Walt Disney World, 5 - 9 april, 2009.

sveriges-flagga.png  Walt Disney World är världens mest besökta nöjespark med över 17 miljoner besökare varje år. Den ligger utanför Orlando i Florida och har en yta på 121,7 kvadratkilometer. Här finns fyra temaparker, två vattenparker och 23 hotell. Temaparkerna består av Magic Kingdom, Epcot, Disney Hollywood Studios och Disney Animal Kingdom. Under de tre dagar vi var på besök här tittade vi på alla de stora attraktionerna i parken 10 timmar varje dag. Sedan jag första gången besökte Walt Disney World 1974 tre år efter att den hade öppnat har denna park vuxit rejält.  

storbritanniens-flagga.png  Walt Disney World is the most visited amusement park in the world with over 17 million visitors every year. It lies outside Orlando in Florida and has an area of 121,7 square kilometers. Here you find four different theme parks, two water parks and 23 hotels. The theme parks consist of Magic Kingdom, Epcot, Disney Hollywood Studios and Disney Animal Kingdom. During the three days we were on visit here we looked at all the large attractions in the park 10 hours every day. Since I the first time visited Walt Disney World 1974 three years after it did open this park has grown enormously.

tysklands-flagga.png  Walt Disney World ist der grösste Vergnügungspark der Welt mit über 17 Millionen Besucher jedes Jahr. Er liegt ausserhalb von Orlando in Florida und hat eine Fläche von 121.7 Quadratkilometer. Hier gibt es vier verschiedene Themaparks, zwei Wasserparks und 23 Hotels. Die Themaparks bestehen aus Magic Kingdom, Epcot, Disney Hollywood Studios und Disney Animal Kingdom. Während der drei Tage die wir hier auf Besuch waren haben wir uns jeden Tag die grossen Attraktionen in dem Park 10 Stunden am Tag angeguckt. Seit dem ich das erste Mal Walt Disney World 1974 besucht habe drei Jahre nach dem dieser Park geöffnet wurde ist dieser Park enorm gewachsen.  

sveriges-flagga.png  Hotell Buena Vista Palace som vi bor på i Orlando

storbritanniens-flagga.png  Hotel Buena Vista Palace we are staying at in Orlando

tysklands-flagga.png  Hotel Buena Vista Palace wo wir in Orlando wohnen 

sveriges-flagga.png  Fyr välkomnar oss när vi kommer in i Walt Disney World

storbritanniens-flagga.png  Lighthouse welcomes us when we come in to Walt Disney World

tysklands-flagga.png  Leuchtfeuer heisst uns willkommen als wir in Walt Disney World reinkommen

sveriges-flagga.png  Butik och restaurang i Walt Disney World

storbritanniens-flagga.png  Shop and restaurant in Walt Disney World

tysklands-flagga.png  Laden und Restaurant in Walt Disney World

sveriges-flagga.png  Mormor, Charlene och Alex i Walt Disney World

storbritanniens-flagga.png  Mormor, Charlene and Alex in Walt Disney World

tysklands-flagga.png  Mormor, Charlene und Alex in Walt Disney World

sveriges-flagga.png  Kvinna på styltor i Walt Disney World

storbritanniens-flagga.png  Woman on stilts in Walt Disney World

tysklands-flagga.png  Frau auf Stelzen in Walt Disney World

sveriges-flagga.png  Ingången till vattenparken

storbritanniens-flagga.png  The entrance to the water park

tysklands-flagga.png  Der Eingang zu dem Wasserpark

sveriges-flagga.png  Mormor och Alex i vattenparken

storbritanniens-flagga.png  Mormor und Alex in the water park

tysklands-flagga.png  Mormor und Alex in dem Wasserpark

sveriges-flagga.png  Hus där det säljs konst

storbritanniens-flagga.png  House where art is sold

tysklands-flagga.png  Haus wo Kunst verkauft wird

sveriges-flagga.png  Gångstig i Walt Disney World

storbritanniens-flagga.png  Foot-path in Walt Disney World

tysklands-flagga.png  Fussweg in Walt Disney World

sveriges-flagga.png  Scen i vattenparken

storbritanniens-flagga.png  Scene in the water park

tysklands-flagga.png  Szene in dem Wasserpark

sveriges-flagga.png  Späckhuggare i vattenparken

storbritanniens-flagga.png  Killer whales in the water park

tysklands-flagga.png  Schwertwale in dem Wasserpark

sveriges-flagga.png  Två späckhuggare gör volter i luften

storbritanniens-flagga.png  Two killer whales turn somersaults in the air

tysklands-flagga.png  Zwei Schwertwale schlagen Saltos in der Luft

sveriges-flagga.png  Dressör låter sig bäras fram i vattnet av späckhuggare

storbritanniens-flagga.png  Trainer lets himself be carried forward in the water by a killer whale

tysklands-flagga.png  Trainer lässt sich durch das Wasser von einem Schwertwal tragen

sveriges-flagga.png  Två dressörer låter sig bäras fram i vattnet av två späckhuggare

storbritanniens-flagga.png  Two trainers let themselves be carried forward in the water by two killer whales

tysklands-flagga.png  Zwei Trainer lassen sich nach vorne durch das Wasser von zwei Schwertwalen tragen

sveriges-flagga.png  Späckhuggare får mat som belöning

storbritanniens-flagga.png  Killer whale gets food as reward

tysklands-flagga.png  Schwertwal bekommt Essen als Belohnung

sveriges-flagga.png  Dressör välkomnar en späckhuggare

storbritanniens-flagga.png  Trainer welcomes a killer whale

tysklands-flagga.png  Trainer heisst einen Schwertwal willkommen

sveriges-flagga.png  Och ger den instruktioner

storbritanniens-flagga.png  And gives him instructions

tysklands-flagga.png  Und gibt ihm Instruktionen 

sveriges-flagga.png  Späckhuggaren dyker ner i vattnet

storbritanniens-flagga.png  The killer whale dives down in the water

tysklands-flagga.png  Der Schwertwal taucht runter in das Wasser

sveriges-flagga.png  Och slår sedan en volt ovanför vattnet

storbritanniens-flagga.png  And turnes then a somersault above the water

tysklands-flagga.png  Und schlägt dann ein Salto über dem Wasser

sveriges-flagga.png  Samt visar efteråt upp sig för publiken

storbritanniens-flagga.png  And shows after that up himself to the audience

tysklands-flagga.png  Und zeigt sich danach dem Publikum vor

sveriges-flagga.png  Späckhuggaren visar upp sina simfenor

storbritanniens-flagga.png  The killer whale shows his fines

tysklands-flagga.png  Der Schwertwal zeigt seine Schwimmflossen

sveriges-flagga.png  Dressör pratar om sin uppväxt med späckhuggare

storbritanniens-flagga.png  Trainer speaks about his growths with killer whales

tysklands-flagga.png  Trainer spricht über sein Aufwachsen mit Schwertwalen

sveriges-flagga.png  Dressören visar bilder från sin ungdom

storbritanniens-flagga.png  The trainer shows pictures from his youth

tysklands-flagga.png  Der Trainer zeigt Bilder von seiner Jugend

sveriges-flagga.png  Två dressörer låter sig bäras fram i vattnet av två späckhuggare

