Fredericton, 23 - 26 oktober, 2009.

sveriges-flagga.png  Fredericton med 50.000 invånare är huvudstad i provinsen New Brunswick. Staden ligger vid Saint John River och är centrum för informationsteknologi, verkstadsindustri och miljöteknik. Denna stad har även två universitet.

storbritanniens-flagga.png  Fredericton with 50.000 people is the capital of the the province New Brunswick. This town at Saint John River is the centre of information technology, engineering and environmental engineering. This town also has two universities.

tysklands-flagga.png  Fredericton mit 50.000 Einwohner ist die Haupstadt von der Provinz New Brunswick. Diese Stadt bei Saint John River ist das Zentrum für Informationstechnologi, Maschinenbau und Umwelttechnik. Diese Stadt hat auch zwei Universitäten.

sveriges-flagga.png  Hotellet Crowne Plaza jag bor på i Fredericton

storbritanniens-flagga.png  The hotel Crowne Plaza I stay at in Fredericton

tysklands-flagga.png  Das Hotel Crowne Plaza in dem ich in Fredericton wohne

 

sveriges-flagga.png  Karta över Fredericton

storbritanniens-flagga.png  Map over Fredericton

tysklands-flagga.png  Karte über Fredericton

sveriges-flagga.png  City Hall i Fredericton

storbritanniens-flagga.png  City Hall in Fredericton

tysklands-flagga.png  City Hall in Fredericton 

sveriges-flagga.png  Domstolsbyggnaden i Fredericton

storbritanniens-flagga.png  The court house in Fredericton

tysklands-flagga.png  Das Amtsgericht in Fredericton

sveriges-flagga.png  Ingång till en restaurang i Fredericton

storbritanniens-flagga.png  Entrance to a restaurant in Fredericton

tysklands-flagga.png  Eingang zu einem Restaurant in Fredericton

sveriges-flagga.png  Fredericton Guard House byggd 1828 för att förvara vapen och ammunition åt den lokala militären

storbritanniens-flagga.png  Fredericton Guard House built 1828 to store weapons and ammunition for the local militia

tysklands-flagga.png  Fredericton Guard House gebaut 1828 um Waffen und Ammunition für das lokale Militär zu verwahren

sveriges-flagga.png  Westmorland Street Bridge byggd 1981 som är 750 meter lång över den 673 km långa Saint John River

storbritanniens-flagga.png  Westmorland Street Bridge built 1981 which is 750 meter long over the 673 km long Saint John River

tysklands-flagga.png  Westmorland Street Bridge gebaut 1981 die 750 Meter lang ist über den 673 km langen Saint John River

sveriges-flagga.png  Bibliotek i Fredericton

storbritanniens-flagga.png  Library in Fredericton

tysklands-flagga.png  Bibliothek in Fredericton

sveriges-flagga.png   Sports Hall of Fame i Fredericton

storbritanniens-flagga.png  Sports Hall of Fame in Fredericton

tysklands-flagga.png  Sports Hall of Fame in Fredericton

sveriges-flagga.png  Posthuset i Fredericton 

storbritanniens-flagga.png  Fredericton Post Office

tysklands-flagga.png  Das Posthaus in Fredericton 

sveriges-flagga.png  Svenska konsulatet i Fredericton

storbritanniens-flagga.png  The Swedish consulate in Fredericton

tysklands-flagga.png  Das schwedische Konsulat in Fredericton

 

sveriges-flagga.png  Museet i Fredericton

storbritanniens-flagga.png  The museum in Fredericton

tysklands-flagga.png  Das Museum in Fredericton

  

 

 

sveriges-flagga.png  Restaurangen "Lighthouse on The Green" i Fredericton

storbritanniens-flagga.png  The restaurant "Lighthouse on The Green" in Fredericton

tysklands-flagga.png  Das Restaurant "Lighthouse on The Green" in Fredericton

 

 

 

sveriges-flagga.png  Strandpromenad vid Saint John River

storbritanniens-flagga.png  Boardwalk at Saint John River

tysklands-flagga.png  Uferpromenade bei Saint John River

sveriges-flagga.png  Playhouse i Fredericton

storbritanniens-flagga.png  Playhouse in Fredericton

tysklands-flagga.png  Playhouse in Fredericton

 

 

