Kapstaden, 13 - 20 februari, 2008.

sveriges-flagga.png  Kapstaden med 1 miljon invånare är Syd-Afrikas tredje största stad efter Johannesburg och Durban. Denna stad grundades av holländare år 1652. Här har Syd Afrikas parlament sitt säte medan regering och president residerar i Pretoria. De juridiska institutionerna däremot finns i Bloemfontein. Från det 1.088 meter höga Taffelberget har man en fantastisk utsikt över hela Kapstaden. 

storbritanniens-flagga.png  Cape Town with 1 million people is the third largest town in South Africa after Johannesburg and Durban. This town was founded by Dutch people 1652. Here the Parliament of South Africa has its seat while the Government and President reside in Pretoria. The juridical institutions on the other hand you find in Bloemfontein. From the 1.088 meter high Taffel mountain you have a fantastic view over whole Cape Town.

tysklands-flagga.png  Kapstadt mit einer Million Einwohner ist Südafrikas dritt grösste Stadt nach Johannesburg und Durban. Diese Stadt wurde von Holländern 1652 gegründet. Hier hat Südafrikas Parlament seinen Sitz während die Regierung und der Präsident in Pretoria residieren. Die juridischen Institutionen dagegen liegen in Bloemfontain. Von dem 1.088 Meter hohen Taffelberg hat man eine phantastische Aussicht über ganz Kapstadt.

sveriges-flagga.png  Hotellet The Portswood jag bor på i Kapstaden

storbritanniens-flagga.png  The hotel The Portswood I stay at in Cape Town

tysklands-flagga.png  Das Hotel The Portswood in dem ich in Kapstadt wohne

sveriges-flagga.png  Personal som hälsar mig välkommen vid entrén till hotellet

storbritanniens-flagga.png  Staff who welcomes me at the entrance of the hotel

tysklands-flagga.png  Personal was mich an dem Eingang von dem Hotel willkommen heisst 

sveriges-flagga.png  Restaurangen på hotellet

storbritanniens-flagga.png  The restaurant of the hotel

tysklands-flagga.png  Das Restaurant von dem Hotel

 

sveriges-flagga.png  Swimming-poolen vid hotellet

storbritanniens-flagga.png  The swimming-pool at the hotel

tysklands-flagga.png  Das Schwimm-Bassin von dem Hotel

sveriges-flagga.png  Överallt i Kapstaden säljs det konsthantverk från Afrika

storbritanniens-flagga.png  Everywhere in Cape Town arts and crafts from Africa is sold

