Winnipeg, 14 - 16 augusti, 2009.

sveriges-flagga.png  Vid vårt besök i Kanada flög vi denna gång via Island. Vi hade där ett uppehåll på 8 timmar i huvudstaden Reykjavik och passade då på att bada i de varma källorna i den "Blåa lagunen".

I Kanada besökte jag denna gång Winnipeg med 700.000 invånare som är huvudstad i provinsen Manitoba. Denna stad ligger mitt i Nord Amerika och är trafikknutpunkt för både järnväg och motorväg. Varje vår drabbas denna stad av översvämningar från floden Red River som flyter från söder mot norr där snösmältningen sker senare. För att få bukt med ismassorna har man byggt en ny bro med en bropelare som klyver isblocken och därmed förhindrar översvämningar.  

storbritanniens-flagga.png  At our visit in Canada this time we did fly via Iceland. There we did have a stop of 8 hours in the capital of Reykjavik and did during that time take a bath in the warm wells in the "Blue Lagoon".

In Canada I this time did visit Winnipeg with 700.000 people which is the capital of the province Manitoba. This town lies in the middle of North America and is a traffic centre for both railway and highway. Every spring this town is hit by floods from the river Red River which floats from south to north where the melting of the snow is later. To overcome the masses of ice there has been built a new bridge with a bridge-pier which splits the blocks of ice and by this prevents flooding.

tysklands-flagga.png  Bei unserem Besuch in Kanada flogen wir dieses Mal über Island. Dort hatten wir einen Aufenthalt von 8 Stunden in der Hauptstadt Reykjavik und sind dann in den warmen Quellen von der "Blauen Lagune" baden gegangen.  

In Kanada habe ich dieses Mal Winnipeg mit 700.000 Einwohner besucht welche die Hauptstadt von der Provinz Manitoba ist. Diese Stadt liegt in der Mitte von Nord Amerika und ist ein Verkehrsknotenpunkt für Eisenbahn wie auch Autobahn. Jedes Frühjahr wird diese Stadt von Überschwemmungen von dem Fluss Red River betroffen welcher von Süden nach Norden fliesst wo die Schneeschmelze später stattfindet. Um mit diesen Eismassen fertig zu werden ist eine neue Brücke gebaut worden mit einem Brückenpfeiler der das Eis in zwei Blöcke teilt und dadurch Überschwemmungen verhindert.

sveriges-flagga.png  Flygplanet från Iceland Air som vi flög med från Köpenhamn till Reykjavik på Island

storbritanniens-flagga.png  The aircraft from Iceland Air with which we did fly from Copenhagen to Reykjavik on Iceland

tysklands-flagga.png  Das Flugzeug von Iceland Air mit dem wir von Kopenhagen nach Reykjavik auf Island geflogen sind

sveriges-flagga.png  Charlene och Alex i Reykjavik

storbritanniens-flagga.png  Charlene and Alex in Reykjavik

tysklands-flagga.png  Charlene und Alex in Reyklavik

sveriges-flagga.png  Alex och jag framför statyn "Jet Nest" vid flygplatsen Keflavik i Reykjavik

storbritanniens-flagga.png  Alex and I in front of the statue "Jet Nest" at the airport Keflavik in Reykjavik

tysklands-flagga.png  Alex und ich vor der Statue "Jet Nest" auf dem Flugplatz Keflavik in Reykjavik

sveriges-flagga.png  Charlene och Alex framför statyn "Jet Nest" i Reykjavik

storbritanniens-flagga.png  Charlene and Alex in front of the statue "Jet Nest" in Reykjavik

tysklands-flagga.png  Charlene und Alex vor der Statue "Jet Nest" in Reykjavik

sveriges-flagga.png  Flygplatsbyggnaden Leifur Eiriksson i Reykjavik

storbritanniens-flagga.png  The airport building Leifur Eiriksson in Reykjavik

tysklands-flagga.png  Das Flugplatzgebäude Leifur Eiriksson in Reykjavik

sveriges-flagga.png  Bussen vi åkte med till den "Blåa lagunen" 23 km sydväst om flygplatsen i Keflavik 

storbritanniens-flagga.png  The bus we travelled with to the "Blue Lagoon" 23 km south-west of the airport in Keflavik

