Kap Verde öarna, 21 - 30 december, 2009.

sveriges-flagga.png  Kap Verde öarna som ligger 600 km utanför kusten av Senegal och Gambia har 450.000 invånare. Denna ögrupp upptäcktes av portugisiska sjöfarare 1456. Människorna som bor här är ättlingar till de slavar från Angola som portugiserna skickade till sin koloni Brasilien i Syd Amerika. Då slavhandeln upphörde 1854 fick de slavar som hade kommit från Angola stanna kvar på Kap Verde öarna. Den 5 juli 1975 blev Kap Verde öarna självständiga från Portugal. De största inkomstkällorna på dessa öar kommer från fisket och turist industrin. Till dessa öar har man också lagt enopipe-line från Sahara som förser Kap Verde öarna med färskt dricksvatten. 

storbritanniens-flagga.png  The Cape Verde Islands which lie 600 km outside the coast of Senegal and Gambia have 450.000 inhabitants. These islands where discovered by Portuguese seafarers 1456. The people who live here are descendants to those slaves from Angola which the Portuguese did send to their colony Brazil in South America. When the slave-trade did end 1854 those slaves who had come from Angola had to remain on the Cape Verde Islands. The 5th of July 1975 the Cape Verde Island became autonomous from Portugal. The largest source of income on these islands comes from fishing and tourism. To those islands even has been layed a pipe-line which provides the Cape Verde Islands with fresh water from the Sahara.

tysklands-flagga.png  Die Kap Verde Inseln liegen 600 km ausserhalb der Küste von Senegal und Gambia und haben 450.000 Einwohner. Diese Inselgruppe wurde von Portugiesischen Seefahrern 1456 entdeckt. Die Menschen die hier wohnen sind Nachkommen von den Sklaven aus Angola die die Portugiesen zu ihrer Kolonie Brasilien in Süd Amerika geschickt haben. Als der Sklavenhandel 1854 aufgehört hat mussten die Sklaven die von Angola zu den Kap Verde Inseln gekommen sind da bleiben. Am 5. Juli 1975 wurden die Kap Verde Inseln von Portugal selbstständig. Die grössten Einnahmequellen auf diesen Inseln kommen von dem Fischfang und der Tourismusbranche. Zu diesen Inseln hat man auch eine Pipe-line von der Sahara gelegt die die Kap Verde Inseln mit Süsswasser versehen.

sveriges-flagga.png  Kap Verde öarna berstår av 15 öar med en sammanlagd landyta av 4.033 kvadratkilometer och har 450.000 invånare

storbritanniens-flagga.png  The Cape Verde Islands consist of 15 islands with a total land area of 4.033 square kilometres and has 450.000 inhabitants

tysklands-flagga.png  Die Kap Verde Inseln bestehen aus 15 Inseln mit einer Landfläche von 4.033 Quadratkilometer und haben 450.000 Einwohner

sveriges-flagga.png  Karta på ön Sal med en yta av 216 kvadratkilometer och 25.000 invånare där jag gör semester

storbritanniens-flagga.png  Map of the island Sal with an area of 216 square kilometres and 25.000 inhabitants where I make holiday

tysklands-flagga.png  Karte von der Insel Sal mit einer Fläche von 216 Quadratkilometer und 25.000 Einwohner wo ich Urlaub mache

sveriges-flagga.png  Hotellet Belorizonte jag bor på i Santa Maria med 6.000 invånare

storbritanniens-flagga.png  The hotel Belorizonte I stay at in Santa Maria with 6.000 inhabitants

tysklands-flagga.png  Das Hotel Belorizonte in dem ich in Santa Maria wohne mit 6.000 Einwohner

sveriges-flagga.png  Bungalowen som jag bor i

storbritanniens-flagga.png  The bungalow I stay at

tysklands-flagga.png  Der Bungalow in dem ich wohne

 

sveriges-flagga.png  Min säng i denna bungalow

storbritanniens-flagga.png  My bed in this bungalow

tysklands-flagga.png  Mein Bett in diesem Bungalow

sveriges-flagga.png  Hibiskus som växer utanför min bungalow

storbritanniens-flagga.png  Hibiscus which grows outside my bungalow

tysklands-flagga.png  Hibiskus der ausserhalb von meinem Bungalow wächst

sveriges-flagga.png  Vy mot palmer utanför min bungalow

storbritanniens-flagga.png  View to palms outside my bungalow

tysklands-flagga.png  Aussicht zu Palmen ausserhalb meinem Bungalow

sveriges-flagga.png  Vänstra delen av swimming-pool området på hotell anläggningen

storbritanniens-flagga.png  The left part of the swimming-pool area on the hotel establishment

