Calgary, 16 - 18 augusti, 2009.

sveriges-flagga.png  Calgary har 1.000.000 invånare och är huvudstad i provinsen Alberta. De viktigaste näringsgrenarna i denna stad kommer från oljeutvinning, jordbuk och turism. 1988 var Calgary även värd för de olympiska vinterspelen. Genom denna stad passerar den 6.243 km långa Canadian Pacific Railway på sin väg från Halifax till Vancouver. Härifrån åkte jag också med tåget "Rocky Mountaineer" i två dagar genom bergsområdet Klippiga bergen till Vancouver där jag blev helt tagen av de vackra vyerna i detta väldiga och vackra bergsområde. 

storbritanniens-flagga.png  In Calgary there are living 1.000.000  people and it is the capital of the province Alberta. The most important businesses in this town comes from oil, agriculture and tourism. 1988 Calgary even did host the olympic winter games. Through this town the 6.243 km long Canadian Pacific Railway does pass on its way from Halifax to Vancouver. From here I also traveled with the train "Rocky Mountaineer" for two days through the Rocky Mountains to Vancouver where I was deeply impressed of the lovely views in these enormous and beautiful mountain chain.

tysklands-flagga.png  In Calgary wohnen 1.000.000 Menschen und es ist die Hauptstadt der Provinz Alberta. Die wichtigsten Erwerbszweige in dieser Stadt kommen von dem Öl, der Landwirtschaft und dem Tourismus. 1988 war Calgary auch der Gastgeber von den Olympischen Winterspielen. Durch diese Stadt fährt auch die 6.243 km lange Canadian Pacific Railway auf ihrem Weg von Halifax nach Vancouver. Von hier aus fuhr ich auch zwei Tage lang mit dem Zug "Rocky Mountaineer" durch die Rocky Mountains nach Vancouver wo ich schwer beeindruckt wurde von den schönen Aussichten in dieser gewaltigen und schönen Gebirgskette.

sveriges-flagga.png  Marriott Hotel som jag bor på i Calgary

storbritanniens-flagga.png  Marriott Hotel I stay at in Calgary

tysklands-flagga.png  Marriott Hotel in dem ich in Calgary wohne

sveriges-flagga.png  Karta över Calgary som ligger vid den 587 km långa Bow floden

storbritanniens-flagga.png  Map over Calgary which lies at the 587 km long Bow river

tysklands-flagga.png  Karte über Calgary die an dem 587 km langen Bow Fluss liegt

sveriges-flagga.png  Utställningshall om Calgary

storbritanniens-flagga.png  Exhibition hall about Calgary

tysklands-flagga.png  Ausstellungshalle über Calgary

sveriges-flagga.png  Foten till det 191 meter höga Calgary Tower

storbritanniens-flagga.png  The foot to the 191 meter high Calgary Tower

tysklands-flagga.png  Der Fuss zu dem 191 Meter hohen Calgary Tower

sveriges-flagga.png  Calgary Tower med en roterande restaurang sedd från längre håll

storbritanniens-flagga.png  Calgary Tower with a revolving restaurant seen from longer distance

tysklands-flagga.png  Calgary Tower mit einem drehenden Restaurant gesehen von längerem Abstand

sveriges-flagga.png  Gata med skyskrapor i Calgary

storbritanniens-flagga.png  Street with skyscrapers in Calgary

tysklands-flagga.png  Strasse mit Wolkenkratzer in Calgary

 

sveriges-flagga.png  Skyskrapor med mycket glas

storbritanniens-flagga.png  Skyscrapers with a lot of glass

tysklands-flagga.png  Wolkenkratzer aus viel Glas

sveriges-flagga.png  Vy mot skyskrapor i Calgary

storbritanniens-flagga.png  View to skyscrapers in Calgary

tysklands-flagga.png  Aussicht zu Wolkenkratzer in Calgary

sveriges-flagga.png  Fairmont Palliser Hotel i Calgary

storbritanniens-flagga.png  Fairmont Palliser Hotel in Calgary

tysklands-flagga.png  Fairmont Palliser Hotel in Calgary

sveriges-flagga.png  Canadian Pacific Railway Station i Calgary

storbritanniens-flagga.png  Canadian Pacific Railway Station in Calgary

tysklands-flagga.png  Canadian Pacific Railway Station in Calgary

sveriges-flagga.png  Ånglok byggd 1887 från Canadian Pacific Railway 

storbritanniens-flagga.png  Steam engine built 1887 from Canadian Pacific Railway