tysklands-flagga.png  Überall in Kapstadt wird Kunsthantwerk aus Afrika verkauft

sveriges-flagga.png  Utsikt mot hamnen i Kapstaden

storbritanniens-flagga.png  View to the harbour of Cape Town

tysklands-flagga.png  Aussicht zu dem Hafen von Kapstadt

sveriges-flagga.png  Båtbrygga i hamnen

storbritanniens-flagga.png  Landing stage in the harbour

tysklands-flagga.png  Landungssteg in dem Hafen

sveriges-flagga.png  Sjöbjörnar som ligger på en av bryggorna

storbritanniens-flagga.png  Fur seals laying on one of the stages

tysklands-flagga.png  Seebären die auf einem der Stege liegen

sveriges-flagga.png  Sjöbjörn som just har kommit upp ur vattnet

storbritanniens-flagga.png  Fur seal which just has come out of the water

tysklands-flagga.png  Seebär der gerade aus dem Wasser gekommen ist

sveriges-flagga.png  Och som sedan visar upp sig 

storbritanniens-flagga.png  And after that shows up 

tysklands-flagga.png  Und sich danach vorzeigt

sveriges-flagga.png  Jag på en av båtbryggorna i Kapstaden

storbritanniens-flagga.png  I on one of the landing stages in Cape Town

tysklands-flagga.png  Ich auf einem der Landungsstege in Kapstadt

sveriges-flagga.png  Ingång till akvariet i Kapstaden från 1995

storbritanniens-flagga.png  Entrance to the aquarium in Cape Town from 1995 

tysklands-flagga.png  Eingang zu dem Aquarium in Kapstadt von 1995

sveriges-flagga.png  Vattensköldpaddor i ett akvarium

storbritanniens-flagga.png  Water turtles in an aquarium

tysklands-flagga.png  Wasserschildkröten in einem Aquarium

sveriges-flagga.png  Nätmurenor i ett akvarium

storbritanniens-flagga.png  Honeycomb moray eels in an aquarium

tysklands-flagga.png  Netzmuränen in einem Aquarium

sveriges-flagga.png  Hajar i ett akvarium

storbritanniens-flagga.png  Sharks in an aquarium

tysklands-flagga.png  Haie in einem Aquarium

sveriges-flagga.png  Jätte spindelkrabbor i ett akvarium

storbritanniens-flagga.png  Giant spider crabs in an aquarium

tysklands-flagga.png  Riesige Seespinnen Krabben in einem Aquarium

sveriges-flagga.png  Sydkust stenhumrar i ett akvarium

storbritanniens-flagga.png  South coast rock lobsters in an aquarium 

tysklands-flagga.png  Südküste Langusten in einem Aquarium

sveriges-flagga.png  Rockor i ett akvarium

storbritanniens-flagga.png  Rays in an aquarium

tysklands-flagga.png  Rochen in einem Aquarium

sveriges-flagga.png  Konst från Masai Mara

storbritanniens-flagga.png  Art from Masai Mara

tysklands-flagga.png  Kunst aus Masai Mara

sveriges-flagga.png  Afrikanska konsthantverk

storbritanniens-flagga.png  African arts and crafts

tysklands-flagga.png  Afrikanisches Kunsthandwerk

sveriges-flagga.png  Afrikanska handsnidade masker

storbritanniens-flagga.png  African hand-carved masks

tysklands-flagga.png  Afrikanische handgeschnitzte Masken

sveriges-flagga.png  Afrikanska tavlor av trä

storbritanniens-flagga.png  African paintings of wood

tysklands-flagga.png  Afrikanische Gemälde aus Holz

sveriges-flagga.png  "Mitchell´s Scotish Ale House" vid hamnen i Kapstaden

storbritanniens-flagga.png  "Mitchell´s Scotish Ale House" at the harbour of Cape Town

tysklands-flagga.png  "Mitchell´s Scotish Ale House" am Hafen von Kapstadt

sveriges-flagga.png  Turist Informations Center vid hamnen i Kapstaden

storbritanniens-flagga.png  Tourist Information Centre at the harbour of Cape Town

tysklands-flagga.png  Touristen Informations Zentrum am Hafen von Kapstadt

sveriges-flagga.png  Orkester som spelar i hamnområdet i Kapstaden

storbritanniens-flagga.png  Orchestra playing in the harbour area of Cape Town

tysklands-flagga.png  Orkester das in dem Hafengebiet von Kapstadt spielt

sveriges-flagga.png  Dans till orkester mitt på dagen i Kapstaden

storbritanniens-flagga.png  Dance to an orchestra in the middle of the day in Cape Town

tysklands-flagga.png  Tanz zu einem Orkester mitten am Tag in Kapstadt

sveriges-flagga.png  Restaurang "Fishermans Wharf" vid hamnen i Kapstaden

storbritanniens-flagga.png  Restaurant "Fishermans Wharf" at the harbour of Cape Town

tysklands-flagga.png  Restaurant "Fishermans Wharf" am Hafen von Kapstadt

sveriges-flagga.png  Utsikt från hamnen i Kapstaden mot Taffelberget

storbritanniens-flagga.png  View from the harbour in Cape Town to Taffel mountain

tysklands-flagga.png  Aussicht von dem Hafen in Kapstadt zu dem Taffelberg

sveriges-flagga.png  Lotsbåtar i Kapstadens hamn

storbritanniens-flagga.png  Pilot-boats in the harbour of Cape Town

tysklands-flagga.png  Lotsenboote in dem Hafen von Kapstadt

sveriges-flagga.png  Skonaren "Spirit of Victoria" i Kapstadens hamn

storbritanniens-flagga.png  The schooner "Spirit of Victoria" in the harbour of Cape Town

tysklands-flagga.png  Der Schoner "Spirit of Victoria" in dem Hafen von Kapstadt

sveriges-flagga.png  Promenadstråk vid havet i Kapstadens hamn

storbritanniens-flagga.png  Promenade at the oceanfront in the harbour of Cape Town

tysklands-flagga.png  Promenade am Meer in dem Hafen von Kapstadt

 

 

 

sveriges-flagga.png  Utsikt mot båtar och butiker i Kapstadens hamn

storbritanniens-flagga.png  View to boats and shops in the harbour of Cape Town

tysklands-flagga.png  Aussicht zu Boote und Läden in dem Hafen von Kapstadt

sveriges-flagga.png  Skonaren "Esperance" i Kapstaden

storbritanniens-flagga.png  The schooner "Esperance" in Cape Town

tysklands-flagga.png  Der Schoner "Esperance" in Kapstadt

sveriges-flagga.png  Grupp med sångare i Kapstaden

storbritanniens-flagga.png  Group of singers in Cape Town

tysklands-flagga.png  Gruppe mit Sängern in Kapstadt

sveriges-flagga.png  Restaurang "Den Anker" i Kapstaden

storbritanniens-flagga.png  The restaurant "Den Anker" in Cape Town

tysklands-flagga.png  Das Restaurant "Den Anker" in Kapstadt

sveriges-flagga.png  Statyer på de fyra syd-afrikanska nobelpristagarna i fred Albert Lutuli, Desmond Tuto, F W de Klerk och Nelson Mandela   

storbritanniens-flagga.png  Statues of the four South African Nobel Price winners in Peace Albert Lutuli, Desmond Tuto, F W de Klerk and Nelson Mandela

tysklands-flagga.png  Statuen von den vier südafrikanischen Nobelpreisträgern in Frieden Albert Lutuli, Desmond Tuto, F W de Klerk und Nelson Mandela

sveriges-flagga.png  Staty på "Peace and Democracy"

storbritanniens-flagga.png  Statue of "Peace and Democracy"

tysklands-flagga.png  Statue von "Peace and Democracy"