tysklands-flagga.png  Der linke Teil von dem Schwimm-Bassin Gebiet der Hotelanlage

sveriges-flagga.png  Högra delen av swimming-pool området på hotell anläggningen

storbritanniens-flagga.png  The right part of the swimming-pool area on the hotel establishment

tysklands-flagga.png  Der rechte Teil von dem Schwimm-Bassin Gebiet der Hotelanlage

sveriges-flagga.png  Vid denna swimming-pool finns det en bar

storbritanniens-flagga.png  At this swimming-pool there is a bar

tysklands-flagga.png  An diesem Schwimm-Bassin gibt es eine Bar

sveriges-flagga.png  Kvinna som säljer afrikansk konst vid strandpromenaden

storbritanniens-flagga.png  Woman who sells African arts and crafts at the promenade

tysklands-flagga.png  Frau die afrikanisches Kunsthandwerk an der Uferpromenade verkauft

sveriges-flagga.png  Konsthantverk i hennes butik

storbritanniens-flagga.png  Arts and crafts in her shop

tysklands-flagga.png  Kunsthandwerk in ihrem Laden

sveriges-flagga.png  Vackert snidade konsthantverk

storbritanniens-flagga.png  Beautiful carved arts and crafts

tysklands-flagga.png  Schön geschnitztes Kunsthandwerk

sveriges-flagga.png  Drakbåt av ebenholts

storbritanniens-flagga.png  Dragon boat of ebony

tysklands-flagga.png  Drachenboot aus Ebenholz

sveriges-flagga.png  Handskurna statyer av trä

storbritanniens-flagga.png  Handcarved statues of wood

tysklands-flagga.png  Handgeschnitzte Statuen aus Holz

sveriges-flagga.png  Afrikanska masker av trä

storbritanniens-flagga.png  African masks of wood

tysklands-flagga.png  Afrikanische Masken aus Holz

sveriges-flagga.png  Afrikanska väggbonader

storbritanniens-flagga.png  African wall hangings

tysklands-flagga.png  Afrikanische Wandbehänge 

sveriges-flagga.png  Lång afrikansk kvinna av trä

storbritanniens-flagga.png  Tall African woman of wood 

tysklands-flagga.png  Lange afrikanische Frau aus Holz

sveriges-flagga.png  Afrikanska halsband

storbritanniens-flagga.png  African necklaces

tysklands-flagga.png  Afrikanische Halsbänder

sveriges-flagga.png  En av konstnärerna visar upp en träskulptur

storbritanniens-flagga.png  One of the artists shows a sculpture of wood

tysklands-flagga.png  Einer der Künstler zeigt eine Skulptur aus Holz

sveriges-flagga.png  Vackert målade restaurangen "Pub Calema" i Santa Maria

storbritanniens-flagga.png  Beautiful painted restaurant "Pub Calema" in Santa Maria

tysklands-flagga.png  Schön bemaltes Restaurant "Pub Calema" in Santa Maria

sveriges-flagga.png  Katolska kyrkan Santa Maria i Santa Maria 

storbritanniens-flagga.png  The Catholic Church Santa Maria in Santa Maria 

tysklands-flagga.png  Die Katholische Kirche Santa Maria in Santa Maria

sveriges-flagga.png  Palm framför det vackert målade huset "Baobab Gallery"

storbritanniens-flagga.png  Palm in front of the beautiful painted house "Baobab Gallery"

tysklands-flagga.png  Palme vor dem schön bemalten Haus "Baobab Gallery"

sveriges-flagga.png  Restaurang "Aquarium Grill" där man kan äta färsk fisk och hummer

storbritanniens-flagga.png  Restaurant "Aquarium Grill" where you can eat fresh fish and lobster

tysklands-flagga.png  Restaurant "Aquarium Grill" wo man frischen Fisch und Hummer essen kann

sveriges-flagga.png  Stora buskar och träd framför en villa

storbritanniens-flagga.png  Large bushes and trees in front of a house

tysklands-flagga.png  Grosse Büsche und Bäume vor einem Haus

sveriges-flagga.png  Swimming-pool utanför en villa

storbritanniens-flagga.png  Swimming-pool outside a house

tysklands-flagga.png  Schwimm-Bassin ausserhalb von einem Haus

 