tysklands-flagga.png  Der Bus mit dem wir zu der "Blauen Lagune" fuhren 23 km südwestlich von dem Flugplatz in Keflavik 

sveriges-flagga.png  Alex läser en isländsk Kalle Anka tidning

storbritanniens-flagga.png  Alex reades an Icelandic paper of Donald Duck

tysklands-flagga.png  Alex liest eine isländische Donald Duck Zeitschrift

sveriges-flagga.png  Alex och jag framför ingången till den "Blåa lagunen" i Grindavik

storbritanniens-flagga.png  Alex and I infront of the entrance to the "Blue Lagoon" in Grindavik

tysklands-flagga.png  Alex und ich vor dem Eingang zu der "Blauen Lagune" in Grindavik

sveriges-flagga.png  Charlene och Alex på väg in i vattnet vid den "Blåa lagunen"

storbritanniens-flagga.png  Charlene and Alex on the way into the water at the "Blue Lagoon"

tysklands-flagga.png  Charlene und Alex auf dem Weg in das Wasser bei der "Blauen Lagune"

sveriges-flagga.png  Charlene och Alex i det varma vattnet i den "Blåa lagunen" som bildades 1976

storbritanniens-flagga.png  Charlene and Alex in the warm water of the "Blue Lagoon" which was formed 1976 

tysklands-flagga.png  Charlene und Alex in dem warmen Wasser der "Blauen Lagune" die 1976 gebildet worden ist

sveriges-flagga.png  Vattnet har en temperatur på 39 grader Celsius

storbritanniens-flagga.png  The water has a temperature of 39 degrees Celsius

tysklands-flagga.png  Das Wasser hat eine Temperatur von 39 Grad Celsius

sveriges-flagga.png  Bar i den "Blåa lagunen" på 230 meters höjd över havet

storbritanniens-flagga.png  Bar in the "Blue Lagoon" at a hight of 230 meter above sea level

tysklands-flagga.png  Bar in der "Blauen Lagune" auf einer Höhe von 230 Meter über dem Meer

sveriges-flagga.png  Badgäster i den "Blåa lagunen" som får sitt vatten från 2.000 meters djup där det har en temperatur på 240 grader Celsius

storbritanniens-flagga.png  Bathers in the "Blue Lagoon" which gets its water from 2.000 meters deep where it has a temperature of 240 degrees Celsius 

tysklands-flagga.png  Badegäste in der "Blauen Lagune" die ihr Wasser von einer Tiefe von 2.000 Meter bekommt wo es eine Temperatur von 240 Grad Celsius hat

sveriges-flagga.png  Vy till återhämtnings spa bredvid den "Blåa lagunen"

storbritanniens-flagga.png  View to retreat spa beside the "Blue Lagoon"

tysklands-flagga.png  Aussicht zu erholungs Spa neben der "Blauen Lagune"

sveriges-flagga.png  Lavastenar i den "Blåa lagunen"

storbritanniens-flagga.png  Lava rocks in the "Blue Lagoon"

tysklands-flagga.png  Lawagesteine in der "Blauen Lagune"

sveriges-flagga.png  Alex och jag i vattnet i den "Blåa lagunen"

storbritanniens-flagga.png  Alex and I in the water in the "Blue Lagoon"

tysklands-flagga.png  Alex und ich in dem Wasser in der "Blauen Lagune"

sveriges-flagga.png  Charlene och Alex på bryggan till baren i den "Blåa lagunen"

storbritanniens-flagga.png  Charlene and Alex on the bridge to the bar in the "Blue Lagoon"

tysklands-flagga.png  Charlene und Alex auf dem Steg zu der Bar in der "Blauen Lagune"

sveriges-flagga.png  Charlene och Alex tar en drink vid den "Blåa lagunen"

storbritanniens-flagga.png  Charlene and Alex take a drink at the "Blue Lagoon"

tysklands-flagga.png  Charlene und Alex trinken ein Getränk bei der "Blauen Lagune"

sveriges-flagga.png  Svavel på lavastenarna vid den "Blåa lagunen"

storbritanniens-flagga.png  Sulpur on the lava rocks at the "Blue Lagoon"

