S:t John´s, 1 - 4 juni, 2008.

sveriges-flagga.png  S:t John´s med 100.000 invånare grundad 1497 är Kanadas äldsta stad. Här vid Atlanten börjar den 8.030 km långa Trans Canada Highway som sträcker sig ända till Victoria vid Stilla Havet. Denna stad har tidigare varit en viktig NATO-bas. Sedan fiskerinäringen har avtagit har S:t John´s numera blivit centrum för oljeutvinningen utanför New Foundlands kust. Endast 50 km utanför S:t John´s kust, den 14 april 1912, seglade passagerarfartyget "Titanic" på ett isberg varefter fartyget sjönk. Därvid överlevde bara 710 människor av de 2.224 personer som var ombord på detta på den tiden mest moderna passagerarfartyg.

storbritanniens-flagga.png  S:t John´s with 100.000 people founded 1497 is the oldest town of Canada. Here at the Atlantic Ocean begins the 8.030 km long Trans Canada Highway that streches all the way to Victoria at the Pacific Ocean.This town was earlier an important base for NATO. Since the fish industry has declined S:t John´s now has become the centra for the oil industry outside the coast of New Foundland. Only 50 km outside the coast of S:t John´s, the 14th of April 1912, the passenger ship "Titanic" collided with an iceberg after which it sank. At this accident only 710 people survived of the 2.224 passengers and crew members who were on board on this during that time most modern passenger ship. 

tysklands-flagga.png  S:t John´s mit 100.000 Einwohner gegründet 1497 ist die älteste Stadt von Kanada. Hier am Atlantischen Ozean fängt die 8.030 km lange Trans Canada Highway an die sich bis nach Victoria am Stillen Ozean streckt. Diese Stadt war früher ein bedeutender NATO Stützpunkt. Seit dem die Fischindustrie nachgenommen hat ist S:t John´s nun das Zentrum für die Ölindustrie ausserhalb der Küste von New Foundland geworden. Nur 50 km ausserhalb der Küste von S:t John´s ist am 14. April 1912 das Passagierschiff "Titanic" mit einem Eisberg kollidiert und gesunken. Dabei haben nur 710 Menschen überlebt von den 2.224 Passagieren und Besatzungsmitglieder die an Bord auf diesem zu der Zeit modernsten Passagierschiff der Welt mitreisten. 