sveriges-flagga.png  Gångstråk med palmer längs kusten

storbritanniens-flagga.png  Walkway with palms along the coast

tysklands-flagga.png  Gehweg mit Palmen an der Küste

sveriges-flagga.png  Fyr vid Ponta de Vera Cruz

storbritanniens-flagga.png  Lighthouse at Ponta de Vera Cruz

tysklands-flagga.png  Leuchtfeuer bei Ponta de Vera Cruz

sveriges-flagga.png  Restaurang "Farolim" vid Ponta de Vera Cruz 

storbritanniens-flagga.png  Restaurant "Farolim" at Ponta de Vera Cruz 

tysklands-flagga.png  Restaurant "Farolim" bei Ponta de Vera Cruz 

sveriges-flagga.png  Trädgårdsanläggning utanför ett hus

storbritanniens-flagga.png  Landscaping outside a house

tysklands-flagga.png  Gartenanlage ausserhalb einem Haus

sveriges-flagga.png  Staty på kvinna med lampa på huvudet mellan palmerna

storbritanniens-flagga.png  Statue of a woman with a lamp on her head between the palms

tysklands-flagga.png  Statue von einer Frau mit einer Lampe auf ihrem Kopf  zwischen den Palmen

sveriges-flagga.png  Strandpromenad vid havet i Santa Maria

storbritanniens-flagga.png  Promenade at the sea front in Santa Maria

tysklands-flagga.png  Uferpromenade am Meer in Santa Maria

sveriges-flagga.png  Kvinna från Kap Verde öarna på promenad i Santa Maria

storbritanniens-flagga.png  Woman from the Cap Verde Islands on a walk in Santa Maria

tysklands-flagga.png  Frau von den Kap Verde Inseln auf einem Spaziergang in Santa Maria

sveriges-flagga.png  Försäljning av afrikanskt konsthantverk vid kusten i Santa Maria

storbritanniens-flagga.png  Sale of African arts and crafts at the coast in Santa Maria

tysklands-flagga.png  Verkauf von afrikanischem Kunsthandwerk an der Küste in Santa Maria

sveriges-flagga.png  Kullerstensgata vid hamnen i Palmeira på ön Sal

storbritanniens-flagga.png  Cobblestone street at the harbour in Palmeira on the island of Sal

tysklands-flagga.png  Pflastersteinstrasse am Hafen in Palmeira auf der Insel Sal

sveriges-flagga.png  Hus i Palmeira på ön Sal

storbritanniens-flagga.png  House in Palmeira on the island of Sal

tysklands-flagga.png  Haus in Palmeira auf der Insel Sal

sveriges-flagga.png  Färgglatt hus i Palmeira på ön Sal

storbritanniens-flagga.png  Colorful house in Palmeira on the island Sal

tysklands-flagga.png  Farbenfrohes Haus in Palmeira auf der Insel Sal

sveriges-flagga.png  Buracona viken på ön Sal

storbritanniens-flagga.png  Buracano bay on the island of Sal

tysklands-flagga.png  Buracano Bucht auf der Insel Sal

sveriges-flagga.png  Vågor som slår in i denna havsvik med pimpstenar

storbritanniens-flagga.png  Waves hitting high in this bay at the sea with pumice stones  

tysklands-flagga.png  Wellen die in dieser Bucht mit Bimpssteinen am Meer hochschlagen

sveriges-flagga.png  Försäljare av afrikanska konsthantverk vid kusten

storbritanniens-flagga.png  Salesmen of African arts and crafts at the coast

tysklands-flagga.png  Verkäufer von afrikanischem Kunsthandwerk an der Küste

sveriges-flagga.png  Kust längs ön Sal

storbritanniens-flagga.png  Coast along the island of Sal

tysklands-flagga.png  Küste entlang der Insel Sal

sveriges-flagga.png  Vy mot horisonten av Atlanten från ön Sal

storbritanniens-flagga.png  View to the horizon of the Atlantic Ocean from the island of Sal

tysklands-flagga.png  Aussicht zu dem Horizont des Atlantischen Ozean von der Insel Sal

sveriges-flagga.png  Klippor längs ön Sals kust

storbritanniens-flagga.png  Rocks along the coast on the island of Sal

tysklands-flagga.png  Klippen entlang der Küste von der Insel Sal

sveriges-flagga.png  Den 406 meter höga utslocknade vulkanen Monte Grande på ön Sal

storbritanniens-flagga.png  The 406 meter high extinct volcano Monte Grande on the island of Sal

tysklands-flagga.png  Der 406 Meter hohe ausgestorbene Vulkan Monte Grande auf der Insel Sal

sveriges-flagga.png  Två utslocknade vulkaner på ön Sal

storbritanniens-flagga.png  Two extinct volcanoes on the island of Sal

tysklands-flagga.png  Zwei ausgestorbene Vulkane auf der Insel Sal

sveriges-flagga.png  Hägring i öknen på ön Sal

storbritanniens-flagga.png  Mirage in the desert on the island of Sal

tysklands-flagga.png  Fata Morgana in der Wüste auf der Insel Sal

sveriges-flagga.png  Sten och buske i öknen på ön Sal

storbritanniens-flagga.png  Stone and bush in the desert on the island of Sal

tysklands-flagga.png  Stein und Busch in der Wüste auf der Insel Sal

sveriges-flagga.png  Växlighet i öknen på ön Sal

storbritanniens-flagga.png  Vegetation in the desert on the island of Sal

tysklands-flagga.png  Vegetation in der Wüste auf der Insel Sal

sveriges-flagga.png  Utsikt från det 109 meter höga berget Monte Curral över staden Espargos på ön Sal