sveriges-flagga.png  Frukost på mitt hotell

storbritanniens-flagga.png  Breakfast at my hotel

tysklands-flagga.png  Frühstück in meinem Hotel

sveriges-flagga.png  Kocken och tre servitriser på mitt hotell

storbritanniens-flagga.png  The cook and four waitresses at my hotel

tysklands-flagga.png  Der Koch und drei Kellnerinnen in meinem Hotel

sveriges-flagga.png  Modell av tre mastad brigantin i foajén på hotellet

storbritanniens-flagga.png  Model of a three masted brigantine in the foyer of the hotel

tysklands-flagga.png  Modell von einer Dreimast Brigantine in dem Foyer von dem Hotel

sveriges-flagga.png  Balkonger på ett vandarhem i Kapstaden

storbritanniens-flagga.png  Balconies of a hostel in Cape Town

tysklands-flagga.png  Balkonge von einer Herberge in Kapstadt

sveriges-flagga.png  Jumuá Mosque i Kapstaden

storbritanniens-flagga.png  Jumuá Mosque in Cape Town

tysklands-flagga.png  Jumuá Mosque in Kapstadt

sveriges-flagga.png  District Six Museum i Kapstaden

storbritanniens-flagga.png  District Six Museum in Cape Town 

tysklands-flagga.png  District Six Museum in Kapstadt

sveriges-flagga.png  Utsikt mot Thibault torget i Kapstaden

storbritanniens-flagga.png  View to the Thibault Square in Cape Town

tysklands-flagga.png  Aussicht auf den Thibault Platz in Kapstadt

sveriges-flagga.png  Cape Town City Hall byggt 1905

storbritanniens-flagga.png  Cape Town City Hall built 1905

tysklands-flagga.png  Cape Town City Hall gebaut 1905

sveriges-flagga.png  Bankbyggnad från 1883 i Kapstaden

storbritanniens-flagga.png  Bank building from 1883 in Cape Town

tysklands-flagga.png  Bankgebäude von 1883 in Kapstadt

sveriges-flagga.png  Den 18 våningar höga "Pinnacle" byggnaden med restaurang och butiker i Kapstaden

storbritanniens-flagga.png  The 18 story high "Pinnacle" building with restaurant and shops in Cape Town

tysklands-flagga.png  Das 18 Stock hohe Gebäude "Pinnacle" mit Restaurant und Läden in Kapstadt

sveriges-flagga.png  Evangeliska Lutherska kyrkan från 1780 vid Strand Street i Kapstaden

storbritanniens-flagga.png  Evangelical Lutheran Church from 1780 at Strand Street in Cape Town

tysklands-flagga.png  Evangeliche Lutherische Kirche från 1780 bei Strand Street in Kapstadt

sveriges-flagga.png  Äldre villa i Kapstaden

storbritanniens-flagga.png  Older house in Cape Town

tysklands-flagga.png  Älteres Haus in Kapstadt

sveriges-flagga.png  Table Bay Hotel i Kapstaden

storbritanniens-flagga.png  Table Bay Hotel in Cape Town

tysklands-flagga.png  Table Bay Hotel in Kapstadt

sveriges-flagga.png  Jag i hamnen i Kapstaden

storbritanniens-flagga.png  I in the harbour of Cape Town

tysklands-flagga.png  Ich in dem Hafen von Kapstadt

sveriges-flagga.png  Originell afrikansk port till ett hus i Kapstaden

storbritanniens-flagga.png  Original African door of a house in Cape Town

tysklands-flagga.png  Originelle afrikanische Tür von einem Haus in Kapstadt

 

sveriges-flagga.png  Vy från hamnen mot Taffelberget med Devils Peak på 1.001 meter till vänster och Table Mountain med en höjd på 1.088 meter till höger

storbritanniens-flagga.png  View from the harbour to Taffel mountain with Devils Peak at a hight of 1.001 meter to the left and Table Mountain with a hight of 1.088 meter to the right

tysklands-flagga.png  Aussicht von dem Hafen zu dem Taffelberg mit Devils Peak mit einer Höhe von 1.001 Meter links und Table Mountain mit einer Höhe von 1.088 Meter rechts

sveriges-flagga.png  Vy mot skyskrapor framför Taffelberget

storbritanniens-flagga.png  View to skyscrapers in front of Taffel mountain

tysklands-flagga.png  Aussicht zu Wolkenkratzer vor dem Taffelberg

 

sveriges-flagga.png  Cullinan Hotel i Kapstaden

storbritanniens-flagga.png  Cullinan Hotel in Cape Town

tysklands-flagga.png  Cullinan Hotel in Kapstadt

 

 

sveriges-flagga.png  På väg med Sightseeingbussen genom Kapstadens gator

storbritanniens-flagga.png  On the way with the Sightseeingbus through the streets of Cape Town

tysklands-flagga.png  Auf dem Weg mit dem Sightseeingbus durch die Strassen von Kapstadt

