2009.

sveriges-flagga.png  Regina med 200.000 invånare är huvudstad i provinsen Saskatchewan. Denna stad grundades 1882. Här har den kanadensiska ridande polisen sitt högkvarter. I Regina ligger University of Regina. Hela provinsen Saskatchewan som är 1,5 gånger större än Sverige kännetecknas av väldiga jordbruksmarker. 

storbritanniens-flagga.png  Regina with 200.000 inhabitants is the capital of the province Saskatchewan. This town was founded in 1882. Here the Canadian Mounted Police has its headquarter. In Regina there is an university called University of Regina. The whole province of Saskatchewan which is 1,5 times larger than Sweden is characterized by huge agricultural areas.

tysklands-flagga.png   Regina mit 200.000 Einwohner ist die Hauptstadt der Provinz Saskatchewan. Diese Stadt wurde 1882 gegründet. Hier hat die kanadische reitende Polizei ihren Hauptsitz. In Regina liegt die University of Regina. Die ganze Provinz Saskatchewan welche 1,5 Mal grösser ist als Schweden ist geprägt von riesigen Agrarflächen.

sveriges-flagga.png  Hotellet Seven Oaks Inn jag bor på i Regina

storbritanniens-flagga.png  The hotel Seven Oaks Inn I stay at in Regina

tysklands-flagga.png  Das Hotel Seven Oaks Inn in dem ich in Regina wohne

sveriges-flagga.png  Simhallen på hotellet

storbritanniens-flagga.png  The indoor swimming-bath at the hotel

tysklands-flagga.png  Die Schwimmhalle in dem Hotel

sveriges-flagga.png  Solarium i Regina

storbritanniens-flagga.png  Solarium in Regina

tysklands-flagga.png  Solarium in Regina

sveriges-flagga.png  Restaurang i Regina

storbritanniens-flagga.png  Restaurant in Regina

tysklands-flagga.png  Restaurant in Regina

sveriges-flagga.png  Försäkringsbolagets "SGI´s" byggnad i Regina

storbritanniens-flagga.png  The building of the isurance company "SGI" in Regina

tysklands-flagga.png  Das Gebäude det Versicherungsgesellschaft "SGI" in Regina

sveriges-flagga.png  Albert Street in till centrum av Regina

storbritanniens-flagga.png  Albert Street to the centre of Regina

tysklands-flagga.png  Albert Street zu dem Zentrum von Regina

sveriges-flagga.png  Stadshuset i Regina

storbritanniens-flagga.png  The City Hall in Regina

tysklands-flagga.png  Das Rathaus in Regina

sveriges-flagga.png  Staty i Regina som visar immigranter som kom till Saskatchewan

storbritanniens-flagga.png  Statue in Regina showing immigrants who came to Saskatchewan

tysklands-flagga.png  Statue in Regina das Immigranten die nach Saskatchewan gekommen sind zeigt

sveriges-flagga.png  Balfour Apartments i Regina

storbritanniens-flagga.png  Balfour Apartments in Regina

tysklands-flagga.png  Balfour Apartments in Regina

sveriges-flagga.png  Moderna skyskrapor i Regina

storbritanniens-flagga.png  Modern skyscrapers in Regina

tysklands-flagga.png  Moderne Wolkenkratzer in Regina

sveriges-flagga.png  Monument över stupade kanadensiska soldater under första världskriget

storbritanniens-flagga.png  Monument to fallen Canadian soldiers during World War I

tysklands-flagga.png  Denkmal für gefallene kanadische Soldaten im Ersten Weltkrieg

sveriges-flagga.png  Staty utanför en verkstad i Regina

storbritanniens-flagga.png  Statue ouitside a garage in Regina

tysklands-flagga.png  Statue ausserhalb einer Werkstatt In Regina

sveriges-flagga.png  Restaurang i Regina

storbritanniens-flagga.png  Restaurant in Regina

tysklands-flagga.png  Restaurant in Regina

sveriges-flagga.png  Bilmärket "Hummer" är mycket vanligt i Saskatchewan

storbritanniens-flagga.png  The car "Hummer" is very common in Saskatchewan

tysklands-flagga.png  Die Automarke "Hummer" ist häufig vorkommend in Saskatchewan