storbritanniens-flagga.png  View from the 109 meter high hill Monte Curral over the town Espargos on the island of Sal

tysklands-flagga.png  Aussicht von dem 109 Meter hohen Berg Monte Curral über die Stadt Espargos auf der Insel Sal

sveriges-flagga.png  Utsikt över staden Espargos med 17.000 invånare 

storbritanniens-flagga.png  View over the town Espargos with 17.000 inhabitants

tysklands-flagga.png  Aussicht auf die Stadt Espargos mit 17.000 Einwohner

sveriges-flagga.png  Utsikt mot ett annat håll över staden från detta 109 meter höga berg

storbritanniens-flagga.png  View to another direction over the town from this 109 meter high hill

tysklands-flagga.png  Aussicht in eine andere Richtung über die Stadt von diesem 109 Meter hohen Berg

sveriges-flagga.png  Utsikt åt ytterligare ett håll från detta berg där det finns en Luftvärns Radarstation

storbritanniens-flagga.png  View to furher a direction from this hill where there is an Air Defence Radar Station

tysklands-flagga.png  Aussicht in eine weitere Richtung von diesem Berg wo es eine Luftverteidigungs Radarstation gibt

sveriges-flagga.png  Protestantiska kyrkan Igreja do Nazareno i staden Espargos på ön Sal

storbritanniens-flagga.png  The Protestant Church Igreja do Nazareno in the town Espargos on the island of Sal

tysklands-flagga.png  Die Protestantische Kirche Igreja do Nazareno in der Stadt Espargos auf der Insel Sal

sveriges-flagga.png  Bank i Espargos på ön Sal

storbritanniens-flagga.png  Bank in Espargos on the island of Sal

tysklands-flagga.png  Bank in Espargos auf der Insel Sal

sveriges-flagga.png  Butik i Espargos på ön Sal

storbritanniens-flagga.png  Shop in Espargos on the island of Sal

tysklands-flagga.png  Laden in Espargos auf der Insel Sal

sveriges-flagga.png  Vägskyltar i Espargos på ön Sal

storbritanniens-flagga.png  Road signs in Espargos on the island of Sal

tysklands-flagga.png  Strassenschilder in Espargos auf der Insel Sal

sveriges-flagga.png  Skola i Espargos på ön Sal

storbritanniens-flagga.png  School in Espargos on the island of Sal

tysklands-flagga.png  Schule in Espargos auf der Insel Sal

sveriges-flagga.png  Fem unga kvinnor med barn vid pratstund utanför skolan i Espargos på ön Sal

storbritanniens-flagga.png  Five young woman with children having a chat outside the school in Espargos on the island of Sal

tysklands-flagga.png  Fünf junge Frauen mit Kinder bei einer Unterhaltung ausserhalb der Schule in Espargos auf der Insel Sal

sveriges-flagga.png  Stor gul skolbyggnad i Espargos på ön Sal

storbritanniens-flagga.png  Large yellow school building in Espargos on the island of Sal

tysklands-flagga.png  Grosses gelbes Schulgebäude in Espargos auf der Insel Sal

sveriges-flagga.png  Taxibil utanför denna skolbyggnad

storbritanniens-flagga.png  Taxi outside this school building

tysklands-flagga.png  Taxi ausserhalb von diesem Schulgebäude

sveriges-flagga.png  Expedit i en smyckebutik i Espargos på ön Sal

storbritanniens-flagga.png  Saleswoman in a jewelry shop in Espargos on the island of Sal

tysklands-flagga.png  Verkäuferin in einem Juweliergeschäft in Espargos auf der Insel Sal

sveriges-flagga.png  På väg mot salinen för utvinning av salt från vulkankratern i Pedra de Lume på ön Sal vilket man började med där 1796

storbritanniens-flagga.png  On the way to the saline for extraction of salt from the volcano crater in Pedra de Lume on the island of Sal which was started there 1796

tysklands-flagga.png  Auf dem Weg zu der Saline für Gewinnung von Salz von dem Vulkankrater in Pedra de Lume auf der Insel Sal welches man dort 1796 mit angefangen hat

sveriges-flagga.png  Dit går man genom en tunnel som byggdes 1804

storbritanniens-flagga.png  You go there through a tunnel which was built 1804

tysklands-flagga.png  Dort hin geht man durch einen Tunnel der 1804 gebaut wurde

sveriges-flagga.png  Utsikt mot det 309 meter höga berget Cagarral vid vulkankratern

storbritanniens-flagga.png  View to the 309 meter high hill Cagarral at the volcano crater

tysklands-flagga.png  Aussicht zu dem 309 Meter hohen Berg Cagarral bei dem Vulkankrater 

