Globetrottern Ekkehard Jaeckel presenterar här sin andra hemsida.

The globetrotter Ekkehard Jaeckel presents here his second homepage.

Der Globetrotter Ekkehard Jaeckel präsentiert hier seine zweite Webseite.

Foto: Arne Aderup

BILDER FRÅN HELA VÄRLDEN

Hemsida 2.        

                                

 

 

Antal besökare [counter]

LÄNK TILL EKKEHARDS VÄRLDSRESOR 1

Sweden.png Ekkehard Jaeckel planerar hela tiden nya resor. På de 50 resor han har gjort för denna hemsida har han besökt samtliga metropoler i alla nio världsdelar inom loppet av tre och ett halvt år. Därvid har han åkt jorden runt fyra gånger och korsat ekvatorn tolv gånger.

storbritanniens-flagga.png Ekkehard Jaeckel the whole time plans new trips. For the 50 trips he has made for this homepage he has visited all metropolises on all nine continents during three and a half years. At that he has travelled around the world four times and crossed the equator twelve times.

tysklands-flagga.png Ekkehard Jaeckel plant die ganze Zeit neue Reisen. Für die 50 Reisen die er für diese Webseite gereist ist hat er alle Metropolen in allen neun Erdteilen innerhalb von drei ein halb Jahren besucht. Dabei ist er vier Mal um die Erde gereist und hat zwölf Mal den Equator überquert.

 

       

           

               N Y H E T: Boken om Ekkehards Världsresor utkommenKÖP DEN HÄR

                            Telefon +46 (0) 70 260 97 03     Via Mail klicka här