tysklands-flagga.png  Schwefel auf den Lawagesteinen bei der "Blauen Lagune"

sveriges-flagga.png  Lavastenar vid den "Blåa lagunen"

storbritanniens-flagga.png  Lava rocks at the "Blue Lagoon"

tysklands-flagga.png  Lawagesteine bei der "Blauen Lagune"

sveriges-flagga.png  Många människor badar i den "Blåa lagunen" som är ett geotermiskt spa 

storbritanniens-flagga.png  Many people take a bath in the "Blue Lagoon" which is a geothermal spa

tysklands-flagga.png  Viele Menschen baden in der "Blauen Lagune" welches ein geothermisches Spa ist

sveriges-flagga.png  "Lava Restaurant" vid den "Blåa lagunen"

storbritanniens-flagga.png  "Lava Restaurant" at the "Blue Lagoon"

tysklands-flagga.png  "Lava Restaurant" bei der "Blauen Lagune"

sveriges-flagga.png  Alex på ett flygplan från Iceland Air

storbritanniens-flagga.png  Alex on an aircraft of Iceland Air

tysklands-flagga.png  Alex auf einem Flugzeug von Iceland Air

sveriges-flagga.png  Charlene på ett flygplan från Iceland Air

storbritanniens-flagga.png  Charlene on an aircraft of Iceland Air

tysklands-flagga.png  Charlene auf einem Flugzeug von Iceland Air

sveriges-flagga.png  Modell på vikingaskepp med vilket islänningen Leifur Eiriksson år 999 upptäckte Amerika

storbritanniens-flagga.png  Model of a vikingship with which the Icelander Leifur Eiriksson the year 999 discovered America

tysklands-flagga.png  Modell von einem Wikingerschiff mit dem der Isländer Leifur Eiriksson in dem Jahr 999 Amerika entdeckt hat

sveriges-flagga.png  Hotellet "Best Western Plus Downtown" jag bor på i Winnipeg

storbritanniens-flagga.png  The hotel "Best Western Plus Downtown" I stay at in Winnipeg

tysklands-flagga.png  Das Hotel "Best Western Plus Downtown" in dem ich in Winnipeg wohne

sveriges-flagga.png  Karta över Forks i Winnipeg som i 6000 år varit centrum för handeln i Nord Amerika

storbritanniens-flagga.png  Map of Forks in Winnipeg which during 6000 years has been the centre of the trade in North America 

tysklands-flagga.png  Karte über Forks in Winnipeg welches seit 6000 Jahren das Zentrum für den Handel i Nord Amerika gewesen ist

Sweden.png  Canadian Museum of Human Rights byggd 2009 - 2014

storbritanniens-flagga.png  Canadian Museum of Human Rights built 2009 - 2014

tysklands-flagga.png  Canadian Museum of Human Rights gebaut 2009 - 2014

sveriges-flagga.png  Staty på isbjörn som finns vid Hudson Bay i nord-östra Manitoba

storbritanniens-flagga.png  Statue of a polar bear which you find at Hudson Bay in north-east Manitoba

tysklands-flagga.png  Statue von einem Eisbär welche es bei Hudson Bay in dem nörd-östlichen Manitoba gibt

sveriges-flagga.png  Restaurangen "Earls" i Winnipeg

storbritanniens-flagga.png  The restaurant "Earls" in Winnipeg

tysklands-flagga.png  Das Restaurant "Earls" in Winnipeg

sveriges-flagga.png  Ingång till varuhuset "200 Main Street" i Winnipeg

storbritanniens-flagga.png  Entrance to the department store "200 Main Street" in Winnipeg

tysklands-flagga.png  Eingang zu dem Warenhaus "200 Main Street" in Winnipeg

sveriges-flagga.png  Trädgårdskonst i Winnipeg

storbritanniens-flagga.png  Landscape gardening in Winnipeg

tysklands-flagga.png  Gartenkunst in Winnipeg

sveriges-flagga.png  Passagerarvagnar från "Canadian Pacific Railway" i Winnipeg

storbritanniens-flagga.png  Passenger carriages from "Canadian Pacific Railway" in Winnipeg

tysklands-flagga.png  Passagier Waggons von "Canadian Pacific Railway" in Winnipeg

sveriges-flagga.png  Ingång till teater i Winnipeg

storbritanniens-flagga.png  Entrance to a theatre in Winnipeg

tysklands-flagga.png  Eingang zu einem Theater in Winnipeg

sveriges-flagga.png  "Explore Manitoba Centre" vid The Forks i Winnipeg  

storbritanniens-flagga.png  "Explore Manitoba Centre" at The Forks in Winnipeg 

tysklands-flagga.png  "Explore Manitoba Centre" bei The Forks in Winnipeg

 