storbritanniens-flagga.png  Two trainers let them being carried forward by two killer whales

tysklands-flagga.png  Zwei Trainer lassen sich nach vorne von zwei Schwertwalen tragen

sveriges-flagga.png  Späckhuggare kastar dressör högt upp i luften

storbritanniens-flagga.png  Killer whale throws trainer high up in the air

tysklands-flagga.png  Schwertwal schmeisst Trainer hoch rauf in die Luft

sveriges-flagga.png  Späckhuggaren får mat som belöning

storbritanniens-flagga.png  The killer whale gets food as reward

tysklands-flagga.png  Der Schwertwal bekommt Essen als Belohnung

sveriges-flagga.png  Bild på de två dressörerna som barn och vuxna

storbritanniens-flagga.png  Picture of the two trainers as children and adults

tysklands-flagga.png  Bild von den zwei Trainern als Kinder und Erwachsene

sveriges-flagga.png  Två späckhuggare visar upp sig tillsammans med sina dressörer

storbritanniens-flagga.png  Two killer whales show up themselve together with their trainers

tysklands-flagga.png  Zwei Schwertwale zeigen sich vor zusammen mit ihren Trainern

sveriges-flagga.png  Mormor, Charlene och Alex efter föreställningen

storbritanniens-flagga.png  Mormor, Charlene und Alex after the performance 

tysklands-flagga.png  Mormor, Charlene und Alex nach der Vorstellung

sveriges-flagga.png  Buskar föreställande späckhuggare

storbritanniens-flagga.png  Bushes representing killer whales

tysklands-flagga.png  Büsche die Schwertwale vorstellen

sveriges-flagga.png  Charlene och Alex visar upp sig

storbritanniens-flagga.png  Charlene and Alex show up themselve

tysklands-flagga.png  Charlene und Alex zeigen ihre Künste

sveriges-flagga.png  Alex stående på en späckhuggare

storbritanniens-flagga.png  Alex standing on a killer whale

tysklands-flagga.png  Alex stehend auf einem Schwertwal

sveriges-flagga.png  Park med fontän i Walt Disney World

storbritanniens-flagga.png  Park with a fountain in Walt Disney World

tysklands-flagga.png  Park mit einem Springbrunnen in Walt Disney World

sveriges-flagga.png  Flicka som bär en sjöhäst

storbritanniens-flagga.png  Girl carrying a sea horse

tysklands-flagga.png  Mädchen das ein Seepferdchen trägt

sveriges-flagga.png  Båttur med rosa flamingo trampbåtar på en sjö i Walt Disney World

storbritanniens-flagga.png  Boat-trip with pink flamingo pedal boats on a lake in Walt Disney World

tysklands-flagga.png  Bootsfahrt mit rosa Flamingo Tretbooten auf einem See in Walt Disney World

 

 

sveriges-flagga.png  Ingång till föreställning med späckhuggare i vattenparken

storbritanniens-flagga.png  Entrance to performance with killer whales in the water park

tysklands-flagga.png  Eingang zu Vorstellung mit Schwertwale in dem Wasserpark

sveriges-flagga.png  Alex på en restaurang där vi skall titta på föreställningen 

storbritanniens-flagga.png  Alex at a restaurant where we are going to look at the performance

tysklands-flagga.png  Alex in einem Restaurant wo wir uns die Vorstellung angucken werden

sveriges-flagga.png  Späckhuggarna får mat av sina dressörer

storbritanniens-flagga.png  The killer whales get food from their trainers

tysklands-flagga.png  Die Schwertwale bekommen Essen von ihren Trainern

sveriges-flagga.png  Späckhuggare visar upp sig

storbritanniens-flagga.png  Killer whale shows up itself

tysklands-flagga.png  Schwertwal zeigt sich vor

sveriges-flagga.png  Dressör visar upp sig för späckhuggare

storbritanniens-flagga.png  Trainer shows up herself for a killer whale

tysklands-flagga.png  Trainer zeigt sich einem Schwertwal vor

sveriges-flagga.png  Dressör tittar in i späckhuggarens gap

storbritanniens-flagga.png  Trainer looks in the mouth of the killer whale

tysklands-flagga.png  Trainer guckt in das Maul des Schwertwals

sveriges-flagga.png  Och klappar den på kinden

storbritanniens-flagga.png  And pats on his cheek

tysklands-flagga.png  Und streichelt ihm die Wange

sveriges-flagga.png  Dressör pratar med späckhuggare

storbritanniens-flagga.png  Trainer speaks with a killer whale

tysklands-flagga.png  Trainer spricht mit einem Schwertwal

sveriges-flagga.png  Och tackar späckhuggaren för uppvisningen

storbritanniens-flagga.png  And thanks the killer whale for the performance 

tysklands-flagga.png  Und dankt dem Schwertwal für die Vorstellung

sveriges-flagga.png  Park i Walt Disney World

storbritanniens-flagga.png  Park in Walt Disney World

tysklands-flagga.png  Park in Walt Disney World

sveriges-flagga.png  Buske föreställande sjölejon

storbritanniens-flagga.png  Bush looking like a sea-lion

tysklands-flagga.png  Busch der wie ein Seelöwe aussieht

 

 

sveriges-flagga.png  Scen vid piratskeppet "HMS Pinniped"

storbritanniens-flagga.png  Scene at the pirate ship "HMS Pinniped"

tysklands-flagga.png  Szene bei dem Piratenschiff "HMS Pinniped"

 