 

sveriges-flagga.png  Cape Town Civic Centre

storbritanniens-flagga.png  Cape Town Civic Centre

tysklands-flagga.png  Cape Town Civic Centre

sveriges-flagga.png  Palmer längs Kapstadens gator

storbritanniens-flagga.png  Palms along the streets of Cape Town

tysklands-flagga.png  Palmen entlang der Strassen in Kapstadt

sveriges-flagga.png  St. George Cathedral byggd 1901 där ärkebiskopen i Kapstaden har sitt säte

storbritanniens-flagga.png  St. George Cathedral built 1901 where the archbishop of Cape Town has his seat

tysklands-flagga.png  St. George Cathedral gebaut 1901 wo der Erzbishof von Kapstadt seinen Sitz hat

sveriges-flagga.png  Iziko Museum och Planetarium från 1825 i Kapstaden

storbritanniens-flagga.png  Iziko Museum and Planetarium from 1825 in Cape Town

tysklands-flagga.png  Iziko Museum und Planetarium von 1825 in Kapstadt

sveriges-flagga.png  Iziko South African Museum byggt 1897 i Kapstaden

storbritanniens-flagga.png  Iziko South African Museum built 1897 in Cape Town

tysklands-flagga.png  Iziko South African Museum gebaut 1897 in Kapstadt

sveriges-flagga.png  Ingången till "Mount Nelson Hotel" i Kapstaden

storbritanniens-flagga.png  The entrance to "Mount Nelson Hotel" in Cape Town

tysklands-flagga.png  Der Eingang zu "Mount Nelson Hotel" in Kapstadt

sveriges-flagga.png  Staty på Louis Botha (1862 - 1919) som var Syd Afrikas förste premiärminister 1910 - 1919 framför Parlamentet

storbritanniens-flagga.png  Statue of Louis Botha (1862 - 1919) who was the first Prime Minister of South Africa 1910 - 1919 in front of the Parliament 

tysklands-flagga.png  Statue von Louis Botha (1862 - 1919) der der erste Premierminister von Südafrika 1910 - 1919 war vor dem Parlament 

sveriges-flagga.png  Utsikt mot det 669 meter höga "Lions Head"

storbritanniens-flagga.png  View to the 669 meter high "Lions Head"

tysklands-flagga.png  Aussicht zu dem 669 Meter hohen "Lions Head"

sveriges-flagga.png  Utsikt mot nationalparken Taffelberget som ligger på en höjd av 1.088 meter

storbritanniens-flagga.png  View to the national park Taffel mountain which lies on a hight of 1.088 meter

tysklands-flagga.png  Aussicht zu dem Nationalpark Taffelberg der auf einer Höhe von 1.088 Meter liegt

sveriges-flagga.png  Utsikt mot Kapstadens kust

storbritanniens-flagga.png  View to the coast of Cape Town

tysklands-flagga.png  Aussicht zu der Küste von Kapstadt

sveriges-flagga.png  På väg mot linbanestationen från 1929 vid Taffelbergets slänt

storbritanniens-flagga.png  On the way to the cable car station from 1929 at the slope of the Taffel mountain

tysklands-flagga.png  Auf dem Weg zu der Kabinenbahn Station von 1929 an dem Abhang von dem Taffelberg

sveriges-flagga.png  Många turister vid den nedre linbanestationen på en höjd av 302 meter över havet på Taffelberget

storbritanniens-flagga.png  Many tourists at the lower cable car station at a hight of 302 meter above the sea level on the Taffel mountain

tysklands-flagga.png  Viele Touristen bei der unteren Kabinenbahn Station auf einer Höhe von 302 Meter über dem Meer auf dem Taffelberg

sveriges-flagga.png  Linbanevagn för 65 passagerare fortsätter 766 meter vidare upp till toppen av det 1.088 meter höga Taffelberget

storbritanniens-flagga.png  Cable car for 65 passangers continues 766 meter further up to the peak of the 1.088 meter high Taffel mountain

tysklands-flagga.png  Kabinenbahnwagen für 65 Passagiere fährt 766 Meter weiter rauf zu der Spitze von dem 1.088 Meter hohen Taffelberg

sveriges-flagga.png  Sightseeingbussen vi åker med

storbritanniens-flagga.png  The Sightseeingbus we travel with

tysklands-flagga.png  Der Sightseeingbus mit dem wir fahren

 

sveriges-flagga.png  Jag på Sightseeingbussen på Taffelberget

storbritanniens-flagga.png  I on the Sightseeingbus on the Taffel mountain

tysklands-flagga.png  Ich auf dem Sightseeingbus auf dem Taffelberg

sveriges-flagga.png  Utsikt mot "Lions Head" som är 669 meter hög på Taffelberget

storbritanniens-flagga.png  View to "Lions Head" which is 669 meter high on the Taffel mountain

tysklands-flagga.png  Aussicht zu "Lions Head" der 669 Meter hoch ist auf dem Taffelberg

sveriges-flagga.png  Vy mot kusten från Taffelberget

storbritanniens-flagga.png  View to the coast from Taffel mountain

tysklands-flagga.png  Aussicht zu der Küste von dem Taffelberg

sveriges-flagga.png  Slingrande serpentiner på "Taffelberg road" ner för Taffelberget

storbritanniens-flagga.png  Winding serpentines on "Taffelberg road" down the Taffel mountain

tysklands-flagga.png  Gewundene Serpentinen auf "Taffelberg road" den Taffelberg runter

sveriges-flagga.png  Bergstoppar på Taffelberget

storbritanniens-flagga.png  Mountain peaks on the Taffel mountain

tysklands-flagga.png  Berggipfel auf dem Taffelberg

sveriges-flagga.png  Villor vid kusten där den kalla Benguela strömmen från Atlanten möter den varma Agulhas strömmen från Indiska Oceanen