tysklands-flagga.png  Dampflokomotive gebaut 1887 von Canadian Pacific Railway 

sveriges-flagga.png  Moderna skyskrapor av glas

storbritanniens-flagga.png  Modern skyscrapers of glass

tysklands-flagga.png  Moderne Wolkenkratzer aus Glas

sveriges-flagga.png  Ingång till Bankers Hall West i Calgary byggd 2000

storbritanniens-flagga.png  Entrance to Bankers Hall West in Calgary built 2000

tysklands-flagga.png  Eingang zu Bankers Hall West in Calgary gebaut 2000

sveriges-flagga.png  Utsikt till den 197 meter höga toppen av Bankers Hall West 

storbritanniens-flagga.png  View to the 197 meter high top of Bankers Hall West

tysklands-flagga.png  Aussicht zu der 197 Meter hohen Spitze von Bankers Hall West

sveriges-flagga.png  Staty på människor i rörelse i Calgary

storbritanniens-flagga.png  Statue of people on the move in Calgary

tysklands-flagga.png  Statue von Menschen in Bewegung in Calgary

 

sveriges-flagga.png  Vy mot Calgary Tower från 9th Avenue i centrum

storbritanniens-flagga.png  View to Calgary Tower from 9th Avenue in the centre

tysklands-flagga.png  Aussicht zu Calgary Tower von 9th Avenue im Zentrum

sveriges-flagga.png  Skyskrapan "One Palliser Square" i Calgary byggd 1970 som är 107 meter hög

storbritanniens-flagga.png  The skyscraper "One Palliser Square" in Calgary built 1970 which is 107 meter high

tysklands-flagga.png  Der Wolkenkratzer "One Palliser Square" in Calgary gebaut 1970 der 107 Meter hoch ist

sveriges-flagga.png  Jag i Calgary

storbritanniens-flagga.png  I in Calgary

tysklands-flagga.png  Ich in Calgary

sveriges-flagga.png  Restaurang "Catch & the Oyster Bar" i Calgary

storbritanniens-flagga.png  Restaurant "Catch & the Oyster Bar" in Calgary

tysklands-flagga.png  Restaurant "Catch & the Oyster Bar" in Calgary

sveriges-flagga.png  Staty på en köpmans häst i Calgary

storbritanniens-flagga.png  Statue of a merchants horse in Calgary

tysklands-flagga.png  Statue von einem Kaufmanns Pferd in Calgary

sveriges-flagga.png  Mitt i denna stad byggs nya kompakta höghus

storbritanniens-flagga.png  In the middle of this town there are built new solid multi-storey buildings

tysklands-flagga.png  In der Mitte von dieser Stadt werden neue solide Hochhäuser gebaut

sveriges-flagga.png  Moderna höghus i Calgary

storbritanniens-flagga.png  Modern multi-storey buildings in Calgary

tysklands-flagga.png  Moderne Hochhäuser in Calgary

sveriges-flagga.png  Spårvagn vid kyrkan framför två höghus i Calgary

storbritanniens-flagga.png  C-train at the chuch in front of two multi-storey buildings in Calgary

tysklands-flagga.png  Strassenwagen bei der Kirche vor zwei Hochhäusern in Calgary

sveriges-flagga.png  The Anglican Cathedral Church of the Redeemer i Calgary byggd 1884

storbritanniens-flagga.png  The Anglican Cathedral Church of the Redeemer in Calgary built 1884

tysklands-flagga.png  Die Anglican Cathedral Church of the Redeemer in Calgary gebaut 1884

sveriges-flagga.png  Väggmålning i Calgary

storbritanniens-flagga.png  Mural painting in Calgary

tysklands-flagga.png  Wandgemälde in Calgary

sveriges-flagga.png  Bygge av den 237 meter höga skyskrapan "Bow" i centrum av Calgary

storbritanniens-flagga.png  Construction of the 237 meter high skyscraper "Bow" in the centre of Calgary

tysklands-flagga.png  Bau des 237 Meter hohen Wolkenkratzer "Bow" in dem Zentrum von Calgary 

sveriges-flagga.png  Vy från Hyatt Hotel mot Calgary Tower byggt 1967 - 1968 i denna fascinerande stad

storbritanniens-flagga.png  View from Hyatt Hotel to Calgary Tower built 1967 - 1968 in this fascinating town

tysklands-flagga.png  Aussicht von Hyatt Hotel zu Calgary Tower gebaut 1967 - 1968 in dieser faszinierenden Stadt 

sveriges-flagga.png  Staty på "Calgary Flames" ishockey spelare i Calgary

storbritanniens-flagga.png  Statue of "Calgary Flames" ice hockey player in Calgary