sveriges-flagga.png  Hotellet Holiday Inn jag bor på i S:t John´s

storbritanniens-flagga.png  The hotel Holiday Inn I stay at in S:t John´s 

tysklands-flagga.png  Das Hotel Holiday Inn in dem ich in S:t John´s wohne

sveriges-flagga.png  Brandbil i S:t John´s

storbritanniens-flagga.png  Fire engine in S:t John´s  

tysklands-flagga.png  Feuerwehrauto in S:t John´s

sveriges-flagga.png  Dansskola i S:t John´s

storbritanniens-flagga.png  Dance School in S:t John´s

tysklands-flagga.png  Tanzschule in S:t John´s

sveriges-flagga.png  Reklam för denna dansskola

storbritanniens-flagga.png  Advertising for this dance school

tysklands-flagga.png  Reklame für diese Tanzschule

sveriges-flagga.png  Närmare information om denna dansskola

storbritanniens-flagga.png  More information about this dance school

tysklands-flagga.png  Mehr Information über diese Tanzschule

sveriges-flagga.png  Äldreboende i S:t John´s

storbritanniens-flagga.png  Retirement home in S:t John´s

tysklands-flagga.png  Seniorenheim in S:t John´s

sveriges-flagga.png   Färgglatt hus i S:t John´s

storbritanniens-flagga.png   Colorful house in S:t John´s

tysklands-flagga.png   Farbenfrohes Haus in S:t John´s

sveriges-flagga.png  Ännu ett färglatt hus i S:t John´s

storbritanniens-flagga.png  Another colorful house in S:t John´s

tysklands-flagga.png  Noch ein farbenfrohes Haus in S:t John´s

sveriges-flagga.png  Villa i S:t John´s

storbritanniens-flagga.png  House in S:t John´s

tysklands-flagga.png  Haus in S:t John´s

sveriges-flagga.png   Ännu en villa i S:t John´s

storbritanniens-flagga.png   Another house in S:t John´s

tysklands-flagga.png   Noch ein Haus in S:t John´s

sveriges-flagga.png  Memorial Ice Hockey Stadium i S:t John´s

storbritanniens-flagga.png  Memorial Ice Hockey Stadium in S:t John´s

tysklands-flagga.png  Memorial Ice Hockey Stadium in S:t John´s

sveriges-flagga.png  Lägenheter i S:t John´s

storbritanniens-flagga.png  Apartments in S:t John´s

tysklands-flagga.png  Wohnungen in S:t John´s

sveriges-flagga.png  Färglatt rött hus i S:t John´s

storbritanniens-flagga.png  Colorful red house in S:t John´s

tysklands-flagga.png  Farbenfrohes rotes Haus in S:t John´s

sveriges-flagga.png  Fairmont Hotel i S:t John´s

storbritanniens-flagga.png  Fairmont Hotel in S:t John´s

tysklands-flagga.png  Fairmont Hotel in S:t John´s

sveriges-flagga.png  Quality Hotel i S:t John´s

storbritanniens-flagga.png  Quality Hotel in S:t John´s

tysklands-flagga.png  Quality Hotel in S:t John´s

sveriges-flagga.png  Hamnen i S:t John´s

storbritanniens-flagga.png  The harbour in S:t John´s

tysklands-flagga.png  Der Hafen von S:t John´s

sveriges-flagga.png  Staty av en sjöjungfru framför Marriott Hotel i S:t John´s

storbritanniens-flagga.png  Statue of a mermaid in front of Marriott Hotel in S:t John´s

tysklands-flagga.png  Statue von einer Seejungfrau vor Marriott Hotel in S:t John´s

sveriges-flagga.png  Duckworth Street i S:t John´s

storbritanniens-flagga.png  Duckworth Street in S:t John´s

tysklands-flagga.png  Duckworth Street in S:t John´s

sveriges-flagga.png  Cochrane Street i S:t John´s

storbritanniens-flagga.png  Cochrane Street in S:t John´s

tysklands-flagga.png  Cochrane Street in S:t John´s

sveriges-flagga.png  Biljard café i S:t John´s

storbritanniens-flagga.png  Billiards café in S:t John´s

tysklands-flagga.png  Billard Café in S:t John´s

sveriges-flagga.png  Regerings byggnad i S:t John´s

storbritanniens-flagga.png  Government building in S:t John´s

tysklands-flagga.png  Regierungs Gebäude in S:t John´s

sveriges-flagga.png  National War Memorial i S:t John´s

storbritanniens-flagga.png  National War Memorial in S:t John´s

tysklands-flagga.png  National War Memorial in S:t John´s

sveriges-flagga.png  Färgglada byggnader i S:t John´s

storbritanniens-flagga.png  Colorful buildings in S:t John´s

tysklands-flagga.png  Farbenfrohe Gebäude in S:t John´s

sveriges-flagga.png  Domstolsbyggnaden i S:t John´s byggd 1901 - 1904

storbritanniens-flagga.png  The Court House Building in S:t John´s built 1901 - 1904