 

sveriges-flagga.png  Sjörövare och sjölejon pratar med varandra

storbritanniens-flagga.png  Pirate and sea-lion speak with each other

tysklands-flagga.png  Seeräuber und Seelöwe sprechen mit einander

sveriges-flagga.png  Sjörövare och sjölejon står vid scenen

storbritanniens-flagga.png  Pirate and sea-lion stand at the scene

tysklands-flagga.png  Seeräuber und Seelöwe stehen an der Szene

sveriges-flagga.png  Två sjörövare med två sjölejon

storbritanniens-flagga.png  Two pirates with two sea-lions

tysklands-flagga.png  Zwei Seeräuber mit zwei Seelöwen

sveriges-flagga.png  Sjörövare pratar med två sjölejon

storbritanniens-flagga.png  Pirate speaks with two sea-lions

tysklands-flagga.png  Seeräuber spricht mit zwei Seelöwen

sveriges-flagga.png  Tre sjörövare och två sjölejon

storbritanniens-flagga.png  Three pirates and two sea-lions

tysklands-flagga.png  Drei Seeräuber und zwei Seelöwen

sveriges-flagga.png  Två sjörövare bugar sig framför två sjölejon i vattnet

storbritanniens-flagga.png  Two pirates bow in front of two sea-lions in the water

tysklands-flagga.png  Zwei Seeräuber beugen sich vor zwei Seelöwen im Wasser

sveriges-flagga.png  Scenen vid fören på piratskeppet

storbritanniens-flagga.png  The scene at the bow of the pirate ship

tysklands-flagga.png  Die Szene an dem Bug von dem Piratenschiff

sveriges-flagga.png  Sjörövare på scenen

storbritanniens-flagga.png  Pirate on the scene

tysklands-flagga.png  Seeräuber auf der Szene 

sveriges-flagga.png  Utter på scenen

storbritanniens-flagga.png  Otter on the scene

tysklands-flagga.png  Utter auf der Szene

sveriges-flagga.png  Sjölejon dyker ner i vattnet

storbritanniens-flagga.png  Sea-lion dives into the water

tysklands-flagga.png  Seelöwe taucht in das Wasser 

sveriges-flagga.png  Drunknad sjörövare på scenen

storbritanniens-flagga.png  Drowned pirate on the scene

tysklands-flagga.png  Ertrunkener Seeräuber auf der Szene

sveriges-flagga.png  Sjörövare och sjölejon pratar med den drunknade sjörövaren

storbritanniens-flagga.png  Pirate and sea-lion speak with the drowned pirate

tysklands-flagga.png  Seeräuber und Seelöwe sprechen mit dem ertrunkenen Seeräuber

sveriges-flagga.png  Två sjörövare och sjölejon på scenen

storbritanniens-flagga.png  Two pirates and sea-lion on the scene

tysklands-flagga.png  Zwei Piraten und Seelöwe auf der Szene

sveriges-flagga.png  Sjörövare och sjölejon tackar för sig efter föreställningen

storbritanniens-flagga.png  Pirate and sea-lions thank for the performance after the show

tysklands-flagga.png  Seeräuber und Seelöwen danken für die Vorführung nach der Schau

sveriges-flagga.png  Vita hägrar och sälar vid en damm i Walt Disney World

storbritanniens-flagga.png  Great white herons and seals at a pond in Walt Disney World

tysklands-flagga.png  Silber Reiher und Seerobben bei einem Teich in Walt Disney World

sveriges-flagga.png  Säl och kut på klippa

storbritanniens-flagga.png  Seal and pup on a rock

tysklands-flagga.png  Seerobbe und Heuler auf einer Klippe

sveriges-flagga.png  Vit häger vid dammen

storbritanniens-flagga.png  Great white heron at a pond

tysklands-flagga.png  Silber Reiher bei einem Teich

sveriges-flagga.png  Vit häger och två sälar vid klipporna

storbritanniens-flagga.png  Great white heron and two seals at the rocks

tysklands-flagga.png  Silber Reiher und zwei Seerobben an den Klippen

sveriges-flagga.png  Charlene och Alex vid denna damm

storbritanniens-flagga.png  Charlene and Alex at this pond

tysklands-flagga.png  Charlene und Alex an diesem Teich

sveriges-flagga.png  Alex vid en myntpräglingsmaskin

storbritanniens-flagga.png  Alex at a minting machine

tysklands-flagga.png  Alex bei einer Münzenprägemaschine

sveriges-flagga.png  Hus varifrån man kan åka rutschbana med båt

storbritanniens-flagga.png  House from where you can drive switch-back with a boat

tysklands-flagga.png  Haus von welchem man Rutschbahn mit einem Boot fahren kann

sveriges-flagga.png  Nerför rutschbanan 

storbritanniens-flagga.png  Down the switch-back

tysklands-flagga.png  Runter auf der Rutschbahn

sveriges-flagga.png  Och i vattnet

storbritanniens-flagga.png  And in the water

tysklands-flagga.png  Und in das Wasser

sveriges-flagga.png  Scen i vattenparken i Walt Disney World

storbritanniens-flagga.png  Scene in the water park in Walt Disney World

tysklands-flagga.png  Szene in dem Wasserpark in Walt Disney World

sveriges-flagga.png  Utsikt över Walt Disney World från hotellet vi bor på

storbritanniens-flagga.png  View from the hotel we stay at over Walt Disney World

tysklands-flagga.png  Aussicht von dem Hotel wo wir wohnen über Walt Disney World

sveriges-flagga.png  Epcot (The Experimental Prototype Community of Tomorrow) byggt 1982 i Walt Disney World

storbritanniens-flagga.png  Epcot (The Experimental Prototype Community of Tomorrow) built 1982 in Walt Disney World

tysklands-flagga.png  Epcot (The Experimental Prototype Community of Tomorrow) gebaut 1982 in Walt Disney World

sveriges-flagga.png  Järnvägsstation i Walt Disney World

storbritanniens-flagga.png  Railwaystation in Walt Disney World

tysklands-flagga.png  Bahnhof in Walt Disney World

sveriges-flagga.png  Alweg tåget vi åkte med på den 23,65 km långa sträckan genom Walt Disney World

storbritanniens-flagga.png  The Alweg train we went with on the 23,65 km long route through Walt Disney World

tysklands-flagga.png  Der Alweg Zug mit dem wir auf der 23,65 km langen Strecke durch Walt Dysney World fuhren

sveriges-flagga.png  Ingången till Magic Kingdom

storbritanniens-flagga.png  The entrance to Magic Kingdom

tysklands-flagga.png  Der Eingang zu Magic Kingdom

sveriges-flagga.png  City Hall i Magic Kingdom

storbritanniens-flagga.png  City Hall in Magic Kingdom

tysklands-flagga.png  City Hall in Magic Kingdom

 

sveriges-flagga.png  Mormor, Charlene och Alex på Main Street i Magic Kingdom

storbritanniens-flagga.png  Mormor, Charlene and Alex on Main Street in Magic Kingdom

tysklands-flagga.png  Mormor, Charlene und Alex auf Main Street in Magic Kingdom

sveriges-flagga.png  På väg mot Cinderella Castle

storbritanniens-flagga.png  On the way to Cinderella Castle

tysklands-flagga.png  Auf dem Weg zu Cinderella Castle

sveriges-flagga.png  Hus vid vägen dit

storbritanniens-flagga.png  Houses along the road

tysklands-flagga.png  Häuser entlang der Strasse

sveriges-flagga.png  Vackert gammalt hus vid vägen

storbritanniens-flagga.png  Beautiful old house at the street

tysklands-flagga.png  Schönes altes Haus an der Strasse

 

sveriges-flagga.png  Gränd vid vägen

storbritanniens-flagga.png  Alley at the street

tysklands-flagga.png  Gasse an der Strasse

sveriges-flagga.png  Vy till Cinderella Castle

storbritanniens-flagga.png  View to Cinderella Castle

tysklands-flagga.png  Aussicht zu Cinderella Castle

sveriges-flagga.png  Mormor, Charlene och Alex framför Cinderella Castle

storbritanniens-flagga.png  Mormor, Charlene and Alex in front of Cinderella Castle

tysklands-flagga.png  Mormor, Charlene und Alex vor Cinderella Castle

 