 

 

sveriges-flagga.png  Hotellet "Inn at the Forks" i Winnipeg

storbritanniens-flagga.png  The hotel "Inn at the Forks" in Winnpeg 

tysklands-flagga.png  Das Hotel "Inn at the Forks" in Winnipeg

sveriges-flagga.png  "Johnston Terminal building" i Winnipeg

storbritanniens-flagga.png  "Johnston Terminal building" in Winnipeg

tysklands-flagga.png  "Johnston Terminal building" in Winnipeg

sveriges-flagga.png  Forks hamn vid den 1.070 km långa Assiniboine River 

storbritanniens-flagga.png  The Forks port at the 1.070 km long Assiniboine River 

tysklands-flagga.png  Der Hafen von Forks bei dem 1.070 km langen Assiniboine River 

sveriges-flagga.png  Utflyktsbåtar vid Assiniboine River

storbritanniens-flagga.png  Boats for excursion at Assiniboine River

tysklands-flagga.png  Ausflugsboote bei Assiniboine River

sveriges-flagga.png  Utflyktsbåten jag åkte med

storbritanniens-flagga.png  The excursion boat I went with

tysklands-flagga.png  Das Ausflugsboot mit dem ich gefahren bin

sveriges-flagga.png  Manitoba Legislative Building från 1919 vid Assiniboine River i Winnipeg

storbritanniens-flagga.png  Manitoba Legislative Building from 1919 at Assiniboine River in Winnipeg

tysklands-flagga.png  Manitoba Legislative Building von 1919 bei Assiniboine River in Winnipeg

sveriges-flagga.png  Kanotister på den 885 km långa Red River

storbritanniens-flagga.png  Canoeists on the 885 km long Red River

tysklands-flagga.png  Kanufahrer auf dem 885 km langen Red River

sveriges-flagga.png  Bropelare vid Red River

storbritanniens-flagga.png  Bridge pier at Red River

tysklands-flagga.png  Brückenpfeiler bei Red River

sveriges-flagga.png  Höghus vid Red River i Winnipeg

storbritanniens-flagga.png  Multi-storey building at Red River in Winnipeg

tysklands-flagga.png  Hochhaus bei Red River in Winnipeg

sveriges-flagga.png  Strandpromenad vid Red River

storbritanniens-flagga.png  Promenade at Red River

tysklands-flagga.png  Uferpromenade bei Red River

sveriges-flagga.png  Anläggningsbrygga vid gravvalvet av Louis Riel som var den förste Presidenten av provinsen Manitoba

storbritanniens-flagga.png  Holding bridge at the tomb of Louis Riel who was the first President of the province Manitoba

tysklands-flagga.png  Anlegesteg bei der Gruft von Louis Riel der der erste Präsident von der Provinz Manitoba war

sveriges-flagga.png  Utsikt mot den moderna 197 meter långa bron "Esplanade Pedestrian Riel Bridge" byggd 2003 - 2004 över Red River 

storbritanniens-flagga.png  View to the modern 197 meter long bridge "Esplanade Pedestrian Riel Bridge" built 2003 - 2004 over Red River

tysklands-flagga.png  Aussicht auf die moderne 197 Meter lange Brücke "Esplanade Pedestrian Riel Bridge" gebaut 2003 - 2004 über Red River

sveriges-flagga.png  Restaurang "Salisbury House Restaurant & Lounge" på denna bro

storbritanniens-flagga.png  Restaurant "Salisbury House Restaurant & Lounge" on this bridge

tysklands-flagga.png  Restaurant "Salisbury House Restaurant & Lounge" auf dieser Brücke