sveriges-flagga.png  Tåget passerar tvärs över huvudgatan i Regina

storbritanniens-flagga.png  The train passes right across the main street in Regina

tysklands-flagga.png  Der Zug fährt quer über die Hauptstrasse in Regina

sveriges-flagga.png  Casinot i Regina

storbritanniens-flagga.png  The Casino in Regina

tysklands-flagga.png  Das Casino in Regina

 

sveriges-flagga.png  Ånglok utanför Casinot

storbritanniens-flagga.png  Steam locomotive outside the Casino

tysklands-flagga.png  Dampflokomotive ausserhalb dem Casino

sveriges-flagga.png  Port i "Cornwall Centre" inköpscentrum i Regina

storbritanniens-flagga.png  Gateway in "Cornwall Centre" shopping mall in Regina

tysklands-flagga.png  Tor in "Cornwall Centre" Einkaufszentrum in Regina

sveriges-flagga.png  Skulpturen "Regina" i detta inköpscenter

storbritanniens-flagga.png  The sculpture "Regina" in this shopping mall

tysklands-flagga.png  Die Skulptur "Regina" in diesem Einkaufszentrum

sveriges-flagga.png  Skulpturen "Regina" som representerar tillväxt och framtid av den kanadensiska prärien

storbritanniens-flagga.png  The sculpture "Regina" representing growth and future of the Canadian prairie

tysklands-flagga.png  Die Skulptur "Regina" die den Wachstum und die Zukunft der kanadischen Prärie vorstellt