storbritanniens-flagga.png  Houses at the coast where the cold Benguela stream from the Atlantic Ocean meets the warm Agulhas stream from the Indian Ocean

tysklands-flagga.png  Häuser an der Küste wo der kalte Benguela Strom von dem Atlantischen Ozean den warmen Agulhas Strom von dem Indischen Ozean begegnet

sveriges-flagga.png  Fin sandstrand vid Table Bay nära Godahoppsudden

storbritanniens-flagga.png  Fine sandy beach at Table Bay near Cape of Good Hope

tysklands-flagga.png  Feiner Sandstrand bei Table Bay in der Nähe von Kap der Guten Hoffnung

sveriges-flagga.png  Vy mot Taffelberget

storbritanniens-flagga.png  View to Taffel mountain

tysklands-flagga.png  Aussicht zu dem Taffelberg

sveriges-flagga.png  Vy mot kusten från vägen mot Kapstaden

storbritanniens-flagga.png  View to the coast from the road to Cape Town

tysklands-flagga.png  Aussicht zu der Küste von der Strasse nach Kapstadt

sveriges-flagga.png  Grönskande buskar längs vägen

storbritanniens-flagga.png  Verdant bushes along the road

tysklands-flagga.png  Grünende Büsche entlang der Strasse

sveriges-flagga.png  Klippor vid kusten i Kapstaden

storbritanniens-flagga.png  Rocks at the coast in Cape Town

tysklands-flagga.png  Klippen an der Küste von Kapstadt

sveriges-flagga.png  Badgäster vid Camps Bay Beach

storbritanniens-flagga.png  Bathers at Camps Bay Beach 

tysklands-flagga.png  Badegäste bei Camps Bay Beach

sveriges-flagga.png  Många badgäster vid denna strand

storbritanniens-flagga.png  Many bathers at this beach

tysklands-flagga.png  Viele Badegäste an diesem Strand

sveriges-flagga.png  Stenhäll vid Kapstadens kust

storbritanniens-flagga.png  Flat rock at the coast of Cape Town

tysklands-flagga.png  Flacher Felsen an der Küste von Kapstadt

sveriges-flagga.png  "The Bay Hotel" med swimming-pool vid stranden

storbritanniens-flagga.png  "The Bay Hotel" with swimming-pool at the beach

tysklands-flagga.png  "The Bay Hotel" mir Schwimm-Bassin an dem Strand

sveriges-flagga.png  Restaurangen "Camps Bay Beach Club" vid "The Bay Hotel" vid stranden

storbritanniens-flagga.png  Restaurant "Camps Bay Beach Club" at "The Bay Hotel" at the beach

tysklands-flagga.png  Restaurant "Camps Bay Beach Club" bei "The Bay Hotel" an dem Strand

sveriges-flagga.png  Bergstopp bakom "The Bay Hotel" vid stranden

storbritanniens-flagga.png  Mountain peak behind "The Bay Hotel" at the beach

tysklands-flagga.png  Berggipfel hinter "The Bay Hotel" an dem Strand

sveriges-flagga.png  Vågor som slår över vid stranden

storbritanniens-flagga.png  Waves lapping over at the beach

tysklands-flagga.png  Wellen die sich an dem Strand überschlagen

sveriges-flagga.png  Camps Bay Beach har en härlig sandstrand med palmer

storbritanniens-flagga.png  Camps Bay Beach has a lovely sandy beach with palms

tysklands-flagga.png  Camps Bay Beach hat einen herrlichen Sandstrand mit Palmen

sveriges-flagga.png  Lång sandstrand vid Camps Bay Beach i Kapstaden

storbritanniens-flagga.png  Long sandy beach at Camps Bay Beach in Cape Town 

tysklands-flagga.png  Langer Sandstrand bei Camps Bay Beach in Kapstadt

sveriges-flagga.png  Härlig sandstrand vid denna kust

storbritanniens-flagga.png  Lovely sandy beach at this coast 

tysklands-flagga.png  Herrlicher Sandstrand an dieser Küste

sveriges-flagga.png  Härlig utsikt vid kusten

storbritanniens-flagga.png  Lovely view at the coast

tysklands-flagga.png  Herrliche Aussicht an der Küste

sveriges-flagga.png  Bergstoppar vid Kapstadens kust

storbritanniens-flagga.png  Mountain peaks at the coast of Cape Town

tysklands-flagga.png  Berggipfel an der Küste von Kapstadt

sveriges-flagga.png  Villor vid Taffelbergets fot

storbritanniens-flagga.png  Houses at the foot of Taffel mountain

tysklands-flagga.png  Häuser an dem Fuss von dem Taffelberg

sveriges-flagga.png  Vy mot bergstoppar på Taffelberget utanför Kapstaden

storbritanniens-flagga.png  View to mountain peaks on Taffel mountain outside Cape Town

tysklands-flagga.png  Aussicht auf Berggipfel auf dem Taffelberg ausserhalb von Kapstadt

sveriges-flagga.png  Vy mot "Lions Head" som är 669 meter hög

storbritanniens-flagga.png  View to "Lions Head" which is 669 meter high

tysklands-flagga.png  Ausicht zu "Lions Head" der 669 Meter hoch ist

sveriges-flagga.png  Utsikt mot bränningar utanför Kapstadens kust

storbritanniens-flagga.png  View to surf at the coast of  Cape Town

tysklands-flagga.png  Aussicht auf Brandungen an der Küste von Kapstadt

sveriges-flagga.png  Underbar vy mot strand vid Kapstaden

storbritanniens-flagga.png  Wonderful view to the beach at Cape Town

tysklands-flagga.png  Wunderbare Aussicht zu dem Strand von Kapstadt

 