 

sveriges-flagga.png  Jag framför Cinderella Castle 

storbritanniens-flagga.png  I in front of Cinderella Castle

tysklands-flagga.png  Ich vor Cinderella Castle

sveriges-flagga.png  Restaurang vid park och damm i Walt Disney World

storbritanniens-flagga.png  Restaurant at a park and pond in Walt Disney World

tysklands-flagga.png  Restaurant bei einem Park und Teich in Walt Disney World

sveriges-flagga.png  Buskar på Teddi och Freddi

storbritanniens-flagga.png  Bushes of Morty and Ferdie

tysklands-flagga.png  Büsche von Mack und Muck

sveriges-flagga.png  Mickey och Mimmie Mus i Walt Disney World

storbritanniens-flagga.png  Mickey and Mimmie Mouse in Walt Disney World

tysklands-flagga.png  Mickey und Mimmie Maus in Walt Disney World

sveriges-flagga.png  Pinocchio och Benjamin Syrsa i Walt Disney World

storbritanniens-flagga.png  Pinocchio and Jiminy Cricket in Walt Disney World

tysklands-flagga.png  Pinocchio und Jimminy Grille in Walt Disney World

sveriges-flagga.png  Snövit och de sju dvärgarna i Walt Disney World

storbritanniens-flagga.png  Snow White and the seven Dwarfes in Walt Disney World

tysklands-flagga.png  Schneewittchen und die sieben Zwerge in Walt Disney World

sveriges-flagga.png  Nalle Puh och Dumbo i Walt Disney World

storbritanniens-flagga.png  Winnie the Pooh and Dumbo in Walt Disney World

tysklands-flagga.png  Pu der Bär und Dumbo in Walt Disney World

sveriges-flagga.png  Peter Pan och Alice i Sagolandet i Walt Disney World

storbritanniens-flagga.png  Peter Pan and Alice in Wonderland in Walt Disney World

tysklands-flagga.png  Peter Pan und Alice im Wunderland in Walt Disney World

sveriges-flagga.png  Cinderella i Walt Disney World

storbritanniens-flagga.png  Cinderella in Walt Disney World

tysklands-flagga.png  Cinderella in Walt Disney World

sveriges-flagga.png  Drömprinsen i Walt Disney World

storbritanniens-flagga.png  Prince Charming in Walt Disney World

tysklands-flagga.png  Der Märchenprinz in Walt Disney World

sveriges-flagga.png  Njut av dagen idag !

storbritanniens-flagga.png  Enjoy the day today !

tysklands-flagga.png  Geniesse den heutigen Tag !

sveriges-flagga.png  Piff och Puff i Walt Disney World

storbritanniens-flagga.png  Chip and Dale in Walt Disney World

tysklands-flagga.png  Chip und Chap in Walt Disney World

sveriges-flagga.png  Kalle Anka och Långben i Walt Disney World

storbritanniens-flagga.png  Donald Duck and Goofy in Walt Disney World

tysklands-flagga.png  Donald Duck und Goofy in Walt Disney World

 

sveriges-flagga.png  Törnrosa och Prins Philip i Walt Disney World

storbritanniens-flagga.png  Sleeping Beauty and Prince Philip in Walt Disney World

tysklands-flagga.png  Dornröschen und Prinz Philip in Walt Disney World

sveriges-flagga.png  Utsikt över parkanläggning i Walt Disney World

storbritanniens-flagga.png  View over ornamental park in Walt Disney World

tysklands-flagga.png  Aussicht über Parkanlage in Walt Disney World

sveriges-flagga.png  Utsikt över ytterligare en parkanläggning i Walt Disney World

storbritanniens-flagga.png  View over another ornamental park in Walt Disney World

tysklands-flagga.png  Aussicht über noch eine Parkanlage in Walt Disney World

sveriges-flagga.png  Ingång till Adventure Land

storbritanniens-flagga.png  Entrance to Adventure Land

tysklands-flagga.png  Eingang zu Adventure Land

sveriges-flagga.png  Kamel i Adventure Land

storbritanniens-flagga.png  Camel in Adventure Land

tysklands-flagga.png  Kamel in Adventure Land

sveriges-flagga.png  Tiki Room byggnaden i Adventure Land

storbritanniens-flagga.png  Tiki Room building in Adventure Land

tysklands-flagga.png  Tiki Room Gebäude in Adventure Land

sveriges-flagga.png  Buddistisk pagode i Adventure Land

storbritanniens-flagga.png  Buddistic pagode in Adventure Land

tysklands-flagga.png  Buddhistische Pagode in Adventure Land

sveriges-flagga.png  Klockstapel i Adventure Land

storbritanniens-flagga.png  Detached bell-tower in Adventure Land

tysklands-flagga.png  Glockenturm in Adventure Land

sveriges-flagga.png  Vattenkvarn i Adventure Land

storbritanniens-flagga.png  Water mill in Adventure Land

tysklands-flagga.png  Wassermühle in Adventure Land

sveriges-flagga.png  Splash Mountain i Adventure Land

storbritanniens-flagga.png  Splash Mountain in Adventure Land

tysklands-flagga.png  Splash Mountain in Adventure Land

sveriges-flagga.png  Flodbåt till Tom Sawyer Island

storbritanniens-flagga.png  River boat to Tom Sawyer Island

tysklands-flagga.png  Flussboot zu Tom Sawyer Island

sveriges-flagga.png  Hus på Tom Sawyer Island

storbritanniens-flagga.png  House on Tom Sawyer Island

tysklands-flagga.png  Haus auf Tom Sawyer Island

sveriges-flagga.png  Med båtstock ner för en bäck i Adventure Land

storbritanniens-flagga.png  With a boat log down a brook in Adventure Land

tysklands-flagga.png  Mit einem Baumstamm runter auf einem Bach in Adventure Land

sveriges-flagga.png  Hjulångaren "Liberty Bell" i Walt Disney World

storbritanniens-flagga.png  The paddle steamer "Liberty Bell" in Walt Disney World

tysklands-flagga.png  Der Raddampfer "Liberty Bell" in Walt Disney World

sveriges-flagga.png  Town Hall i Walt Disney World

storbritanniens-flagga.png  Town Hall in Walt Disney World

tysklands-flagga.png  Town Hall in Walt Disney World

sveriges-flagga.png  Saloon i Walt Disney World

storbritanniens-flagga.png  Saloon in Walt Disney World

tysklands-flagga.png  Saloon in Walt Disney World

sveriges-flagga.png  Mormor, Charlene och Alex i Walt Disney World

storbritanniens-flagga.png  Mormor, Charlene and Alex in Walt Disney World

tysklands-flagga.png  Mormor, Charlene und Alex in Walt Disney World

 