tysklands-flagga.png  Statue von "Calgary Flames" Eishockeyspieler in Calgary

sveriges-flagga.png  Vy mot skyskrapor i Calgary

storbritanniens-flagga.png  View to skyscrapers in Calgary

tysklands-flagga.png  Aussicht zu Wolkenkratzer in Calgary

sveriges-flagga.png  Staty på schackspelare i Calgary

storbritanniens-flagga.png  Statue of a chessplayer in Calgary

tysklands-flagga.png  Statue von einem Schachspieler in Calgary

sveriges-flagga.png  Century Gardens i Calgary

storbritanniens-flagga.png  Century Gardens in Calgary

tysklands-flagga.png  Century Gardens in Calgary

sveriges-flagga.png  Staty på caribou

storbritanniens-flagga.png  Statue of a caribou

tysklands-flagga.png  Statue von einem Karibu

sveriges-flagga.png  Väldiga skyskrapor av glas i Calgary

storbritanniens-flagga.png  Huge skyscrapers of glass in Calgary

tysklands-flagga.png  Gewaltige Wolkenkratzer aus Glas in Calgary

sveriges-flagga.png  Sol som speglar sig i de väldiga skyskraporna av glas

storbritanniens-flagga.png  Sun which is reflected in the huge skyscrapers of glass

tysklands-flagga.png  Sonne die sich in den gewaltigen Wolkenkratzer aus Glas spiegelt

sveriges-flagga.png  Fort Calgary byggt 1875 utanför Calgary

storbritanniens-flagga.png  Fort Calgary built 1875 outside Calgary

tysklands-flagga.png  Fort Calgary gebaut 1875 ausserhalb von Calgary

sveriges-flagga.png  Staty på överste James F Macleod (1836 - 1894) på häst

storbritanniens-flagga.png  Statue of colonel James F Macleod (1836 - 1894) on a horse 

tysklands-flagga.png  Statue von Oberst James F Macleod (1836 - 1894) auf einem Pferd

sveriges-flagga.png  Jag själv i en park vid Fort Calgary

storbritanniens-flagga.png  I in a park at Fort Calgary

tysklands-flagga.png  Ich in einem Park bei Fort Calgary

sveriges-flagga.png  Calgary Stampede grundat 1886 där rodeo, utställning och festival hålls varje år

storbritanniens-flagga.png  Calgary Stampede founded 1886 where rodeo, exhibition and festival are held every year

tysklands-flagga.png  Calgary Stampede gegründet 1886 wo Rodeo, Ausstellung und Festival jedes Jahr stattfinden

sveriges-flagga.png  Ingången till ishockey arenan "Saddledome" som öppnade 1983 med 19.289 sittplatser

storbritanniens-flagga.png  The entrance to the Ice Hockey Arena "Saddledome" which opened 1983 with 19.289 seats 

tysklands-flagga.png  Der Eingang zu der Eishockey Arena "Saddledome" die 1983 öffnete mit 19.289 Sitzplätzen 

sveriges-flagga.png  Olja har byggt upp denna stad

storbritanniens-flagga.png  Oil has made this city

tysklands-flagga.png  Öl hat diese Stadt berühmt gemacht

sveriges-flagga.png  Bild från de Olympiska Spelen 1988 i Calgary

storbritanniens-flagga.png  Picture from the Olympic Games 1988 in Calgary

tysklands-flagga.png  Bild von den Olympischen Spielen 1988 in Calgary

sveriges-flagga.png  Bilder från alla tidigare Olympiska vinterspel

storbritanniens-flagga.png  Pictures from all earlier Olympic Winter Games

tysklands-flagga.png  Bilder von allen vorhergehenden Olympischen Winterspielen

sveriges-flagga.png  Informationstavla om rodel

storbritanniens-flagga.png  Board with information about luge

tysklands-flagga.png  Informationstafel über Rodel

sveriges-flagga.png  Bob från 1964

storbritanniens-flagga.png  Bob-sleigh from 1964

tysklands-flagga.png  Bob von 1964

sveriges-flagga.png  Bob från 1988 tillhörande det kanadensiska laget 

storbritanniens-flagga.png  Bob-sleigh from 1988 owned by the Canadian team

tysklands-flagga.png  Bob von 1988 der der kanadischen Mannschaft gehört

sveriges-flagga.png  Bob från 1988 tillhörande det jamaicanska laget

storbritanniens-flagga.png  Bob-sleigh from 1988 owned by the team from Jamaica

tysklands-flagga.png  Bob von 1988 der der Mannschaft von Jamaika gehört

sveriges-flagga.png  Jag som vinnare av en guld medalj vid de Olympiska Spelen

storbritanniens-flagga.png  I as a winner of a gold medal at the Olympic Games

tysklands-flagga.png  Ich als Gold Medaillen Gewinner bei den Olympischen Spielen

sveriges-flagga.png  Vacker oljemålming från de Olympiska Spelen i Calgary 1988

storbritanniens-flagga.png  Beautiful oil-painting from the Olympic Games in Calgary 1988

tysklands-flagga.png  Schönes Ölgemälde von den Olympischen Spielen in Calgary 1988