sveriges-flagga.png  Havik byggnaden i Regina

storbritanniens-flagga.png  The Havik building in Regina

tysklands-flagga.png  Das Havik Gebäude in Regina

sveriges-flagga.png  Gamla Post byggnaden i Regina

storbritanniens-flagga.png  Old Post Office in Regina

tysklands-flagga.png  Altes Post Gebäude in Regina

sveriges-flagga.png  "Western Spirit" staty av Kanada gäss i Regina

storbritanniens-flagga.png  "Western Spirit" statue of Canadian geese in Regina

tysklands-flagga.png  "Western Spirit" Statue von Kanada Gänse in Regina

sveriges-flagga.png  Conexus Plaza Office Building i Regina

storbritanniens-flagga.png  Conexus Plaza Office Building in Regina

tysklands-flagga.png  Conexus Plaza Office Building in Regina

sveriges-flagga.png  Century Plaza i Regina

storbritanniens-flagga.png  Century Plaza in Regina

tysklands-flagga.png  Century Plaza in Regina

sveriges-flagga.png  Avord Tower i Regina

storbritanniens-flagga.png  Avord Tower in Regina

tysklands-flagga.png  Avord Tower in Regina

sveriges-flagga.png  Tre höghus i Regina

storbritanniens-flagga.png  Three multi-storey buildings in Regina

tysklands-flagga.png  Drei Hochhäuser in Regina

sveriges-flagga.png  Flera skyskrapor i Regina

storbritanniens-flagga.png  Several skyscrapers in Regina

tysklands-flagga.png  Mehrere Wolkenkratzer in Regina

sveriges-flagga.png  Idrottens hus i Regina 

storbritanniens-flagga.png  House of sports in Regina

tysklands-flagga.png  Haus des Sports in Regina

sveriges-flagga.png  Regina Hotel Saskatchewan

storbritanniens-flagga.png  Regina Hotel Saskatchewan

tysklands-flagga.png  Regina Hotel Saskatchewan

sveriges-flagga.png  Federal Building i Regina

storbritanniens-flagga.png  Federal Building in Regina

tysklands-flagga.png  Federal Building in Regina

sveriges-flagga.png  Moderna skyskrapor av glas i Regina

storbritanniens-flagga.png  Modern skyscrapers of glass in Regina

tysklands-flagga.png  Moderne Wolkenkratzer aus Glas in Regina

sveriges-flagga.png  Saskatchewan Power Corporation building i Regina

storbritanniens-flagga.png  Saskatchewan Power Corporation building in Regina

tysklands-flagga.png  Saskatchewan Power Corporation building in Regina

sveriges-flagga.png  Radisson Plaza Hotel i Regina

storbritanniens-flagga.png  Radisson Plaza Hotel in Regina

tysklands-flagga.png  Radisson Plaza Hotel in Regina

sveriges-flagga.png  Staty på John Mac Donald (1815 - 1891) i Regina som var Kanadas första premiärminister

storbritanniens-flagga.png  Statue of John Mac Donald (1815 - 1891) in Regina who was Canadas first Prime Minister

tysklands-flagga.png  Statue von John Mac Donald (1815 - 1891) in Regina der Kanadas erster Ministerpräsident war

sveriges-flagga.png  "Land Titles Building" i Regina

storbritanniens-flagga.png  "Land Titles Building" in Regina

tysklands-flagga.png  "Land Titles Building" in Regina

sveriges-flagga.png  Knox Metropolitan United Church i Regina från 1907

storbritanniens-flagga.png  Knox Metropolitan United Church in Regina from 1907

tysklands-flagga.png  Knox Metropolitan United Church in Regina von 1907

sveriges-flagga.png  Victoria Park i Regina

storbritanniens-flagga.png  Victoria Park in Regina

tysklands-flagga.png  Victoria Park in Regina

sveriges-flagga.png  Jag själv i Regina

storbritanniens-flagga.png  I in Regina

tysklands-flagga.png  Ich in Regina

sveriges-flagga.png  Skyskrapor i Regina

storbritanniens-flagga.png  Skyscrapers in Regina

tysklands-flagga.png  Wolkenkratzer in Regina

sveriges-flagga.png  Tawaw Dominum staty i Regina

storbritanniens-flagga.png  Tawaw Dominum statue in Regina

tysklands-flagga.png  Tawaw Dominum Statue in Regina

sveriges-flagga.png  Staty på den kinesiska filosofen Confucius (551 - 479 f Kr) i Regina

storbritanniens-flagga.png  Statue of the Chinese philosoph Confucius (551 - 479 BC) in Regina

tysklands-flagga.png  Statue von dem chinesischen philosph Confucius (551 - 479 v Chr) in Regina

sveriges-flagga.png  Moderna byggnader av glas i Regina

storbritanniens-flagga.png  Modern buildings of glass in Regina

tysklands-flagga.png  Moderne Gebäude aus Glas in Regina

sveriges-flagga.png  "Land Titles Building" i Regina som är ett historiskt byggnadsminne i Saskatchewan

storbritanniens-flagga.png  "Land Titles Building" in Regina which is a Provincial Heritage Building in Saskatchewan

tysklands-flagga.png  "Land Titles Building" in Regina welches ein historisches Gebäude in Saskatchewan ist

sveriges-flagga.png  Mc Cullum Hill Towers i Regina

storbritanniens-flagga.png  Mc Cullum Hill Towers in Regina

tysklands-flagga.png  Mc Cullum Hill Towers in Regina

sveriges-flagga.png  Sportsbar i Regina

storbritanniens-flagga.png  Sportsbar in Regina

tysklands-flagga.png  Sportsbar in Regina

sveriges-flagga.png  Frukost i Regina

storbritanniens-flagga.png  Breakfast in Regina

tysklands-flagga.png  Früstück in Regina

sveriges-flagga.png  Konst av eskimåer på flygplatsen i Regina

storbritanniens-flagga.png  Art of inuits at the airport in Regina

tysklands-flagga.png  Kunst von Eskimos auf dem Flugplatz in Regina

Kommentar
:) :( :D ;) :| :P |-) (inlove) :O ;( :@ 8-) :S (flower) (heart) (star)