 

sveriges-flagga.png  Harper´s Mill i Adventure Land

storbritanniens-flagga.png  Harper´s Mill in Adventure Land

tysklands-flagga.png  Harper´s Mill in Adventure Land

sveriges-flagga.png  Butiker i Walt Disney World

storbritanniens-flagga.png  Shops in Walt Disney World

tysklands-flagga.png  Läden in Walt Disney World

sveriges-flagga.png  Cinderella Castle i World Disney World

storbritanniens-flagga.png  Cinderella Castle in Walt Disney World

tysklands-flagga.png  Cinderella Castle in Walt Disney World

sveriges-flagga.png  Riddarslott i Walt Disney World

storbritanniens-flagga.png  Knight´s Castle in Walt Disney World

tysklands-flagga.png  Ritterschloss in Walt Disney World

sveriges-flagga.png  Riddarslottets fasad

storbritanniens-flagga.png  The facade of the Knight´s Castle

tysklands-flagga.png  Die Hausfassade der Ritterburg

sveriges-flagga.png  Ingång till Riddarslottet

storbritanniens-flagga.png  Entrance to the Knight´s Castle

tysklands-flagga.png  Eingang zu dem Ritterschloss

sveriges-flagga.png  Husfasader i Walt Disney World

storbritanniens-flagga.png  Facades in Walt Disney World

tysklands-flagga.png  Hausfassaden in Walt Disney World

sveriges-flagga.png  Tivoli tält i Walt Disney World

storbritanniens-flagga.png  Tivoli tent in Walt Disney World

tysklands-flagga.png  Tivoli Zelt in Walt Disney World

sveriges-flagga.png  Ingång till borg i Walt Disney World

storbritanniens-flagga.png  Entrance to a castle in Walt Disney World

tysklands-flagga.png  Eingang zu einer Burg in Walt Disney World

sveriges-flagga.png  Torg i Walt Disney World

storbritanniens-flagga.png  Market in Walt Disney World

tysklands-flagga.png  Markt in Walt Disney World

sveriges-flagga.png  Fyra män spelar saxofon utanför "Seven Dwarfs Mine"

storbritanniens-flagga.png  Four men playing saxophone outside "Seven Dwarfs Mine"

tysklands-flagga.png  Vier Männer die Saxophon spielen ausserhalb von "Seven Dwarfs Mine"

sveriges-flagga.png  Gatuliv framför riddarslottet

storbritanniens-flagga.png  Street life in front of the Knight´s Castle

tysklands-flagga.png  Strassenleben vor dem Ritterschloss

sveriges-flagga.png  Många människor på torget

storbritanniens-flagga.png  Many people on the market

tysklands-flagga.png  Viele Menschen auf dem Markt

sveriges-flagga.png  Hus i bayersk stil

storbritanniens-flagga.png  House in Bavarian style

tysklands-flagga.png  Haus in bayrischem Stil

 

sveriges-flagga.png  Ingång till föreställning med Nalle Puh 

storbritanniens-flagga.png  Entrance to a performance with Winnie the Pooh

tysklands-flagga.png  Eingang zu Vorstellung mit Pu der Bär

 

sveriges-flagga.png  Svarte Peter´s verkstad

storbritanniens-flagga.png  Black Pete´s garage

tysklands-flagga.png  Kater Karlo´s Werstatt

 

sveriges-flagga.png  Alex blir sminkad 

storbritanniens-flagga.png  Alex gets makeup 

tysklands-flagga.png  Alex wird geschminkt

sveriges-flagga.png  Till sibirisk tiger

storbritanniens-flagga.png  To a Sibirian tiger

tysklands-flagga.png  Zu Sibirischen Tiger

sveriges-flagga.png  Baobab träd i Walt Disney World

storbritanniens-flagga.png  Baobab tree in Walt Disney World

tysklands-flagga.png  Baobab Baum in Walt Disney World

sveriges-flagga.png  Lekstuga vid detta baobab träd

storbritanniens-flagga.png  Playhouse at this baobab tree

tysklands-flagga.png  Spielhäuschen bei diesem Baobab Baum

sveriges-flagga.png  Mormor, Charlene och Alex på en bänk

storbritanniens-flagga.png  Mormor, Charlene and Alex on a bench

tysklands-flagga.png  Mormor, Charlene und Alex auf einer Bank

sveriges-flagga.png  Ingång till föreställning med Snövit

storbritanniens-flagga.png  Entrance to a performance with Snow White

tysklands-flagga.png  Eingang zu einer Vostellung mit Schneewittchen

sveriges-flagga.png  Fairy Treasures i Walt Disney World

storbritanniens-flagga.png  Fairy Treasures in Walt Disney World

tysklands-flagga.png  Fairy Treasures in Walt Disney World

sveriges-flagga.png  Cinderellas Castle i Walt Disney World

storbritanniens-flagga.png  Cinderellas Castle in Walt Disney World

tysklands-flagga.png  Cinderellas Castle in Walt Disney World

sveriges-flagga.png  Cinderella Statue i Walt Disney World

storbritanniens-flagga.png  Cinderella Statue in Walt Disney World

tysklands-flagga.png  Cinderella Statue in Walt Disney World

sveriges-flagga.png  Charlene och Alex i Walt Disney World

storbritanniens-flagga.png  Charlene and Alex in Walt Disney World

tysklands-flagga.png  Charlene und Alex in Walt Disney World

sveriges-flagga.png  Husfasad på duk i Walt Disney World

storbritanniens-flagga.png  House facade on a canvas in Walt Disney World

tysklands-flagga.png  Hausfassade auf einer Leinwand in Walt Disney World

sveriges-flagga.png  Park med damm i Walt Disney World

storbritanniens-flagga.png  Park with a pond in Walt Disney World

tysklands-flagga.png  Park mit einem Teich in Walt Disney World

sveriges-flagga.png  Skönheten och odjuret 

storbritanniens-flagga.png  The Beauty and the Beast

tysklands-flagga.png  Die Schöne und das Biest

sveriges-flagga.png  Åker på en vagn genom Walt Disney World

storbritanniens-flagga.png  Travel on a cart through Walt Disney World

tysklands-flagga.png  Fahren auf einem Wagen durch Walt Disney World

 