 

sveriges-flagga.png  Brus från höga vågor mot klippor vid stranden

storbritanniens-flagga.png  Roaring from high waves against rocks at the beach

tysklands-flagga.png  Brausen von hohen Wellen gegen Klippen am Strand

sveriges-flagga.png  Tre fartyg utanför Kapstadens kust

storbritanniens-flagga.png  Three ships outside the coast of Cape Town

tysklands-flagga.png  Drei Schiffe ausserhalb der Küste von Kapstadt

sveriges-flagga.png  Höghus vid Kapstadens kust

storbritanniens-flagga.png  Multi-storey buildings at the coast of Cape Town

tysklands-flagga.png  Hochhäuser an der Küste von Kapstadt

sveriges-flagga.png  Villa trädgård i Kapstaden

storbritanniens-flagga.png  Garden at a house in Cape Town

tysklands-flagga.png  Garten von einem Haus in Kapstadt

sveriges-flagga.png  Palmer vid Kapstadens kust

storbritanniens-flagga.png  Palms at the coast of Cape Town

tysklands-flagga.png  Palmen an der Küste von Kapstadt

sveriges-flagga.png  Vy mot strand i Kapstaden

storbritanniens-flagga.png  View to the shore in Cape Town

tysklands-flagga.png  Aussicht zu dem Strand in Kapstadt

sveriges-flagga.png  Parkeringsplats vid kusten

storbritanniens-flagga.png  Car-park at the coast

tysklands-flagga.png  Parkplatz an der Küste

sveriges-flagga.png  Vy mot höghus vid Kapstadens kust

storbritanniens-flagga.png  View to multi-storey buildings at the coast of Cape Town

tysklands-flagga.png  Aussicht zu Hochhäuser an der Küste von Kapstadt

sveriges-flagga.png  "Green Point Lighthouse" från 1824 i Kapstaden

storbritanniens-flagga.png  "Green Point Lighthouse" from 1824 in Cape Town

tysklands-flagga.png  "Green Point Lighthouse" von 1824 in Kapstadt

sveriges-flagga.png  Somerset sjukhuset från 1864 i Kapstaden

storbritanniens-flagga.png  Somerset Hospital from 1864 in Cape Town

tysklands-flagga.png  Somerset Krankenhaus von 1864 in Kapstadt

sveriges-flagga.png  Musiker i Kapstaden

storbritanniens-flagga.png  Musician in Cape Town

tysklands-flagga.png  Musiker in Kapstadt

sveriges-flagga.png  Båtar i Kapstadens hamn

storbritanniens-flagga.png  Boats in the harbour of Cape Town

tysklands-flagga.png  Boote in dem Hafen von Kapstadt

sveriges-flagga.png  Moln över Taffelberget utanför Kapstaden

storbritanniens-flagga.png  Clouds above Taffel Moutain outside Cape Town

tysklands-flagga.png  Wolken über dem Taffelberg ausserhalb von Kapstadt

sveriges-flagga.png  Sportbåtar vid höghus i Kapstaden

storbritanniens-flagga.png  Sport boats at multi-storey buildings in Cape Town

tysklands-flagga.png  Sportboote bei Hochhäuser in Kapstadt

sveriges-flagga.png  Mujaji Drakbåt i Kapstadens hamn

storbritanniens-flagga.png  Mujaji Dragon boat in the harbour of Cape Town

tysklands-flagga.png  Mujaji Drachenboot in dem Hafen von Kapstadt

sveriges-flagga.png  Stor motorbåt vid kajen i Kapstaden

storbritanniens-flagga.png  Large motor boat at the quai in Cape Town

tysklands-flagga.png  Grosses Motorboot an dem Kai in Kapstadt

sveriges-flagga.png  Stor segelbåt vid kajen i Kapstaden

storbritanniens-flagga.png  Large sailing boat at the quay in Cape Town

tysklands-flagga.png  Grosses Segelboot an dem Kai in Kapstadt

sveriges-flagga.png  Ketchen "Maharani" på väg ut ur Kapstadens hamn

storbritanniens-flagga.png  The ketch "Maharani" on the way out of the harbour in Cape Town

tysklands-flagga.png  Die Ketsch "Maharani" auf dem Weg raus aus dem Hafen in Kapstadt

sveriges-flagga.png  Fiskebåtar i Kapstadens hamn

storbritanniens-flagga.png  Fishing boats in the harbour of Cape Town

tysklands-flagga.png  Fischerboote in dem Hafen von Kapstadt

sveriges-flagga.png  Segelkatamaran i Kapstadens hamn

storbritanniens-flagga.png  Sailing catamaran in the harbour of Cape Town

tysklands-flagga.png  Segelkatamaran in dem Hafen von Kapstadt

sveriges-flagga.png  Passagerarbåt och motorbåtskatamaran i Kapstadens hamn

storbritanniens-flagga.png  Passenger boat and motor boat catamaran in the harbour of Cape Town