 

sveriges-flagga.png  Senator "Thomas Temple Memorial Drinking Fointain" i Fredericton

storbritanniens-flagga.png  Senator "Thomas Temple Memorial Drinking Fointain" in Fredericton

tysklands-flagga.png  Senator "Thomas Temple Memorial Drinking Fointain" in Fredericton

 

 

 

sveriges-flagga.png  Teater i Fredericton

storbritanniens-flagga.png  Theatre in Fredericton

tysklands-flagga.png  Theater in Fredericton

sveriges-flagga.png  "Beaverbrock Art Gallery" i Fredericton

storbritanniens-flagga.png  "Beaverbrock Art Gallery" in Fredericton

tysklands-flagga.png  "Beaverbrock Art Gallery" in Fredericton

sveriges-flagga.png  Provincial Legislature Building i Fredericton

storbritanniens-flagga.png  Provincial Legislature Building in Fredericton

tysklands-flagga.png  Provincial Legislature Building in Fredericton

sveriges-flagga.png  Originell villa "Gallery 78" i Fredericton

storbritanniens-flagga.png  Original house "Gallery 78" in Fredricton

tysklands-flagga.png  Orginelles Haus "Gallery 78" in Fredericton

sveriges-flagga.png  Monument till minne av de soldater från Fredericton som förlorade sina liv vid Korea kriget 1950 - 1953

storbritanniens-flagga.png  Monument in memory of the sodiers from Fredericton who lost their lives during the Korean War 1950 - 1953 

tysklands-flagga.png  Monument als Erinnerung an die Soldaten aus Fredericton die ihr Leben bei dem Krieg in Korea 1950 - 1953 verloren haben

sveriges-flagga.png  Christ Church Cathedral i Fredericton byggd 1853

storbritanniens-flagga.png  Christ Church Cathedral in Fredericton built 1853

tysklands-flagga.png  Christ Church Cathedral in Fredericton gebaut 1853

sveriges-flagga.png  Den 581 meter långa järnvägsbron från 1938 över Saint John River 

storbritanniens-flagga.png  The 581 meter long railwaybridge from 1938 over Saint John River

tysklands-flagga.png  Die 581 Meter lange Eisenbahnbrücke von 1938 über Saint John River

sveriges-flagga.png  Villor i Fredericton

storbritanniens-flagga.png  Houses in Fredericton

tysklands-flagga.png  Häuser in Fredericton

sveriges-flagga.png  Wilmot Methodist Church i Fredericton byggd 1852

storbritanniens-flagga.png  Wilmot Methodist Church in Fredericton built 1852

tysklands-flagga.png  Wilmot Methodist Church in Fredericton gebaut 1852

sveriges-flagga.png  Fina äldre villor i Fredericton 

storbritanniens-flagga.png  Beautiful older houses in Fredericton

tysklands-flagga.png  Schöne ältere Häuser in Fredericton

sveriges-flagga.png  Villa i engelsk stil i Fredericton

storbritanniens-flagga.png  House in English style in Fredericton

tysklands-flagga.png  Haus in englischem Stil in Fredericton

sveriges-flagga.png  Konsthall i Fredericton

storbritanniens-flagga.png  Art gallery in Fredericton

tysklands-flagga.png  Kunsthalle in Fredericton

sveriges-flagga.png  Wilmot United Church i Fredericton byggd 1791

storbritanniens-flagga.png  Wilmot United Church in Fredericton built 1791

tysklands-flagga.png  Wilmot United Church in Fredericton gebaut 1791

sveriges-flagga.png  Kanadas äldsta bokhandel "Westminster Books" ligger i Fredericton

storbritanniens-flagga.png  Canadas oldest bookshop "Westminster Books" you find in Fredericton

tysklands-flagga.png  Kanadas älteste Buchhandlung "Westminster Books" liegt in Fredericton 

sveriges-flagga.png  Jag på hotellet i Fredericton

storbritanniens-flagga.png  I at the hotel in Fredericton

tysklands-flagga.png  Ich in dem Hotel in Fredericton

sveriges-flagga.png  Flygplanet jag flög vidare med från Fredericton via Montreal till Quebec City

storbritanniens-flagga.png  The aircraft I did continue flying with from Fredericton via Montreal to Quebec City

tysklands-flagga.png  Das Flugzeug mit dem ich weiter von Fredericton via Montreal nach Quebec City geflogen bin