 

sveriges-flagga.png  Stor bassäng för utvinning av salt från den 900 meter breda vulkankratern

storbritanniens-flagga.png  Large basin for extraction of salt from the 900 meter wide volcano crater

tysklands-flagga.png  Grosses Bassin für die Gewinnung von Salz von dem 900 Meter breiten Vulkankrater

sveriges-flagga.png  Industrianläggning för salt från 1805 vid denna vulkankrater

storbritanniens-flagga.png  Industrial plant for salt from 1805 at this volcano crater

tysklands-flagga.png  Industrieanlage für Salz von 1805 bei diesem Vulkankrater

 

sveriges-flagga.png  Restaurang och spa vid salinen

storbritanniens-flagga.png  Restaurant and spa at the saline

tysklands-flagga.png  Restaurant und Spa bei dieser Saline

sveriges-flagga.png  Turister som badar i det starka saltvattnet

storbritanniens-flagga.png  Tourists bathing in this strong salt water

tysklands-flagga.png  Touristen die in dem starken Salzwasser baden

sveriges-flagga.png  På väg tillbaka från utflykten

storbritanniens-flagga.png  On the way back from the excursion

tysklands-flagga.png  Auf dem Weg zurück von der Exkursion

sveriges-flagga.png  Sjö längs vägen tillbaka till Santa Maria

storbritanniens-flagga.png  Lake along the road back to Santa Maria

tysklands-flagga.png  See an der Strasse auf dem Weg zurück nach Santa Maria

sveriges-flagga.png  Bygge av nytt hus i Santa Maria

storbritanniens-flagga.png  Building of a new house in Santa Maria

tysklands-flagga.png  Bau von einem neuen Haus in Santa Maria

 

 

sveriges-flagga.png  Konstgalleri "Akuaba" i Santa Maria

storbritanniens-flagga.png  Art gallery "Akuaba" in Santa Maria

tysklands-flagga.png  Kunstgallerie "Akuaba" in Santa Maria

sveriges-flagga.png  Stort stenhus i Santa Maria

storbritanniens-flagga.png  Large house of stone in Santa Maria

tysklands-flagga.png  Grosses Haus aus Stein in Santa Maria

sveriges-flagga.png  Kap Verde öarna har mycket goda kontakter med Brasilien

storbritanniens-flagga.png  The Cape Verde Islands have very good connections with Brazil

tysklands-flagga.png  Die Kap Verde Inseln haben sehr guten Kontakt mit Brasilien

sveriges-flagga.png  Strandpromenad med stensättning som i Rio de Janeiro

storbritanniens-flagga.png  Promenade with pavement as in Rio de Janeiro

tysklands-flagga.png  Uferpromenade mit Steinsetzung wie in Rio de Janeiro

sveriges-flagga.png  Palmer utanför en bungalow vid stranden

storbritanniens-flagga.png  Palms outside a bungalow at the beach

tysklands-flagga.png  Palmen ausserhalb einem Bungalow an dem Strand

sveriges-flagga.png  Underhållning på kvällen på hotellanläggningen

storbritanniens-flagga.png  Entertainment in the evening at the hotel establishment