sveriges-flagga.png  Bropelare på denna bro som delar isblock för att förhindra översvämningar på våren

storbritanniens-flagga.png  Bridge pier on this bridge that parts ice blocks to prevent floods during the spring

tysklands-flagga.png  Brückenpfeiler an dieser Brücke der Eisblöcke teilt um Überschwemmungen im Frühjahr zu verhindern

sveriges-flagga.png  Hjulångarna "Paddlewheel Queen" byggd 1965 och "Paddlewheel Princess" byggd 1966 på Red River

storbritanniens-flagga.png  The paddle steamers "Paddlewheel Queen" built 1965 and "Paddlewheel Princess" built 1966 on Red River

tysklands-flagga.png  Die Raddampfer "Paddlewheel Queen" gebaut 1965 und "Paddlewhell Princess" gebaut 1966 auf Red River

sveriges-flagga.png  Canadian National järnvägsbro från 1908 över Red River

storbritanniens-flagga.png  Canadian National railwaybridge from 1908 over Red River

tysklands-flagga.png  Canadian National Eisenbahnbrücke von 1908 über Red River

sveriges-flagga.png  Jag vid Assiniboine River

storbritanniens-flagga.png  I at Assiniboine River

tysklands-flagga.png  Ich bei Assiniboine River

sveriges-flagga.png  Majestätisk limousine i Winnipeg

storbritanniens-flagga.png  Majestic limousine in Winnipeg

tysklands-flagga.png  Majestätische Limousine in Winnipeg

sveriges-flagga.png  "The Forks Market building" i Winnipeg

storbritanniens-flagga.png  "The Forks Market building" in Winnipeg

tysklands-flagga.png  "The Forks Market building" in Winnipeg

sveriges-flagga.png  Restauranger i "The Forks Market building" i Winnipeg

storbritanniens-flagga.png  Restaurants in "The Forks Market building" in Winnipeg

tysklands-flagga.png  Restaurants in "The Forks Market building" in Winnipeg

sveriges-flagga.png  Vy från Main Street mot restaurangen "Earls" i Winnipeg

storbritanniens-flagga.png  View from Main Street to the restaurant "Earls" in Winnipeg

tysklands-flagga.png  Aussicht von Main Street zu dem Restaurant "Earls" in Winnipeg

sveriges-flagga.png  Byggnader i Winnipeg

storbritanniens-flagga.png  Buildings in Winnipeg

tysklands-flagga.png  Gebäude in Winnipeg

sveriges-flagga.png  Husbil i Winnipeg

storbritanniens-flagga.png  Recreational vehicle in Winnipeg

tysklands-flagga.png  Wohnmobil in Winnipeg

sveriges-flagga.png  "Hotel Fort Garry" från 1913 med 246 rum i Winnipeg

storbritanniens-flagga.png  "Hotel Fort Garry" from 1913 with 246 rooms in Winnipeg

tysklands-flagga.png  "Hotel Fort Garry" von 1913 mit 246 Zimmer in Winnipeg

Sweden.png  Charlene och Alex framför "Baseball stadium Shaw Park" i Winnipeg  

storbritanniens-flagga.png  Charlene and Alex in front of the "Baseball stadium Shaw Park" in Winnipeg

tysklands-flagga.png  Charlene und Alex vor dem "Baseball Stadium Shaw Park" in Winnipeg

Sweden.png  Charlene och Alex framför "Assiniboine Park Zoo" i Winnipeg där det finns 15 olika dinosaurier

storbritanniens-flagga.png  Charlene and Alex in front of "Assiniboine Park Zoo" in Winnipeg where you find 15 different dinosaurs

tysklands-flagga.png  Charlene und Alex vor dem "Assiniboine Park Zoo" in Winnipeg wo es 15 verschiedene Dinosaurier gibt

Sweden.png  Tyrannosaurus Rex

storbritanniens-flagga.png  Tyrannosaurus Rex

tysklands-flagga.png  Tyrannosaurus Rex

Sweden.png  Spinosaurus

storbritanniens-flagga.png  Spinosaurus

tysklands-flagga.png  Spinosaurus

Sweden.png  Triceratops

storbritanniens-flagga.png  Triceratops

tysklands-flagga.png  Triceratops