tysklands-flagga.png  Passagierschiff und Motorbootskatamaran in dem Hafen von Kapstadt

sveriges-flagga.png  Fisk och skaldjurs restaurang i Kapstadens hamn

storbritanniens-flagga.png  Fish and seafood restaurant in the harbour of Cape Town

tysklands-flagga.png  Fisch und Meeresfrüchte Restaurant in dem Hafen von Kapstadt

sveriges-flagga.png  Båtar förtöjda vid kajen i Kapstaden

storbritanniens-flagga.png  Boats moored at the quay in Cape Town

tysklands-flagga.png  Boote vertaut an dem Kai in Kapstadt

sveriges-flagga.png  "Old Clock Tower" från 1882 i Kapstaden

storbritanniens-flagga.png  "Old Clock Tower" from 1882 in Cape Town

tysklands-flagga.png  "Old Clock Tower" von 1882 in Kapstadt

sveriges-flagga.png  Nedbank byggnaden i Kapstadens hamn

storbritanniens-flagga.png  Nedbank building in the harbour of Cape Town

tysklands-flagga.png  Nedbank Gebäude in dem Hafen von Kapstadt

sveriges-flagga.png  Två fiskebåtar vid kajen i Kapstaden

storbritanniens-flagga.png  Two fishing boats at the quay in Cape Town

tysklands-flagga.png  Zwei Fischerboote an dem Kai in Kapstadt

sveriges-flagga.png  Lägenheter i småbåtshamnen i Kapstaden

storbritanniens-flagga.png  Marina apartments in the harbour of Cape Town

tysklands-flagga.png  Wohnungen in dem Yachthafen von Kapstadt

sveriges-flagga.png  Staty av Syd Sudans President Salva Kiir Mayardit i Kapstaden

storbritanniens-flagga.png  Statue of South Sudans President Salva Kiir Mayardit in Cape Town

tysklands-flagga.png  Statue von Süd Sudans Präsident Salva Kiir Mayardit in Kapstadt

sveriges-flagga.png  Trimaran i Kapstaden

storbritanniens-flagga.png  Trimaran in Cape Town

tysklands-flagga.png  Trimaran in Kapstadt

sveriges-flagga.png  Fartfullt vidunder

storbritanniens-flagga.png  Full speed monster

tysklands-flagga.png  Rasendes Ungeheuer

sveriges-flagga.png  Jorden runt på 74 dagar, 20 timmar och 58 minuter

storbritanniens-flagga.png  Around the world in 74 days, 20 hours and 58 minutes

tysklands-flagga.png  Um die Welt in 74 Tagen, 20 Stunden und 58 Minuten

sveriges-flagga.png  Tunga orografiska moln över Taffelberget

storbritanniens-flagga.png  Heavy orographic clouds over Taffel Mountain

tysklands-flagga.png  Schwere orographische Wolken über dem Taffelberg

sveriges-flagga.png  "Breakwater Boulevard" i Kapstaden

storbritanniens-flagga.png  "Breakwater Boulevard" in Cape Town

tysklands-flagga.png  "Breakwater Boulevard" in Kapstadt

sveriges-flagga.png "Victoria Wharf" i Kapstaden

storbritanniens-flagga.png  "Victoria Wharf" in Cape Town

tysklands-flagga.png  "Victoria Wharf" in Kapstadt

sveriges-flagga.png  Inne i denna byggnad

storbritanniens-flagga.png  Inside this building

tysklands-flagga.png  In diesem Gebäude

sveriges-flagga.png  Jag i Kapstaden

storbritanniens-flagga.png  I in Cape Town

tysklands-flagga.png  Ich in Kapstadt

sveriges-flagga.png  Butik i Kapstaden

storbritanniens-flagga.png  Shop in Cape Town 

tysklands-flagga.png  Laden in Kapstadt

sveriges-flagga.png  Tre syd-afrikanska kvinnor

storbritanniens-flagga.png  Three South African women

tysklands-flagga.png  Drei südafrikanische Frauen

sveriges-flagga.png  Fyra musiker i Kapstaden

storbritanniens-flagga.png  Four musicians in Cape Town

tysklands-flagga.png  Vier Musiker in Kapstadt

sveriges-flagga.png  Försäljning av konst i Kapstaden

storbritanniens-flagga.png  Sale of art in Cape Town

tysklands-flagga.png  Verkauf von Kunst in Kapstadt

sveriges-flagga.png  Mindre passagerarbåt och snabb motorbåt i Kapstadens hamn

storbritanniens-flagga.png  Smaller passenger boat and fast motor boat in the harbour of Cape Town

tysklands-flagga.png  Kleineres Passagierboot und schnelles Motorboot in dem Hafen von Kapstadt

sveriges-flagga.png  Fiskebåt i Kapstadens hamn

storbritanniens-flagga.png  Fishing boat in the harbour of Cape Town

tysklands-flagga.png  Fischerboot in dem Hafen von Kapstadt

sveriges-flagga.png  Vy mot hamnen i Kapstaden

storbritanniens-flagga.png  View to the harbour in Cape Town

tysklands-flagga.png  Aussicht zu dem Hafen in Kapstadt

sveriges-flagga.png  Vy mot kaj i Kapstaden

storbritanniens-flagga.png  View to a quay in Cape Town

tysklands-flagga.png  Aussicht zu einem Kai in Kapstadt

sveriges-flagga.png  Restaurang "Cape Grace" i Kapstaden

storbritanniens-flagga.png  Restaurant "Cape Grace" in Cape Town

tysklands-flagga.png  Restaurant "Cape Grace" in Kapstadt

sveriges-flagga.png  Segelkatamaraner och motorbåtar förtöjda vid kajen i Kapstaden