tysklands-flagga.png  Unterhaltung am Abend auf der Hotelanlage

sveriges-flagga.png  Sångare från Kap Verde öarna

storbritanniens-flagga.png  Singer from the Cap Verde Islands

tysklands-flagga.png  Sänger von den Kap Verde Inseln

sveriges-flagga.png  Dansgrupp från Kap Verde öarna

storbritanniens-flagga.png  Dance group from the Cap Verde Islands

tysklands-flagga.png  Tanzgruppe von den Kap Verde Inseln

sveriges-flagga.png  Dans i grupp

storbritanniens-flagga.png  Dance in a group

tysklands-flagga.png  Tanzen in einer Gruppe

sveriges-flagga.png  Sångerska från Kap Verde öarna

storbritanniens-flagga.png  Female singer from the the Cap Verde Islands

tysklands-flagga.png  Sängerin von den Kap Verde Inseln

sveriges-flagga.png  Två kvinnliga dansare

storbritanniens-flagga.png  Two female dancers

tysklands-flagga.png  Zwei weibliche Tänzerinnen

sveriges-flagga.png  Sångerska i dräkt från Kap Verde öarna

storbritanniens-flagga.png  Female singer with dress from the Cap Verde Islands

tysklands-flagga.png  Sängerin mit Kleidung von den Kap Verde Inseln

sveriges-flagga.png  Artisterna samlade efter uppträdandet

storbritanniens-flagga.png  The artists assembled after the show

tysklands-flagga.png  Die Artisten gesammelt nach der Show

sveriges-flagga.png  Jag på hotellanläggningen

storbritanniens-flagga.png  I on the hotel establishment

tysklands-flagga.png  Ich auf der Hotelanlage

sveriges-flagga.png  Hus för uthyrning av surf brädor

storbritanniens-flagga.png  House where you could rent surf boards

tysklands-flagga.png  Haus wo man Surfbretter mieten kann

sveriges-flagga.png  Utsikt mot segelbåtar i det kristallklara vattnet

storbritanniens-flagga.png  View to sailing boats in the crystal clear water

tysklands-flagga.png  Aussicht zu Segelbooten in dem kristallklaren Wasser

sveriges-flagga.png  Dykare av snäckor utanför Kap Verde öarna på Pontao de Santa Maria

storbritanniens-flagga.png  Divers off shells outside the Cap Verde Islands on Pontao de Santa Maria

tysklands-flagga.png  Taucher von Muscheln ausserhalb den Kap Verde Inseln auf Pontao de Santa Maria

sveriges-flagga.png  Palmer och minibuss utanför ett hus

storbritanniens-flagga.png  Palms and minibus outside a house

tysklands-flagga.png  Palmen und Kleinbus ausserhalb einem Haus

sveriges-flagga.png  Konst utanför ett hus

storbritanniens-flagga.png  Art outside a house

tysklands-flagga.png  Kunst ausserhalb von einem Haus

sveriges-flagga.png  Måltid vid havet i Santa Maria

storbritanniens-flagga.png  Meal at the sea in Santa Maria

tysklands-flagga.png  Mahlzeit an dem Meer in Santa Maria

sveriges-flagga.png  Härlig sandstrand på ön Sal

storbritanniens-flagga.png  Lovely sandy beach on the island of Sal

tysklands-flagga.png  Herrlicher Sandstrand auf der Insel Sal

sveriges-flagga.png  Surfare väntar på rätt våg

storbritanniens-flagga.png  Surfer waiting for the right wave

tysklands-flagga.png  Surfer der auf die richtige Welle wartet

sveriges-flagga.png  Som slår in mot stranden

storbritanniens-flagga.png  Which hits the beach 

tysklands-flagga.png  Die gegen den Strand schlägt

sveriges-flagga.png  Personal på hotellet

storbritanniens-flagga.png  Employees at the hotel

tysklands-flagga.png  Personal von dem Hotel

sveriges-flagga.png  Män som sitter på parkbänkar på en flakbil 

storbritanniens-flagga.png  Men sitting on park benches on a pickup truck

tysklands-flagga.png  Männer die auf Parkbänke auf einem Kleintransporter sitzen 

sveriges-flagga.png  Danserska från Kap Verde öarna på Belorizonte hotellanläggning

storbritanniens-flagga.png  Female dancer from the Cap Verde Islands at Belorizonte hotel facility

tysklands-flagga.png  Tänzerin von den Kap Verde Inseln auf der Belorizonte Hotelanlage