tysklands-flagga.png  Das Gerichtsgebäude in S:t John´s gebaut 1901 - 1904

sveriges-flagga.png  Water Street i S:t John´s med flera restauranger

storbritanniens-flagga.png  Water Street in S:t John´s with several restaurants

tysklands-flagga.png  Water Street in S:t John´s mit mehreren Restaurants

sveriges-flagga.png  Segelskepp på en av restaurangerna

storbritanniens-flagga.png  Sailingship in one of the restaurants

tysklands-flagga.png  Segelschiff in einem der Restaurants

sveriges-flagga.png  Ytterligare ett segelskepp på restaurangen

storbritanniens-flagga.png  Another sailingship in the restaurant

tysklands-flagga.png  Noch ein Segelschiff in dem Restaurant

sveriges-flagga.png  Jag på denna restaurang

storbritanniens-flagga.png  I at this restaurant

tysklands-flagga.png  Ich in diesem Restaurant

sveriges-flagga.png  Försäljning av mat vid en matbil i S:t John´s

storbritanniens-flagga.png  Sale of food at a food truck in S:t John´s

tysklands-flagga.png  Verkauf von Essen an einem Imbisswagen in S:t John´s

sveriges-flagga.png  Fartyg i S:t John´s som trafikerar längs kustområdena av Labrador och kanadensiska Arktis

storbritanniens-flagga.png  Ships in S:t John´s which operate along the coastal regions of Labrador and the Canadian Arctic

tysklands-flagga.png  Schiffe in S:t John´s welche  entlang der Küstenregionen von Labrador und der kanadischen Arktis trafikieren

sveriges-flagga.png  Bank i S:t John´s

storbritanniens-flagga.png  Bank in S:t John´s

tysklands-flagga.png  Bank in S:t John´s

sveriges-flagga.png  Färgglatt hus i S:t John´s

storbritanniens-flagga.png  Colorful house in S:t John´s

tysklands-flagga.png  Farbenfrohes Haus in S:t John´s

sveriges-flagga.png  Cabot Tower på det 183 meter höga berget Signal Hill utanför S:t John´s

storbritanniens-flagga.png  Cabot Tower on the 183 meter high mountain Signal Hill outside S:t John´s

tysklands-flagga.png  Cabot Tower auf dem 183 Meter hohen Berg Signal Hill ausserhalb von S:t John´s

sveriges-flagga.png  Närmare titt på den 15 meter höga fyren Cabot Tower byggd 1897 på detta berg

storbritanniens-flagga.png  Nearer look on the 15 meter high lighthouse Cabot Tower built 1897 on this hill

tysklands-flagga.png  Nähere Ansicht auf den 15 Meter hohen Leuchtturm Cabot Tower auf diesem Berg der 1897 gabaut wurde

sveriges-flagga.png  Informationstavla om denna fyr

storbritanniens-flagga.png  Board with information about this lighthouse

tysklands-flagga.png  Informationstafel über diesen Leuchtturm

sveriges-flagga.png  Vy från Signal Hill mot Fort Amherst Lighthouse

storbritanniens-flagga.png  View from Signal Hill to Fort Amherst Lighthouse

tysklands-flagga.png  Aussicht von Signal Hill zu Fort Amherst Lighthouse

sveriges-flagga.png  Vy över det 61 meter breda "The Narrows" mot hus vid Fort Amherst Road utanför S:t John´s

storbritanniens-flagga.png  View over the 61 meter wide "The Narrows" to houses at Fort Amherst Road outside S:t John´s

tysklands-flagga.png  Aussicht über das 61 Meter breite "The Narrows" zu Häuser bei Fort Amherst Road ausserhalb von S:t John´s

sveriges-flagga.png  Vy mot S:t John´s från Signal Hill 

storbritanniens-flagga.png  View to S:t John´s from Signal Hill

tysklands-flagga.png  Aussicht nach S:t John´s von Signal Hill

sveriges-flagga.png  Vy från Signal Hill nerför berget

storbritanniens-flagga.png  View from Signal Hill down the hill

tysklands-flagga.png  Aussicht von Signal Hill runter von dem Berg 

sveriges-flagga.png  Georges Pond vid Signal Hill

storbritanniens-flagga.png  Georges Pond at Signal Hill

tysklands-flagga.png  Georges Pond bei Signal Hill

sveriges-flagga.png  Fyren Signal Hill dit de första trådlösa radio signalerna skickades över Atlanten från Poldhu i England av Marconi den 12 december 1901

storbritanniens-flagga.png  The lighthouse Signal Hill to where the first wireless radio signals where sent over the Atlantic Ocean from Poldhu in England by Marconi the 12th of December 1901