storbritanniens-flagga.png  Sailing catamarans and motor boats moored at the quay in Cape Town

tysklands-flagga.png  Segelkatamarane und Motorboote vertäut in dem Hafen von Kapstadt

sveriges-flagga.png  Jag på en restaurang i Kapstaden där jag dricker vinet "Landskroon"

storbritanniens-flagga.png  I in a restaurant in Cape Town where I drink the wine "Landskroon"

tysklands-flagga.png  Ich in einem Restaurant in Kapstadt wo ich den Wein "Landskroon" trinke

sveriges-flagga.png  Två servitriser på restaurangen

storbritanniens-flagga.png  Two waitresses at the restaurant

tysklands-flagga.png  Zwei Kellnerinnen in dem Restaurant

sveriges-flagga.png  Utsikt mot hus i Kapstaden

storbritanniens-flagga.png  View to houses in Cape Town

tysklands-flagga.png  Aussicht zu Häuser in Kapstadt

sveriges-flagga.png  Två syd-afrikanska hippies

storbritanniens-flagga.png  Two South African hippies

tysklands-flagga.png  Zwei südafrikanische Hippies

sveriges-flagga.png  Marinan i Kapstaden

storbritanniens-flagga.png  The marina in Cape Town

tysklands-flagga.png  Der Yachthafen in Kapstadt

sveriges-flagga.png  Afrikansk inspirerad dörr på ett hus

storbritanniens-flagga.png  African inspired door of a house

tysklands-flagga.png  Afrikanisch inspirierte Tür von einem Haus

sveriges-flagga.png  Konst av ädelstenar i Kapstaden

storbritanniens-flagga.png  Art of precious stones in Cape Town

tysklands-flagga.png  Kunst aus Edelsteinen in Kapstadt

 

 

sveriges-flagga.png  Restaurang i Kapstadens hamn

storbritanniens-flagga.png  Restaurant in the harbour of Cape Town

tysklands-flagga.png  Restaurant in dem Hafen von Kapstadt

sveriges-flagga.png  Fyra syd-afrikanska musiker

storbritanniens-flagga.png  Four South African musicians

tysklands-flagga.png  Vier südafrikanische Musiker

sveriges-flagga.png  Vy mot hamn med fritidsbåtar i Kapstaden

storbritanniens-flagga.png  View to harbour with pleasure boats in Cape Town

tysklands-flagga.png  Aussicht zu Hafen mit Sportbooten in Kapstadt

sveriges-flagga.png  Snabbgående segelbåt i Kapstaden

storbritanniens-flagga.png  Fastgoing sailing boat in Cape Town

tysklands-flagga.png  Schnellsegelndes Segelboot in Kapstadt

sveriges-flagga.png  Vy mot fiskebåtar i Kapstadens hamn

storbritanniens-flagga.png  View to fishing boats in the harbour of Cape Town

tysklands-flagga.png  Aussicht zu Fischerboote in dem Hafen von Kapstadt

sveriges-flagga.png  Tre unga syd-afrikanska kvinnor på en bänk

storbritanniens-flagga.png  Three young South African women on a bench

tysklands-flagga.png  Drei junge südafrikanische Frauen auf einer Bank

sveriges-flagga.png  Ingång till butik som säljer syd-afrikanska viner

storbritanniens-flagga.png  Entrance to a shop selling South African wines

tysklands-flagga.png  Eingang zu Laden der südafrikanische Weine verkauft

sveriges-flagga.png  Utbudet av viner i denna butik

storbritanniens-flagga.png  The offering of wines in this shop

tysklands-flagga.png  Das Angebot von Weinen in diesem Laden

sveriges-flagga.png  Två fat av trä med syd-afrikanska viner

storbritanniens-flagga.png  Two barrels of wood with South African wines

tysklands-flagga.png  Zwei Fässer aus Holz mit südafrikanischen Weinen

sveriges-flagga.png  Snabb motorbåt i Kapstadens hamn

storbritanniens-flagga.png  Fast motor boat in the harbour of Cape Town

tysklands-flagga.png  Schnelles Motorboot in dem Hafen von Kapstadt

sveriges-flagga.png  Syd-afrikansk akrobat i Kapstaden

storbritanniens-flagga.png  South African acrobat in Cape Town

tysklands-flagga.png  Südafrikanischer Akrobat in Kapstadt

sveriges-flagga.png  Affär som säljer konst från Syd-Afrika

storbritanniens-flagga.png  Shop selling art from South Africa

tysklands-flagga.png  Laden der Kunst aus Südafrika verkauft

sveriges-flagga.png  Fem servitriser på hotellet jag bor på

storbritanniens-flagga.png  Five waitresses at the hotel I stay at

tysklands-flagga.png  Fünf Kellnerinnen in dem Hotel wo ich wohne