sveriges-flagga.png  Piff, Puff och Långben åker genom Walt Disney World

storbritanniens-flagga.png  Chip, Dale and Goofy travel through Walt Disney World

tysklands-flagga.png  Chip, Chap und Goofy fahren durch Walt Disney World

sveriges-flagga.png  Vy mot Exposition Hall

storbritanniens-flagga.png  View to Exposition Hall

tysklands-flagga.png  Aussicht zu Exposition Hall

sveriges-flagga.png  Musse Pigg avbildad i en trädgård vid Town Square

storbritanniens-flagga.png  Mickey Mouse depicted in a garden at Town Square

tysklands-flagga.png  Micky Maus in einem Garten dargestellt bei Town Square 

sveriges-flagga.png  Butik i Walt Disney World

storbritanniens-flagga.png  Shop in Walt Disney World

tysklands-flagga.png  Laden in Walt Disney World

sveriges-flagga.png  Afrikanskt baobab träd i Walt Disney World

storbritanniens-flagga.png  African baobab tree in Walt Disney World

tysklands-flagga.png  Afrikanischer Baobab Baum in Walt Disney World

sveriges-flagga.png  Tree of Life Garden

storbritanniens-flagga.png  Tree of Life Garden

tysklands-flagga.png  Tree of Life Garden

sveriges-flagga.png  Flamingos och ibises i Walt Disney World

storbritanniens-flagga.png  Flamingos and ibises in Walt Disney World

tysklands-flagga.png  Flamingos und Ibisse in Walt Disney World

sveriges-flagga.png  Vägskylt till Minnie Micky Camp

storbritanniens-flagga.png  Roadsign to Minnie Micky Camp

tysklands-flagga.png  Strassenschild zu Minnie Micky Camp

sveriges-flagga.png  Pizzasafari i östra Afrika

storbritanniens-flagga.png  Pizza safari in east Africa

tysklands-flagga.png  Pizzasafari in Ost Afrika

sveriges-flagga.png  Vit häger och vita storkar vid en damm

storbritanniens-flagga.png  Great white heron and white storks at a pond

tysklands-flagga.png  Silber Reiher und Weisse Störche bei einem Teich

sveriges-flagga.png  Vägskylt till Harambe i östra Afrika

storbritanniens-flagga.png  Roadsign to Harambe in east Africa

tysklands-flagga.png  Strassenschild nach Harambe in Ost Afrika

sveriges-flagga.png  Hus i östra Afrika

storbritanniens-flagga.png  House in east Africa

tysklands-flagga.png  Haus in Ost Afrika

 

 