sveriges-flagga.png  Två dansare på scenen 

storbritanniens-flagga.png  Two dancers on the scene

tysklands-flagga.png  Zwei Tänzer auf der Szene

sveriges-flagga.png  Akrobatisk dansare

storbritanniens-flagga.png  Acrobatic dancer

tysklands-flagga.png  Akrobatischer Tänzer

sveriges-flagga.png  Dansare på scenen

storbritanniens-flagga.png  Dancers on the scene

tysklands-flagga.png  Tänzer auf der Szene

sveriges-flagga.png  I vackra kjolar och vita dräkter

storbritanniens-flagga.png  In beautiful skirts and white dresses

tysklands-flagga.png  In schönen Röcken und weisser Kleidung

sveriges-flagga.png  Afrikanska dansare

storbritanniens-flagga.png  African dancers

tysklands-flagga.png  Afrikanische Tänzer

sveriges-flagga.png  Danserska med plym

storbritanniens-flagga.png  Female dancer with plume

tysklands-flagga.png  Tänzerin mit Straussenfedern

sveriges-flagga.png  Dansar på scenen

storbritanniens-flagga.png  Dancing on the scene

tysklands-flagga.png  Tanzt auf der Szene

sveriges-flagga.png  Akrobatisk dansare står på händerna

storbritanniens-flagga.png  Acrobatic dancer stands on the hands

tysklands-flagga.png  Akrobatischer Tänzer steht auf den Händen

sveriges-flagga.png  Tre dansare på scenen

storbritanniens-flagga.png  Three dancers on the scene

tysklands-flagga.png  Drei Tänzer auf der Szene

sveriges-flagga.png  Två dansare på scenen

storbritanniens-flagga.png  Two dancers on the scene

tysklands-flagga.png  Zwei Tänzer auf der Szene

sveriges-flagga.png  Dansarna efter uppträdandet

storbritanniens-flagga.png  The dancers after the performance

tysklands-flagga.png  Die Tänzer nach dem Auftritt

sveriges-flagga.png  Försäljning av snäckor vid stranden

storbritanniens-flagga.png  Sale of shells at the beach

tysklands-flagga.png  Verkauf von Muscheln am Strand

sveriges-flagga.png  Vackra snäckor från havet

storbritanniens-flagga.png  Beautiful shells from the sea

tysklands-flagga.png  Schöne Muscheln aus dem Meer

sveriges-flagga.png  Ännu mera konst från havet

storbritanniens-flagga.png  Even more art from the sea

tysklands-flagga.png  Noch mehr Kunst von dem Meer

sveriges-flagga.png  Restaurang "Vasco da Gama"

storbritanniens-flagga.png  Restaurant "Vasco da Gama"

tysklands-flagga.png  Restaurant "Vasco da Gama"

sveriges-flagga.png  Restaurang "Fisherman" i Santa Maria

storbritanniens-flagga.png  Restaurant "Fisherman" in Santa Maria

tysklands-flagga.png  Restaurant "Fisherman" in Santa Maria

sveriges-flagga.png  Segelfisk ovanför ingången till denna restaurang

storbritanniens-flagga.png  Sailfish above the entrance to this restaurant

tysklands-flagga.png  Segelfisch oberhalb dem Eingang zu diesem Restaurant

sveriges-flagga.png  Restaurang "Pirata"

storbritanniens-flagga.png  Restaurant "Pirata"

tysklands-flagga.png  Restaurant "Pirata"

sveriges-flagga.png  Gångbro till denna restaurang

storbritanniens-flagga.png  Foot-bridge to this restaurant

tysklands-flagga.png  Steg zu diesem Restaurant

sveriges-flagga.png  Hus i Santa Maria

storbritanniens-flagga.png  House in Santa Maria

tysklands-flagga.png  Haus in Santa Maria

sveriges-flagga.png  Vackert orange målat hus i Santa Maria

storbritanniens-flagga.png  Beautiful orange painted house in Santa Maria

tysklands-flagga.png  Schönes orange gemaltes Haus in Santa Maria

sveriges-flagga.png  Äldreboende i Santa Maria

storbritanniens-flagga.png  Home for retired people in Santa Maria

tysklands-flagga.png  Altersheim in Santa Maria

sveriges-flagga.png  Kläder som hänger för tork utanför ett hus

storbritanniens-flagga.png  Cloth hanging to dry outside a house

tysklands-flagga.png  Kleider die zum trocknen ausserhalb von einem Haus hängen

sveriges-flagga.png  Ungdomar utanför ett hus i Santa Maria

storbritanniens-flagga.png  Youth outside a house in Santa Maria

tysklands-flagga.png  Jugend ausserhalb einem Haus in Santa Maria

sveriges-flagga.png  Gult hus med lägenheter i Santa Maria

storbritanniens-flagga.png  Yellow house with apartments in Santa Maria

tysklands-flagga.png  Gelbes Haus mit Wohnungen in Santa Maria

sveriges-flagga.png  Villa i Santa Maria

storbritanniens-flagga.png  House in Santa Maria

tysklands-flagga.png  Haus in Santa Maria

sveriges-flagga.png  Grönt hus med lägenheter i Santa Maria

storbritanniens-flagga.png  Green house with apartments in Santa Maria

tysklands-flagga.png  Grünes Haus mit Wohnungen in Santa Maria

sveriges-flagga.png  Barn som leker utanför ett hus

storbritanniens-flagga.png  Children who play outside a house

tysklands-flagga.png  Kinder die ausserhalb von einem Haus spielen

sveriges-flagga.png  Och ler mot mig 

storbritanniens-flagga.png  And smile to me

tysklands-flagga.png  Und lächeln

sveriges-flagga.png  Samt visar upp sina vackra kläder och frisyr

storbritanniens-flagga.png  And show their beautiful cloth and style of hairdressing