tysklands-flagga.png  Der Leuchtturm Signal Hill zu welchem die ersten drahtlosen Radio Signale über den Atlantischen Ozean aus Poldhu in England von Marconi am 12. Dezember 1901 gesendet worden sind

sveriges-flagga.png  Isberg utanför Signal Hill

storbritanniens-flagga.png  Iceberg outside Signal Hill

tysklands-flagga.png  Eisberg ausserhalb von Signal Hill

sveriges-flagga.png  Vy från Signal Hill ner till havet vid S:t John´s 

storbritanniens-flagga.png  View from Signal Hill down to the sea at S:t John´s

tysklands-flagga.png  Aussicht von Signal Hill runter zu dem Meer bei S:t John´s

sveriges-flagga.png  Vy från Signal Hill mot S:t John´s Harbour

storbritanniens-flagga.png  View from Signal Hill to S:t John´s Harbour

tysklands-flagga.png  Aussicht von Signal Hill nach S:t John´s Harbour

sveriges-flagga.png  Vy mot vägen från Signal Hill till S:t John´s

storbritanniens-flagga.png  View to the street from Signal Hill to S:t John´s

tysklands-flagga.png  Aussicht zu der Strasse von Signal Hill nach S:t John´s

sveriges-flagga.png  Vy över Atlanten från Signal Hill

storbritanniens-flagga.png  View over the the Atlantic Ocean from Signal Hill

tysklands-flagga.png  Aussicht über den Atlantischen Ozean von Signal Hill

sveriges-flagga.png  Isberg ännu närmare Signal Hill

storbritanniens-flagga.png  Iceberg even nearer Signal Hill 

tysklands-flagga.png  Eisberg noch näher Signal Hill 

sveriges-flagga.png  Kargt bergslandskap utanför S:t John´s

storbritanniens-flagga.png  Barren mountain landscape outside S:t John´s

tysklands-flagga.png  Unfruchtbare Berglandschaft ausserhalb von S:t John´s

sveriges-flagga.png  Vy mot parkeringsplats utanför Signal Hill

storbritanniens-flagga.png  View to parking place outside Signal Hill

tysklands-flagga.png  Aussicht zu Parkplatz ausserhalb von Signal Hill

sveriges-flagga.png  Vy mot S:t John´s

storbritanniens-flagga.png  View to S:t John´s

tysklands-flagga.png  Aussicht nach S:t John´s

sveriges-flagga.png  Buskar och träd som först slår ut i början av juni

storbritanniens-flagga.png  Bushes and trees who first bud out in early June

tysklands-flagga.png  Büsche und Bäume die erst Anfang Juni ausschlagen

sveriges-flagga.png  Vegetation vid vägen från Signal Hill

storbritanniens-flagga.png  Vegetation at the road from Signal Hill

tysklands-flagga.png  Vegetation an der Strasse von Signal Hill 

sveriges-flagga.png  Vy mot S:t John´s från Signal Hill

storbritanniens-flagga.png  View to S:t John´s from Signal Hill

tysklands-flagga.png  Aussicht über S:t John´s von Signal Hill

sveriges-flagga.png  Vägen från Signal Hill till S:t John´s

storbritanniens-flagga.png  The street from Signal Hill to S:t John´s

tysklands-flagga.png  Die Strasse von Signal Hill nach S:t John´s

sveriges-flagga.png  Blommor som växer vid vägen

storbritanniens-flagga.png  Flowers which grow at the street

tysklands-flagga.png  Blumen die an der Strasse wachsen

sveriges-flagga.png  Kargt landskap utanför S:t John´s

storbritanniens-flagga.png  Barren landscape outside S:t John´s

tysklands-flagga.png  Unfruchtbare Landschaft ausserhalb von S:t John´s

sveriges-flagga.png  S:t John´s Harbour utanför S:t John´s

storbritanniens-flagga.png  S:t John´s Harbour outside S:t John´s

tysklands-flagga.png  S:t John´s Harbour ausserhalb von S:t John´s

sveriges-flagga.png  Geologiskt interaktivt museum vid vägen mot S:t John´s

storbritanniens-flagga.png  Geological interactive museum at the street to S:t John´s