sveriges-flagga.png  Gatuliv i östra Afrika

storbritanniens-flagga.png  Street life in east Africa

tysklands-flagga.png  Strassenleben in Ost Afrika

sveriges-flagga.png  Kigelia Pinnata träd på vilket det växer korvar 

storbritanniens-flagga.png  Kigelia Pinnata tree on which it grows sausages 

tysklands-flagga.png  Kigelia Pinnata Baum auf dem es Würste wachsen 

sveriges-flagga.png  Torn i östra Afrika

storbritanniens-flagga.png  Tower in east Africa

tysklands-flagga.png  Turm in Ost Afrika

sveriges-flagga.png  Alex sminkad till leopard

storbritanniens-flagga.png  Alex with makeup to a leopard

tysklands-flagga.png  Alex geschminkt als Leopard

sveriges-flagga.png  Ingång till vildmarken

storbritanniens-flagga.png  Entrance to the wilderness

tysklands-flagga.png  Eingang zu der Wildnis

sveriges-flagga.png  Loket till tåget vi åkte med

storbritanniens-flagga.png  The engine of the train we went with

tysklands-flagga.png  Die Lock von dem Zug mit dem wir gefahren sind

sveriges-flagga.png  Järnvägsvagnen vi åkte med

storbritanniens-flagga.png  The railway-carriage we went with

tysklands-flagga.png  Der Eisenbahnwagen mit dem wir fuhren

sveriges-flagga.png  Mormor, Charlene och Alex i vildmarken

storbritanniens-flagga.png  Mormor, Charlene and Alex in the wilderness

tysklands-flagga.png  Mormor, Charlene und Alex in der Wildnis

sveriges-flagga.png  Ingång till Rainforest Cafe  

storbritanniens-flagga.png  Entrance to Rainforest Cafe

tysklands-flagga.png  Eingang zu Rainforest Cafe

sveriges-flagga.png  Kvinna med en gam på armen

storbritanniens-flagga.png  Woman with a vulture on the arm

tysklands-flagga.png  Frau mit einem Geier auf dem Arm

sveriges-flagga.png  Vägskylt i vildmarken

storbritanniens-flagga.png  Road sign in the wilderness

tysklands-flagga.png  Strassenschild in der Wildnis

sveriges-flagga.png  Safaribussen vi åkte med

storbritanniens-flagga.png  The safari bus we went with

tysklands-flagga.png  Der Safaribuss mit dem wir fuhren

sveriges-flagga.png  Ingång till Harambe´s naturreservat

storbritanniens-flagga.png  Entrance to Harambe´s wildlife reserve

tysklands-flagga.png  Eingang zu Harambe´s Naturschutzgebiet

sveriges-flagga.png  Vattendrag i vildmarken

storbritanniens-flagga.png  Watercourse in the wilderness

tysklands-flagga.png  Gewässer in der Wildnis

sveriges-flagga.png  Bambu som växer i vildmarken

storbritanniens-flagga.png  Bamboo growing in the wilderness

tysklands-flagga.png  Bambus das in der Wildnis wächst

sveriges-flagga.png  Impala i vildmarken

storbritanniens-flagga.png  Impala in the wilderness

tysklands-flagga.png  Impala in der Wildnis

sveriges-flagga.png  Flodhäst i vildmarken

storbritanniens-flagga.png  Hippopotamus in the wilderness

tysklands-flagga.png  Flusspferd in der Wildnis

sveriges-flagga.png  Pelikaner i vildmarken

storbritanniens-flagga.png  Pelicans in the wilderness

tysklands-flagga.png  Pelikane in der Wildnis

sveriges-flagga.png  Alligatorer i vildmarken

storbritanniens-flagga.png  Alligators in the wilderness

tysklands-flagga.png  Alligatore in der Wildnis

sveriges-flagga.png  Två afrikanska baobab träd i vildmarken

storbritanniens-flagga.png  Two African baobab trees in the wilderness

tysklands-flagga.png  Zwei afrikanische Baobab Bäume in der Wildnis

sveriges-flagga.png  Möte med annan safaribuss i vildmarken

storbritanniens-flagga.png  Meeting with another safari bus in the wilderness

tysklands-flagga.png  Begegnung mit einem anderen Safaribuss in der Wildnis

sveriges-flagga.png  Giraff i vildmarken

storbritanniens-flagga.png  Giraffe in the wilderness

tysklands-flagga.png  Giraffe in der Wildnis

sveriges-flagga.png  Elefanter i vildmarken

storbritanniens-flagga.png  Elephants in the wilderness

tysklands-flagga.png  Elefanten in der Wildnis

sveriges-flagga.png  Struts i vildmarken

storbritanniens-flagga.png  Ostrich in the wilderness

tysklands-flagga.png  Strauss in der Wildnis

sveriges-flagga.png  Vattenfall i vildmarken

storbritanniens-flagga.png  Waterfall in the wilderness

tysklands-flagga.png  Wasserfall in der Wildnis

sveriges-flagga.png  Ingång till Pangani skogen

storbritanniens-flagga.png  Entrance to the Pangani forest

tysklands-flagga.png  Eingang zu dem Panganiwald

sveriges-flagga.png  Skylt med upplysning att det är förbjudet att mata djuren

storbritanniens-flagga.png  Sign with information that it is forbidden to feed the animals

tysklands-flagga.png  Schild mit Information das es verboten ist die Tiere zu füttern

sveriges-flagga.png  Okapis i vildmarken

storbritanniens-flagga.png  Okapis in the wilderness

tysklands-flagga.png  Okapis in der Wildnis

 

sveriges-flagga.png  Anslagstavla i vildmarken

storbritanniens-flagga.png  Notice-board in the wilderness

tysklands-flagga.png  Anschlagbrett in der Wildnis

sveriges-flagga.png  Afrikansk jacana i vildmarken

storbritanniens-flagga.png  African jacana in the wilderness

tysklands-flagga.png  Afrikanischer Jacana in der Wildnis

sveriges-flagga.png  Surikat i vildmarken

storbritanniens-flagga.png  Meerkats in the wilderness

tysklands-flagga.png  Erdmännchen in der Wildnis

sveriges-flagga.png  Skelett från vårtsvin

storbritanniens-flagga.png  Skeleton of a warthog

tysklands-flagga.png  Skelett von einem Warzenschwein

sveriges-flagga.png  Mormor på en bro i vildmarken

storbritanniens-flagga.png  Mormor on a bridge in the wilderness

tysklands-flagga.png  Mormor auf einer Brücke in der Wildnis

sveriges-flagga.png  Bäck i vildmarken

storbritanniens-flagga.png  Brook in the wilderness

tysklands-flagga.png  Bach in der Wildnis

sveriges-flagga.png  Afrikanska musiker i vildmarken

storbritanniens-flagga.png  African musicians in the wilderness

tysklands-flagga.png  Afrikanische Musiker in der Wildnis

sveriges-flagga.png  Hus i vildmarken

storbritanniens-flagga.png  House in the wilderness

tysklands-flagga.png  Haus in der Wildnis

sveriges-flagga.png  Stort afrikanskt baobab träd i vildmarken

storbritanniens-flagga.png  Large African baobab tree in the wilderness

tysklands-flagga.png  Grosser afrikanischer Baobab Baum in der Wildnis

 

sveriges-flagga.png  Mormor och Charlene på en gångstig i vildmarken

storbritanniens-flagga.png  Mormor and Charlene on a foot-path in the wilderness

tysklands-flagga.png  Mormor und Charlene auf einem Fussweg in der Wildnis

 

sveriges-flagga.png  Ruin staty av en dinosaurier i vildmarken 

storbritanniens-flagga.png  Ruin statue of a dinosaur in the wilderness

tysklands-flagga.png  Ruinen Statue von einem Dinosaurier in der Wildnis

sveriges-flagga.png  By i vildmarken

storbritanniens-flagga.png  Village in the wilderness

tysklands-flagga.png  Dorf in der Wildnis

 

sveriges-flagga.png  Offentlig byggnad i vildmarken

storbritanniens-flagga.png  Public building in the wilderness

tysklands-flagga.png  Öffentliches Gebäude in der Wildnis

 

sveriges-flagga.png  Restaurang i vildmarken

storbritanniens-flagga.png  Restaurant in the wilderness

tysklands-flagga.png  Restaurant in der Wildnis

sveriges-flagga.png  Hus på pålar i vildmarken

storbritanniens-flagga.png  House on pillars in the wilderness

tysklands-flagga.png  Haus auf Pfählen in der Wildnis

sveriges-flagga.png  Natur i vildmarken

storbritanniens-flagga.png  Nature in the wilderness

tysklands-flagga.png  Natur in der Wildnis

sveriges-flagga.png  Tapir i vildmarken

storbritanniens-flagga.png  Tapir in the wilderness

tysklands-flagga.png  Tapir in der Wildnis

sveriges-flagga.png  Fladdermöss (Malayan Flying Fox) i vildmarken

storbritanniens-flagga.png  Bats (Malayan Flying Fox) in the wilderness

tysklands-flagga.png  Fledermäuse (Malayan Flying Fox) in der Wildnis

sveriges-flagga.png  Charlene och Alex i publiken

storbritanniens-flagga.png  Charlene and Alex in the audience

tysklands-flagga.png  Charlene und Alex im Publikum

sveriges-flagga.png  Kvinna med en gam på scenen

storbritanniens-flagga.png  Woman with a vulture on the scene

tysklands-flagga.png  Frau mit einem Geier auf der Szene

 