tysklands-flagga.png  Und zeigen ihre schönen Kleider und Frisur

sveriges-flagga.png  Färglatt hus med lägenheter i Santa Maria

storbritanniens-flagga.png  Colorful house with apartments in Santa Maria

tysklands-flagga.png  Farbenfrohes Haus mit Wohnungen in Santa Maria

sveriges-flagga.png  Ung man på cykel i Santa Maria

storbritanniens-flagga.png  Young man on a bicycle in Santa Maria

tysklands-flagga.png  Junger Mann auf einem Fahrad in Santa Maria

sveriges-flagga.png  Ung kvinna som talar i mobiltelefon

storbritanniens-flagga.png  Young woman speaking on a mobile telephone

tysklands-flagga.png  Junge Frau die mit ihrem Mobiltelefon telefoniert

sveriges-flagga.png  Sittgrupp på ett hotell i Santa Maria

storbritanniens-flagga.png  Seating area at a hotel in Santa Maria

tysklands-flagga.png  Sitzecke in einem Hotel in Santa Maria

sveriges-flagga.png  Stenhus i Santa Maria

storbritanniens-flagga.png  Stone house in Santa Maria

tysklands-flagga.png  Steinhaus in Santa Maria

sveriges-flagga.png  Sittgrupp utanför huset

storbritanniens-flagga.png  Seating area outside the house

tysklands-flagga.png  Sitzecke ausserhalb von dem Haus

sveriges-flagga.png  Mosaikgolv framför ett hus i Santa Maria

storbritanniens-flagga.png  Mosaic floor in front of a house in Santa Maria

tysklands-flagga.png  Mosaikfussboden vor einem Haus in Santa Maria

sveriges-flagga.png  Inne i en butik i Santa Maria

storbritanniens-flagga.png  Inside a shop in Santa Maria

tysklands-flagga.png  In einem Laden in Santa Maria

sveriges-flagga.png  Restaurang "Serenata" i Santa Maria

storbritanniens-flagga.png  Restaurant "Serenata" in Santa Maria

tysklands-flagga.png  Restaurant "Serenata" in Santa Maria

sveriges-flagga.png  Restaurang "Capo Verde" i Santa Maria

storbritanniens-flagga.png  Restaurant "Capo Verde" in Santa Maria

tysklands-flagga.png  Restaurant "Capo Verde" in Santa Maria

sveriges-flagga.png  Kaktusar utanför ett hus

storbritanniens-flagga.png  Cactuses outside a house

tysklands-flagga.png  Kakteen ausserhalb von einem Haus

sveriges-flagga.png  Ännu mera kaktusar utanför huset

storbritanniens-flagga.png  Even more cactuses outside the house

tysklands-flagga.png  Noch mehr Kakteen ausserhalb dem Haus

sveriges-flagga.png  Cistanche phelypaea "sparris" i ökensanden på stranden

storbritanniens-flagga.png  Cistanche phelypaea "asparagus" in the desert sand at the beach

tysklands-flagga.png  Cistanche phelypaea "Spargel" in dem Wüstensand am Strand

sveriges-flagga.png  Försäljning av afrikanskt konsthantverk

storbritanniens-flagga.png  Sale of African arts and crafts 

tysklands-flagga.png  Verkauf von afrikanischem Kunsthandwerk

sveriges-flagga.png  Gångstråk med palmer längs kusten

storbritanniens-flagga.png  Walkway with palms along the coast

tysklands-flagga.png  Gehweg mit Palmen entlang der Küste

sveriges-flagga.png  Palmer och parabol antenner utanför ett hotell

storbritanniens-flagga.png  Palms and satellite dishes outside a hotel

tysklands-flagga.png  Palmen und Satellitenschüsseln ausserhalb von einem Hotel

sveriges-flagga.png  Måltid på kvällen i Santa Maria

storbritanniens-flagga.png  Meal in the evening in Santa Maria

tysklands-flagga.png  Mahlzeit am Abend in Santa Maria

sveriges-flagga.png  Tre anställda på hotellet

storbritanniens-flagga.png  Three employees at the hotel

tysklands-flagga.png  Drei Angestellte von dem Hotel

sveriges-flagga.png  Vatten gymnastik i swimming-poolen

storbritanniens-flagga.png  Water gymnastics in the swimming-pool

tysklands-flagga.png  Wassergymnastik in dem Schwimm-Bassin

sveriges-flagga.png  Jag vid swimming-poolen på hotellanläggningen

storbritanniens-flagga.png  I at the swimming-pool on the hotel establishment

tysklands-flagga.png  Ich an dem Schwimm-Bassin auf der Hotelanlage

sveriges-flagga.png  Vackert snidad konst vid en bar på stranden

storbritanniens-flagga.png  Beautiful carved art at a bar at the beach

tysklands-flagga.png  Schön geschnitzte Kunst an einer Bar an dem Strand

Kommentar
:) :( :D ;) :| :P |-) (inlove) :O ;( :@ 8-) :S (flower) (heart) (star)