tysklands-flagga.png  Geologisches interaktives Museum an der Strasse nach S:t John´s

sveriges-flagga.png  Vy mot S:t John´s 

storbritanniens-flagga.png  View to S:t John´s

tysklands-flagga.png  Aussicht nach S:t John´s

sveriges-flagga.png  Jag vid vägen mot S:t John´s

storbritanniens-flagga.png  I at the street to S:t John´s

tysklands-flagga.png  Ich an der Strasse nach S:t John´s

sveriges-flagga.png  Änder i Deadmans Pond utanför Signal Hill

storbritanniens-flagga.png  Ducks in Deadmans Pond outside Signal Hill

tysklands-flagga.png  Enten in Deadmans Pond ausserhalb von Signal Hill

sveriges-flagga.png  Färgglada "Harbour View Hotel" vid vägen i S:t John´s

storbritanniens-flagga.png  Colorful "Harbour View Hotel" at the street in S:t John´s

tysklands-flagga.png  Farbenfrohes "Harbour View Hotel" an der Strasse in S:t John´s

sveriges-flagga.png  Fågelholk i S:t John´s 

storbritanniens-flagga.png  Nesting-box in S:t John´s

tysklands-flagga.png  Nistkasten in S:t John´s

sveriges-flagga.png  Brevlåda i S:t John´s

storbritanniens-flagga.png  Letter-box in S:t John´s

tysklands-flagga.png  Briefkasten in S:t John´s

sveriges-flagga.png  Färgglada hus vid Signal Hill Road i S:t John´s

storbritanniens-flagga.png  Colorful houses at Signal Hill Road in S:t John´s

tysklands-flagga.png  Farbenfrohe Häuser bei Signal Hill Road in S:t John´s

sveriges-flagga.png  Temperance Street förbi "Four Sisters House" mot hamnen i S:t John´s

storbritanniens-flagga.png  Temperance Street past "Four Sisters House" to the harbour in S:t John´s

tysklands-flagga.png  Temperance Street vorbei an "Four Sisters House" zu dem Hafen in S:t John´s

sveriges-flagga.png  Gatan Harbour Drive vid hamnen i S:t John´s

storbritanniens-flagga.png  The street Harbour Drive at the harbour in S:t John´s

tysklands-flagga.png  Die Strasse Harbour Drive bei dem Hafen in S:t John´s

sveriges-flagga.png  Vy mot fartyg i hamnen av S:t John´s 

storbritanniens-flagga.png  View to vessels in the harbour of S:t John´s

tysklands-flagga.png  Aussicht zu Schiffen in dem Hafen von S:t John´s

sveriges-flagga.png  Leveransfartyget "Atlantic Hawk" vid kajen i S:t John´s

storbritanniens-flagga.png  Supply vessel "Atlantic Hawk" at the quay in S:t John´s

tysklands-flagga.png  Versorgungsschiff "Atlantic Hawk" an dem Kai in S:t John´s

sveriges-flagga.png  Forskningsfartyget "Kondor Explorer" vid kajen i S:t John´s

storbritanniens-flagga.png  Research vessel "Kondor Explorer" at the quay in S:t John´s

tysklands-flagga.png  Forschungsschiff "Kondor Explorer" an dem Kai in S:t John´s

sveriges-flagga.png  Vy mot Harbourside Park i S:t John´s hamn

storbritanniens-flagga.png  View to Harbourside Park in S:t John´s harbour

tysklands-flagga.png  Blick auf den Harbourside Park in S:t John´s Hafen

sveriges-flagga.png  Statyer på Labrador och Newfoundland hundar i S:t John´s där dessa hundar har sitt ursprung

storbritanniens-flagga.png  Statues of Labrador and Newfoundland dogs in S:t John´s where these dogs have there origination

tysklands-flagga.png  Statuen von Labrador und Newfoundland Hunde in S:t John´s wo diese Hunde ihren Ursprung haben