 

sveriges-flagga.png  Kvinna med en vithövdad örn på scenen

storbritanniens-flagga.png  Woman with a bald eagle on the scene

tysklands-flagga.png  Frau mit einem Weisskopfseeadler auf der Szene

sveriges-flagga.png  Alex spelar trummor i vildmarken

storbritanniens-flagga.png  Alex plays drums in the wilderness

tysklands-flagga.png  Alex spielt Trommel in der Wildnis

sveriges-flagga.png  Charlene och Alex spelar trummor i vildmarken

storbritanniens-flagga.png  Charlene and Alex play drums in the wilderness

tysklands-flagga.png  Charlene und Alex spielen Trommel in der Wildnis

sveriges-flagga.png  Flod i vildmarken

storbritanniens-flagga.png  River in the wilderness

tysklands-flagga.png  Fluss in der Wildnis

sveriges-flagga.png  Vita storkar i vildmarken

storbritanniens-flagga.png  White storks in the wilderness

tysklands-flagga.png  Weisse Störche in der Wildnis

sveriges-flagga.png  Bongo i vildmarken

storbritanniens-flagga.png  Bongo in the wilderness

tysklands-flagga.png  Bongo in der Wildnis

sveriges-flagga.png  Svarta storkar i vildmarken

storbritanniens-flagga.png  Black storks in the wilderness

tysklands-flagga.png  Schwarze Störche in der Wildnis

sveriges-flagga.png  Pelikan i vildmarken

storbritanniens-flagga.png  Pelican in the wilderness

tysklands-flagga.png  Pelikan in der Wildnis

sveriges-flagga.png  Alligatorer i vildmarken

storbritanniens-flagga.png  Alligators in the wilderness

tysklands-flagga.png  Alligatore in der Wildnis

sveriges-flagga.png  Träd angripet av termiter

storbritanniens-flagga.png  Tree affected by termites

tysklands-flagga.png  Baum angegriffen von Termiten 

sveriges-flagga.png  Tre träd angripna av termiter

storbritanniens-flagga.png  Three trees affected by termites

tysklands-flagga.png  Drei Bäume angegriffen von Termiten

sveriges-flagga.png  Watusi nötkreatur i vildmarken

storbritanniens-flagga.png  Watusi cattle in the wilderness

tysklands-flagga.png  Watusi Rinder in der Wildnis

sveriges-flagga.png  Giraffer i vildmarken

storbritanniens-flagga.png  Giraffes in the wilderness

tysklands-flagga.png  Giraffen in der Wildnis

sveriges-flagga.png  Elefant i vildmarken

storbritanniens-flagga.png  Elephant in the wilderness

tysklands-flagga.png  Elefant in der Wildnis

sveriges-flagga.png  Flamingos  i vildmarken

storbritanniens-flagga.png  Flamingos in the wilderness

tysklands-flagga.png  Flamingos in der Wildnis

sveriges-flagga.png  Noshörningar i vildmarken

storbritanniens-flagga.png  Rhinoceroses in the wilderness

tysklands-flagga.png  Nashörner in der Wildnis

 

sveriges-flagga.png  Gejser i vildmarken

storbritanniens-flagga.png  Geyser in the wilderness

tysklands-flagga.png  Geiser in der Wildnis

sveriges-flagga.png  Baboo på parad i vildmarken

storbritanniens-flagga.png  Baboo in a parade in the wilderness

tysklands-flagga.png  Baboo in einer Parade in der Wildnis

sveriges-flagga.png  Två personer på styltor på parad i vildmarken

storbritanniens-flagga.png  Two people on stilts in a parade in the wilderness

tysklands-flagga.png  Zwei Personen auf Stelzen in einer Parade in der Wildnis

sveriges-flagga.png  Turister i bil på parad i vildmarken

storbritanniens-flagga.png  Tourists in a car in a parade in the wilderness

tysklands-flagga.png  Touristen im Auto in einer Parade in der Wildnis

sveriges-flagga.png  Man med giraff på parad i vildmarken

storbritanniens-flagga.png  Man with a giraffe in a parade in the wilderness

tysklands-flagga.png  Mann mit Giraffe in einer Parade in der Wildnis

sveriges-flagga.png  Elefant på parad i vildmarken

storbritanniens-flagga.png  Elephant in a parade in the wilderness

tysklands-flagga.png  Elefant in einer Parade in der Wildnis

sveriges-flagga.png  Giraff på parad i vildmarken

storbritanniens-flagga.png  Giraffe in a parade in the wilderness

tysklands-flagga.png  Giraffe in einer Parade in der Wildnis

sveriges-flagga.png  Man som rider på en alligator på parad i vildmarken

storbritanniens-flagga.png  Man riding on an alligator in a parade in the wilderness

tysklands-flagga.png  Man der auf einem Alligator reitet in einer Parade in der Wildnis

sveriges-flagga.png  Dromedar på parad i vildmarken

storbritanniens-flagga.png  Dromedary in a parade in the wilderness

tysklands-flagga.png  Dromedar in einer Parade in der Wildnis

sveriges-flagga.png  Apa på parad i vildmarken 

storbritanniens-flagga.png  Monkey in a parade in the wilderness

tysklands-flagga.png  Affe in einer Parade in der Wildnis

sveriges-flagga.png  Krokodil på parad i vildmarken

storbritanniens-flagga.png  Crocodile in a parade in the wilderness

tysklands-flagga.png  Krokodil auf einer Parade in der Wildnis

sveriges-flagga.png  Safaribuss på parad i vildmarken

storbritanniens-flagga.png  Safari bus in a parade in the wilderness

tysklands-flagga.png  Safaribus in einer Parade in der Wildnis

sveriges-flagga.png  Tiger på parad i vildmarken

storbritanniens-flagga.png  Tiger in a parade in the wilderness

tysklands-flagga.png  Tiger in einer Parade in der Wildnis

 

sveriges-flagga.png  Kalle Anka på utflykt med bil i vildmarken

storbritanniens-flagga.png  Donald Duck on an excursion in the wilderness

tysklands-flagga.png  Donald Duck auf Ausflug in der Wildnis

sveriges-flagga.png  Pluto på parad i vildmarken

storbritanniens-flagga.png  Pluto in a parade in the wilderness

tysklands-flagga.png  Pluto in einer Parade in der Wildnis

sveriges-flagga.png  Berget Kilemanjaro i Tanzania

storbritanniens-flagga.png  The mountain Kilemanjaro in Tanzania

tysklands-flagga.png  Der Berg Kilemanjaro in Tanzania

sveriges-flagga.png  Kalle Anka, Knatte, Tjatte och Fnatte på parad i vildmarken

storbritanniens-flagga.png  Donald Duck, Huey, Dewey and Louie in a parade in the wilderness

tysklands-flagga.png  Donald Duck, Tick, Trick und Track in einer Parade in der Wildnis

sveriges-flagga.png  Charlene och Alex på dyksafari

storbritanniens-flagga.png  Charlene and Alex on a diving safari

tysklands-flagga.png  Charlene und Alex auf einer Tauchsafari

sveriges-flagga.png  Alex i Rainforest Cafe

storbritanniens-flagga.png  Alex in Rainforest Cafe

tysklands-flagga.png  Alex in Rainforest Cafe

sveriges-flagga.png  Mormor och Alex på flygplatsen i Miami

storbritanniens-flagga.png  Mormor and Alex on the airport of Miami

tysklands-flagga.png  Mormor und Alex auf dem Flugplatz in Miami